Thủ Thuật về Trình bày tình hình lịch sử và chủ trương kế hoạch mới của Đảng thời kì 1939 1945 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trình bày tình hình lịch sử và chủ trương kế hoạch mới của Đảng thời kì 1939 1945 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-18 00:18:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bối cảnh lịch sử và chủ trương chuyển hướng chỉ huy kế hoạch của
Đảng trong thời kỳ 1939- 1945?

a. Hoàn cảnh lịch sử: 9.1939 trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai bùng nổ ( 1939- 1945) Đức chiếm hữu được phần lớn Châu Âu, đến 6.1940 phát xít Đức kéo vào nước Pháp, chính phủ nước nhà Pháp đã đầu hàng. Ở Viễn Đông, Nhật cũng tăng cường xâm lược Trung Quốc và cho quân tiến sát biên giới Việt – Trung. Đức lấn chiếm Liên Xô, việc Liên Xô tiến hành trận chiến tranh giữ nước vĩ đại và tham gia cuộc trận chiến tranh chống phát xít làm cho tính chất của cuộc trận chiến tranh thay đổi ( từ phi nghĩa trở thành chính nghĩa) một bên là bọn phát xít với một bên là những lực lượng hoà dân dã chủ mà Liên Xô là lực lượng to lớn làm nòng cốt. Lúc này là thời cơ thuận tiện cho những dân tộc bản địa thuộc địa, phụ thuộc đứng lên giải phóng mình… 9.1945 phát xít Nhật kéo quân vào Đông Dương, Pháp đã đầu hàng dâng việt nam cho Nhật. Nhật lấn bước biến Đông Dương thành thuộc địa và làm vị trí căn cứ trận chiến tranh của chúng. 23.7.1941 Nhật – Pháp ký hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương Nhật – Pháp cấu kết thoả hiệp với nhau để áp bức bóc lột nhân dân ta đến tận xương, tuỷ… Hậu quả của yếu tố thống trị của Pháp – Nhật là gây ra nạn đói kinh khủng thời gian ở thời gian cuối năm 1944 đầu 1945 làm cho hơn hai triệu người chết đói.

Trước tình hình ấy làm cho xích míc dân tộc bản địa vốn nóng giãy lại càng thêm nóng giãy. Vì vậy thời gian hiện nay quyền lợi của toàn bộ những giai cấp phải tạm gác lại, đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của dân tộc bản địa bởi nếu quyền lợi dân tộc bản địa không đòi được thì quyền lợi của toàn bộ những giai cấp nghìn năm cũng không đã có được.

b.Chủ trương chuyển hướng chỉ huy kế hoạch của Đảng trong thời kỳ 1939- 1945.

Trước toàn cảnh lịch sử toàn thế giới và trong nước như vậy Đảng CSĐD thông tư cho cán bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch, hợp pháp, nửa hợp pháp nhanh gọn rút vào hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật, chuyển trọng tâm công tác thao tác về nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi cơ quan ban ngành thường trực thực dân có nhiều sơ hở thành những vị trí căn cứ địa to lớn vững chãi của cách mạng, đồng thời Đảng vẫn duy trì những cơ sở ở thành thị, phối hợp ngặt nghèo trào lưu ở thành thị với nông thôn. Nhanh chóng chuyển hướng chỉ huy cách mạng đặt yếu tố giải phóng dân tộc bản địa lên số 1. Quá trình chuyển hướng chỉ huy kế hoạch cách mạng thông qua những hội nghị sau:

*6.11.1939 hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm ( Hóc Môn) do đồng chí tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.

Hội nghị đã phân tích tính chất của trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai, vị trí của Đông Dương trong cuộc trận chiến tranh đó, chủ trương của Pháp, thái độ của những giai cấp xã hội… -Từ sự phân tích đó, hội nghị xác lập tiềm năng trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc bản địa Đông Dương làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. – Vấn đề giải phóng dân tộc bản địa sẽ là trách nhiệm số 1 và cấp bách nhất của cách mạng. – Đây là yếu tố chuyển hướng quan trọng nhất về chỉ huy kế hoạch để phù phù thích hợp với việc chuyển hướng đó , khẩu hiệu cũng thay đổi: Chống địa tô cao, chống cho vay vốn ngân hàng lãi nặng, tịch thu ruộng đất của đế quốc, địa chủ tay sai chia cho dân nghèo. – Chủ trương xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương ( mặt trận phản đế Đông Dương) thay cho mặt trận dân chủ Đông Dương không hề phù phù thích hợp với tình hình mới nữa nhằm mục đích đoàn kết rộng tự do những tầng lớp, giai cấp, dân tộc bản địa trong cuộc đấu tranh chống đế quốc phát xít giành lại độc lập cho những dân tộc bản địa ở Đông Dương. – Về phương pháp cách mạng: Chuyển từ đấu tranh đòi quyền dân số dân chủ sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ cơ quan ban ngành thường trực của đế quốc và tay sai, từ hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật và phạm pháp.

KL: Nghị quyết Hội nghị lần VI của TW Đảng ghi lại bước chuyển hướng quan trọng về đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng. Nó chứng tỏ sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, sự nhạy bén, khả năng sáng tạo của Đảng trước những biến hóa của tình hình.

* Từ 10 đến 19.5.1941 hội nghị TW lần VIII của BCH TW Đảng tại Pắc Pó ( Cao Bằng) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì , hội nghị đã phân tích tình hình toàn thế giới, trong nước và đi đến chủ trương:

– Tán thành nghị quyết của hội nghị TW lần VI: Đặt yếu tố giải phóng dân tộc bản địa lên trách nhiệm số 1, xác lập quân địch chính của nhân dân Đông Dương là Pháp – NHật và tay sai do vậy trước hết phải giải phóng được những dân tộc bản địa Đông Dương thoát khỏi ách Pháp – Nhật. – Tạm gác khẩu hiệu: “ đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” thay bằng những khẩu hiệu “ Tịch thu ruộng đất của đế quốc và việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng đất công, tiến tới thực thi “ người cày có ruộng” – Thành lập mặt trận dân tộc bản địa thống nhất riêng cho từng nước: “ Ai lao độc lập liên minh hội” ở Lào, “ Cao Miên độc lập liên minh hội “ ở Cam pu chia, ở VN xây dựng : VN độc lập liên minh ( gọi tắt là Việt Minh) gồm có những tổ chức triển khai quần chúng lấy tên là hội cứu quốc nhằm mục đích : “ Liên hiệp hết thảy những giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, trai gái, không phân biệt tôn giáo và Xu thế chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc bản địa giải phóng và sống sót” – Quyết định phải xúc tiến sẵn sàng sẵn sàng mọi mặt để tiến tới 1 cuộc khởỉ nghĩa vũ trang khi có Đk, đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Hội nghị nhấn mạnh yếu tố phải coi việc sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang là trách nhiệm TT của toàn Đảng và dân ta thời gian hiện nay.

KL: Nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII ghi lại 1 bước tiến so với Nghị quyết TW Đảng lần VI. Vì đã hoàn hảo nhất được chủ trương chuyển hướng chỉ huy kế hoạch cho cách mạng. Nghị quyết của hội nghị TW Đảng lần VIII có ý nghĩa quyết định hành động riêng với việc thành công xuất sắc của cách mạng tháng 8 – 1945 ở Việt Nam và ghi nhận sự góp phần của Nguyễn Ái Quốc trong buổi đầu về nước trực tiếp chỉ huy cách mạng việt nam.

Ngày 19/8/1945, cả Thủ đô ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Hàng chục vạn người dân ở Tp Hà Nội Thủ Đô và những tỉnh lân cận theo những ngả đường kéo về TT vui chơi quảng trường Nhà hát lớn Tp Hà Nội Thủ Đô dự cuộc mít tinh lớn trước đó chưa từng có của quần chúng cách mạng, hưởng ứng cuộc Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực. Ảnh tư liệu: TTXVN

Chuyển hướng đấu tranh đúng đắn, sáng tạo

Tháng 9/1939, Chiến tranh toàn thế giới thứ hai bùng nổ. Chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương ngay lập tức thi hành chủ trương thời chiến rất khắc nghiệt: Một mặt, trắng trợn phát xít hóa cỗ máy cai trị, thẳng tay đàn áp trào lưu cách mạng, triệu tập chĩa mũi nhọn tiêu diệt Đảng Cộng sản Đông Dương; mặt khác, ra sức vơ vét của cải và tăng cường bắt lính phục vụ trận chiến tranh đế quốc chủ nghĩa. 

Chỉ trong thời hạn ngắn, khoảng chừng 8 vạn binh lính người Việt Nam bị đưa sang mặt trận châu Âu. Chính sách phản động này đã đẩy những tầng lớp nhân dân lao động vào cảnh sống ngột ngạt về chính trị, bần hàn về kinh tế tài chính. Mâu thuẫn giữa nhân dân Đông Dương với thực dân Pháp và tay sai càng trở nên nóng giãy.

Trước sự khủng bố quyết liệt của quân địch, Đảng Cộng sản Đông Dương dữ thế chủ động rút vào hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật. Để phục vụ yêu cầu đấu tranh cách mạng trong tình hình mới, ngày 6/11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 họp tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì. Hội nghị thống nhất một nhận định quan trọng: Trong Đk lịch sử rõ ràng thời gian hiện nay, yếu tố giải phóng dân tộc bản địa là trách nhiệm số 1 và cấp bách nhất của cách mạng. 

Trên cơ sở nhận định đó, Hội nghị đã quyết định hành động những yếu tố cơ bản. Về tiềm năng đấu tranh: Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng những dân tộc bản địa Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hội nghị nhấn mạnh yếu tố: “Bước đường sống sót của những dân tộc bản địa Đông Dương không hề tồn tại con phố nào khác hơn là con phố đánh đổ đế quốc Pháp, chống toàn bộ ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập”. 

Về phương pháp đấu tranh: Chuyển từ đấu tranh đòi quyền dân số, dân chủ sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ cơ quan ban ngành thường trực của đế quốc và tay sai; từ hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật và phạm pháp.

Hội nghị đã quyết định hành động xây dựng Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất phản đế Đông Dương (thay cho Mặt trận dân chủ không hề thích hợp) nhằm mục đích đoàn kết rộng tự do những tầng lớp, những giai cấp, những dân tộc bản địa, những thành viên yêu nước triệu tập đấu tranh vào quân địch hầu hết trước mắt là chủ nghĩa đế quốc phát xít.

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 ghi lại sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ huy kế hoạch cách mạng, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa, đặt cơ sở nền tảng cho toàn bộ cuộc vận động giải phóng dân tộc bản địa trong trong năm 1939 – 1945, mở lối đi đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

Bước sang năm 1940, thời điểm đầu xuân mới 1941, toàn cảnh quốc tế và trong nước có những chuyển biến mạnh mẽ và tự tin. Cuộc trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai ngày càng phủ rộng rộng tự do ra và quyết liệt. Các nước thực dân, đế quốc phát xít tăng cường vơ vét sức người, sức của ở những thuộc địa. Ở trong nước, tháng 9/1940, quân đội phát xít Nhật tiến công Lạng Sơn. Chính quyền thực dân Pháp nhanh gọn đầu hàng, rồi Open cho chúng vào Đông Dương. 

Thực tế, dù có xích míc, nhưng Pháp và Nhật câu kết ngặt nghèo với nhau để cùng áp bức, bóc lột nhân dân Đông Dương. Các tầng lớp nhân dân bị đẩy đến tình trạng vô cùng cực khổ, xích míc dân tộc bản địa ta với chủ nghĩa đế quốc phát xít càng thêm thâm thúy. Nhiều cuộc đấu tranh đã nổ ra, tiêu biểu vượt trội là khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940), khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940), cuộc binh biến Đô Lương (13/1/1941). Dù bị quân địch đàn áp, chịu nhiều tổn thất, tuy nhiên những cuộc đấu tranh này đã nêu cao tinh thần yêu nước, để lại cho cách mạng những bài học kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề quý báu.

Trước tình hình ngày càng khẩn trương và cấp bách đó, thời điểm đầu xuân mới 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (từ 10 – 19/5/1941), họp tại Pác Bó (Cao Bằng). Hội nghị nhận định: Ở Việt Nam và Đông Dương thời gian hiện nay, xích míc yên cầu phải xử lý và xử lý cấp bách nhất là mẫu thuẫn dân tộc bản địa với đế quốc phát xít Pháp – Nhật. Từ đó, Hội nghị quyết định hành động những yếu tố quan trọng.

Theo đó, tiềm năng đấu tranh được xác lập là giải phóng cho được những dân tộc bản địa Đông Dương khỏi ách cai trị của Pháp – Nhật, nhấn mạnh yếu tố: “Nếu không xử lý và xử lý được yếu tố dân tộc bản địa giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc bản địa, thì chẳng những toàn thể vương quốc dân tộc bản địa còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của cục phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. 

Hội nghị cũng đi đến thống nhất về chủ trương xử lý và xử lý yếu tố dân tộc bản địa giải phóng trong phạm vi từng nước Đông Dương. Mỗi nước Đông Dương cần xây dựng một mặt trận dân tộc bản địa thống nhất riêng. Ở Việt Nam sẽ xây dựng Mặt trận Việt Nam độc lập liên minh (gọi tắt là Việt Minh), gồm những tổ chức triển khai quần chúng lấy tên là hội cứu quốc nhằm mục đích tập hợp mọi lực lượng yêu nước đấu tranh giành độc lập.

Bên cạnh đó, Hội nghị quyết định hành động xúc tiến xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng, xây dựng lực lượng để sẵn sàng sẵn sàng tiến hành khởi nghĩa vũ trang, coi đấy là trách nhiệm TT của Đảng trong quy trình hiện tại.

Như vậy, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) đã hoàn hảo nhất sự chuyển hướng kế hoạch và sách lược cách mạng đã đưa ra từ Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939), thể hiện rõ sự tăng trưởng sáng tạo về mặt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, có tác dụng quyết định hành động trong việc vận động toàn Đảng, toàn dân tích cực sẵn sàng sẵn sàng tiến tới Cách mạng tháng Tám 1945.

Phát động khởi nghĩa kịp thời, đúng chuẩn

Tại Sài Gòn, ngày 25/8/1945, hơn một triệu quần chúng nội thành của thành phố và ven đô cùng một số trong những tỉnh lân cận tiến hành mít tinh, tuần hành vũ trang khổng lồ, lật đổ cơ quan ban ngành thường trực phát xít Nhật. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Đầu năm 1945, Chiến tranh toàn thế giới thứ hai đi đến quy trình kết thúc. Chủ nghĩa phát xít liên tục thua trận, đứng trước rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân đội những nước Đồng minh sẵn sàng sẵn sàng đổ xô vào Đông Dương. Trong tình thế trở ngại vất vả đó, phát xít Nhật tiến hành cuộc thay máu chính quyền lật đổ Pháp (9/3/1945) để độc chiếm Đông Dương. Sau khi thay máu chính quyền, quân Nhật cùng thế lực tay sai ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta ngày một thậm tệ hơn; đồng thời đưa quân tiến công vào những vị trí căn cứ địa cách mạng, tăng cường những hành vi khủng bố, bắn giết, tàn sát… khắp nơi.

Về phía ta, ngay sau khi Nhật thay máu chính quyền Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng tại Đình Bảng (Bắc Ninh), ra thông tư “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta” (12/3/1945), xác lập rõ quân địch rõ ràng trước mắt duy nhất của nhân dân Đông Dương thời gian hiện nay là phát xít Nhật. Vì vậy, nên phải thay khẩu hiệu “đánh Pháp, đuổi Nhật” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”. Hội nghị quyết định hành động phát động một cao trào “Kháng Nhật cứu nước” mạnh mẽ và tự tin làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa. Cách mạng toàn nước từ đây chuyển sang bước tăng trưởng mới, trào lưu đấu tranh vũ trang và những cuộc khởi nghĩa từng phần liên tục trình làng ở nhiều địa phương, đẩy quân Nhật và cơ quan ban ngành thường trực tay sai rơi vào khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ trầm trọng.

Đầu tháng 8/1945, Chiến tranh toàn thế giới thứ hai đi đến những ngày ở đầu cuối. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn phát xít Đức, chấm hết chiến sự ở châu Âu, những nước trong phe Đồng minh (đứng đầu là Mỹ và Liên Xô) dồn sức tiêu diệt phát xít Nhật ở châu Á, buộc chính phủ nước nhà Nhật hoàng phải tuyên bố đầu hàng không Đk (13/8/1945). Tin tức đầu hàng nhanh gọn lan đi khắp mặt trận. Quân đội Nhật chiếm đóng ở Đông Dương bị tê liệt, mất tinh thần chiến đấu, chính phủ nước nhà bù nhìn hoang mang lo ngại cực độ. Không khí cách mạng sục sôi trong toàn nước. 

Theo sự thỏa thuận hợp tác của những nước Đồng minh thắng trận, quân đội Tưởng Giới Thạch (Trung Hoa dân quốc) sẽ tiến vào miền Bắc Việt Nam, quân đội Anh – Pháp sẽ vào miền Nam Việt Nam (lấy vĩ tuyến 16 phân loại) làm trách nhiệm giải giáp quân đội Nhật, nhưng thực ra đều muốn thực thi ý định tiêu diệt lực lượng cách mạng và Đảng Cộng sản Đông Dương, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực tay sai phục vụ mưu đồ cai trị, nô dịch lâu dài.

Trước sự chuyển biến mau lẹ của tình hình, Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập Hội nghị toàn quốc (từ 13 – 15/8/1945) họp tại Tân Trào (Tuyên Quang), nhận định thời cơ đã tới, quyết định hành động phát động tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong toàn nước trước lúc quân Đồng minh vào. Hội nghị quyết định hành động xây dựng Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc để kịp thời chỉ huy thống nhất trào lưu khởi nghĩa những địa phương. Ủy ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1: “Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh! Cơ hội có một cho quân, dân Việt Nam cùng giành lấy quyền độc lập của nước nhà… Chúng ta phải hành vi cho nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!… Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta”.

Tiếp ngay tiếp theo đó, Đại hội quốc dân cũng họp ở Tân Trào (ngày 16/8/1945), gồm có đại biểu của ba xứ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ) đại diện thay mặt thay mặt cho những giới, những đoàn thể, những dân tộc bản địa, tiêu biểu vượt trội cho ý chí và nguyên vọng toàn dân. Đại hội nhất trí tán thành quyết định hành động tổng khởi nghĩa, bầu Ủy ban dân tộc bản địa giải phóng Việt Nam (Chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, thông qua một số trong những chủ trương quan trọng của Mặt trận Việt Minh.

Hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa, nhân dân toàn nước với khí thế sục sôi hàng loạt nổi dậy giành cơ quan ban ngành thường trực. Trong vòng nửa tháng (từ 14 – 28/8/1945), cuộc Tổng khởi nghĩa thành công xuất sắc hoàn toàn. Lần thứ nhất trong lịch sử dân tộc bản địa Việt Nam, cơ quan ban ngành thường trực toàn nước thuộc về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại quảng trưởng Ba Đình lịch sử, trước hàng trăm vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông thứ nhất ở Khu vực Đông Nam Á.

Cách mạng tháng Tám 1945 là một trong những cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bản địa thành công xuất sắc triệt để nhất trong lịch sử, là minh chứng xác lập sự lãnh đạo, chỉ huy tài tình, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trên cơ sở nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, phối hợp đúng đắn, sáng tạo trách nhiệm dân tộc bản địa và dân chủ, đưa trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1, từ đó nhất quyết triệu tập mọi lực lượng để giành thắng lợi. Đó đó đó là bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề rất quý báu, được Đảng ta tiếp tục chắt lọc vận dụng sáng tạo vào cuộc đấu tranh cách mạng quy trình sau, nhất là qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (1945 – 1975).

Phát huy tinh thần, giá trị bài học kinh nghiệm tay nghề chỉ huy kế hoạch trong cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ, toàn bộ chúng ta cần tiếp tục quán triệt, thực thi tốt một số trong những nguyên tắc cơ bản: Kiên định tiềm năng, lý tưởng độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội nhờ vào nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thực thi chủ trương mở rộng hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, trong số đó phải để quyền lợi vương quốc – dân tộc bản địa lên trên hết; thường xuyên tự thay đổi, tự chỉnh đốn, nâng cao khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp kế hoạch, đủ sức và phẩm chất, ngang tầm trách nhiệm; bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn làm cơ sở để kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update, tăng trưởng đường lối thay đổi, phục vụ trách nhiệm kế hoạch, tiềm năng lâu dài.

TTXVN

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Trình bày tình hình lịch sử và chủ trương kế hoạch mới của Đảng thời kì 1939 1945

Reply
6
0
Chia sẻ

4132

Video Trình bày tình hình lịch sử và chủ trương kế hoạch mới của Đảng thời kì 1939 1945 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trình bày tình hình lịch sử và chủ trương kế hoạch mới của Đảng thời kì 1939 1945 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Trình bày tình hình lịch sử và chủ trương kế hoạch mới của Đảng thời kì 1939 1945 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Trình bày tình hình lịch sử và chủ trương kế hoạch mới của Đảng thời kì 1939 1945 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Trình bày tình hình lịch sử và chủ trương kế hoạch mới của Đảng thời kì 1939 1945

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trình bày tình hình lịch sử và chủ trương kế hoạch mới của Đảng thời kì 1939 1945 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trình #bày #hoàn #cảnh #lịch #sử #và #chủ #trương #chiến #lược #mới #của #Đảng #thời #kì