Mẹo về Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị Mới nhất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-01 11:04:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị được Update vào lúc : 2022-12-01 11:04:12 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

THÔNG BÁO V/v lùi thời hạn nhận hồ sơ Đk tuyển dụng giáo viên nhân viên cấp dưới cấp dưới hợp đồng, giáo viên thỉnh giảng thao tác tại trường THPT Minh Quang năm học 2022 2022

Đọc bài Lưu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT MINH QUANG

Số: /TB-THPTMQ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngày thứ 7 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v lùi thời hạn nhận hồ sơ Đk tuyển dụng giáo viên nhân viên cấp dưới cấp dưới hợp đồng,

giáo viên thỉnh giảng thao tác tại trường THPT Minh Quang năm học 2022 2022

Căn cứ Thông tư số 32/2022/TT-BGDĐT ngày 15/9/2022 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo phát hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND thành phố Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô phát hành Quy định về phân cấp quản trị và vận hành tổ chức triển khai triển khai cỗ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong những cty sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô;

Căn cứ vào công văn số 3802 /SGDĐT-TCCB ngày 30 tháng 10 năm 2022 về việc triển khai thực thi Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2022 của Chính phủ về giải pháp đổi với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế;

Căn cứ thông báo số 4675/TB-SGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 về việc giao chỉ tiêu biên chế, lao động hợp đồng những cty sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô năm 2022;

Căn cứ tình hình thực tiễn và những văn bản hướng dẫn về công tác thao tác thao tác phòng chống dịch của Trung ương và thành phố Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô;

Trường THPT Minh Quang thông báo lùi thời hạn nhận hồ sơ tuyển dụng giáo viên và nhân viên cấp dưới cấp dưới hợp đồng hợp đồng, giáo viên thỉnh giảng năm học 2022 – 2022. Cụ thể như sau:

I. Số lượng cần tuyển

+) Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn: 02 người.

+) Giáo viên giảng dạy môn Toán: 02 người.

+) Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh: 02 người.

+) Giáo viên giảng dạy môn Vật Lí: 01 người.

+) Giáo viên giảng dạy môn Tin học: 02 người.

+ Nhân viên thiết bị – thí nghiệm: 01 người.

+ Nhân viên CNTTN: 01 người.

+ Nhân viên văn thư: 01 người.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Người Đk dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, phục vụ đủ tiêu chuẩn trình độ trách nhiệm theo quy định về tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, chuyên ngành phù phù thích phù thích hợp với vị trí việc làm dự tuyển và có đủ những Đk sau:

– Có đơn Đk dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng từ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phù phù thích phù thích hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức mạnh thể chất để thực thi việc làm.

III. Hình thức tuyển dụng lao động hợp đồng

Mỗi thí sinh tham gia nộp hồ sơ sẽ trải qua 2 vòng như sau:

Vòng 1: Thẩm định hồ sơ.

Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp và dạy thử 2 tiết riêng với giáo viên.

Lưu ý: Nếu trong trường hợp những thí sinh có điểm bằng nhau sẽ thực thi xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự sau:

– Người tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ ở trong nước và quốc tế có chuyên ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phù phù thích phù thích hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có chuyên ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phù phù thích phù thích hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng: Thủ khoa, xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá.

2. Thí sinh có kết quả học tập bằng nhau thì thực thi ưu tiên xét tuyển theo thứ tự sau (Tức sau khi xét theo thứ tự ưu tiên mà vẫn vẫn vẫn đang còn kết quả học tập bằng nhau):

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh (hạng 1/4, 2/4, 3/4, 4/4);

– Con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con Anh hùng lao động;

– Người dân tộc bản địa bản địa ít người.

IV. Hồ sơ Đk dự tuyển

1. Đơn Đk dự tuyển theo quy định;

2. Bản sao Giấy khai sinh;

3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

4. Bản sao những văn bằng, chứng từ và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy quốc tế cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (bản sao có xác nhận).

6. Bản sao xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời hạn tham gia đóng BHXH riêng với những người dân dân đã có thời hạn công tác thao tác thao tác đóng BHXH (nếu có);

7. Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ Đk được khám sức mạnh thể chất ghi nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức mạnh thể chất.

8. Giấy ghi nhận thuộc đối tượng người dùng người tiêu dùng ưu tiên được cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có thẩm quyền xác nhận.

Mỗi thí sinh Đk dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng văn thư trường THPT Minh Quang (Hồ sơ nộp không trả lại). Thí sinh dự tuyển hoàn toàn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện để xác lập thời hạn nộp hồ sơ).

V. Thời gian, khu vực nộp hồ sơ xét tuyển:

1. Thời gian nộp: Từ ngày thứ 8/9/2022 đến hết 18/9/2022 (trừ ngày chủ nhật).

Sáng: Từ 8h00 đến 11h00

Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

2. Địa điểm: Tại Phòng văn thư trường THPT Minh Quang, Thôn Lặt, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì, Thành phố Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô. ĐT: 02433967989.

Nơi nhận:

    Đăng lê website;
    Niêm yết tại Đơn vị;
    Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Duy Bỉnh

Tổng số điểm của nội dung nội dung bài viết là: 0 trong 0 nhìn nhận Click để xem nhận nội dung nội dung bài viết

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị Free.

Giải đáp vướng mắc về Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tuyển #dụng #giáo #viên #thỉnh #giảng #môn #Chính #trị

4539

Video Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng môn Chính trị Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tuyển #dụng #giáo #viên #thỉnh #giảng #môn #Chính #trị #Mới #nhất