Mẹo Hướng dẫn Trộn 50 ml dung dịch HCl 2M với 50ml dung dịch HCl 3m thu được dung dịch HCl có nồng độ là Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trộn 50 ml dung dịch HCl 2M với 50ml dung dịch HCl 3m thu được dung dịch HCl có nồng độ là được Update vào lúc : 2022-03-07 02:20:22 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

chị ơi tại sao số mol của HCl lại bằng 0,006 vậy ạ

chỗ sau phản ứng em vx chưa hiểu lắm ạ

Số mol Hcl=0,12.0.05 đó em

Phản ứng thì NaOH hết. Tính theo số mol NaOH đó em

Thì HCl còn dư. Do đó thành phầm sau phản ứng còn HCl dư và NaCl đó em

Chỗ n NaOH =0,005 nha em sửa giúp c

Em sửa giúp cô thành 0,005

Câu hỏi:

Trộn 50ml dung dịch NaOH 0,1M với 50ml dung dịch HCl 0,1M. pH của dung dịch thu được sau phản ứng là: 

Lời giải tìm hiểu thêm:

Đáp án đúng: C

Ta thấy: nNaOH = nHCl = 0,005 mol → NaOH phản ứng vừa đủ với HCl

→ Sau phản ứng thì dung dịch chỉ có NaCl → pH = 7

Đáp án C 

Hay nhất

Sau phản ứng, pH = 2 < 7. Chứng tỏ axit còn dư

Sau phản ứng,

(V_dd = 50 + 50 = 100(ml) = 0,1(lít) Rightarrow [H^+] = 10^-2 = 0,01M \Rightarrow n_HCl dư = n_H^+ = 0,01.0,1 = 0,001(mol))

(C_M_NaOH = [OH^-] = 10^-14 : 10^-13 = 10^-1M)

(NaOH + HCl to NaCl + H_2O\ n_HCl ban đầu = n_HCl dư + n_NaOH = 0,001 + 0,05.10^-1 = 0,006(mol))

Đáp án B

nH+ = nHCl = 0,006

nOH- = nNaOH = 0,005

Khi trộn lẫn: H+ + OH- → H2O

=> nH+ dư = 0,001

=> [H+] = 0,001/0,1 = 0,01 => pH = 2

Page 2

Đáp án A

pH = 12 => pOH = 2 => [OH-] =  10-2 => n NaOH = 0,01 . 0.1 = 0.001 mol

pH = 2 =>[H+] =  10-2 => dung dịch sau khi trộn dư axit : V dd sau trộn  = 0,1+ 0,1 = 0,2 lít

=> n H+ dư  = 0,2 . 10-2 = 0,002 mol

H+   +  OH-→  H2O

x                 0,001

0,002 (dư )

=> n H+ban đầu  = 0,003 mol => n H2SO4  = 0,0015 mol

=> CM = 0,015

Chú ý:

Chú ý: tính lại nồng độ khi trộn dung dịch làm nồng độ từng chất bị thay đổi

Một mẫu nước có pH = 3,82 thì nồng độ mol /l của ion H+ trong số đó là

Tính pH của 300ml dung dịch (gồm 100 ml Ba(OH)2 0,1M và 200 ml NaOH 0,05M)

Dung dịch bazo mạnh Ba(OH)2 có [Ba2+] = 5.10-4. pH của dung dịch này là:

Dung dịch HCl 0,1M có pH là:

Trộn 50 ml dung dịch HCl 1M với 50ml dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch có [H+]:
A.1,5M
B. 2M
C. 4M
D. 2,5M

Tính nồng độ ion có trong những dung dịch sau

a, Khi trộn 100 ml dd NaOH 0,2M với 400ml dd Ba(OH)2 0,3M

b, Khi trộn V ml dd HCl 0,2M với V ml dd H2SO4 0,3M

c, Khi trộn 100ml NaOH 0,5M với 100ml dd H2SO4 0,3M

d, Khi trộn 100ml BaCl2 0,04M với 100ml dd Na2CO3 0,01M

e, Khi trộn V ml dd Na2CO3 0,02M và K2CO3 0,03M với V ml dd BaCl2 0,04M

://.youtube/watch?v=wvdSuEXXoSA

4243

Video Trộn 50 ml dung dịch HCl 2M với 50ml dung dịch HCl 3m thu được dung dịch HCl có nồng độ là ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trộn 50 ml dung dịch HCl 2M với 50ml dung dịch HCl 3m thu được dung dịch HCl có nồng độ là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Trộn 50 ml dung dịch HCl 2M với 50ml dung dịch HCl 3m thu được dung dịch HCl có nồng độ là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trộn 50 ml dung dịch HCl 2M với 50ml dung dịch HCl 3m thu được dung dịch HCl có nồng độ là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trộn 50 ml dung dịch HCl 2M với 50ml dung dịch HCl 3m thu được dung dịch HCl có nồng độ là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trộn 50 ml dung dịch HCl 2M với 50ml dung dịch HCl 3m thu được dung dịch HCl có nồng độ là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trộn #dung #dịch #HCl #với #50ml #dung #dịch #HCl #thu #được #dung #dịch #HCl #có #nồng #độ #là