Kinh Nghiệm về Tourism ielts listening -Thủ Thuật Mới Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tourism ielts listening -Thủ Thuật Mới được Update vào lúc : 2022-01-02 09:30:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Tourism ielts listening Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tourism ielts listening được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-02 09:30:05 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

IELTS Simon
Lessons with Simon, ex-IELTS examiner
IELTS resources

  Ebook: writing topics
  Video course
  How to teach IELTS
  Ebook: 100 Flashcards
  Member site

This blog

  trang chủ page
  My mission
  IELTS General Writing
  IELTS Listening
  IELTS Reading
  IELTS Speaking
  IELTS Writing Task 1
  IELTS Writing Task 2
  Questions / Advice
  Vocabulary / Grammar

Search

Archives

« IELTS Reading: choose the title | Main | IELTS Writing Task 2: normal introduction technique »

Nội dung chính

  IELTS Simon
  Lessons with Simon, ex-IELTS examiner
  IELTS resources
  October 01, 2022
  IELTS Listening: tourism numbers

  October 01, 2022

  IELTS Listening: tourism numbers

  Tourism and tourist information are common topics in the listening test. Here’s a short video that I found about the tourist centre in my own city, Manchester:

  If you can’t see the video, listen to the recording below:

  Click here to listen

  Quick exercise:
  The speaker mentions the numbers below. What do they refer to?

   77,000
   5.5 billion
   over 1 million
   3rd
   over 800,000

  Comments

  You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

  77,000 people work in the industry

  5,5 billion pounds

  over 1 million international visitors

  3rd most visited destination

  over 800,000 pounds invested

  Posted by: Allende | October 01, 2022 10:27

  77,000 = number of people that work in tourism industry

  5.5 billion pounds = amount of money spent by tourists

  over 1 million = international visitors

  3rd = it´s ranking in term of tourist visitors

  800,000 pounds = amount invested in tourism

  Posted by: MARIAM | October 01, 2022 10:48

  77,000 people work in tourism industry
  5.5 billion pounds spent by visitors
  over 1 million international visitors
  3rd most visited city
  over 800,000 pounds invested

  Posted by: Sajan | October 01, 2022 21:28

  77 000 – number of people involved in industry

  5.5 – money (yearly) spent by tourists

  1m – number of intl visitors to Greater Man

  3rd – 3rd most visited place

  £ 800 000. – amount invested on visitor centre

  Posted by: Olek K | October 02, 2022 02:17

  77000 people work in the industry
  vistor to manchester expand about £5.5 billion
  over 1 million international vistor come to manchester
  the 3rd most vistied destination
  over £800000 invested in the center

  Posted by: Trung | October 03, 2022 05:39

  77.000 people involved in this industry
  5.5 money spent by tourists
  Over 1 millions tourists visited Manchester
  3 rd: its rank in terms of attracting tourists
  800.000 invested in building the centre

  Posted by: Hang Truong | October 03, 2022 12:52

  77,000, The number of people working in this industry
  5.5 billion pounds spent by tourists
  over 1 million tourists visit and come to manchester
  3rd ranked destination
  over 800,000 pounds invested in center

  Posted by: Neo | October 04, 2022 03:19

  77 000 people work
  5.5 billion pounds spent
  Over 1 million international visitors
  3rd most visited
  Over 800000 pounds invested

  Posted by: Eleazar | October 05, 2022 12:37

  77,000 is the number of people working in the tourist industry in Manchester.
  5.5 billion is the amount of money spent by visitors to Manchester every year.
  Over 1 million is the figure for international tourists to Manchester.
  3rd is the rank of Manchester of the most visited destinations.
  Over 800,000 is the amount of money invested in the state of art visitor center.

  Posted by: PT | October 06, 2022 04:19

  77000 work in the tourism industry
  5.5 billion pounds is the amount of vistors to Manchester
  Over 1 million international visitors coming to Manchester
  The 3rd visited destinations .
  Over 800000 pounds invested

  Posted by: Do Thi Lan Anh | October 06, 2022 18:22

  77,000 people work with in the industry
  Visitors to Manchester spend 5.5 billion pounds
  Over 1 million international visitors
  3rd most visited destination
  invested over 800,000 pounds

  Posted by: Tinh | October 08, 2022 04:48

  Lots of correct answers above!

  Posted by: Simon | October 08, 2022 12:37

  The comments to this entry are closed.

  Reply

  0

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Tải Tourism ielts listening miễn phí

  Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tourism ielts listening tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Tourism ielts listening Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Tourism ielts listening

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tourism ielts listening vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Tourism #ielts #listening

4596

Video Tourism ielts listening -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tourism ielts listening -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tourism ielts listening -Thủ Thuật Mới miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tourism ielts listening -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tourism ielts listening -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tourism ielts listening -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tourism #ielts #listening #Thủ #Thuật #Mới