Mẹo Hướng dẫn Trường hợp link gen xẩy ra khi Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trường hợp link gen xẩy ra khi được Update vào lúc : 2022-08-11 21:00:25 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Di truyền link (Genetic linkage) là hiện tượng kỳ lạ một nhóm trình tự gen cùng nằm trên nhiễm sắc thể (NST) và được di truyền cùng nhau trong quy trình giảm phân của sinh sản hữu tính. Hai gen cùng nằm trên NST có locus càng gần nhau thì sẽ càng khó hoán đổi vị trí lẫn nhau trong quy trình tiếp hợp và trao đổi chéo Một trong những nhiễm sắc tử (cromatit) không chị em trong cặp NST tương đương ở kì đầu của giảm phân I. Trong khi đó, hai gen cùng nằm trên NST có locus càng xa nhau thì sẽ càng thuận tiện và đơn thuần và giản dị hoán đổi vị trí lẫn nhau. Ta gọi hai gen cùng nằm trên một NST là hai gen link.

Nội dung chính

    Thí nghiệm của MorganThí nghiệm của MorganVideo liên quan

Ruồi giấm thường (D. melanogaster) là động vật hoang dã quy mô, đối tượng người dùng được Thomas Hunt Morgan nghiên cứu và phân tích để tìm ra quy luật di truyền link gen. Cho tới năm 2022, đã có tới tám giải Nobel được trao cho những nhà khoa học có khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích sử dụng ruồi giấm.

Liên kết gen là trường hợp ngoại lệ đặc biệt quan trọng tiêu biểu vượt trội cho quy luật phân ly của Mendel. Mặc dù vậy, sự Ra đời của khái niệm “link gen” không hề chống lại quy luật phân li của Mendel mà trái lại tương hỗ update, lấp đầy những khoảng chừng trống của di truyền Mendel.

Di truyền link hoàn toàn vận dụng cho trường hợp không xuất hiện hiện tượng kỳ lạ hoán vị gen (gen không đổi chỗ lẫn nhau trong quy trình phát sinh giao tử).

Thí nghiệm của Morgan

Ở ruồi giấm, người ta phát hiện đột biến về màu thân và chiều dài cánh: trong số đó kiểu dại là thân xám bị đột trở thành thân đen, kiểu dại là cánh dài bị đột biến thì cánh cụt. Quy ước allele b (black) quy định thân xám trội hoàn toàn so với allele b+ quy định thân đen, allele vg (vestigal) quy định cánh dài trội hoàn toàn so với allele vg+ quy định cánh cụt. Sự biểu lộ của hai gen trên không tùy từng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (độ thấm là 100%).

Cách tiến hành

Morgan tiến hành lai ruồi giấm cái thân xám, cánh dài thuần chủng với ruồi giấm đực thân đen, cánh cụt thuần chủng thì F1 thu được hoàn toàn ruồi thân xám, cánh dài. Lấy ruồi cái F1 thân xám, cánh dài lai phân tích thì đời con Fa phân ly theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh cụt, xem như tần số đột biến là 0.

Lí luận

Giả sử hai gen quy định màu thân, độ dài cánh tuân theo quy luật phân ly độc lập của Mendel, ta có sơ đồ lai như sau

SƠ ĐỒ LAI RUỒI GIẤM (XÉT THEO QUY LUẬT MENDEL)
P

thân xám, cánh dài

bb vgvg

x

thân đen, cánh cụt

b+b+ vg+vg+

GP
b vg

b+ vg+

bb+ vgvg+

thân xám, cánh dài

bb+ vgvg+

b+b+ vg+vg+
GF1
1 b vg: 1 b+ vg+: 1 b vg+: 1 b+ vg

b+vg+
Fa
1 bb vgvg: 1 b+b+ vg+vg+: 1 b+b+ vgvg: 1 bb vg+vg+

1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh cụt: 1 thân xám, cánh cụt: 1 thân đen, cánh dài

Tuy nhiên, thực nghiệm lại đã cho toàn bộ chúng ta biết rằng Fa chỉ phân ly theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh cụt. Vậy chắc như đinh sự di truyền của màu thân và chiều dài cánh không tuân theo quy luật phân ly độc lập của Mendel. Sau khi nghiên cứu và phân tích, Morgan đã đưa kết luận rằng: hai gen quy định màu thân, chiều dài cánh có locus gen nằm trên cùng một NST nên không thể phân ly độc lập như ý niệm của Mendel. Ông màn biểu diễn kiểu gen của ruồi (P) thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt:
b
 
v
g
b
 
v
g
displaystyle operatorname b vg ! over operatorname b vg
 và
b
+
 
v
g
+
b
+
 
v
g
+
displaystyle operatorname b^+ vg^+ ! over operatorname b^+ vg^+
 (dấu gạch ngang để thể hiện rằng hai gen b và vg cùng nằm trên một NST). Ta có sơ đồ lai ruồi giấm theo quy luật di truyền link:

SƠ ĐỒ LAI RUỒI GIẤM (XÉT THEO QUY LUẬT LIÊN KẾT)
P

thân xám, cánh dài

b
 
v
g
b
 
v
g
displaystyle operatorname b vg ! over operatorname b vg
 

x

thân đen, cánh cụt

b
+
 
v
g
+
b
+
 
v
g
+
displaystyle operatorname b^+ vg^+ ! over operatorname b^+ vg^+
 

GP
b vg

b+ vg+

b
 
v
g
b
+
 
v
g
+
displaystyle operatorname b vg ! over operatorname b^+ vg^+
 

thân xám, cánh dài

b
 
v
g
b
+
 
v
g
+
displaystyle operatorname b vg ! over operatorname b^+ vg^+
 

x

b
+
 
v
g
+
b
+
 
v
g
+
displaystyle operatorname b^+ vg^+ ! over operatorname b^+ vg^+
 
GF1
1 b vg: 1 b+ vg+

b+vg+
Fa
1
b
 
v
g
b
+
 
v
g
+
displaystyle operatorname b vg ! over operatorname b^+ vg^+
 : 1
b
+

 
v
g
+
b
+
 
v
g
+
displaystyle operatorname b^+ vg^+ ! over operatorname b^+ vg^+
 

1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh cụt

Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật di truyền này là trình làng thông thường quy trình tiếp hợp và trao đổi chéo (không làm xuất hiện đột biến do đứt gãy gen hay trao đổi chéo không đều) và số lượng thành viên phải đủ lớn.

Thí nghiệm của Morgan

Cách tiến hành

Lấy từ “://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Di_truyền_liên_kết&oldid=66648613”

://.youtube/watch?v=nq9kajOszvQ
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Trường hợp link gen xẩy ra khi

Reply
9
0
Chia sẻ

4135

Review Trường hợp link gen xẩy ra khi ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trường hợp link gen xẩy ra khi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Trường hợp link gen xẩy ra khi miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Trường hợp link gen xẩy ra khi miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trường hợp link gen xẩy ra khi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trường hợp link gen xẩy ra khi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trường #hợp #liên #kết #gen #xảy #khi