Mẹo về Trong một chu kì đi từ trái sang phải quy luật biến hóa tính chất nào sau này không đúng Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong một chu kì đi từ trái sang phải quy luật biến hóa tính chất nào sau này không đúng được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-24 23:54:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mời những thầy cô và những em click more những bài tương tự

Nội dung chính

    HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BẢNG TUẦN HOÀN1. Mức độ nhận biếtVideo liên quan

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BẢNG TUẦN HOÀN

1. Mức độ nhận ra

Câu 1: Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn bằng:

A. Số hiệu nguyên tử. B. Số khối.

C. Số nơtron. D. Số electron hóa trị.

Câu 2: Trong bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn, số thứ tự của chu kỳ luân hồi bằng:

A. số electron hoá trị. B. số lớp electron.

C. số electron lớp ngoài cùng. D. số hiệu nguyên tử.

Câu 3: Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn sẽ có được cùng:

A. Số electron lớp ngoài cùng. B. Số hiệu nguyên tử.

C. Số lớp electron. D. Số khối.

Câu 4: Nhóm nguyên tố là tập hợp những nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng :

A. Số electron. B. Số electron hóa trị.

C. Số lớp electronlelectrontron. D. Số electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 5: Trong bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn những nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

A. 3 và 3. B. 4 và 3. C. 3 và 4. D. 4 và 4.

Câu 6: Số nguyên tố trong chu kì 3 và 4 lần lượt là:

A. 8 và 8. B. 18 và 32. C. 8 và 18. D. 18 và 18.

Câu 7: Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học gồm 8 nhóm A và 8 nhóm B, có tổng số cột là:

A. 8. B. 16. C. 18. D. 20.

Câu 8: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3. B. 6. C. 5. D. 7.

Câu 9: Nhóm A gồm có những nguyên tố:

A. Nguyên tố s. B. Nguyên tố p..

C. Nguyên tố d và nguyên tố f. D. Nguyên tố s và nguyên tố p..

Câu 10: Nhóm IA trong bảng tuần hoàn mang tên thường gọi:

A. Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm. B. Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm thổ.

C. Nhóm halogen D. Nhóm khí hiếm.

Câu 11: Nhóm nào sau này có tính phi kim và có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng dạng ns2np5:

A. Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm. B. Nhóm halogen .

C. Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm thổ. D. Nhóm khí hiếm.

Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố X có Xu thế nhường một electron để đạt thông số kỹ thuật bền vững, nó có tính sắt kẽm kim loại điểm hình. Vậy X hoàn toàn có thể thuộc nhóm nào sau này?

A. Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm . B. Nhóm halogen.

C. Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm thổ. D. Nhóm khí hiếm.

Câu 13:Nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm nào sau này không còn Xu thế nhường cũng như nhận electron?

A. Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm. B. Nhóm halogen.

C. Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm thổ. D. Nhóm khí hiếm.

Câu 14: Tính chất hóa học đặc trưng của những nguyên tố nhóm IA (trừ Hidro) là:

A. phi kim. B. á kim. C. sắt kẽm kim loại. D. khí hiếm.

Câu 15: Các nguyên tố nào sau này có tính chất tương tự natri.

A. Clo. B. Oxi. C. Kali. D. Nhôm.

Câu 16: Trong 20 nguyên tố thứ nhất của bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn có bao nhiêu nguyên tố là khí hiếm?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 17: Phát biểu nào sau này không đúng?

A. Bảng tuần hoàn gồm có những ô nguyên tố, những chu kì và những nhóm.

B. Chu kì là dãy những nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì, số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.

Câu 18: Đại lượng đặc trưng cho kĩ năng hút electron của nguyên tử những nguyên tố khi hình thành link hoá học là:

A. Tính sắt kẽm kim loại. B. Tính phi kim.

C. Điện tích hạt nhân. D. Độ âm điện.

Câu 19: Trong 20 nguyên tố thứ nhất của bảng tuần hoàn, đại lượng nào sau này biến đổi tuần hoàn?

A. Khối lượng nguyên tử.

B. Số proton trong hạt nhân nguyên tử.

C. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử.

D. Số electron lớp. ngoài cùng.

Câu 20: Nguyên nhân của yếu tố biến hóa tuần hoàn tính chất của những nguyên tố là yếu tố biến hóa tuần hoàn

A. của điện tích hạt nhân.

B. của số hiệu nguyên tử.

C. thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

D. cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử.

Câu 21: Xét những nguyên tố nhóm A, tính chất nào sau này không biến hóa tuần hoàn?

A. Số electron lớp ngoài cùng. B. Số lớp electron.

C. Hoá trị cao nhất với oxi. D. Tính sắt kẽm kim loại.

Câu 22: Tính chất nào sau này không biến hóa tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn:

A. Nguyên tử khối. B. Độ âm điện.

C. Năng lượng ion hóa. D. Bán kính nguyên tử.

Câu 23: Trong 1 chu kì, bán kính nguyên tử những nguyên tố:

A. Tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. Giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

C. Tăng theo chiều tăng của tính phi kim.

D. Giảm theo chiều tăng của tính sắt kẽm kim loại.

Câu 24: Trong một chu kì nhỏ, đi từ trái sang phải thì hoá trị cao nhất của những nguyên tố trong hợp chất với oxi

A. tăng lần lượt từ là 1 đến 4. B. giảm lần lượt từ 4 xuống 1.

C. tăng lần lượt từ là 1 đến 7. D. tăng lần lượt từ là 1 đến 8.

Câu 25: Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần do:

A. Điện tích hạt nhân và số lớp electron tăng dần.

B. Điện tích hạt nhân tăng dần và số lớp electron giảm dần.

C. Điện tích hạt nhân tăng dần và số lớp electron không đổi.

D. Điện tích hạt nhân và số lớp electron không đổi.

Câu 26: Trong chu kì, từ trái sang phải, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần:

A. Tính sắt kẽm kim loại tăng, tính phi kim giảm.

B. Tính sắt kẽm kim loại giảm, tính phi kim tăng.

C. Tính sắt kẽm kim loại tăng, tính phi kim tăng.

D. Tính sắt kẽm kim loại giảm, tính phi kim giảm.

Câu 27: Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì

A. bán kính nguyên tử giảm dần, tính sắt kẽm kim loại tăng dần.

B. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần.

C. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần.

D. bán kính nguyên tử tăng dần, tính sắt kẽm kim loại giảm dần.

Câu 28: Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì

A. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm.

B. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng.

C. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng.

D. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm.

Câu 29: Trong một nhóm A (trừ nhóm VIIIA) theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì

A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.

B. tính sắt kẽm kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.

C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.

D. tính sắt kẽm kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.

Mời thầy cô và những em tải file khá đầy đủ tại đây 2 – vướng mắc trắc nghiệm BẢNG TUẦN HOÀN

Website còn tồn tại bài tập trắc nghiệm cho toàn bộ những chương – chủ đề của toàn bộ 3 khối, những thầy cô và những em hoàn toàn có thể xem rõ ràng từng khối lớp tại những link sau

Hoặc những thầy cô hoàn toàn có thể xem những tài liệu khác của website

Reply
2
0
Chia sẻ

4566

Video Trong một chu kì đi từ trái sang phải quy luật biến hóa tính chất nào sau này không đúng ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong một chu kì đi từ trái sang phải quy luật biến hóa tính chất nào sau này không đúng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Trong một chu kì đi từ trái sang phải quy luật biến hóa tính chất nào sau này không đúng miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Trong một chu kì đi từ trái sang phải quy luật biến hóa tính chất nào sau này không đúng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong một chu kì đi từ trái sang phải quy luật biến hóa tính chất nào sau này không đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong một chu kì đi từ trái sang phải quy luật biến hóa tính chất nào sau này không đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #một #chu #kì #đi #từ #trái #sang #phải #quy #luật #biến #đổi #tính #chất #nào #sau #đây #không #đúng