Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trong quy trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng khi thể tích giảm 3 lần thì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong quy trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng khi thể tích giảm 3 lần thì được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 20:43:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 3. Chọn phương án đúng.

A. Khi một thông số trạng thái không đổi ta gọi đó là những đẳng quy trình

B. Áp suất không đổi → quy trình đẳng nhiệt

C. Thể tích không đổi → quy trình đẳng áp

D. Nhiệt độ không đổi → quy trình đẳng tích

Câu 4. Chọn phương án sai.

A. Đẳng quy trình là quy trình trong số đó 3 thông số trạng thái của chất khí được giữ không đổi

B. Áp suất không đổi → quy trình đẳng áp

C. Thể tích không đổi → quy trình đẳng tích

D. Nhiệt độ không đổi → quy trình đẳng nhiệt

Câu 5. Quá trình đẳng nhiệt là:

A. quy trình biến hóa trạng thái trong số đó áp suất được giữ không đổi.

B. quy trình biến hóa trạng thái trong số đó thể tích được giữ không đổi.

C. quy trình biến hóa trạng thái trong số đó nhiệt độ được giữ không đổi

D. quy trình biến hóa trạng thái trong số đó nhiệt độ và thể tích được giữ không đổi.

Câu 11. Hệ thức đúng của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là:

A.

B.

C.

D.

Câu 14. Đường đẳng nhiệt là đường:

A. màn biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo thể tích khi nhiệt độ không đổi

B. màn biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi thể tích không đổi

C. màn biểu diễn sự biến thiên của áp suất và nhiệt độ khi thể tích không đổi

D. màn biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1DCâu 19ACâu 2CCâu 20BCâu 3ACâu 21BCâu 4ACâu 22BCâu 5CCâu 23CCâu 6CCâu 24BCâu 7ACâu 25ACâu 8BCâu 26ACâu 9DCâu 27BCâu 10CCâu 28ACâu 11BCâu 29ACâu 12CCâu 30DCâu 13CCâu 31CCâu 14DCâu 32ACâu 15BCâu 33CCâu 16DCâu 34DCâu 17ACâu 35DCâu 18C

Giang (Tổng hợp)

Chúng tôi xin trình làng những bạn học viên bộ tài liệu giải Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt có lời giải hay, cách vấn đáp ngắn gọn, đủ ý được biên soạn bởi đội ngũ Chuyên Viên tay nghề cao. Mời những em tìm hiểu thêm tại đây.

Bộ 20 vướng mắc trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

Câu 1: Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích

    A. tăng tỉ lệ thuận với áp. suất.

    B. không đổi.

    C. tăng tỉ lệ với bình phương áp. suất.

    D. giảm tỉ lệ nghịch với áp. suất.

Chọn A

Câu 2: Phát biểu nào sau này là không đúng khi nói về quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định?

    A. Áp. suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

    B. Tích của áp. suất và thể tích là một hằng số.

    C. Trên giản đồ p. – V, đồ thị là một đường hypebol.

    D. Áp. suất tỉ lệ với thể tích.

Chọn D.

Quá trình đẳng nhiệt: là quy trình biến hóa trạng thái khi nhiệt độ không đổi.

Nội dung định luật: ở nhiệt độ không đổi (quy trình đẳng nhiệt) tích của áp suất và thể tích của một lượng khí xác lập là một hằng số.

p..V = const (ở nhiệt độ không đổi) do đó áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

Câu 3: Hệ thức đúng của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là:

Chọn B.

Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: ở nhiệt độ không đổi (quy trình đẳng nhiệt) tích của áp suất và thể tích của một lượng khí xác lập là một hằng số.

* Công thức: p1.V1 = p2.V2 hay p..V = const (ở nhiệt độ không đổi)

Câu 4: Hệ thức không phải của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là:

Chọn C.

Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: p..V = const (ở nhiệt độ không đổi) do đó áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

Câu 5: Đồ thị nào sau này biểu diễn đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt?

Chọn B.

Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

Do đó áp suất tỉ lệ thuận với nghịch hòn đảo thể tích nên đồ thị của p. theo 1/V là một đường thẳng có đường kéo dãn trải qua gốc O.

Câu 6: Một xilanh chứa 150 cm3 khí ở 2.105 pa Pít-tông nén khí trong xilanh xuống còn 75 cm3. Nếu coi nhiệt độ không đổi thì áp. suất trong xilanh bằng

    A. 2.105 Pa.

    B. 4.105 Pa.

    C. 3.105 Pa.

    D. 5.105 Pa.

Chọn B

Câu 7: Một bọt khí ở đáy hồ sâu 7,5 m nổi lên trên mặt nước. Giả sử nhiệt độ ở đáy hồ và mặt hồ là như nhau. Cho biết áp. suất khí quyển po = 75 cmHg, và khối lượng riêng của thủy ngân là 1,36.104 kg/m3. Thể tích bọt khí đã tăng thêm

    A. 1,74 lần.

    B. 3,47 lần.

    C. 1,50 lần.

    D. 2 lần.

Chọn A.

Gọi thể tích và áp. suất của bọt khí ở đáy hồ và mặt hồ lần lượt là p1, V1 và p2, V2, ta có:

p2 = p0, p1 = p0 + h/13,6 (cmHg)

Áp. dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: p1V1 = p2V2

Câu 8: Một khối lượng khí lí tưởng xác định có áp. suất 2 atm được làm tăng áp. suất lên đến 8 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng là 3 lít. Thể tích ban đầu của khối là

    A. 4 lít.

    B. 8 lít.

    C. 12 lít.

    D. 16 lít.

Chọn A.

Câu 9: Nếu áp. suất của một lượng khí lí tưởng xác định tăng 1,5.105 Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp. suất của lượng khí đó tăng 3.105 Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi, áp. suất và thể tích ban đầu của khí là

    A. 3.105 Pa, 9 lít.

    B. 6.105 Pa, 15 lít.

    C. 6.105 Pa, 9 lít.

    D. 3.105 Pa, 12 lít.

Chọn B.

Vì quy trình biến hóa là đẳng nhiệt nên ta có:

Từ (1) và (2), ta tìm được p0 = 6.105 Pa; V0 = 15 lít.

Câu 10: Một quả bóng đá có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp. suất 105 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí. Biết trước khi bơm, trong bóng có không khí ở áp. suất 105 Pa và nhiệt độ không đổi trong thời gian bơm. Áp. suất không khí trong quả bóng sau 20 lần bơm bằng

    A. 5.105 Pa

    B. 2,5.105 Pa

    C. 2.105 Pa

    D. 7,5.105 Pa

Chọn C.

Thể tích không khí trước khi bơm vào bóng:

V1 = 20.0,125 + 2,5 = 5 lít.

Sau khi bơm vào bóng có thể tích là: V2 = 2,5 lít.

Do nhiệt độ không đổi ta có:

Câu 11: Biết ở điều kiện tiêu chuẩn, khối lượng riêng của ôxi là 1,43 kg/m3+. Khối lượng khí ôxi đựng trong một bình kín có thể tích 15 lít dưới áp. suất 150 atm ở nhiệt độ 0oC bằng

    A. 3,23 kg.

    B. 214,5 kg.

    C. 7,5 kg.

    D. 2,25 kg.

Chọn A.

Ở điều kiện tiêu chuẩn (1 atm, 0 °C), khối lượng riêng của ôxi là: ρ0 = m/V0.

Ở điều kiện 150 atm, 0 oC, khối lượng riêng của ôxi là: ρ = m/V.

Do đó: m = ρ0.V0 = ρ.V (1)

Do nhiệt độ không đổi, theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: p0V0 = pV (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

Và m = ρ.V = 214,5.15-3 ≈ 3,23 kg.

Câu 12: Một ống thủy tinh tiến diện đều S, một đầu kín một đầu hở, ở giữa có một cột thủy ngân dài h = 16 cm (Hình 29.1). Khi đặt ống thẳng đứng đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là ℓ1 = 15 cm. Áp. suât khí quyển po = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh thẳng đứng, đầu hở ở phía dưới thì cột không khí trong ống có chiều dài ℓ2 bằng

    A. 30 cm.

    B. 23 cm.

    C. 32 cm.

    D. 20 cm.

Chọn B.

Vì nhiệt độ không đổi nên ta có:

Câu 13: Cho một lượng khí không đổi thực thi một quy trình biển đổi như hình vẽ sau:

Biết rằng ban đầu khối khí hoàn toàn có thể tích V = 6 lít, Thể tích của khối khí ở trạng thái cuối bằng:

   A. 1 lít.

   B. 2 lít.

   C. 3 lít.

   D. 12 lít.

Chọn A.

Từ đồ thị ta thấy nhiệt độ của khối khí không đổi trong cả quy trình do đó vận dụng định luật Bôi-lơ-Mariốt ta có:

Câu 14: Một bọt khí ở đáy hồ sau 8m nổi lên đến mức mặt nước. Hỏi thể tích của bọt tăng thêm bao nhiêu lần? Lấy g = 10 m/s2.

   A. 1,8 lần

   B. 1,1 lần

   C. 2,8 lần

   D. 3,1 lần

Chọn A.

Trên mặt nước, áp suất của bọt khí bằng đúng áp suất khí quyển (tức là bằng p0 = 105Pa), thể tích bọt khí là V0.

Ở độ sâu 8m thể tích bọt khí là V, áp suất bọt khí là:

p. = p0 + pn = 105 + 103.10.8 = 1,8.105 Pa.

Coi nhiệt độ không đổi, ta có:

Vậy thể tích bọt khí tăng thêm 1,8 lần.

Câu 15: Một ống nhỏ dài, tiết diện đều (S), một đầu kín, một đầu hở lúc đầu ống đặt thẳng đứng, miệng ống ở trên. Trong ống về phía đáy có cột không khí dài l1 = 30cm ngăn cách với bên phía ngoài bằng cột thủy ngân dài h = 15cm. Áp suất khí quyển là pa = 76cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính độ cao của cột không khí chứa trong ống trong trường hợp ống đặt nằm ngang.

   A. 39,9 cm

   B. 36,9 cm

   C. 45,9 cm

   D. 35,9 cm

Chọn D.

Gọi p1, V1 và p2, V2 là những áp suất, thể tích của cột không khí trong ống tương ứng với miệng ống ở phía trên và ống nằm ngang.

Ống thẳng đứng, miệng ở phía trên: p1 = p0 + pHg = (76 + 15) cmHg = 91 cmHg;

Thể tích của cột không khí: V1 = ℓ1.S

Khi ống nằm ngang cột thủy ngân không còn công dụng lên cột không khí nên:

p2 = pa = 76cmHg

Khối khí trong ống không đổi và nhiệt độ không đổi nên theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

p1 .V1 = p2.V2 ↔ V2/V1 = p1/p2 = 91/76 → ℓ2/ℓ1 = 91/76 → ℓ2 = 35,9 cm

Câu 16: Người ta dùng bơm có pit-tông diện tích s quy hoạnh 8 cm2 và khoảng chừng chạy 25 cm bơm một bánh xe đạp điện sao cho áp lực đè nén của bánh xe đạp điện lên mặt đường là 350 N thì diện tích s quy hoạnh tiếp xúc là 50 cm2. Ban đầu bánh xe đạp điện chứa không khí ở áp suất khí quyển p0 = 105 Pa và hoàn toàn có thể tích là V0 = 1500 cm3. Giả thiết khi áp suất không khí trong bánh xe đạp điện vượt quá 1,5p0 thì thể tích của bánh xe đạp điện là 2000 cm3. Hỏi phải đẩy bơm bao nhiêu lần? Chọn đáp án đúng.

   A. 5 lần

   B. 15 lần

   C. 10 lần

   D. 20 lần

Chọn C.

Áp suất trong bánh xe khi bơm xong: p. = p0 + p.’

Với p.’ = F/S = 350/0,005 = 0,7.105 Pa;

→ p. = 1,7.105 Pa to nhiều hơn 1,5p0 nên thể tích sau khi bơm là 2000 cm3.

Mỗi lần bơm có 8.25 = 200 cm3 không khí ở áp suất p0 được đưa vào bánh xe. Sau n lần bơm có 200n cm3 không khí được đưa vào bánh. Ban đầu có 1500 cm3 không khí ở áp suất p0 trong bánh xe. Như vậy hoàn toàn có thể coi:

Trạng thái 1: p1 = p0; V1 = (1500 + 200n)

Trạng thái 2: p2 = 1,7.105 Pa; V2 = 2000 cm3

Áp dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, thuận tiện và đơn thuần và giản dị tìm kiếm được n = 19/2 ≈ 10 lần

Câu 17: Một khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ bong bóng hình cầu khi nổi lên mặt nước có bán kính là l mm. Cho biết trọng lượng riêng của nước là d = 1000kg/m3, áp suất khí quyến là P0 =1,013.105 N/mét vuông và nhiệt độ trong nước là không thay đổi theo độ sâu. Vị trí mà tại đó khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ bong bóng có bán kính bằng một nửa bán kính khi ở mặt nước cách mặt nước:

   A. 709,1m.

   B. 101,3 m.

   C. 405,2 m.

   D. 50,65 m.

Chọn A.

Thể tích hình cầu được xác lập từ biểu thức:

Gọi V0 là thể tích của khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ bong bóng trên mặt nước và V là thể tích của nó ở độ sâu h, ta có:

Áp suất của khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ bong bóng khi nó ở độ sâu h được xác lập bởi: p. = p0 +d.h

Vì nhiệt độ của nước là không đổi, do đó vận dụng định luật Bôi-lơ-ma-ri-ốt, ta có:

Câu 18: Một ống thủy tinh hình trụ có chiều dài 1m, một đầu để hở và một đầu được bịt kín. Nhúng ống thủy tinh đó vào trong nước theo phía trực tiếp đứng sao cho đầu được bịt kín hướng lên trên (như hình vẽ). Người ta quan sát thấy mực nước trong ống thấp hơn mực quốc tế ống là 40cm. Cho biết trọng lượng riêng của nước là d = 1,013.105 N/mét vuông và nhiệt độ trong nước là không thay đổi. Chiều cao của cột nước trong ống là: 

   A. 1,4 cm

   B. 60 cm

   C. 0,4 cm

   D. 1,0 cm.

Chọn C.

Gọi A là yếu tố nằm trên mặt thoáng của chất lỏng ở trong ống, B là yếu tố nằm ngoài ống nhưng có cùng độ cao với A. Khi mực nước ở trong vòng vòng ngoài ống cân đối nhau, ta có:

pA = pB ⇒ p. = p0 + d.h = 1,013.105 + 1000.0,4 = 101700 (Pa)

Vì nhiệt độ là không đổi, do đó vận dụng định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt cho khối khí trong ống trước và sau khi nhúng, ta có:

Trong số đó ℓ và ℓ0 là độ cao cột không khí trước và sau khi nhúng

Chiều cao cột nước trong ống là:

H = ℓ0 – ℓ = 100 – 99,6 = 0,4(cm)

Câu 19: Một bơm xe đạp điện hình trụ có đường kính trong là 3 cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và ấn pit-tông từ từ để nén không khí trong bơm sao cho nhiệt độ không thay đổi. Tính lực tác dụng lên pit-tông khi thể tích của không khí trong bơm giảm sút 4 lần. Lấy áp suất khí quyển là pa = 105 Pa. Chọn đáp án đúng.

   A. 415N

   B. 154N

   C. 352N

   D. 212N

Chọn D.

Trạng thái đầu: p1 = pa; V1 = V; T1.

Trong số đó pa là áp suất khí quyển.

Trạng thái cuối: p2 = pa + p. = pa + F/S; V2 = V/4; T2 = T1.

Trong số đó p. là áp suất gây ra bởi lực F của tay; S là diện tích s quy hoạnh của pit-tông: S = πd2/4

Dùng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: p1.V1 = p2.V2 ↔ pa.V = (pa + F/S). V/4

→ F = 3.pa.π.d2/4 ≈ 212(N)

Câu 20: Một ống thuỷ tinh được cắm lộn ngược vào một trong những chậu chứa thuỷ ngân, bên trong ống chứa 40 cm3 không khí và một cột thuỷ ngân cao 8 cm so với mực thuỷ ngân trong chậu (Hình a). Người ta ấn sâu ống thủy tinh vào thủy ngân cho tới khi mực thủy ngân ở bên trong và bên phía ngoài ống bằng nhau (Hình b). Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg. Thể tích của không khí còn sót lại bên trong ống thủy tinh là:

   A. 25,7 cm3

   B. 15,7 cm3

   C. 45,7 cm3

   D. 35,7 cm3

Chọn D.

Trạng thái đầu: V1 = 40 cm3; p1 = 75 – 8 = 67 cmHg.

Trạng thái cuối: V2 cm3; p2 = 75 cmHg.

Vì nhiệt độ không đổi nên ta có: pV1 = p2V2 → V2 = p1V1/p2 ≈ 35,7 cm3

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về giải Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt rõ ràng bản file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

4297

Video Trong quy trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng khi thể tích giảm 3 lần thì ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong quy trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng khi thể tích giảm 3 lần thì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trong quy trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng khi thể tích giảm 3 lần thì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Trong quy trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng khi thể tích giảm 3 lần thì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong quy trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng khi thể tích giảm 3 lần thì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong quy trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng khi thể tích giảm 3 lần thì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #quá #trình #đẳng #nhiệt #của #một #lượng #khí #lí #tưởng #khi #thể #tích #giảm #lần #thì