Kinh Nghiệm về Tính theo công thức hóa học Lý thuyết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tính theo công thức hóa học Lý thuyết được Update vào lúc : 2022-08-17 19:45:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tag: Tính Theo Công Thức Hóa Học

Nội dung chính

    II. Bài tập tính theo công thức hóa họcIII. Đáp án bài tập tính theo công thức hóa họcVideo liên quan

I. Xác định thành phần Phần Trăm những nguyên tố trong hợp chất

Bước 1: Tính khối lượng mol của hợp chất.

Bước 2: Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất rồi quy về khối lượng.

Bước 3: Tìm thành phần Phần Trăm những nguyên tố trong hợp chất.

Ví dụ: Xác định thành phần Phần Trăm theo khối lượng của những nguyên tố có trong hợp chất KNO3

Lời giải

+ $M_KNO_3~$= 39 + 14 + 16.3 = 101 gam/mol

+ Trong 1 mol KNO3 có: 1 mol nguyên tử K; 1 mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử O

$+)text %K=frac39.100%101=38,6%$

$+)text %N=frac14.100%101=13,8%$

$+)text %O=frac16.3.100%101=47,6%$ hoặc %O=100% – (38,6% + 13,8%) = 47,6%

II. Xác định công thức hoá học của hợp chất lúc biết thành phần những nguyên tố

Bước 1: Tìm khối lượng mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất.

Bước 2: Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất.

Bước 3: Lập công thức hóa học của hợp chất.

Ví dụ: Một hơp chất có thành phần những nguyên tố là 40%Cu; 20% S và 40%O. Hãy xác lập công thức hoá học của hợp chất (biết khối lượng mol là 160)

Lời giải

– Khối lượng của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất là:

mCu = $frac40.160100text=64text gam$

mS  = $frac20.160100=32text gam$

mO = $frac40.160100=64text gam$

– Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất là:

nCu = $frac6464$ = 1 mol

nS = $frac3232$ =  1 mol

 nO = $frac6416$ =  4 mol

Vậy công thức hoá học của hợp chất là: CuSO4  

Sơ đồ tư duy: Tính theo công thức hóa học

1. Xác định thành phần Phần Trăm những nguyên tố trong hợp chất

Bước 1: Tính khối lượng mol của hợp chất.

Bước 2: Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất rồi quy về khối lượng.

Bước 3: Tìm thành phần Phần Trăm những nguyên tố trong hợp chất.

Ví dụ: Xác định thành phần Phần Trăm theo khối lượng của những nguyên tố có trong hợp chất KNO3

Lời giải

+ MKNO3 = 39 + 14 + 16.3 = 101 gam

+ Trong 1 mol KNO3 có: 1 mol nguyên tử K; 1 mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử O

Xác định công thức hoá học của hợp chất lúc biết thành phần những nguyên tố

Bước 1: Tìm khối lượng mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất.

Bước 2: Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất.

Bước 3: Lập công thức hóa học của hợp chất.

Ví dụ: Một hơp chất có thành phần những nguyên tố là 40%Cu; 20% S và 40%O. Hãy xác lập công thức hoá học của hợp chất (biết khối lượng mol là 160)

Lời giải

– Khối lượng của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất là:

– Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất là:

Vậy công thức hoá học của hợp chất là: CuSO4

Xem thêm Giải Hóa 8: Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Ôn tập Hóa học 8

Bài tập tính theo công thức hóa học là tài liệu rất hữu ích mà Donwload muốn trình làng đến quý thầy cô cùng những bạn học viên lớp 8 tìm hiểu thêm.

Tính theo công thức hóa học gồm có lý thuyết và những dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận có đáp án kèm theo. Thông thông qua đó giúp những bạn có thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm, trau dồi kiến thức và kỹ năng để giải nhanh Hóa học 8. Ngoài ra để học tốt môn Hóa 8 những bạn tìm hiểu thêm thêm Bài tập viết công thức hóa học lớp 8, Công thức Hóa học lớp 8, 300 vướng mắc trắc nghiệm môn Hóa học lớp 8.

1. Biết CTHH, xác lập thành phần Phần Trăm theo khối lượng những nguyên tố trong hợp chất

Thí dụ: xác lập thành phần Phần Trăm khối lượng những nguyên tố trong CO2

Hướng dẫn

Tìm khối lượng mol của hợp chất: mCO2 = 12+16×2 = 44 (g/mol)

Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất:

Trong 1 mol CO2 có một mol C; 2 mol O

Thành phần Phần Trăm theo khối lượng:

2. Biết thành phần nguyên tố, tìm CTHH

Thí dụ: một hợp chất có thành phần những nguyên tố theo khối lượng là 27,27 % C; 72,73 % O. Xác định CTHH của hợp chất biết M = 44 g/mol

Cách làm

Tìm khối lượng mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất

Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất:

Vậy trong một mol hợp chất có một mol C; 2 mol O

CTHH: CO2

3. Lập công thức hóa học nhờ vào tỉ lệ khối lượng của những nguyên tố.

Bài tập tổng quát: Cho một hợp chất gồm 2 nguyên tố A và B có tỉ lệ về khối lượng là a:b Hay

. Tìm công thức của hợp chất

Phương pháp giải

Gọi công thức hóa học tổng quát của 2 nguyên tố có dạng là AxBy. (Ở đây toàn bộ chúng ta phải đi tìm kiếm được x, y của A, B. Tìm tỉ lệ: x:y => x,y)

=> CTHH

Ví dụ: Tìm công thức hóa học của một oxit sắt, biết tỷ suất khối lượng của sắt và oxi là 7:3

Gọi công thức hóa học của oxit sắt cần tìm là: FexOy

Ta có:

CTHH: Fe2O3

II. Bài tập tính theo công thức hóa học

A. Trắc nghiệm

Câu 1: Tính %mC biết trong một mol NaHCO3 có một mol Na, 1 mol C và 3 mol O, 1 mol H

A. 14,28 %

B. 14,2%

C. 14,284%

D. 14,285%

Câu 2: Thành phần Phần Trăm khối lượng của oxi trong Fe2O3

A. 35%

B. 40%

C. 30%

D. 45%

Câu 3: Biết hợp chất có dA/H2 = 22. Xác định hợp chất biết có duy nhất 1 nguyên tử Oxi

A. NO

B. CO

C. N2O

D. CO2

Câu 4 : Cho C2H5OH. Số nguyên tử H có trong hợp chất

A. 1

B. 5

C. 3

D. 6

Câu 5: Tính %mK có trong phân tử K2CO3

A. 56, 502%

B. 56,52%

C. 56,3%

D. 56,56%

Câu 6: Tính khối lượng của Fe trong 92,8 g Fe3O4

A. 67,2 g

B. 25,6 g

C. 80 g

D. 10 g

Câu 7: Tính mAl2O3 biết số mol Al có trong hợp chất là 0,6

A. 30,6 g

B. 31 g

C. 29 g

D. 11,23 g

Câu 8: Tỉ số về số mol của những nguyên tố có trong C3H6O2

A. 3:6:2

B. 1:3:1

C. 36:6:32

D. 12:6:16

Câu 9: Tìm công thức hóa học biết chất A có 80% nguyên tử Cu và 20% nguyên tử Oxi, biết dA/H2 = 40

A. CuO2

B. CuO

C. Cu2O

D. Cu2O2

Câu 10: %mMg trong một mol MgO là

A. 60%

B. 40%

C. 50%

D. 45%

B. Tự luận

Câu 1. Phân đạm urê, có công thức hoá học là (NH2)2CO. Phân đạm có vai trò rất quan trọng riêng với cây trồng và thực vật nói chung, nhất là cây lấy lá như rau.

a) Khối lượng mol phân tử ure

b) Hãy xác lập thành phần Phần Trăm (theo khối lượng) của những nguyên tố.

Câu 2. Một hợp chất có thành phần những nguyên tố theo khối lượng là: 40% Cu; 20% S và 40%O. Xác định công thức hóa học của chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g/mol.

Câu 3. Tính thành phần Phần Trăm (theo khối lượng) của những nguyên tố hóa học xuất hiện trong những hợp chất sau:

a) Fe(NO3)2, Fe(NO3)2

b) N2O, NO, NO2

Câu 4. Hãy tìm công thức hóa học của chất X có khối lượng mol MX = 170 (g/mol), thành phần những nguyên tố theo khối lượng: 63,53% Ag; 8,23% N, còn sót lại O.

Câu 5. Lập công thức hóa học của hợp chất A biết:

– Phân khối của hợp chất là 160 đvC

-Trong hợp chất có 70% theo khối lượng sắt, còn sót lại là oxi.

Câu 6: Trong 1 phân tử hợp chất khí trên có: 2 mol nguyên tử Fe; 3 mol nguyên tử O. Công thức hóa học của hợp chất trên là Fe2O3. Tìm công thức hóa học của một oxit nito, biết tỉ lệ khối lượng của nito riêng với oxi là 7:16. Tìm công thức của oxit đó

Câu 7: Phân tích một oxit của lưu huỳnh người ta thấy cứ 2 phần khối lượng S thì có 3 phần khối lượng oxi. Xác định công thức của oxit lưu huỳnh?

Câu 8. Lập công thức hóa học của hợp chất A biết: Phân khối của hợp chất là 160 đvC, Trong hợp chất có 70% theo khối lượng sắt, còn sót lại là oxi.

III. Đáp án bài tập tính theo công thức hóa học

Đáp án phần trắc nghiệm

Câu 2:

Câu 3: dA/H2 = 22 → MA = 44 mà có một nguyên tử O trong hợp chất

=> 44 – 16 = 28 (N2) ⇒ N2O

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

nFe3O4 = 92,8/232 = 0,4 mol

Có 3 nguyên tử Fe trong hợp chất →nFe = 1,2 mol

mFe = 1,2.56 = 67,2 g

Câu 7: Có 2 nguyên tử nhôm trong hợp chất mà nAl = 0,6 mol

→ nAl2O3 = 0,3 (mol)

→ mAl2O3 = 0,3.(27.2+16.3) = 30,6 g

Câu 9 : Ta có dA/H2 = 40 → MA = 80

Có nCu : nO = 1:1 → CuO

Câu 10:

Đáp án tự luận

Câu 1.

a) Xác định khối lượng mol của hợp chất.

M(NH2)2CO = 14.2+ 2.2 + 12 + 16 = 60 g/mol

Tính thành phần % của mỗi nguyên tố.

Câu 2.

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất:

Trong 1 phân tử hợp chất khí trên có: 1mol nguyên tử Cu; 1 mol nguyên tử S và 4 mol nguyên tử O.

Công thức hóa học của hợp chất trên là CuSO4

Câu 3.

a) Fe(NO3)2 : %mFe = 31,11%; %mN =15,56%; %mO = 53,33%

Fe(NO3)2: %mFe = 23,14%; %mN =17,35%; %mO = 59,51%

b)

N2O: %mN = 63,63%; %mO = 36,37%

NO: %mN = 46,67%; %mO = 53,33%

NO2: %mN = 30,43%; %mO = 69,57%

Câu 4.

%mO = 100% – 63,53% – 8,23% = 28,24%

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất:

Phân tử hợp chất khí trên có: 1mol nguyên tử Ag; 1 mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử O.

Công thức hóa học của hợp chất trên là AgNO3

Câu 5.

Khối lượng mol: MA = 160 gam/mol

Khối lượng mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất:

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất:

Câu 6

CTHH dạng TQ là NxOy

Có: mN/mO = 7/20

=> nN/nO . MN/MO = 7/20

=> nN/nO . 14/16 = 7/20

=> nN/nO = 2/5

hay x : y= 2: 5

=> CTHH của oxit là N2O5

Câu 7:

Gọi CT tổng quát của oxit lưu huỳnh cần tìm là SxOy (x,y: nguyên, dương)

Theo đề bài, ta có:

mS/mO=23 32x/16y=2/3 x/y = (16.2)/(32.3)=1/ 3=> x = 1;y = 3

Vậy: với x=1; y=3 => CTPT của oxit lưu huỳnh cần tìm là SO3 (lưu huỳnh trioxit).

Bài tập số 3: Một hợp chất có tỉ lệ khối lượng của những nguyên tố Ca:N:O lần lượt là 10:7:24. Xác định công thức hóa học của hợp chất biết N và O hình thành nhóm nguyên tử, và trong nhóm tỉ lệ số nguyên tử của N: O = 1:3.

Hướng dẫn giải bài tập

Gọi công thức hóa học của hợp chất cần tìm là CaxNyOz

Ta có x : y : z =

=> x : y : z = 1 : 2 : 6

Vì trong nhóm nguyên tử, tỉ lệ số nguyên tử N : O = 1 : 3

Ta có nhóm (NO3)n và 3. n = 6 => n =2

Vậy công thức của hợp chất là Ca(NO3)2.

Bài tập số 4: Một hợp chất có thành phần những nguyên tố theo khối lượng là: 40% Cu; 20% S và 40%O. Xác định công thức hóa học của chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g/mol.

Hướng dẫn giải bài tập

Giải thích tiến trình giải:

Gọi công thức là Cu(a); S(b); O(c)

Ta có 40% = a.64/160.100 =>a = 1

20% = 32b/160.100 => b = 1

40% = 16c/160.100

=>c = 4

=> CTHH là CuSO4

Câu 8

Gọi CTHH của oxit sắt: FexOy

Ta có :

56x/70 = 16y/30 ⇒ x/y = 23

Tỉ lệ số nguyên tử sắt : số nguyên tử O là 2 : 3

Với x = 2 ; y = 3 thì thỏa mãn nhu cầu

Vậy Công thức hóa học của hợp chất cần tìm: Fe2O3

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tính theo công thức hóa học Lý thuyết

Reply
7
0
Chia sẻ

4182

Video Tính theo công thức hóa học Lý thuyết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tính theo công thức hóa học Lý thuyết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Tính theo công thức hóa học Lý thuyết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tính theo công thức hóa học Lý thuyết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tính theo công thức hóa học Lý thuyết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính theo công thức hóa học Lý thuyết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #theo #công #thức #hóa #học #Lý #thuyết