Mẹo về Ứng dụng phương pháp gây đột biến để tạo ra giống táo má hồng từ giống táo xanh Gia Lộc Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ứng dụng phương pháp gây đột biến để tạo ra giống táo má hồng từ giống táo xanh Gia Lộc được Update vào lúc : 2022-08-05 15:55:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho những thành tựu tạo giống sau:

Nội dung chính

  Câu hỏi hay nhất cùng chủ đềTham khảo giải bài tập hay nhấtLoạt bài Lớp 12 hay nhấtVideo liên quan

(1) Tạo giống cà chua chậm chín

(2) Tạo giống táo má hồng từ giống táo Gia Lộc cho năng suất cao.

(3) Tạo giống hạt gạo màu vàng

(4) Tạo giống cây pomato là cây lai giữa cà chua và khoai tây.

(5) Tạo giống lúa MT1 chín sớm, thấp cây, chịu chua, phèn từ giống lúa Mộc tuyền.

Có bao nhiêu thành tựu là ứng dụng của tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?

45 điểm

Trần Tiến

Giống táo má hồng được lựa chọn ra từ kết quả xử lí đột biến hóa chất nào trên giống táo Gia Lộc?
A. 5-BU. B. NMU. C. EMS.

D. Cosixin.

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

B. NMU.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  Ở người trong trường hợp mẹ giảm phân thông thường, bố rối loạn cơ chế phân li trong giảm phân I, hội chứng di truyền nào sau này không thể được sinh ra?
  A. Hội chứng Đao.
  B. Hội chứng Tớc nơ.
  C. Hội chứng XXX. thường.
  D. Hội chứng Claiphentơ.Khi nghiên cứu và phân tích về một loài thực vật lưỡng có một số trong những thông tin sau:
  1. Thể dị bội tồn tại tối thiểu với số lượng NST của thể không kép, tối đa với số lượng NST của thể bốn.
  2. Thể đa bội tối đa đạt được là thể tứ bội và hoàn toàn có thể kèm theo đột biến dị bội đơn nhưng không vượt quá 2 NST
  3. Thể đơn bội không tồn tại.
  4. Bộ NST lưỡng bội của loài nằm trong mức chừng 20 đến 30 NST
  Theo nghiên cứu và phân tích trên, nếu quan sát ở kì giữa của quy trình nguyên phân thì có bao nhiêu nhận xét sau này sai?
  (a) Số lượng NST trong bộ lưỡng bội tối đa bằng 30 NST.
  (b) Số lượng NST trong thể đơn bội tối thiểu bằng 10 NST
  (c) Số lượng NST tối thiểu của thể lệch bội bằng 18 NST
  (d) Số lượng NST tối thiểu của thể đa bội bằng 58 NST.
  (e) Số lượng NST tối đa của thể lệch bội bằng 32 NST.
  (f) Nếu loài trên là cà chua (2n = 24) thì số lượng NST tối đa hoàn toàn có thể tìm thấy là 50 NST.
  A. 5 B. 6 C. 4 D. 3Trong một hệ sinh thái xanh:
  A. Năng lượng thất thoát qua mỗi bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn là rất rộng.
  B. Sự biến hóa nguồn tích điện trình làng theo quy trình
  C. Sự chuyển hoá vật chất trình làng không theo quy trình.
  D. Năng lượng của sinh vật sản xuất bao giờ cũng nhỏ hơn nguồn tích điện của sinh vật tiêu thụ nó.Quan điểm nào sau này không đúng?
  A. Lai xa tạo khung hình lai hoàn toàn có thể dẫn đến hình thành loài mới.
  B. Lai xa phối hợp đa bội hóa là con phố hình thành loài phổ cập ở thực vật.
  C. Cơ chế đa bội tạo dạng tứ bội hữu thụ cách li sinh sản với dạng gốc là cơ chế dẫn đến hình thành loài mới.
  D. Cơ chế tự đa bội tạo ra dạng tam bội bất thụ nên không phải là cơ chế dẫn đến hình thành loài mới.Những điểm lưu ý rất khác nhau cơ bản giữa thường biến và đột biến là:
  (1) Thường biến là những biến dị kiểu hình còn đột biến là những biến hóa về kiểu gen.
  (2) Thường biến phát sinh trong quy trình tăng trưởng thành viên còn hầu hết đột biến lại xuất hiện ở những thế hệ sau.
  (3) Thường biến xuất hiện do tác động của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên còn đột biến không chịu ràng buộc của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
  (4) Thường biến là biến dị không di truyền còn đột biến là những biến dị di truyền.
  (5) Thường biến xuất hiện hàng loạt, khuynh hướng còn đột biến xuất hiện riêng lẻ, theo phía không xác lập.
  Có bao nhiêu điểm lưu ý rất khác nhau nêu ra là đúng?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Trong lịch sử tăng trưởng của sinh giới qua những đại địa chất, loài người xuất hiện ở:
  A. Đại Trung sinh B. Đại Cổ sinh C. Đại Tân sinh D. Đại Thái cổMột quần thể giao phối đang đứng trước rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tuyệt chủng do độ phong phú di truyển ở tại mức thấp. Để tăng độ phong phú di truyền cho quần thể một cách nhanh nhất có thể người ta sử dụng cách nào trong những phương pháp dưới đây?
  A. Kiểm soát quần thể đối đầu đối đầu và vật ăn thịt gây nguy hiểm cho quần thể nói trên.
  B. Thiết lập một khu bảo tồn để bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của quần thể nói trên .
  C. Du nhập thêm một lượng thành viên mới đã biết thành loại từ quần thể khác.
  D. Bắt toàn bộ số thành viên còn sót lại trong quần thể cho sinh sản bắt buộc rồi thả ra môi trường tự nhiên tự nhiên.Cho những xác lập về đột biến cấu trúc NST:
  1.Đột biến cấu trúc NST luôn luôn biểu hình thành kiểu hình ở khung hình bị đột biến.
  2. Đột biến cấu trúc NST xẩy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục, ở cả trong nhân tế bào và ngoài nhân tế bào.
  3. Sự trao đổi chéo không cần giữa 2 NST cùng cặp tương đương dẫn đến hiện tượng kỳ lạ lặp đoạn, mất đoạn NST.
  4. Đoạn NST bị mất hoàn toàn có thể chứa tâm động hoặc không chứa tâm động
  5. Đột biến mất đoạn NST được sử dụng để xác lập vị trí gen trên NST.
  6. Trong đột biến cấu trúc NST không còn sự thay đổi số lượng NST trong bộ NST của loài.
  7. Tất cả những dạng đột biến cấu trúc NST đều là nguồn nguyên vật tư cho chọn giống và tiến hóa.
  Những xác lập đúng:
  A. 1, 3, 4, 5 B. 1, 2, 4, 6 C. 2, 3, 5, 7 D. 1, 2, 3, 7Cacbon dự trữ nhiều nhất dưới dạng:
  A. CO2 trong khí quyển.
  B. CO2 hòa tan trong nước.
  C. CO2 trong đá và ion hòa tan trong nước.
  D. CO2 thải ra do cây hô hấp.Cho những nhận xét sau:
  1. Do kĩ năng sinh sản nhanh.
  2. Do kĩ năng sinh trưởng nhanh.
  3. Có bộ gen phức tạp.
  4. Có sử dụng chung một bộ mã di truyền như loài người.
  5. Có bộ gen đơn thuần và giản dị.
  6. Vòng đời ngắn.
  7. Có kĩ năng sinh sản vô tính.
  8. Hệ gen có ít cơ chế sửa lỗi, dễ bị đột biến.
  Có bao nhiêu nhận xét đúng thời cơ nói thuận tiện khi chọn vi trùng là đối tượng người dùng để gây đột biến trong chọn giống?
  A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

click more

(1) Tạo giống cà chua chậm chín

(3) Tạo giống hạt gạo màu vàng

(5) Tạo giống lúa MT1 chín sớm, thấp cây, chịu chua, phèn từ giống lúa Mộc tuyền.

Có bao nhiêu thành tựu là ứng dụng của tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?

A. 5

B.3

C.4

D.2

a) Trong chọn giống thực vật:

+ Trong chọn giống thực vật, những thể đột biến có lợi sẽ tiến hành con người giữ lại và nhân giống hay dùng làm bô mẹ để lai tạo giống.

Ví dụ: Xử lí tia gamma vào lúa Mộc Tuyền, viện di truyền nông nghiệp đã tạo giống lúa MT1 có thân lúa chín sớm, cứng cây, chịu phân, chịu chua có năng suất tăng từ 15% –  25%.

– Xử lí NMU trên giống táo Gia Lộc, tạo ra giông “Táo má hồng” cho hai vụ quả/1 năm, quả táo tròn, ngọt, dòn, thơm có đốm tím hồng, nặng trung bình 5 – 6 quả/l kg.

– Lai và chọn giống giữa 12 dòng đột biến từ giống M1, tạo giống ngô DT6 có những điểm lưu ý chín sớm, năng suất cao, lượng prôtêin tăng 1,5%, lượng bột giảm 4%.

– Người ta thường sử dụng đa bội hóa với nhiều chủng loại cây trồng được thu hoạch hầu hết là thân, lá như cây lấy gỗ, sợi, rau.

Ví dụ: Giống dâu tằm tam bội số 11 và 34 có lá to và dày hơn nhiều so với dạng lưỡng bội.

– Dương liễu 3n lớn nhanh, cho gỗ tốt.

– Dưa hấu 3n có sản lượng cao, quả to, ngọt, không hạt.

– Rau muống 4n có lá và thân to, sản lượng gấp hai so với dạng lưỡng bội.

– Đế tăng hiệu suất cao, người ta còn phối hợp giữa tia phóng xạ với hóa chất hoặc phối hợp giữa lai giống với cây đột biến.

Ví dụ: Phối hợp giữa tia gamma với NMU lên lúa NN5, NN8 Trân Châu lùn đã thu được những đột biến có lợi như lúa nhiều hạt, ít rụng, chín sớm.

b) Trong chọn giống vi sinh vật: Người ta sử dụng hầu hết phương pháp gây đột biến và tinh lọc.

Ví dụ: Xử lí bào tử của nấm penicilium bằng tia phóng xạ rồi tinh lọc tạo chủng penicilium có hoạt tính tàng gấp 200 lần so với ban đầu.

+ Tương tự phương pháp trôn, con người tạo nên những nấm men vi trùng sản xuất lượng sinh khôi lớn, tạo ra những vi sinh vật thay vì gây bệnh, trở thành kháng nguyên gây miễn dịch cho vật chủ. Đó là những vacxin phòng bệnh cho những người dân và gia súc.

c) Trong chăn nuôi con người không khiến những đột biến tự tạo: Vì cơ quan sinh sản của động vật hoang dã bậc cao năm sâu trong khung hình, chúng phản ứng rất nhạy và dễ bị chết khi xử lí những tác nhân lí hóa học.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 – Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247. , cam kết giúp học viên lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu suất cao.

Reply
5
0
Chia sẻ

4414

Video Ứng dụng phương pháp gây đột biến để tạo ra giống táo má hồng từ giống táo xanh Gia Lộc ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ứng dụng phương pháp gây đột biến để tạo ra giống táo má hồng từ giống táo xanh Gia Lộc tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Ứng dụng phương pháp gây đột biến để tạo ra giống táo má hồng từ giống táo xanh Gia Lộc miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Ứng dụng phương pháp gây đột biến để tạo ra giống táo má hồng từ giống táo xanh Gia Lộc Free.

Giải đáp vướng mắc về Ứng dụng phương pháp gây đột biến để tạo ra giống táo má hồng từ giống táo xanh Gia Lộc

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ứng dụng phương pháp gây đột biến để tạo ra giống táo má hồng từ giống táo xanh Gia Lộc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ứng #dụng #phương #pháp #gây #đột #biến #để #tạo #giống #táo #má #hồng #từ #giống #táo #xanh #Gia #Lộc