Thủ Thuật về trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm được Update vào lúc : 2022-11-12 12:14:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng chừng cách giữa hai khe là một trong mm, khoảng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là một trong,2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm. Khoảng cách giữa 2 vẫn sáng liên tục trên màn là
A. 0,36 mm.
B. 0,72 mm.
C. 0,3 mm.
D. 0,6 mm.

Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tục bằng: $i=fraclambda Da$
Cách giải:
Khoảng cách giữa hai vẫn sáng liên tục trên màn là: $i=fraclambda Da=frac0,6.1,21=0,72mm$
Chọn B

://.youtube/watch?v=fhi67Y5IVuM

Related posts:

4412

Clip trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm Free.

Hỏi đáp vướng mắc về trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#trong #thí #nghiệm #yâng #về #giao #thoa #ánh #sáng #đơn #sắc #khoảng chừng #cách #giữa #hai #khe #là #1mm