Kinh Nghiệm về Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) Đầy đủ 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-09 08:09:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-09 08:09:14 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Dựa vào những cuộc đấu tranh bền chắc của quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản Trung Quốc khởi đầu xây dựng những tổ chức triển khai triển khai chính trị của tớ. Tôn Trung Sơn là người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt ưu tú và là lãnh tụ của trào lưu cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Mục a
    Mục b
    Mục c
    Mục d
    ND chính

Mục a

a) Hoàn cảnh lịch sử

– Vào đầu thế kỉ XX, giai cấp tư sản Trung Quốc đã vững mạnh lên thật nhiều. Họ bị tư bản quốc tế và triều đình phong kiến Mãn Thanh chèn ép, ngưng trệ.

– Dựa vào những cuộc đấu tranh bền chắc của quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản Trung Quốc khởi đầu xây dựng những tổ chức triển khai triển khai chính trị của tớ. Tôn Trung Sơn là người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt ưu tú và là lãnh tụ của trào lưu cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc.

Mục b

b) Tôn Trung Sơn và Trung Quốc Đồng minh hội

-Tôn Trung Sơn là một trí thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

-Tháng 8/1905, Tôn Trung Sơn tập hợp giai cấp tư sản Trung Quốc thành lậpTrung QuốcĐồng minh hội- chính Đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc.

– Thành phần: tri thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh, cùng một số trong những trong những ít đại biểu công nông.

-Cương lĩnh chính trị: theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn, nêu rõ: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân số niềm sung sướng

-Mục tiêu:lật đổ Mãn Thanh, xây dựng dân quốc, thực thi bình đẳng về ruộng đất cho dân cày.

– Lực lượng tham gia: trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, công – nông,…

Tôn Trung Sơn

Mục c

c) Cách mạng Tân Hợi 1911

* Nguyên nhân

– Nhân dân Trung Quốc xích míc với đế quốc phong kiến.

– Ngòi nổ của cách mạng là vì nhà Thanh trao quyền marketing thương mại đường tàu cho đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc bản địa bản địa (quốc hữu hóa đường tàu) nên trào lưu giữ đường bùng nổ, nhân thời cơ đó Đồng minh hội phát động đấu tranh.

* Diễn biến:

Lược đồ diễn biến cách mạng Tân Hợi

– Khởi nghĩa bùng nổ ở Vũ Xương 10/10/1911, phủ rộng rộng tự do ra khắp miền Nam, miền Trung Trung Quốc.

– Ngày 29/12/1911: Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh

+ Tuyên bố xây dựng Trung Hoa Dân quốc.

+ Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống lâm thời.

+ Hiến pháp lâm thời được thông qua, công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do dân chủ của mọi công dân. Không đề cập đến yếu tố ruộng đất của nông dân.

– Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản thương lượng với nhà Thanh, đế quốc can thiệp.

=> Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (12/2/1912), Viên Thế Khải làm Tổng thống (6/3/1912) thế lực phong kiến quân phiệt lên nắm quyền.

* Tính chất – ý nghĩa:là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản

– Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng.

– Ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa bản địa ở Châu Á.

* Hạn chế

– Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến.

– Không đụng chạm đến những nước đế quốc xâm lược.

– Không xử lý và xử lý yếu tố ruộng đất cho nông dân.

=> Cách mạng Tân Hợi (1911) mang tính chất chất chất chất chất là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

* Nguyên nhân thất bại

– Chưa thủ tiêu triệt để giai cấp phong kiến, chưa tiến công đế quốc.

– Chưa xử lý và xử lý yếu tố thiết yếu cho dân cày: Ruộng đất.

Mục d

d) Mở rộng: Tư tưởng Tôn Trung Sơn ảnh hưởng đến con phố đấu tranh của Phan Bội Châu:

– Học thuyết Tam dân và cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã có ảnh hưởng đến nhiều nhà yêu nước Việt Nam trong số đó có Phan Bội Châu.

– Tháng 6-1912, Phan Bội Châu và những đồng chí của tớ xây dựng Việt Nam Quang phục hội với tiềm năng: đánh đuổi giặc Pháp, Phục hồi nước Việt Nam, xây dựng nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.

ND chính

– Tôn Trung Sơn và Trung Quốc Đồng minh hội.

– Cách mạng Tân Hợi 1911: nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa, hạn chế,…

– Tư tưởng Tôn Trung Sơn ảnh hưởng đến con phố đấu tranh của Phan Bội Châu.

Sơ đồ tư duy Trung Quốc

Reply

1

0

Chia sẻ

Share Link Down Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911)

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tôn #trung #sơn #và #cách #mạng #tân #hợi

4492

Clip Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) Đầy đủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tôn trung sơn và cách mạng tân hợi (1911) Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tôn #trung #sơn #và #cách #mạng #tân #hợi #Đầy #đủ