Kinh Nghiệm về Tôm tươi giá bao nhiêu 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tôm tươi giá bao nhiêu được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-11 02:03:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bảng giá tôm Giá tôm nguyên vật tư tiên tiến và phát triển nhất ngày hôm nayTÔM1Tôm XúTươi sống hoặc cấp đông190.000đ2Tôm TítTươi ngộp hoặc cấp đông570.000đ3Tôm Hùm BabyTươi ngộp hoặc cấp đông350.000đ 550.000đTùy loại4Tôm Mũ NiTươi ngộp hoặc cấp đông260.000đ 450.000đTùy loại

Giá nhiều chủng loại tôm nguyên vật tư ngày hôm nay bao nhiêu 1 kg

Bảng giá tôm tại Cà Mau

Tôm thẻ loại 40 con/kg 140.000 đ/kg Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 100con/kg 95.000 đ/kg Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 80 con/kg 105.000 đ/kg Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 70 con/kg 112.000 đ/kg Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 90 con/kg 100.000 đ/kg Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 110 con/kg 90.000 đ/kg Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 120 con/kg 87.000 đ/kg Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 50 con/kg 130.000 đ/kg Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 60 con/kg 117.000 đ/kg Tại: Cà Mau

Bảng giá tôm tại Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 40 con/kg 126.000 đ/kg Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 100con/kg 96.000 đ/kg Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 80 con/kg 105.000 đ/kg Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 70 con/kg 112.000 đ/kg Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 90 con/kg 102.000 đ/kg Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 110 con/kg 92.000 đ/kg Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 120 con/kg 86.000 đ/kg Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 50 con/kg 122.000 đ/kg Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 60 con/kg 116.000 đ/kg Tại: Bạc Liêu

Bảng giá tôm tại Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 40 con/kg 145.000 đ/kg Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 100con/kg 104.000 đ/kg Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 80 con/kg 112.000 đ/kg Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 70 con/kg 117.000 đ/kg Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 90 con/kg 108.000 đ/kg Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 50 con/kg 133.000 đ/kg Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 60 con/kg 124.000 đ/kg Tại: Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg oxy 230.000 đ/kg

Bảng giá nhiều chủng loại tôm tại Bến Tre

Tôm thẻ loại 100con/kg 100.000 đ/kg

Bảng giá tôm tại Tiền Giang

Tôm thẻ loại 40 con/kg 140.000 đ/kg

Bảng giá tôm tại Kiên Giang

Tôm thẻ loại 30 con/kg 125.000 đ/kg Tại: Kiên Giang
Tôm thẻ loại 40 con/kg 115.000 đ/kg Tại: Kiên Giang
Tôm thẻ loại 100con/kg 100.000 đ/kg Tại: Kiên Giang
Tôm thẻ loại 80 con/kg 95.000 đ/kg Tại: Kiên Giang

Tôm thẻ loại 80 con/kg 80.000 đ/kg Tại: Trà Vinh

Bảng giá nguyên vật tư thủy sản tôm tại Ninh Thuận

Tôm thẻ loại 100con/kg 106.000 đ/kg Tại: Ninh Thuận
Tôm thẻ loại 80 con/kg 116.000 đ/kg Tại: Ninh Thuận

Bảng giá tôm tại Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng

Tôm thẻ loại 80 con/kg 120.000 đ/kg Tại: Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 120 con/kg 100.000 đ/kg Tại: Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 30 con/kg 167.000 đ/kg Tại: Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 40 con/kg 150.000 đ/kg Tại: Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 100con/kg 130.000 đ/kg Tại: Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng

Bảng giá tôm tại Khánh Hòa

Tôm thẻ loại 80 con/kg 160.000 đ/kg Tại: Khánh Hòa
Tôm thẻ loại 60 con/kg 170.000 đ/kg Tại: Khánh Hòa

Bảng giá tôm tại thành phố Hà Tĩnh

Tôm thẻ loại 100con/kg 125.000 đ/kg Tại: thành phố Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 80 con/kg 155.000 đ/kg Tại: thành phố Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 70 con/kg 170.000 đ/kg Tại: thành phố Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 90 con/kg 140.000 đ/kg Tại: thành phố Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 110 con/kg 110.000 đ/kg Tại: thành phố Hà Tĩnh

Bảng giá nguyên vật tư tôm tại Nghệ An

Tôm thẻ loại 100con/kg 125.000 đ/kg Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 80 con/kg 155.000 đ/kg Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 70 con/kg 170.000 đ/kg Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 90 con/kg 140.000 đ/kg Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 110 con/kg 110.000 đ/kg Tại: Nghệ An

://.youtube/watch?v=8l4pydZthhQ

4580

Video Tôm tươi giá bao nhiêu ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tôm tươi giá bao nhiêu tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tôm tươi giá bao nhiêu miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Tôm tươi giá bao nhiêu miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tôm tươi giá bao nhiêu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tôm tươi giá bao nhiêu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tôm #tươi #giá #bao #nhiêu