Thủ Thuật Hướng dẫn Tổng số đo 4 góc của tứ giác MNPQ bằng 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tổng số đo 4 góc của tứ giác MNPQ bằng được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-30 08:15:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tài liệu Tính số đo góc trong tứ giác hay, rõ ràng Toán lớp 8 sẽ tóm tắt kiến thức và kỹ năng trọng tâm về bài học kinh nghiệm tay nghề từ đó giúp học viên ôn tập để nắm vững kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 8.

A. Phương pháp giải.

Sử dụng:

    Tính chất về góc của một tam giác: Tổng những góc của một tam giác bằng 1800.
    Tính chất về góc của một tứ giác: Tổng những góc của một tứ giác bằng 3600.
    Khái niệm: Hai góc bù nhau là hai góc có tổng bằng 1800.
    Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm x ở hình 4a và hình 4b.

a) b)

Giải

a) Áp dụng tính chất về tổng những góc cho tứ giác PQRS, ta được:

b) Áp dụng tính chất về tổng những góc cho tứ giác MNPQ ta được:

Ví dụ 2. Cho tứ giác ABCD có

. Số đo góc ngoài tại đỉnh D bằng bao nhiêu?

Giải

Kéo dài tia AD ta được tia Ax, suy ra

là góc ngoài đỉnh D.

Áp dụng tính chất về tổng những góc cho tứ giác ABCD có:

Ta thấy góc ngoài tại đỉnh D đó đó là góc

và là hai góc kề bù nên

Ví dụ 3. Cho tứ giác MNPQ biết:

a) Tính những góc của tứ giác.

b) Gọi R là giao điểm của MQ với NP. Chứng minh rằng MN//PQ.

c) Tính những góc của tam giác PQR.

Giải

a) Viết lại giả thiết thành

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và tính chất về tổng những góc vào tứ giác MNPQ ta có:

Vậy

b)

là góc ngoài của tứ giác MNPQ tại đỉnh P, nên:

Do đó

(cặp góc ở vị trí đồng vị bằng nhau).

Vậy MN//PQ .

c)

Theo câu b) thì

.

Ta có

là góc ngoài của tứ giác MNPQ tại đỉnh Q..

Nên

Áp dụng tính chất về tổng những góc vào tam giác PQR , ta có:

C. Bài tập vận dụng.

Câu 1. Hãy chọn câu sai.

A. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác.

B. Tổng những góc của một tứ giác bằng 1800 .

C. Tổng những góc của một tứ giác bằng 3600 .

D. Tứ giác ABCD là hình gồm đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong số đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào thì cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.

Hiển thị đáp án

Định lý: tổng những góc của một tứ giác bằng 3600 nên C đúng, B sai.

Đáp án: B

Câu 2. Các góc của tứ giác hoàn toàn có thể là:

A. 4 góc nhọn.

B. 4 góc tù.

C. 4 góc vuông.

D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn.

Hiển thị đáp án

Tổng những góc trong một tứ giác bằng 3600 .

Các góc của tứ giác hoàn toàn có thể là 4 góc vuông vì khi đó tổng những góc của tứ giác này bằng 3600.

Các trường hợp còn sót lại không thoả mãn định lý tổng những góc trong tứ giác.

Đáp án: C.

Câu 3. Cho tứ giác ABCD có

. Số đo góc C bằng:

Hiển thị đáp án

Xét tứ giác ABCD có

(định lý tổng những góc trong của một tứ giác)

Đáp án: B.

Câu 4. Cho tứ giác ABCD, trong số đó

. Tổng

Hiển thị đáp án

Trong tứ giác ABCD có:

(định lý tổng những góc trong của một tứ giác)

Đáp án: A.

Câu 5. Cho tứ giác ABCD có

. Số đo góc ngoài tại đỉnh B bằng:

Hiển thị đáp án

Xét tứ giác ABCD có

(định lý tổng những góc trong của một tứ giác)

Nên góc ngoài tại đỉnh B có số đo là

Đáp án: A.

Câu 6. Cho tứ giác ABCD có

. Tổng số đo những góc ngoài đỉnh B, C, D bằng:

Hiển thị đáp án

Gọi góc ngoài của bốn đỉnh A, B, C, D của tứ giác ABCD lần lượt là

.

Khi đó ta có:

Ta có:

Đáp án: C.

Câu 7. Tứ giác ABCD có AB = BC, CD = DA,

. Tính .

Hiển thị đáp án

Xét tam giác ABC có AB = BC ⇒ΔABC cân tại B có

nên

Xét tam giác ADC có CD = DA ⇒ΔADC cân tại D có

nên

Đáp án: A.

Câu 8. Cho tứ giác ABCD biết số đo của những góc

tỉ lệ thuận với 4; 3; 5; 6. Khi đó số đo những góc lần lượt là:

Hiển thị đáp án

Vì số đo của những góc

tỉ lệ thuận với 4; 3; 5; 6 nên ta có:

(tính chất dãy tỉ số bằng nhau)

(tính chất tổng những góc trong của tứ giác) nên ta có

Nên số đo góc

lần lượt là

Đáp án: A.

Câu 9. Tam giác ABC có

, những tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại I. Các tia phân giác góc ngoài tại đỉnh B và C cắt nhau tại K. Tính những góc

Hiển thị đáp án

Kéo dài đoạn AB và AC ta được lần lượt tia Ax và Ay

Xét tam giác ABC có:

Vì BI là phân giác của

Vì CI là phân giác

Từ đó

Xét tam giác BCI có

nên

Vì BI là phân giác của

Vì BK là phân giác

Suy ra

Tương tự ta có:

Xét tứ giác BICK có

(tính chất tổng những góc trong của tứ giác)

Đáp án: D.

Câu 10. Cho tứ giác ABCD có

. Các tia phân giác của những góc B và D cắt nhau tại I. Tính số đo góc BID.

Hiển thị đáp án

Xét tam giác BIC có

(tính chất góc ngoài)

Xét tam giác DIC có

(tính chất góc ngoài)

Nên

Tứ giác ABID có:

(tính chất tổng những góc trong của tứ giác) (2)

Do

(tính chất tia phân giác)

nên

(3)

Từ (1), (2) và (3)

Đáp án: A.

4128

Clip Tổng số đo 4 góc của tứ giác MNPQ bằng ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tổng số đo 4 góc của tứ giác MNPQ bằng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tổng số đo 4 góc của tứ giác MNPQ bằng miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Tổng số đo 4 góc của tứ giác MNPQ bằng Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tổng số đo 4 góc của tứ giác MNPQ bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tổng số đo 4 góc của tứ giác MNPQ bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tổng #số #đo #góc #của #tứ #giác #MNPQ #bằng