Mẹo Hướng dẫn Tính khoảng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ ~ Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tính khoảng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ ~ Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-07 02:52:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Tính khoảng chừng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tính khoảng chừng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-07 02:52:04 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Facebook0Google+0Twitter0

Yêu cầu:Viết chương trình sử dụng struct để biểu diễn và hiển thị giờ, phút, giây và tính toán khoảng thời gian giữa 2 mốc thời gian(h/m/s)

/**************************************************************************

Project: use struct to express h:m:s

When Who What

20/03/2014 vncoding create

***************************************************************************/

#include

#include

typedef struct

int h;

int m;

int s;

TIME, *PTIME;

void importTime(PTIME time);

void dispTime(TIME time);

TIME calcTime(TIME time1, TIME time2);

void main()

tim1 – time2

/*****************************************************************

Description: – display time like hh:mm:ss

return : void

******************************************************************/

void dispTime(TIME time)

printf(“hh:mm:ss = %.2d:%.2d:%.2dn”, time.h, time.m, time.s);

/*****************************************************************

Description: – import time

– save h,m,s to struct time

– return : void

******************************************************************/

void importTime(PTIME time)

h > 23);

// Minute

do

printf(“nPhut: “);

scanf(“%d”, &m);

while (m < 0

TIME calcTime(TIME time1, TIME time2)

int s1 = 0, s2 = 0;

int s;

TIME time;

s1 = 60*60*time1.h + 60*time1.m + time1.s;

s2 = 60*60*time2.h + 60*time2.m + time2.s;

s = s1 – s2;

if(s < 0)

s = (-1)*s;

time.m = s/60;

time.s = s%60;

time.h = time.m/60;

time.m = time.m%60;

return time;

Kết quả:

Sử dụng struct để biểu diễn và hiển thị giờ, phút, giây

Chia Sẻ Link Down Tính khoảng chừng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tính khoảng chừng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Tính khoảng chừng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ Free.

Giải đáp vướng mắc về Tính khoảng chừng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tính khoảng chừng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tính #khoảng chừng chừng #cách #giữa #mốc #thời #gian #trong

4332

Video Tính khoảng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ ~ Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tính khoảng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ ~ Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tính khoảng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ ~ Hướng dẫn FULL miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tính khoảng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ ~ Hướng dẫn FULL Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tính khoảng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ ~ Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính khoảng chừng cách giữa 2 mốc thời hạn trong C++ ~ Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #khoảng chừng #cách #giữa #mốc #thời #gian #trong #Hướng #dẫn #FULL