Mẹo Hướng dẫn Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm -Thủ Thuật Mới Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 01:32:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là 1mm Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là 1mm được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 01:31:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 2,121

Nội dung chính

  Chọn A
  Ta có vị trí vân trùng của hai bức xạ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu: xtrùng=k1i1=k2i2
  ⇒k1k2=λ2λ1=54⇒i12=5.i1⇒xtrùng=n.i12=n.4 (mm)  n∈Z
  Như vậy số vân trùng của hai bức xạ trên trường giao thoa thỏa mãn nhu cầu nhu yếu:
  -92≤4n≤92⇔n=-1; 0; 1 .
  Vậy có 3 vân trùng của hai bức xạ trên màn giao thoa. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn A
Ta có vị trí vân trùng của hai bức xạ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu: xtrùng=k1i1=k2i2
⇒k1k2=λ2λ1=54⇒i12=5.i1⇒xtrùng=n.i12=n.4 (mm)  n∈Z
Như vậy số vân trùng của hai bức xạ trên trường giao thoa thỏa mãn nhu cầu nhu yếu:
-92≤4n≤92⇔n=-1; 0; 1 .
Vậy có 3 vân trùng của hai bức xạ trên màn giao thoa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng chừng chừng cách giữa hai khe S1S2 = 1 mm, khoảng chừng chừng cách từ hai khe tới màn quan sát là D = 2 m. Chiếu vào hai khe S1, S2 đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6 μm và bước sóng λ2. Trong khoảng chừng chừng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 33 vạch sáng, trong số đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân, biết 2 trong 5 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của trường giao thoa, bước sóng λ2 là

Xem đáp án » 18/06/2022 13,946

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng thực thi đồng thời hai bức xạ đơn sắc với mức chừng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là i1 = 0,3 mm và i2 = 0,4 mm. Trên màn quan sát, gọi M và N là hai điểm ở cùng một phía so với vân TT và cách vận TT lần lượt là 2,25 mm và 6,75 mm. Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là

Xem đáp án » 18/06/2022 13,154

Thực hiện giao thoa với khe Young, khoảng chừng chừng cách giữa hai khe bằng 1,5 mm, khoảng chừng chừng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2 m. Hai khe được rọi đồng thời bằng những bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,48 µm và λ2 = 0,64 µm. Xác định khoảng chừng chừng cách nhỏ nhất giữa vân sáng TT và vân sáng cùng màu với vân sáng TT.

Xem đáp án » 18/06/2022 9,609

Trong thí nghiệm Y- âng, khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng chừng chừng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu vào hai khe ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có λ1 = 0,76 μm và λ2, người ta thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ1. Tìm λ2.

Xem đáp án » 18/06/2022 8,660

Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Iâng có tầm khoảng chừng chừng cách từ màn ảnh đến hai khe D = 2,5 m, khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là a = 2,5 mm. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 μm và λ2 = 0,64 μm thì vân sáng cùng màu với vân TT và sớm nhất cách vân TT

Xem đáp án » 18/06/2022 8,015

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 đơn sắc λ1 = 0,6 μm và đơn sắc λ2 , quan sát phần dương của trường giao thoa ta thấy vân tối thứ 5 của hệ vân λ1 trùng với vân sáng thứ 5 của hệ vân λ2 . Bước sóng λ2 bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 7,969

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là 2 m, khoảng chừng chừng cách từ mặt phẳng mchứa hai khe đến màn quan sát là một trong,6 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm và 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng ở ở chính giữa (TT) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân ở ở chính giữa đến vân sớm nhất cùng màu với vân ở ở chính giữa là bao nhiêu? Trong khoảng chừng chừng đó, tổng số có bao nhiêu vân sáng quan sát được (kể cả vân TT và vân ở mép)?

Xem đáp án » 18/06/2022 7,420

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng chừng chừng cách giữa hai khe S1, S2 là a = 2 mm, khoảng chừng chừng cách từ hai khe tới màn quan sát D = 1,2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 640 nm và λ2 = 0,480 μm vào hai khe thì thấy trên màn có những vị trí tại đó vân sáng của hai bức xạ trùng nhau, gọi là vân trùng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng là:

Xem đáp án » 18/06/2022 6,706

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 μm, trên màn quan sát, người ta đếm được trên bề rộng MN có 13 vân sáng mà tại M và N là hai vân sáng. Giữ nguyên Đk thí nghiệm, ta thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ1 bằng ánh sáng đơn sắc với bước sóng λ2 = 0,64 μm thì tại M và N giờ đấy là 2 vân tối. Số vân sáng trong miền đó là:

Xem đáp án » 18/06/2022 5,212

Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1, S2 cách nhau 1 mm, khoảng chừng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát bằng 2 m. Chiếu sáng hai khe S1, S2 bằng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,72 µm và λ2, thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ1. Khoảng vân i2 ứng với bức xạ có mức giá trị:

Xem đáp án » 18/06/2022 4,779

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1 mm, khoảng chừng chừng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là một trong,25 m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64 μm và λ2 = 0,48 μm. Khoảng cách từ vân sáng TT đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,624

Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,4 μm; 0,48 μm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là một trong,2 mm, khoảng chừng chừng cách từ hai khe tới màn là 3 m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng TT là:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,985

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, tại điểm trên màn cách vân ở ở chính giữa 5,4 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân ở ở chính giữa. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có tần số 5.1014 Hz. Cho c = 3.108 m/s. Khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe là D = 2,4 m. Khoảng cách giữa hai khe là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,822

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng chừng chừng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân TT và cách vân TT lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,779

Trong thí nghiệm Iâng, hai khe cách nhau 0,9 mm và cách màn là một trong,8 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,6 μm và λ2 = 0,45 μm vào hai khe Iâng. Trên bề rộng vùng giao thoa là 10 mm (vân TT nằm trong tâm bề rộng) thì hai vân sáng khác có màu giống màu của vân sáng TT xa nhất cách nhau bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,228

Share Link Tải Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là 1mm miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là 1mm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là 1mm miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là 1mm
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng chừng cách giữa hai khe là 1mm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #thí #nghiệm #Young #về #giao #thoa #ánh #sáng #khoảng chừng chừng #cách #giữa #hai #khe #là #1mm

4604

Review Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm -Thủ Thuật Mới miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #thí #nghiệm #Young #về #giao #thoa #ánh #sáng #khoảng chừng #cách #giữa #hai #khe #là #1mm #Thủ #Thuật #Mới