Mẹo Hướng dẫn Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX Chi tiết Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX Chi tiết được Update vào lúc : 2022-12-04 12:57:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX được Update vào lúc : 2022-12-04 12:57:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chương V

ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Bài 10

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA THÉ KỈ XIX

Thiên nhiên và con ngưòi

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Ắ có những thuận tiện và trở ngại vất vả gì cho việc sống của con người ?

Hướng dẫn vấn đáp:

Thuận lợi:

+ Chịu ảnh hưởng hầu hết của gió mùa, tạo nền hai mùa tương đối rõ rệt: mùa khô lạnh mát và mùa mưa tương đối nóng và ẩm.

+ Điều kiện tự nhiên thuận tiện cho bước đón thứ nhất của con người: địa phận sinh tụ nhỏ nhưng lại phong phú về nguồn thức ăn, đã tạo ra không khí thuận tiện cho môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường con người thời cổ. Vì vậy, từ rất xa xưa con ngưòi đã xuất hiện tại khu vực này.

Khó khăn:

+ Lãnh thổ từng nước nhỏ, hẹp trở ngại vất vả cho việc đi lại, giao lưu Một trong những nước.

+ Sự xen kẽ giữa núi, đồi, sông, biển gây trở ngại vất vả cho quy trình sản xuất và giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo.

Sự xuất hiện những vương quốc cổ ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á

Câu hỏi: Quá trình xuất hiện những Vương quốc cổ ở Đông Nam Ả trình làng ra làm thế nào?

Hướng dẫn trá lời:

Sự tăng trưởng của trình độ sản xuất:

+ Sang quy trình hậu kì đá mới, ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á có sự chuyển biến thỏa sức tự tin từ nông nghiệp trồng rau cù sang nông nghiệp trồng lúa nước, từ thuần dưỡng sang chăn nuôi gia súc, kết họp với nghề làm đồ gốm và dệt.

+ Đồ đồng đưọ’c sử dụng ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á vào lúc chừng đầu thiên niên kỉ I! TCN.

+ Vào khoảng chừng chừng thế kỉ tiếp giáp với Công nguyên, trên cơ sở tăng trưởng cùa đồ đồng, đồ sat bat đầu được sử dụng rộng tự do ỏ’ Khu vực Khu vực Đông Nam Á, những tộc người Khu vực Khu vực Đông Nam Á khởi đầu đứng trước ngưỡng cửa của xã hội có giai cấp và Nhà nước.

Anh hưởng của văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc:

+ Sự ra đòi của những vương quốc cố Đỏng Nam Á còn gắn sát với việc tiếp thu ảnh hưởng cùa vãn hoá Ân Độ và Trung Quốc.

+ Đồng thời, giũa những tiều quốc Khu vực Khu vực Đông Nam Á thường xuyên có quan hệ, trao đổi vãn hoá vói nhau.

Sự hình thành những vưong quốc cổ Khu vực Khu vực Đông Nam Á:

+ Thời gian: Từ khoảng chừng chừng đầu Công nguyên đến thế kì II, hình thành hàng loạt những vương quốc cổ Khu vực Khu vực Đông Nam Á.

+ Vương quốc Cham-pa, vương quốc Phù Nam, tiểu quốc Xích Thổ, Đva-ra-đa- ti, Ha-ri-bien-giay-a, Vuong quốc Sri-kse-tra, vương quốc Kê-đa, Tam-bra-lin-ga, Tu-ma-sic.

+ Nổi bật nhất là Vương quốc Phù Nam, xuất hiện khoảng chừng chừng thế kỉ I và tồn tại đến cuối thế kỉ VI vó’i 13 đò’i vua, đã chinh phục nhiều nước ỏ’ Khu vực Khu vực Đông Nam Á.

Câu hởi: Hãy trình diễn những quy trình hình thành những vương quốc cổ ở Đông Nam A ?

Hưởng dẫn vấn đáp:

+ Giai đoạn 1: (từ thế kỉ I đến thể kỉ VII), là thời kì hình thành những vương quốc nhỏ (khoảng chừng chừng 30 vương quốc), phân tán trên những địa phận hẹp, sống riêng rẽ và nhiều khi trình làng cuộc tranh chấp, xung đột nhau. Trong số đó Vương quốc lớn số 1 và giữ vai trò quan trọng nhất là Vương quốc Phù Nam.

+ Giai đoạn 2: (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X), là thòi kì hình thành và tích iuỹ cùa những vương quốc dân tộc bản địa bản địa độc lập, làm đà cho việc tăng trưởng cực thịnh vào quy trình sau.

Sự hình thành và bước đầu tăng trưởng của những vương quốc phong kiến đông Nam Á

Câu hỏi: Sự hình thành và bước đầu tăng trưởng của những vương quốc phong kiến Đông Nam Ả?

Hưởng dẫn vấn đáp:

Từ thế ki VII đến thế kỉ X là thời kì hình thành những vương quốc phong kiến Khu vực Khu vực Đông Nam Á. Đây là quy trình những nước nhỏ hình thành theo địa vực tự nhiên họp nhất lại theo tộc người.

Thế kì X – XIII là thời kì xác lập và tăng trưởng của quan hệ sản xuất phong kiến trong mọi vương quốc Khu vực Khu vực Đông Nam Á.

Thòi kì tăng trưởng thịnh đạt của những vương quốc phong kiến Khu vực Khu vực Đông Nam Á Câu hỏi: Thời kì tăng trưởng thịnh đạt của những vương quốc phong kiến Đông Nam Ả được biểu lộ ra làm thế nào?

Hướng dẫn vấn đáp:

Thế kĩ XIII, Mông cổ xâm lược những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á. Bị dồn đẩy do cuộc tiến công của người Mông cổ, một bộ phận người Thái đã di cư 0 ạt xuống phía Nam; họ lập ra một vương quốc nhỏ, đến đầu thế ki XIV mới thống nhất lại, lập vương quốc Thái. Sau đó, một nhóm người nói tiếng Thái khác di cư xuống vùng trung lưu sông Mê Công, gọi là người Lào Lùm, lập vương quốc Lạng Xạng giữa thế kỉ XIX.

Sau khi thắng lợi quân Mông cổ, một số trong những trong những vương quốc đã trải qua thòi kì tích luỹ trước, buớc vào thời kì tăng trưởng thịnh đạt kéo dãn tới đầu thế kỉ XVIII.

Những biểu lộ của yếu tố tăng trưởng thịnh đạt:

+ về kinh tế tài chính tài chính: Hình thành những vùng kinh tế tài chính tài chính quan trọng, hoàn toàn hoàn toàn có thể phục vụ một só lượng lớn lương thực, thực phẩm, những thành phầm thủ công và những sản vật vạn vật vạn vật thiên nhiên.

+ về văn hoá: Được hình thành gắn sát vói quy trình xác lập những vương quốc dân tộc bản địa bản địa. Các dân tộc bản địa bản địa Khu vực Khu vực Đông Nam Á đã xây dựng được nềh văn hoá riêng của tớ và góp thêm phần vào kho tàng văn hoá loài người những giá trị tinh thần độc lạ.

Thời kì suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ của những vương quốc phong kiến Khu vực Khu vực Đông Nam Á

Câu hỏi: Thời kì suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ của những vương quốc phong kiến Đông Nam Ả được biểu

hiện ra làm thế nào?

Hướng dẫn vấn đáp:

Thời gian: Từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX.

Nguyên nhân:

+ Nen kinh tế tài chính tài chính phong kiến trở nên lồi thời, không hề tiếp tục tăng trưởng để phục vụ nhu yếu ngày càng tăng của xã hội.

+ Chính quyền phong kiến chuyên chế không chăm sóc đến việc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính của giang sơn, nhất là công tác thao tác thao tác thuỷ lọi, mà chỉ tiêu tốn sức người, sức của vào những cuộc trận trận chiến tranh mở rộng lãnh thổ.

Biểu hiện của suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ:

+ Chế độ phong kiến trở nên trì trệ và từ từ suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ.

+ Mâu thuẫn xã hội, trận trận chiến tranh và nội chiến Một trong những vương quốc.

+ Sự đầu hàng từ từ trước yếu tố xâm nhập của những nước thực dân phương Tây. Câu hỏi: Vì sao từ thế kỉ XVIII, những vương quốc Khu vực Khu vực Đông Nam Á bước vào thời kì suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ?

Hưởng dẫn tra lời:

Nen kinh tế tài chính tài chính phong kiến lỗi thời.

Chính quyền phong kiến không chăm sóc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính.

Lao vào những cuộc trận trận chiến tranh hao người, tốn của.

Từ đó làm cho chế đọ phong kiến lam vào tình trạng trì trệ, suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ.

Bài tập : Ghi (Đ) đúng, (S) sai vào đặt trước những ý nêu về yếu tố suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ của những vương quốc phong kiến Đông Nam Ả.

Sự suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ của những vương quốc Khu vực Khu vực Đông Nam Á trình làng cùng một lúc – đó là

vảo thế kỉ XVIII.

Nen kinh tế tài chính tài chính phong kiến Khu vực Khu vực Đông Nam Á trỏ nên lỗi thời.

Chính quyền phong kiến không chăm sóc đến việc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính giang sơn.

Các nước phương Tây đã xâm lược những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á ngay từ trên đầu

thế kỉ XVIII.

đ. Mâu thuẫn Một trong những vương quốc ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á với những nước phương Tây trỏ’ nên gay găt.

Một số vương quốc phe phái phong kiến luôn nhảy vào những cuộc mưu sát

tranh giành vị thế lẫn nhau.

* Hướng dẫn vấn đáp:

a; d; đ: Sai b; c; e: Đúng

Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm nhập vào Khu vực Khu vực Đông Nam Á

Câu hỏi: Chủ nghĩa thực dân phướng Tây xâm nhập vào những nướv Đông Nam A ra làm thế nào?

Hướng dan vấn đáp:

Nãm 1511, Bồ Đào Nha chiếm Ma-lắc-ca – cửa ngõ vùng biển Khu vực Khu vực Đông Nam Á, mở đầu quá trinh xâm lược cìia những nước thực dân vào khu vực này.

Tiếp đó Tây Ban Nha, Hà Lan cũng lập những thương điếm cùa mình ỏ Gia-những- ta và vùng phụ cận. Thực dân Anh lấn chiếm Miến Điện rồi xâm lưọc vào Xiêm.

Từ thế kỉ XVIII, Pháp dòm ngó, tiếp Từ đó đến cuối thế kỉ XIX xâm lược ba nước Đông Dương. Phi-Iip-pin bị Tây Ban Nha, tiếp Từ đó là Mĩ xâm chiếm.

Câu hỏi: Văn hoá Ân Độ ảnh hưởng đến khu vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á hầu hết trên những nghành nào?

Hướng dẫn vấn đáp:

Văn hoá Ấn Độ ảnh hưởng đến khu vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á chú yếu trên bốn nghành:

+ c/zữ viết’, từ chữ Phạn cùa Án Độ, những dân tộc bản địa bản địa Khu vực Khu vực Đông Nam Á từ từ sáng tạo

ra chữ viết riêng của tớ: chữ Chăm cổ vào thế kỉ IV, chữ Khơ-me cổ vào thế kì VII v.v…

+ về văn học. văn học dân tộc bản địa bản địa những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á đều mô phỏng hoặc lấy tích từ những sử thi, truyện thần thoại cổ xưa cổ xưa Ẩn Độ.

+ về tôn giáo: Các dân tộc bản địa bản địa Khu vực Khu vực Đông Nam Á tiếp thu cả đạo An à đạo Phật. .

+ về kiến trúc: mô phỏng kiến trúc Hin-đu và kiến trúc Phât g’áo

Bài tập: Các nước nào dưới đây đã từng xăm lược những nước ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á?

Bồ Đào Nha.

Anh.

Pháp.

Tây Ban Nha.

Mĩ.

Hà Lan.

Hướng dẫn vấn đáp:

CÁC NƯỚC XÂM LƯỢC

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á BỊ XÂM LƯỢC

1. Bồ Đào Nha.

Phi- lip-pin, Ma-lắc-ca.

2. Anh.

Miến Điện, Xiêm.

3. Tây ban Nha.

Phi-lip-pin.

4. Pháp.

Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

5. Hà Lan.

In-đô-nê-xi-a.

6. Mĩ

Phi-líp-pin, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

Reply

1

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Trước #tình #hình #Đông #Nam #cuối #thế #kỉ #XIX

4489

Clip Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX Chi tiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trước tình hình Đông Nam A cuối thế kỉ XIX Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trước #tình #hình #Đông #Nam #cuối #thế #kỉ #XIX #Chi #tiết