Thủ Thuật về Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 -Thủ Thuật Mới Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-10 04:10:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p.. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 Chi Tiết
Pro đang tìm kiếm từ khóa Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p.. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 được Update vào lúc : 2022-04-10 04:09:14 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

a. Tính thể tích khí O2(đktc)cần dùng để đốt cháy hết 3,1g P. Biết sơ đồ phản ứng:P+O2->P2O5
b. Tính khối lượng hợp chất tạo thành sau phản ứng

Các vướng mắc tương tự

$1/$

$nP=3,1/31=0,1 mol $

$PTHH:$

$4P + 5O2 oversett^orightarrow 2P2O5$

Theo PT:

$nO2=5/4.n_P=5/4.0,1=0,125mol$

$⇒V_O2=0,125.22,4=2,8l$

$n_P2O5=1/2.n_P=1/2.0,1=0,05mol$

$⇒m_P2O5=0,05.142=7,1g$

$2/$

$nCH4=1,12/22,4=0,05 mol$

$PTHH:$

$CH4 + 2O2oversett^orightarrow CO2 + 2H2O$

Theo PT:

$n_O2=2.n_CH4=0,05.2=0,1mol$

$⇒V_O2=0,1.22,4=2,24l$

$nCO2=n_CH4=0,05mol$

$⇒V_CO2=0,05.22,4=1,12l$

Cho phương trình hóa học sau: CaCO3 $xrightarrowt^o$ CaO + CO2

Share Link Tải Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p.. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p.. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p.. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p.. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p.. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #thể #tích #của #oxi #đktc #cần #dùng #để #đốt #cháy #hết #gam #biết #phản #ứng #sinh #chất #rắn #p2o5

4401

Clip Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 -Thủ Thuật Mới miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 -Thủ Thuật Mới Free.

Giải đáp vướng mắc về Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3 1 gam p. biết phản ứng sinh ra chất rắn p2o5 -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #thể #tích #của #oxi #đktc #cần #dùng #để #đốt #cháy #hết #gam #biết #phản #ứng #sinh #chất #rắn #p2o5 #Thủ #Thuật #Mới