Thủ Thuật Hướng dẫn Trung bình cộng của hai số la 56 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Trung bình cộng của hai số la 56 được Update vào lúc : 2022-04-29 09:57:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hướng dẫn giải Toán lớp 4: Chuyên đề trung bình cộng gồm có rõ ràng những dạng toán về trung bình cộng và cách giải rõ ràng cho từng dạng bài tập giúp những em học viên rèn luyện cách làm bài Toán trung bình cộng lớp 4, nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời những em học viên cùng tìm hiểu thêm rõ ràng.

Nội dung chính

    Giải Toán 4 chuyên đề trung bình cộngKiến thức cần nhớ về dạng toán trung bình cộng Toán 4Dạng 1: Các bài toán về trung bình cộng cơ bảnDạng 2: Trung bình cộng của dãy số cách đềuVideo: Cách tìm trung bình cộng của dãy số cách đềuDạng 3: Dạng toán thấp hơn , nhiều hơn nữa hoặc bằng trung bình cộngDạng 4: Trung bình cộng trong bài toán tính tuổiBài tập về Toán trung bình cộng lớp 4 có đáp ánCác dạng bài tập về Trung bình cộng lớp 4Video liên quan

Giải Toán 4 chuyên đề trung bình cộng

    Kiến thức cần nhớ về dạng toán trung bình cộng Toán 4Dạng 1: Các bài toán về trung bình cộng cơ bảnDạng 2: Trung bình cộng của dãy số cách đềuVideo: Cách tìm trung bình cộng của dãy số cách đềuDạng 3: Dạng toán thấp hơn , nhiều hơn nữa hoặc bằng trung bình cộngDạng 4: Trung bình cộng trong bài toán tính tuổiBài tập về Toán trung bình cộng lớp 4 có đáp ánCác dạng bài tập về Trung bình cộng lớp 4

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy và học tập những môn học lớp 4, VnDoc mời những thầy cô giáo, những bậc phụ huynh và những bạn học viên truy vấn nhóm riêng dành riêng cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.

Kiến thức cần nhớ về dạng toán trung bình cộng Toán 4

a. Quy tắc giải

Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi lấy kết quả chia cho số những số hạng.

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của những số sau: 6, 9, 13, 28

Hướng dẫn:

Tổng của những chữ số là: 6 + 9 + 13 + 28 = 56

Số những số hạng là: 4

Trung bình cộng của 4 số đã cho là: 56 : 4 = 14

Tổng quát

Trung bình cộng = tổng những số : số những số hạng

Trung bình cộng của dãy số cách đều = (số đầu + số cuối) : 2

b. Phương pháp giải toán trung bình cộng

Bước 1: Xác định những số hạng có trong bài toán

Bước 2: Tính tổng những số hạng vừa tìm kiếm được

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng những số hạng : số những số hạng có trong bài toán

Bước 4: Kết luận

Ví dụ: Trường TH Đoàn Thị Điểm có 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Có lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây nên số những số hạng là 3

Tổng những số hạng bằng tổng số cây mà 3 lớp đã trồng: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

Sau đấy là 4 dạng Toán về Trung bình cộng cho những em học viên tìm hiểu thêm.

Dạng 1: Các bài toán về trung bình cộng cơ bản

Ví dụ 1: Khối lớp Bốn có 3 lớp: Lớp 4A có 28 học viên, lớp 4B có 33 học viên, lớp 4C có 35 học viên. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học viên ?

Bài giải:

Trung bình mỗi lớp có số học viên là:

(28 + 33 + 35 ) : 3 = 32 (học viên)

Đáp số: 32 học viên

Ví dụ 2: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó?

Bài giải:

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

39 x 2 = 78

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

30 x 2 = 60

Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là:

36 x 2 = 72

2 lần tổng của ba số là:

78 + 60 + 72 = 210

Tổng của ba số là:

210 : 2 = 105

Số thứ nhất là:

105 – 60 = 45

Số thứ hai là:

78 – 45 = 33

Số thứ ba là:

72 – 45 = 27

Đáp số: số thứ nhất: 45

Số thứ hai: 33

Số thứ ba: 27

Dạng 2: Trung bình cộng của dãy số cách đều

Ví dụ 1: Tìm trung bình cộng của những dãy số sau:

a, 1, 2, 3, 4, 5, …….., 99, 100, 101

Bài giải:

Dãy số: 1, 2, 3, 4, 5, …….., 99, 100, 101 là dãy số cách đều

Trung bình cộng của dãy số trên là:

(1 + 101) : 2 = 51

Đáp số: 51

b, 1, 5, 9, 13, ….., 241, 245

Dãy số: 1, 5, 9, 13, ….., 241, 245 là dãy số cách đều

Trung bình cộng của dãy số trên là:

(1 + 245) : 2 = 123

Đáp số: 123

Ví dụ 2: Tìm số trung bình cộng của toàn bộ những số chẵn từ 2 đến 98 ?

Bài giải:

Trung bình cộng của toàn bộ những số chẵn từ 2 đến 98 là:

(2 + 98) : 2 = 50

Đáp số: 50

Ví dụ 3: Tìm ba số tự nhiên, biết hai số liền nhau hơn kém nhau 70 cty và trung bình cộng của ba số đó là 140 ?

Bài giải:

3 số cần tìm là: a, a + 70, a + 140

Trung bình cộng là:

(a + a + 140) : 2 = 140

2 x a + 140 = 140 x 2

2 x a + 140 = 280

2 x a = 280 – 140

2 x a = 140

a = 140 : 2

a = 70

Vậy 3 số cần tìm là: 70 ; 140; 280

Video: Cách tìm trung bình cộng của dãy số cách đều

Dạng 3: Dạng toán thấp hơn , nhiều hơn nữa hoặc bằng trung bình cộng

3.1: Bằng trung bình cộng

Ví dụ: An có 24 cái kẹo. Bình có 28 cái kẹo. Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường có bao nhiêu cái kẹo?

Bài giải:

2 lần trung bình cộng là:

24 + 28 = 52 (cái kẹo)

Số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái kẹo)

Đáp số: 26 cái kẹo

3.2: Nhiều hơn trung bình cộng

Ví dụ: An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi nhiều hơn nữa trung bình cộng số bi của ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

Bài giải:

2 lần trung bình cộng số bi của ba bạn là:

18 + 16 + 2 = 36 (viên bi)

Trung bình cộng số bi của ba bạn là:

36 : 2 = 18 (viên bi)

Số bi của Hùng là:

18 + 2 = 20 (viên bi)

Đáp số: 20 viên bi

3.3: Ít hơn trung bình cộng

Ví dụ: An có 120 quyển vở, Bình có 78 quyển vở. Lan có số quyển vở kém trung bình cộng của ba bạn là 16 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

2 lần trung bình cộng số vở của ba bạn là:

120 + 78 – 16 = 182 (quyển vở)

Trung bình cộng số vở của ba bạn là:

182 : 2 = 91 (quyển vở)

Số vở của Lan là:

91 – 16 = 75 (quyển vở)

Đáp số: 75 quyển vở

Dạng 4: Trung bình cộng trong bài toán tính tuổi

Ví dụ: Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu không tính tuổi bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Tổng số tuổi của ba người là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Hoa là:

24 x 2 = 48 (tuổi)

Tuổi của bố Hoa là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

Bài tập về Toán trung bình cộng lớp 4 có đáp án

Câu 1: Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bằng trung bình cộng số mét đường của đội I và đội II đã sửa. Hỏi cả ba đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Hướng dẫn giải câu 1:

Số mét đường đội III sửa được là: (45 + 49) : 2 = 47 (m).

Cả ba đội sửa được số mét đường là: 45 + 47 + 49 = 141 (m).

Đáp số: 141 m đường.

Câu 2: Lần thứ nhất lấy ra 15 lít dầu; lần thứ hai lấy nhiều hơn nữa lần thứ nhất 9 lít dầu; lần thứ 3 lấy thấp hơn tổng 2 lần trước 6 lít dầu. Hỏi trung bình mỗi lần lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải câu 2:

Số dầu lấy ra lần thứ hai là:

15 + 9 = 24 (lít)

Tổng số lít dầu lần 1 và lần 2 lấy ra là:

15 + 24 = 39(lít)

Số lít dầu lấy ra lần thứ 3 là:

39 – 6 = 33 (lít)

Trung bình mỗi lần lấy ra được:

(15 + 24 + 33) : 3 = 24 (lít)

Đáp số: 24 lít dầu

Câu 3: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó?

Hướng dẫn giải câu 3:

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số: 45; 33 và 27

Câu 4: Một shop bán gạo, ngày thứ nhất bán được 12 yến gạo; ngày thứ hai bạn được 9 yên gạo; ngày thứ 3 bán được nhiều hơn nữa ngày đầu 3 yến gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày shop bán được bao nhiêu yến gạo?

Hướng dẫn giải câu 4:

Số gạo của hàng bạn được ngày thứ 3 là:

12 + 3 = 15 (yến)

Số gạo bán được cả 3 ngày là:

12 + 9 + 15 = 36 (yến)

Trung bình mỗi ngày shop bạn được

36 : 3 = 12 (yến)

Đáp số: 12 yến gạo

Câu 5: Nhà bạn An thu hoạch được 75kg lạc. Nhà bạn Ngọc thu được nhiều hơn nữa nhà bạn An 10 kg lạc. Nhà bạn Huệ thu được nhiều hơn nữa trung bình cộng của nhà An và Ngọc là 15 kg lạc. Hỏi mỗi nhà thu hoạch trung bình được bao nhiêu kg lạc?

Hướng dẫn giải câu 5:

Số kg lạc nhà bạn Ngọc thu hoạch được:

75 + 10 = 85 (kg)

Tổng số kg nhà An và Ngọc thu hoạch là:

75 + 85 = 160 (kg)

Trung bình nhà bạn An và Ngọc thu hoạch được:

160 : 2 = 80 (kg)

Sô kg lạc nhà bạn huệ thu hoạch được:

80 + 15 = 95 (kg)

Trung bình mỗi nhà thu hoạch được:

(75 + 85 + 95) : 3 = 255 : 3 = 85 (kg)

Đáp số: 85 ki-lo-gam lạc

Câu 6: Tìm 5 số lẻ liên tục biết trung bình cộng của chúng bằng 2011

Hướng dẫn:

Dựa vào để ý quan tâm ở trên ta thuận tiện và đơn thuần và giản dị xác lập được bài toán gồm trung bình cộng của 5 số lẻ liên tục. Do đó trung bình cộng của 5 số này là số ở chính giữa.

– Vậy số thứ 3 (số ở chính giữa trong 5 số) là: 2011

– Số thứ hai là: 2011 – 2 = 2009

– Số thứ nhất là: 2009 – 2 = 2007

– Số thứ 4 là: 2011 + 2 = 2013

– Số thứ 5 là: 2013 + 2 = 2015

Các dạng bài tập về Trung bình cộng lớp 4

    Chuyên đề tu dưỡng học viên giỏi môn Toán lớp 4: Toán trung bình cộngBài tập Toán lớp 4: Tìm số trung bình cộngMột số bài Toán về trung bình cộng cơ bản và nâng cao lớp 4

4435

Review Trung bình cộng của hai số la 56 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trung bình cộng của hai số la 56 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Trung bình cộng của hai số la 56 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Trung bình cộng của hai số la 56 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Trung bình cộng của hai số la 56

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trung bình cộng của hai số la 56 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trung #bình #cộng #của #hai #số