Thủ Thuật Hướng dẫn Tính tích những thành phần của mảng ta sử dụng lệnh 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tính tích những thành phần của mảng ta sử dụng lệnh được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-14 09:44:24 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mảng trong Python là loại cấu trúc tài liệu hoàn toàn có thể chứa nhiều giá trị cùng kiểu. Thông thường, chúng bị hiểu sai thành những lists hoặc mảng Numpy. Về mặt kỹ thuật, mảng trong Python khác với cả hai khái niệm trên. Trong nội dung bài viết này, hãy cùng tìm hiểu xem mảng trong Python là gì và cách triển khai nó nhé!

Nội dung chính

    I. Tại sao lại sử dụng mảng trong Python?II. Mảng trong Python là gì?III. List có giống với mảng trong Python không?IV. Cách tạo một mảng trong PythonV. Truy cập những thành phần của mảng trong PythonVI. Cách tìm độ dài của một mảngVII. Các thao tác cơ bản với mảng1. Bổ sung/ Thay đổi những thành phần trong mảng2. Nối mảng3. Xoá bỏ những thành phần của một mảng4. Cắt một mảng5. Sử dụng vòng lặp riêng với mảngVideo liên quan

I. Tại sao lại sử dụng mảng trong Python?

Sự phối hợp của mảng cùng với Python hoàn toàn có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí thật nhiều thời hạn. Mảng giúp bạn giảm kích thước tổng thể của code, trong lúc Python giúp bạn vô hiệu những cú pháp có yếu tố, điều mà những ngôn từ khác không làm được.

Ví dụ: Nếu bạn phải tàng trữ những số nguyên từ là 1-100, bạn sẽ không còn thể nhớ đúng chuẩn 100 tên biến. Mảng sẽ hỗ trợ bạn tàng trữ chúng một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị.

Mảng trong Python giúp bạn tàng trữ những giá trị thuận tiện và đơn thuần và giản dị

Khi đã hiểu vai trò của mảng trong Python, hãy cùng tiếp tục đi sâu vào những kiến thức và kỹ năng rõ ràng trong những phần dưới đây.

II. Mảng trong Python là gì?

Mảng về cơ bản là một cấu trúc tài liệu hoàn toàn có thể chứa nhiều giá trị cùng một lúc. Nó là một tập hợp hoặc một loạt những thành phần (có thứ tự) cùng loại. Ví dụ:

a=arr.array(‘d’,[1.2,1.3,2.3])

Chúng ta hoàn toàn có thể chạy vòng lặp qua những mảng một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị và tìm nạp những giá trị thiết yếu bằng phương pháp xác lập số chỉ mục (index number). Mảng cũng hoàn toàn có thể thay đổi, do đó, bạn hoàn toàn có thể thực thi những thao tác rất khác nhau theo yêu cầu.

Tiếp đến, vướng mắc được nêu lên là:

III. List có giống với mảng trong Python không?

Mảng và lists trong Python có điểm tương đương khi cùng tàng trữ những giá trị. Tuy nhiên, sự khác lạ nằm ở vị trí những giá trị mà chúng tàng trữ. Một list hoàn toàn có thể tàng trữ bất kỳ loại giá trị nào như số xen kẽ, chuỗi, v.v. Trong khi đó, mảng tàng trữ những giá trị kiểu tài liệu đơn lẻ. Ví dụ, bạn hoàn toàn có thể có một mảng số nguyên, một mảng chuỗi, v.v.

IV. Cách tạo một mảng trong Python

Mảng trong Python hoàn toàn có thể được tạo ra sau khi nhập module như sau:

→ import array as arr

Hàm array(data type, value list) nhận hai tham số, tham số thứ nhất là kiểu tài liệu của giá trị được tàng trữ và tham số thứ hai là list giá trị. Kiểu tài liệu hoàn toàn có thể là bất kể thứ gì, ví như int, float, double, v.v. Bạn hãy lưu ý rằng arr chỉ là tên thường gọi bí danh (alias) để dễ sử dụng. Bạn cũng hoàn toàn có thể nhập mà không cần bí danh. Có một cách khác để nhập module mảng là:

→ from array import *

Dòng này còn có nghĩa bạn muốn nhập toàn bộ những hàm từ module mảng.

Dưới đấy là cú pháp để tạo một mảng:

Cú pháp:

a=arr.array(data type,value list) #when you import using arr alias

Hoặc:

a=array(data type,value list) #when you import using *

Ví dụ: a=arr.array( ‘d’ , [1.1 , 2.1 ,3.1] )

Ở đây, tham số thứ nhất là ‘d’, một kiểu tài liệu float và những giá trị được chỉ định làm tham số tiếp theo.

Ghi chú:
Tất cả những giá trị được chỉ định là kiểu float. Bạn không thể chỉ định những giá trị của những kiểu tài liệu rất khác nhau cho một mảng.

Bảng sau này cho bạn thấy nhiều chủng loại tài liệu rất khác nhau và codes của chúng:

Loại codeLoại tài liệu PythonKích thước (byte)iint2Iint2uunicode character2hint2Hint2lint4Lint4ffloat4dfloat8

V. Truy cập những thành phần của mảng trong Python

Để truy vấn những thành phần của mảng, bạn cần chỉ định những giá trị chỉ mục (index values). Việc lập chỉ mục bắt nguồn từ 0 chứ không phải từ là 1. Do đó, số chỉ mục luôn nhỏ hơn 1 so với độ dài của mảng.

Cú pháp:

Array_name[index value]

Ví dụ:

a=arr.array( ‘d’, [1.1 , 2.1 ,3.1] )
a[1]

Kết quả:

2.1

Kết quả trả về là giá trị nằm ở vị trí vị trí thứ hai trong mảng: 2.1.

VI. Cách tìm độ dài của một mảng

Độ dài của mảng là số lượng thành phần thực sự có trong một mảng. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm len () để tìm kiếm được độ dài của mảng. Hàm len () sẽ trả về một giá trị nguyên bằng số thành phần có trong mảng đó.

Cú pháp:

→ len(array_name)

Ví dụ:

a=arr.array(‘d’, [1.1 , 2.1 ,3.1] )
len(a)

Kết quả:

3

Kết quả trả về là 3, đó đó là số thành phần có trong mảng.

VII. Các thao tác cơ bản với mảng

Có thật nhiều thao tác hoàn toàn có thể được thực thi trong mảng:

Các toán từ mảng cơ bản

1. Bổ sung/ Thay đổi những thành phần trong mảng

Chúng ta hoàn toàn có thể thêm giá trị vào một trong những mảng bằng phương pháp sử dụng những hàm append (), extend ()insert (i, x).

Hàm append () được sử dụng khi toàn bộ chúng ta cần thêm một thành phần vào thời điểm cuối mảng.

Ví dụ:

a=arr.array(‘d’, [1.1 , 2.1 ,3.1] )
a.append(3.4)
print(a)

Kết quả:

array(‘d’, [1.1, 2.1, 3.1, 3.4])

Kết quả cho ra một mảng thực tiễn với giá trị mới được thêm vào thời điểm cuối nó.

Để tương hỗ update thêm nhiều thành phần, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm extend (). Hàm này nhận một list những thành phần làm tham số của nó. Nội dung của list này là những thành phần được thêm vào mảng.

Ví dụ:

a=arr.array(‘d’, [1.1 , 2.1 ,3.1] )
a.extend([4.5,6.3,6.8])
print(a)

Kết quả:

array(‘d’, [1.1, 2.1, 3.1, 4.5, 6.3, 6.8])

Kết quả là một mảng chứa toàn bộ 3 thành phần mới được thêm vào thời điểm cuối mảng.

Tuy nhiên, khi bạn cần thêm một thành phần rõ ràng tại một vị trí xác lập trong mảng, hàm insert (i, x) hoàn toàn có thể được sử dụng. Hàm này sẽ chèn thành phần vào chỉ mục tương ứng trong mảng. Nó nhận 2 tham số, trong số đó tham số thứ nhất là chỉ mục nơi thành phần cần phải chèn vào và tham số thứ hai là giá trị.

Ví dụ:

a=arr.array(‘d’, [1.1 , 2.1 ,3.1] )
a.insert(2,3.8)
print(a)

Kết quả:

array(‘d’, [1.1, 2.1, 3.8, 3.1])

Kết quả là một mảng chứa giá trị 3.8 ở vị trí thứ 3.

2. Nối mảng

Mảng cũng hoàn toàn có thể được hợp nhất bằng phương pháp thực thi nối mảng. Bất kỳ hai mảng nào thì cũng hoàn toàn có thể được hợp nhất với ký tự “+”.

Ví dụ:

a=arr.array(‘d’,[1.1 , 2.1 ,3.1,2.6,7.8])
b=arr.array(‘d’,[3.7,8.6])
c=arr.array(‘d’)
c=a+b
print(“Array c = “,c)

Kết quả:

Array c= array(‘d’, [1.1, 2.1, 3.1, 2.6, 7.8, 3.7, 8.6])

Có thể thấy, mảng c là yếu tố phối hợp những thành phần của mảng a và b.

3. Xoá bỏ những thành phần của một mảng

Các thành phần của mảng hoàn toàn có thể được xóa bằng phương thức pop () hoặc remove (). Sự khác lạ giữa hai hàm này là hàm pop () trả về giá trị đã xóa trong lúc hàm remove () thì không.

Hàm pop () không sở hữu và nhận tham số hoặc giá trị chỉ mục làm tham số của nó. Khi không còn tham số nào được đưa ra, hàm này lấy thành phần ở đầu cuối và trả về nó. Khi bạn phục vụ giá trị chỉ mục một cách rõ ràng, hàm pop () lấy những thành phần bắt buộc và trả về nó.

Ví dụ:

a=arr.array(‘d’, [1.1, 2.2, 3.8, 3.1, 3.7, 1.2, 4.6])
print(a.pop())
print(a.pop(3))

Kết quả:

4.6

3.1

Hàm pop () thứ nhất đã lấy đi giá trị 4.6 và trả về kết quả tương tự, trong lúc hàm thứ hai lấy thành phần ở vị trí thứ 4 là 3.1.

Hàm remove (), mặt khác, được sử dụng khi toàn bộ chúng ta không cần trả về giá trị đã vô hiệu. Hàm này lấy chính giá trị thành phần làm tham số. Nếu bạn phục vụ giá trị chỉ mục trong vùng tham số, nó sẽ tạo ra lỗi.

Ví dụ:

a=arr.array(‘d’,[1.1 , 2.1 ,3.1])
a.remove(1.1)
print(a)

Kết quả:

array(‘d’, [2.1,3.1])

Kết quả cho ra một mảng chứa những thành phần ngoại trừ giá trị 1.1.

4. Cắt một mảng

Khi bạn muốn lấy một phạm vi giá trị rõ ràng từ một mảng, bạn hoàn toàn có thể cắt mảng để trả về giá trị tương tự. Một mảng hoàn toàn có thể được cắt bằng phương pháp sử dụng ký tự “:”. Kết quả trả về sẽ là một loạt những thành phần mà bạn đã chỉ định bởi những số chỉ mục.

Ví dụ:

a=arr.array(‘d’,[1.1 , 2.1 ,3.1,2.6,7.8])
print(a[0:3])

Kết quả:

array(‘d’, [1.1, 2.1, 3.1])

Kết quả trả về là những thành phần ở vị trí thứ 1, 2, 3 trong mảng.

5. Sử dụng vòng lặp riêng với mảng

Sử dụng vòng lặp for, bạn hoàn toàn có thể chạy vòng lặp qua một mảng.

Ví dụ:

a=arr.array(‘d’, [1.1, 2.2, 3.8, 3.1, 3.7, 1.2, 4.6])
print(“All values”)
for x in a:
print(x)
print(“specific values”)
for x in a[1:3]:
print(x)

Kết quả:

All values

1.1

2.2

3.8

3.1

3.7

1.2

4.6

specific values

2.2

3.8

Kết quả ở trên được hiển thị bằng phương pháp sử dụng vòng lặp for. Khi toàn bộ chúng ta sử dụng vòng lặp for mà không còn bất kỳ tham số rõ ràng nào, kết quả sẽ chứa toàn bộ những thành phần của mảng đã cho tại thuở nào điểm. Trong vòng lặp for thứ hai, kết quả chỉ chứa những thành phần được chỉ định bằng phương pháp sử dụng những giá trị chỉ mục. Lưu ý rằng kết quả không chứa giá trị ở chỉ số 3.

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất về mảng trong Python. Chúng mình kỳ vọng nội dung bài viết này đã hỗ trợ bạn tóm gọn được nền tảng cơ bản về mảng và cách sử dụng nó trong Python. Để hoàn toàn có thể nâng cao kỹ năng sử dụng Python của tớ, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những bài tập cũng như tài liệu học tại:

    Tổng hợp bài tập Python cơ bảnTổng hợp tài liệu học Python theo 6 ngành hot nhất: Data Science, Machine Learning, Mobile Apps, v.v.Top 21 nguồn học lập trình Python trực tuyến

Got It Vietnam – Tham khảo: edureka.co

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tính tích những thành phần của mảng ta sử dụng lệnh

Reply
5
0
Chia sẻ

4255

Video Tính tích những thành phần của mảng ta sử dụng lệnh ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tính tích những thành phần của mảng ta sử dụng lệnh tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Tính tích những thành phần của mảng ta sử dụng lệnh miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tính tích những thành phần của mảng ta sử dụng lệnh miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tính tích những thành phần của mảng ta sử dụng lệnh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính tích những thành phần của mảng ta sử dụng lệnh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #tích #những #phần #tử #của #mảng #sử #dụng #lệnh