Thủ Thuật Hướng dẫn Trắc nghiệm quản trị học chương 7 Đầy đủ Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Trắc nghiệm quản trị học chương 7 Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-30 06:51:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Trắc nghiệm quản trị học chương 7 Mới Nhất
You đang tìm kiếm từ khóa Trắc nghiệm quản trị học chương 7 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-30 06:50:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang web này tùy từng lệch giá từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm ngưng tính năng chặn quảng cáo cho website này.

Theo ĐH OHIO, phong thái lãnh đạo gồm có những kiểu

Câu 1 : Chức năng của nhà lãnh đạo là

a)      Vạch ra những tiềm năng và phương hướng tăng trưởng tổ chức triển khai triển khai

b)      Bố trí lực lượng thực thi những tiềm năng của tổ chức triển khai triển khai

c)      Động viên khuyến khích nhân viên cấp dưới cấp dưới

d)     Các lí do trên

Câu 2 : Theo tác giả K.Lewin thì phong thái lãnh đạo gồm có những kiểu

a)      Độc đoán, dân chủ, tự do

b)      S1,S2,S3,S4

c)      (1.1), (1.9), (9.1), (9.9), (9.5)

d)     Tất cả đều sai

Câu 3 : Theo ĐH OHIO, phong thái lãnh đạo gồm có những kiểu

a)      Độc đoán, dân chủ, tự do

b)      S1,S2,S3,S4

c)      (1.1), (1.9), (9.1), (9.9), (9.5)

d)     Tất cả đều sai

Câu 4 : Các nhu yếu bậc cao của con người trong tháp nhu yếu Maslow là

a)      Nhu cầu tự trọng, nhu yếu bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín và xã hội

b)      Nhu cầu xã hội, nhu yếu tự trọng và tự thể hiện

c)      Nhu cầu sinh học, nhu yếu xã hội và nhu yếu bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín

d)     Nhu cầu vị thế, nhu yếu tăng trưởng và nhu yếu thành tựu

Câu 5 : Các nhu yếu bậc thấp của con người trong tháp nhu yếu Maslow là

a)      Nhu cầu sinh học và bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín

b)      Nhu cầu sinh học và xã hội

c)      Nhu cầu bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín và xã hội

d)     Nhu cầu ăn mặc ở

Câu 6 : “Lãnh đạo làm tìm cách……đến người khác để đạt được mục tiên của tổ chức triển khai triển khai”

a)      Ra lệnh

b)      Gây ảnh hưởng

c)      Bắt buộc

d)     Tác động

Câu 7 : “Theo quan điểm quản trị tân tiến, người lãnh đạo tân tiến là người……đến người khác để đạt được mục tiên của tổ chức triển khai triển khai”

a)      Ra lệnh

b)      Truyền cảm hứng

c)      Bắt buộc

d)     Tác động

Câu 8 : “Động viên là tạo ra sự……hơn ở nhân viên cấp dưới cấp dưới trong quy trình thực thi trách nhiệm của tổ chức triển khai triển khai trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu nhu yếu nhu yếu thành viên”

a)      Nỗ lực

b)      Thích thú

c)      Vui vẻ

d)     Quan tâm

Câu 9 : Theo thuyết X của Douglas McGregor giả định con người

a)      Thích thú thao tác

b)      Ham muốn thao tác

c)      Không thích thao tác

d)     Vui vẻ thao tác

Câu 10 : Theo thuyết Y của Douglas McGregor giả định con người

a)      Ham muốn nghỉ ngơi

b)      Ham thích thao tác

c)      Không thích thao tác

d)     Vui vẻ thao tác

Câu 11 : Trong những phong thái lãnh đạo sau này phong thái nào mang lại hiệu suất cao

a)      Độc đoán

b)      Dân chủ

c)      Tự do

d)     Cả 3 đều sai

Câu 12 : Theo tác giả K.Lewin phong thái lãnh đạo nào là tốt nhất

a)      Độc đoán

b)      Dân chủ

c)      Tự do

d)     Cả 3 đều sai

Câu 13 : Con người theo thuyết XY của Douglas McGregor

a)      Có bản chất lười biếng, không thích thao tác

b)      Có bản chất siêng năng, thích thao tác

c)      Siêng năng hay lười biếng không phải là bản chất mà là thái độ

d)     Cả a và b đúng

Câu 14 : Động lực thao tác của con người xuất phát từ

a)      5 cấp bậc nhu yếu

b)      Nhu cầu bậc cao

c)      Nhu cầu không được thỏa mãn nhu cầu nhu yếu

d)     Những gì mà nhà quản trị đã làm cho những người dân dân lao động

Câu 15 : Nhà quản trị nên lựa chọn

a)      Phong cách lãnh đạo độc tài

b)      Phong cách lãnh đạo dân chủ

c)      Phong cách lãnh đạo tự do

d)     Tất cả đều không đúng chuẩn

Câu 16 : Khi lựa chon phong thái lãnh đạo cần tính đến

a)      Đặc điểm của nhà quản trị

b)      Đặc điểm của cấp dưới

c)      Tình huống rõ ràng

d)     Tất cả những câu trên

Câu 17 : Động viên được thực thi để

a)      Tạo ra sự nỗ lực hơn cho nhân viên cấp dưới cấp dưới trong việc làm

b)      Thỏa mãn 1 nhu yếu nào đó của nhân viên cấp dưới cấp dưới

c)      Xác định mức lương và thưởng hợp lý

d)     Xây dựng 1 môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên thao tác tốt

Câu 18 : Động cơ hành vi của con người xuất phát mạnh nhất từ

a)      Các nhu yếu của con người trong lí thuyết Maslow

b)      Các nhu yếu bậc cao

c)      Nhu cầu không được thỏa mãn nhu cầu nhu yếu

d)     Phần thưởng mê hoặc

Câu 19 : Để giải pháp động viên thích hợp, nhà quản trị cần xuất phát từ

a)      Ý muốn của chính mình

b)      Nhu cầu của cấp dưới

c)      Tiềm lực của công ti

d)     Tất cả những yếu tố trên

Câu 20 : Doanh nghiệp xây dựng nhà lưu trú cho công nhân là thực thi loại nhu yếu

a)      Xã hội

b)      Sinh học

c)      Được tôn trọng

d)     Nhu cầu tăng trưởng

Câu 21 : Doang nghiệp tổ chức triển khai triển khai kì nghỉ tại Nha Trang cho công nhân viên cấp dưới cấp dưới là phục vụ loại nhu yếu

a)      Xã hội

b)      Tự trọng

c)      Sinh lí

d)     Cả a và c

Câu 22 : Theo lí thuyết động viên của F.Herzberg, thuộc nhóm “yếu tố duy trì” là

a)      Công việc mang tính chất chất chất chất thử thách

b)      Chính sách phân phối thu nhập

c)      Sự thành đạt

d)     Tất cả sai

Câu 23 : Lí thuyết động viên của F.Herzberg đề cấp đến

a)      Các loại nhu yếu của con người

b)      Yếu tố duy trì và yếu tố động viên trong quản trị

c)      Sự mong ước của nhân viên cấp dưới cấp dưới

d)     Tất cả sai

Câu 24 : Theo lí thuyết động viên của F.Herzberg, thuộc nhóm “yếu tố duy trì” là

a)      Điều kiện thao tác

b)      Mối quan hệ trong công ty

c)      Hệ thống lương của công ty

d)     Không câu nào đúng

Câu 25 : Theo thuyết 2 yếu tố của F.Herzberg, yếu tố nào sau này thuộc nhóm “yếu tố duy trì”

a)      Công việc mang tính chất chất chất chất thử thách

b)      Điều kiện thao tác

c)      Sự thành đạt

d)     Tất cả sai

Câu 26 : Bước thứ hai của quy trình tuyển dụng là

a)      Đăng thông tin trên báo

b)      Mô tả việc làm và xác lập yêu cầu của mỗi vị trí

c)      Xác định nhu yếu cần tuyển dụng

d)     Tất cả đều sai

Câu 27 : Các tổ chức triển khai triển khai (doanh nghiệp) cần thực thi đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nhân viên cấp dưới cấp dưới

a)      Khi mới thao tác

b)      Trong quy trình thao tác

c)      Đáp ứng những yêu cầu việc làm trong tương lai

d)     Tất cả đều đúng

Câu 28 : “Lãnh đạo là tìm cách gây ảnh hưởng đến người khác nhằm mục đích mục tiêu đạt được…của tổ chức triển khai triển khai”

a)      Kế hoạch

b)      Mục tiêu

c)      Kết quả

d)     Lợi nhuận

Câu 29 : Để quản lí thông tin tốt nhà quản trị nên phải ghi nhận

a)      Yêu cầu nhân viên cấp dưới cấp dưới thực thi khá khá đầy đủ những báo cáo

b)      Chịu khó đọc những báo chuyên ngành

c)      Cân bằng thông tin chính thức và phi chính thức

d)     Tất cả đúng

Câu 30 : Theo thuyết động cơ thúc đẩy của Vroom, sức mạnh động viên tùy từng

a)      Sự đam mê

b)      Sự thân thiện

c)      Cách thuyết phục của nhà quản trị

d)     Nhiều yếu tố

1.D 2.A 3.B 4.B 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.B 11.D 12.B 13.D 14.C 15.D 16.D 17.A 18.C 19.B 20.B 21.A 22.B 23.B 24.D 25.B 26.B 27.D 28.B 29.C 30.D

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Trắc nghiệm quản trị học chương 7 miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trắc nghiệm quản trị học chương 7 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Trắc nghiệm quản trị học chương 7 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trắc nghiệm quản trị học chương 7
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trắc nghiệm quản trị học chương 7 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trắc #nghiệm #quản #trị #học #chương

4307

Video Trắc nghiệm quản trị học chương 7 Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trắc nghiệm quản trị học chương 7 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Trắc nghiệm quản trị học chương 7 Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Trắc nghiệm quản trị học chương 7 Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trắc nghiệm quản trị học chương 7 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trắc nghiệm quản trị học chương 7 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trắc #nghiệm #quản #trị #học #chương #Đầy #đủ