Mẹo Hướng dẫn Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C Đầy đủ 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-04-28 02:03:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-28 02:02:15 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho tam giác (ABC) có trọng tâm là gốc tọa độ (O,) hai đỉnh (Aleft( -2;2 right)) và (Bleft( 3;5 right).) Tọa độ đỉnh (C) là:

Nội dung chính

    A. (-1; -7)          Chọn đáp án A. (–1 ; –7)
    Giải thích:
    O là trọng tâm tam giác ABC

    Vậy C(–1 ; –7) CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀB. (−1; −7). Ta có: ⇔xO=xA+xB+xC3yO=yA+yB+yC3⇔0=−2+3+xC30=2+5+yC3⇔xC=−1yC=−7
    Đáp án cần chọn là: B CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A.

 (left( – 1; – 7 right)).

B.

 (left( 2; – 2 right)).    

C.

 (left( – 3; – 5 right)).

D.

 (left( 1;rm 7 right)).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

29/11/2022 457

A. (-1; -7)         

Đáp án đúng chuẩn

Chọn đáp án A. (–1 ; –7)
Giải thích:
O là trọng tâm tam giác ABC

Vậy C(–1 ; –7)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hai vectơ a và b đều khác vectơ 0. Các xác lập sau đúng hay sai?

a, Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.

b, Hai vectơ b→ và kb→ cùng phương.

c, Hai vectơ a→ và (-2)a→ cùng hướng.

d) Hai vectơ ngược hướng với vector thứ ba khác vectơ 0→ thì cùng phương.

Xem đáp án » 28/11/2022 9,391

Cho a→=-5; 0, b→=4; x. Hai vectơ a→ và b→ cùng phương nếu số x là:

Xem đáp án » 29/11/2022 2,128

Cho a→=(2;1), b →=(3;-4),c→=(-7;2)

a) Tìm tọa độ của vectơ u→=3.a→+2.b→-4.c→;

b) Tìm tọa độ của vectơ x→ sao cho  x→+a→=b→-c→;

c) Tìm những số k và h sao cho c→=k.a→+h.b→.

Xem đáp án » 28/11/2022 1,797

Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Xem đáp án » 29/11/2022 1,550

Cho ba điểm A(-1; 5), B(5; 5), C(-1; 11). Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/11/2022 1,487

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đẳng thức nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/11/2022 1,435

Khẳng định nào trong những xác lập sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/11/2022 1,337

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = 4. Độ dài của vectơ  AC→ là:

Xem đáp án » 29/11/2022 1,305

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số những vectơ bằng vectơ OC→ có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:

Xem đáp án » 28/11/2022 1,294

Cho A(1; 1), B(-2; -2), C(7; 7). Khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 29/11/2022 1,253

Cho a→=3;-4, b→=-1; 2. Tọa độ của vectơ a→+b→ là:

Xem đáp án » 29/11/2022 988

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(2; -3), B(4; 7). Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

Xem đáp án » 29/11/2022 983

Cho bốn điểm A(1; 1), B(2; -1), C(4; 3), D(3; 5). Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án » 29/11/2022 916

Các điểm M(2; 3), N(0; -4), P(-1; 6) lần lượt là trung điểm những cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ đỉnh A của tam giác là:

Xem đáp án » 29/11/2022 839

Cho tam giác ABC có A(3; 5), B(1; 2), C(5; 2). Trọng tâm của tam giác ABC là:

Xem đáp án » 29/11/2022 780

21/08/2022 11,216

B. (−1; −7).

Đáp án đúng chuẩn

Ta có: ⇔xO=xA+xB+xC3yO=yA+yB+yC3⇔0=−2+3+xC30=2+5+yC3⇔xC=−1yC=−7
Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho a→=0;1, b→=−1;2, c→=−3;−2. Tọa độ của  u→=3a→+2b→−4c→ là:

Xem đáp án » 21/08/2022 3,693

Trong mặt phẳng Oxy, cho B (5; −4), C (3; 7). Tọa độ của điểm E đối xứng với C qua B là:

Xem đáp án » 21/08/2022 3,356

Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A3;5,B1;2,C5;2. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC?

Xem đáp án » 21/08/2022 2,896

Trong mặt phẳng Oxy, cho A (−2; 0), B (5; −4), C (−5; 1). Tọa độ điểm D để tứ giác BCAD là hình bình hành là:

Xem đáp án » 21/08/2022 2,214

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm A (3; −2), B (7; 1), C (0; 1),D (−8; −5). Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 21/08/2022 2,100

Trong hệ tọa độ Oxy, cho bốn điểm A (2; 1), B (2; −1), C (−2; −3),D (−2; −1). Xét hai mệnh đề:

(I) ABCD là hình bình hành.

 (II) AC cắt BD tại M (0; −1).

Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 21/08/2022 1,759

Cho a→=x;2, b→=−5;1, c→=x;7. Vec tơ c→=2a→+3b→ nếu:

Xem đáp án » 21/08/2022 1,589

Cho hai điểm A1;0 và B0;−2. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Xem đáp án » 21/08/2022 1,364

Cho 4 điểm A (1; −2), B (0; 3), C (−3; 4), D (−1; 8). Ba điểm nào trong 4 điểm đã cho là thẳng hàng?

Xem đáp án » 21/08/2022 976

Cho M (2; 0), N (2; 2), P (−1; 3) lần lượt là trung điểm những cạnh BC, CA, AB của ΔABC. Tọa độ B là:

Xem đáp án » 21/08/2022 796

Trong mặt phẳng Oxy, cho những điểm A−3;3,B1;4,C2;−5. Tọa độ điểm M thỏa mãn nhu cầu nhu yếu 2MA→−BC→=4CM→ là:

Xem đáp án » 21/08/2022 613

Cho A (0; 3), B (4; 2). Điểm D thỏa OD→+2DA→−2DB→=0→ , tọa độ D là:

Xem đáp án » 21/08/2022 490

Cho a→=3i→−4j→ và b→=i→−j→. Tìm phát biểu sai:

Xem đáp án » 21/08/2022 128

Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A (6; 1), B (−3; 5) và trọng tâm G (−1; 1). Tìm tọa độ đỉnh C?

Xem đáp án » 21/08/2022 103

Reply
6
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trọng #hệ #tọa #độ #Oxy #cho #tam #giác #ABC #có #b35 #và #trọng #tâm #là #gốc #tọa #độ #tìm #tọa #độ #đỉnh

4260

Clip Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C Đầy đủ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trọng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A b35 và trọng tâm là gốc tọa độ O 0 0 tìm tọa độ đỉnh C Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trọng #hệ #tọa #độ #Oxy #cho #tam #giác #ABC #có #b35 #và #trọng #tâm #là #gốc #tọa #độ #tìm #tọa #độ #đỉnh #Đầy #đủ