Thủ Thuật về Tổng số vốn Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tổng số vốn Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-24 22:05:13 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    Tổng số vốn mà Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương để thực…Số vốn góp vốn đầu tư của thực dân Pháp vào Đông Dương trong chương trình khai thác lần thứ hai từ (1924 – 1929) đã

    Đáp án đúng là: C
    Tổng số vốn thực dân Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương hầu hết là Việt Nam để thực thi chương trình khai thác thuộc địa lần hai từ 1924- 1929 là khoảng chừng 4 tỉ phrăng (SGK Lịch sử 12, tr76)
    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Tổng số vốn mà Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương để thực…

Câu hỏi: Tổng số vốn mà Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương để thực thi chương trình khai thác lần thứ hai (1924 – 1929) là bao nhiêu?

A.Gấp 20 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

B.Gấp 10 lần so với 6 năm trước đó trận chiến tranh.

C.Gấp 6 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

D. Gấp 8 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

Đáp án

– Hướng dẫn giải

ĐÁP ÁN C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm lịch sử 12(có đáp án) Những chuyển biến mới về kinh tế tài chính và xã hội !!

Lớp 12 Lịch sử Lớp 12 – Lịch sử

Categories: Hướng dẫn

Tổng số vốn mà pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương để thực thi chương trình khai thác lần thứ hai từ (1924 – 1929) gấp 20 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

Tags: Học Tập

Tổng số vốn mà pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương để  thực thi chương trình khai thác lần thứ hai từ (1924 – 1929) gấp 6 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

Đáp án C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 10

Đáp án A

Tổng số vốn mà thực dân Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương để thực thi chương trình khai thác lần thứ hai lên đến mức 400 triệu Phrăng, tăng gấp nhiều lần so với thời kì trước trận chiến tranh.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 14

Số vốn góp vốn đầu tư của thực dân Pháp vào Đông Dương trong chương trình khai thác lần thứ hai từ (1924 – 1929) đã

Câu 43799 Nhận biết

Số vốn góp vốn đầu tư của thực dân Pháp vào Đông Dương trong chương trình khai thác lần thứ hai từ (1924 – 1929) đã

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào điểm lưu ý quy trình góp vốn đầu tư của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai để vấn đáp.

Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất — Xem rõ ràng

Tổng số vốn mà pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương để thực thi chương trình khai thác lần thứ hai từ (1924 – 1929) gấp bao nhiêu lần trước trận chiến tranh?

A.

Gấp 20 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

B.

Gấp 10 lần so với 6 năm trước đó trận chiến tranh.

C.

Gấp 6 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

D.

Gấp 8 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

15/03/2022 1,089

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án đúng là: C
Tổng số vốn thực dân Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương hầu hết là Việt Nam để thực thi chương trình khai thác thuộc địa lần hai từ 1924- 1929 là khoảng chừng 4 tỉ phrăng (SGK Lịch sử 12, tr76)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một trong những giải pháp thực dân Pháp đã vận dụng làm cho ngân sách Đông Dương tăng gấp 3 lần trong mức chừng thời hạn từ 1912-1930 là

Xem đáp án » 15/03/2022 751

Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (25/12/1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản vì tổ chức triển khai này

Xem đáp án » 15/03/2022 84

Từ năm 1919 đến năm 1925, có nhiều sự kiện của toàn thế giới đã tác động, ảnh hưởng tích cực đến trào lưu dân tộc bản địa dân chủ ở Việt Nam, ngoại trừ

Xem đáp án » 15/03/2022 56

Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), thực dân Pháp mở rộng ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam?

Xem đáp án » 15/03/2022 55

Việc Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) là mốc ghi lại

Xem đáp án » 15/03/2022 49

Những tờ báo tiến bộ bằng tiếng Pháp của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong trong năm 1919-1925 là

Xem đáp án » 15/03/2022 47

Mục đích chính trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương nói chung Việt Nam nói riêng là

Xem đáp án » 15/03/2022 34

Cuộc đấu tranh thứ nhất do giai cấp tư sản dân tộc bản địa Việt Nam khởi xướng trong trong năm 1919 – 1925 là gì?

Xem đáp án » 15/03/2022 30

Tính chất cách mạng non yếu của giai cấp tư sản Việt Nam trong trào lưu dân tộc bản địa dân chủ công khai minh bạch 1919 – 1925 được thể hiện ở việc

Xem đáp án » 15/03/2022 29

Ở Việt Nam, cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp đã dẫn đến việc Ra đời của những giai cấp phép mới nào?

Xem đáp án » 15/03/2022 27

Điểm mới trong chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp là gì?

Xem đáp án » 15/03/2022 26

Công lao thứ nhất to lớn số 1 của Nguyễn Ái Quốc riêng với dân tộc bản địa Việt Nam trong trong năm 1919-1925 là

Xem đáp án » 15/03/2022 26

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

Xem đáp án » 15/03/2022 22

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số trong những tình nhân nước của An-giê-ri, Ma-rốc… lập ra tổ chức triển khai nào dưới đây?

Xem đáp án » 15/03/2022 22

Con đường giải phóng dân tộc bản địa của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong trong năm 20 của thế kỉ XX) khác lạ hoàn toàn với những con phố cứu nước trước đó về

Xem đáp án » 15/03/2022 21

Reply
3
0
Chia sẻ

4616

Review Tổng số vốn Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tổng số vốn Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tổng số vốn Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tổng số vốn Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tổng số vốn Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tổng số vốn Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tổng #số #vốn #Pháp #đầu #tư #vào #Đông #Dương