Kinh Nghiệm về Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-24 15:15:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-24 15:13:53 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giới thiệu về cuốn sách này

Nội dung chính

  Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất lớp 5Dạng 1: Nhóm những số hạng trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là những số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…. rồi cộng (trừ) những kết quả lạiDạng 2: Vận dụng tính chất: một số trong những trong những nhân với một tổng, một số trong những trong những nhân với một hiệu, một tổng chia cho một số trong những trong những….Dạng 3: Vận dụng tính chất của những phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhấtDạng 4: Vận dụng một số trong những trong những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về dãy số để tính giá trị của biểu thức Theo phong thái thuận tiện nhấtCác bài toán tính giá trị biểu thứcĐáp án những bài Toán tính giá trị biểu thức

Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

Để giúp học viên nắm được phương pháp tính nhanh những giá trị của biểu thức (riêng với học viên khá giỏi), VnDoc phân thành 4 dạng nhờ vào phương pháp tính giá trị biểu thức và hướng dẫn rõ ràng cho từng dạng giúp những em học viên nắm được phương pháp tính nhanh theo từng dạng. Mời những bạn tìm hiểu thêm phương pháp tính nhanh giá trị của biểu thức qua những hướng dẫn dưới đây.

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất lớp 5

  Dạng 1: Nhóm những số hạng trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là những số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…. rồi cộng (trừ) những kết quả lạiDạng 2: Vận dụng tính chất: một số trong những trong những nhân với một tổng, một số trong những trong những nhân với một hiệu, một tổng chia cho một số trong những trong những….Dạng 3: Vận dụng tính chất của những phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhấtDạng 4: Vận dụng một số trong những trong những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về dãy số để tính giá trị của biểu thức Theo phong thái thuận tiện nhấtCác bài toán tính giá trị biểu thứcĐáp án những bài Toán tính giá trị biểu thức

Dạng 1: Nhóm những số hạng trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là những số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…. rồi cộng (trừ) những kết quả lại

Ví dụ: Tính nhanh:

VD1: 349 + 602 + 651 + 398

= (349 + 651 ) + (602 + 398)

= 1000 + 1000

= 2000

VD2: 3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246 – 347

= (3145 – 145) + (4246 – 246) + (2347 – 347)

= 3000 + 4000 + 2000

= 7000 + 2000

= 9000

* Bài tập tương tự:

a. 815 – 23 – 77 + 185

= (815 + 185) – ( 23 + 77)

= 1000 – 100 = 900

b. 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)

= 3145 + 10000 + 10000 = 23145

c. 1 + 3 + 5 + 7 + 9+ 11 + 13 + 15 + 17 + 19

= (1+ 19) + (3 + 17) + (5 + 15) + (7 + 13) + (9 + 11)

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100

d. 52 – 42 + 37 + 28 – 38 + 63

= (52 + 28) – ( 42 + 38) + (37 + 63)

= 80 – 80 + 100 = 100

Dạng 2: Vận dụng tính chất: một số trong những trong những nhân với một tổng, một số trong những trong những nhân với một hiệu, một tổng chia cho một số trong những trong những….

Khi hướng dẫn học viên làm dạng bài tập này, giáo viên cần giúp học viên nắm được những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về: một số trong những trong những nhân với một tổng, một số trong những trong những nhân với một hiệu, một tổng chia cho một số trong những trong những….

+ Một số nhân với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

a x b + a x c = a x (b + c)

+ Một số nhân với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

a x b – a x c = a x (b – c)

+ Một tổng chia cho một số trong những trong những: (a + b + c) : d = a : d + b : d + c : d

a: d + b : d + c: d = (a + b + c) : d

Ví dụ: 19 x 82 + 18 x1 9 15 : 3 + 45 : 3 + 27 : 3

= 19 x ( 82 + 18) = (15 + 45 + 27) : 3

= 19 x 100 = 87 : 3

= 1900 = 29

– Với những biểu thức chưa tồn tại thừa số chung, Gv gợi ý để học viên tìm ra thừa số chung bằng phương pháp phân tích một số trong những trong những ra một tích hoặc từ một tích thành một số trong những trong những….

VD 1 : 35 x 18 – 9 x 70 + 100

= 35 x 2 x 9 – 9 x 70 + 100

= 70 x 9 – 9 x 70 + 100

= 0 + 100

= 100

Trường hợp này giáo viên cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể hướng dẫn học viên phân tích số 18 = 9 x 2 để làm bài

VD 2: 326 x 78 + 327 x 22

Biểu thức này chưa tồn tại thừa số chung, GV cần gợi ý để học viên nhận thấy: 327 = 326 + 1. Từ đó học viên sẽ tìm tìm kiếm được thừa số chung là 326 và tính nhanh thuận tiện và đơn thuần và giản dị

326 x 78 + 327 x 22

= 326 x 78 + (326 + 1) x 22

= 326 x 78 + 326 x 22 + 1 x 22

= 326 x (78 + 22) + 22

= 326 x 100 + 22

= 32600 + 22

= 32622

VD 3: 4 x 113 x 25 – 5 x 112 x 20

Với biểu thức này, GV cần gợi ý giúp học viên nhận thấy được 4 x 25 = 100 và 5 x 20 = 100. Từ đó học viên sẽ đặt được thừa số chung là 100. Cụ thể:

4 x 113 x 25 – 5 x 112 x 20

= 4 x 25 x 113 – 5 x 20 x 112

= 100 x 113 – 100 x 112

= 100 x (113 – 112)

= 100 x 1

= 100

* Bài tập tương tự:

a. 54 x 113 + 45 x 113 + 113

= 113 x (54 + 45 + 1) = 113 x 100 = 11300

b. 54 x 47 – 47 x 53 – 20 – 27

= 54 x 47 – 47 x 53 – (20 + 27)

= 54 x 47 – 47 x 53 – 47

= 47 x (54 – 53 – 1) = 47 x 0 = 0

c. 10000 – 47 x 72 – 47 x 28

= 10000 – 47 x (72 + 28)

= 10000 – 47 x 100 = 10000 – 4700 = 5300

d. (145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)

= 145 x (99 + 1) – 143 x (101 – 1)

= 145 x 100 – 143 x 100

= 100 x (145 – 143) = 100 x 2 = 200

e. 1002 x 9 – 18

= 1000 x 9 + 2 x 9 – 2 x 9

= 9 x (1000 + 2 – 2) = 9 x 1000 = 9000

f. 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

= 8 x 3 x 427 + 6 x 4 x 573

= 24 x 427 + 24 x 573 = 24 x (427 + 573) = 24 x 1000 = 24000

g. 2008 x 867 + 2009 x 133

= 2008 x 867 + 2008 x 133 + 133

= 2008 x (867 + 133) + 133 = 2008 x 1000 + 133 = 2008133

Dạng 3: Vận dụng tính chất của những phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất

Đó là những tính chất: 0 nhân với một số trong những trong những, 0 chia cho một số trong những trong những, nhân với cùng 1, chia cho một,….

Khi tính nhanh giá trị biểu thức dạng này, giáo viên cần hướng dẫn học viên cách quan sát biểu thức, không vội vàng làm ngay. Thay vì việc học viên loay hoay tính giá trị những biểu thức phức tạp, học viên cần quan sát để nhận ra được biểu thức đó có phép tính nào có kết quả đặc biệt quan trọng quan trọng hay là không (cho kết quả bằng 0, bằng 1,…) Từ đó thực thi Theo phong thái thuận tiện nhất.

Ví dụ 1: (20 + 21 + 22 +23 + 24 + 25) x (16 – 2 x 8)

Ta nhận thấy 16 – 2 x 8 = 16 – 16 = 0

Mà bất kì số nào nhân với 0 cũng bằng 0 nên giá trị biểu thức trên bằng 0

Ví dụ 2: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) : 1996

Ta nhận thấy: 630 – 315 x 2 = 630 – 630 = 0

Vì vậy 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) = 0

Giá trị của biểu thức trên bằng 0 vì 0 chia cho bất kì số nào thì cũng bằng 0

Ví dụ 3: (m : 1 – m x 1) : m x 2008 + m + 2008) với m là số tự nhiên

Ta xét số bị chia: m : 1 – m x 1 = m – m = 0

Giá trị biểu thức trên sẽ bằng 0 vì 0 chia cho bất kì số nào thì cũng bằng 0

* Bài tập tương tự:

a. (72 – 8 x 9) : (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)

b. (500 x 9 – 250 x 18 ) x (1 + 2 + 3 + …+ 9)

c. (11 + 13 + 15 + …+ 19) x (6 x 8 – 48)

Dạng 4: Vận dụng một số trong những trong những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về dãy số để tính giá trị của biểu thức Theo phong thái thuận tiện nhất

– Giáo viên cần phục vụ thêm vào cho học viên kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về phong thái tìm số số hạng của một dãy số cách đều để từ đó học viên vận dụng vào tính nhanh tổng của một dãy số cách đều

Số những số hạng = (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng chừng chừng cách + 1

– Sau khi tham gia học viên nắm được cách tìm số hạng của một dãy số cách đều, giáo viên hướng dẫn học viên thực thi tính nhanh tổng dãy số cách đều theo tiến trình:

Bước 1: Tìm số số hạng của dãy số đó

Bước 2: Tính số cặp hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra từ số những số hạng đó (Lấy số những số hạng chia 2)

Bước 3: Nhóm những số hạng thành từng cặp, thông thường nhóm số hạng thứ nhất với số ở đầu cuối của dãy số, cứ lần lượt làm như vậy đến hết

Bước 4: Tính giá trị của một cặp ( những giá trị của từng cặp là bằng nhau)

Bước 5: Ta tính tổng của dãy số bằng phương pháp lấy số cặp nhân với giá trị của một cặp

* Lưu ý trường hợp khi chia số cặp còn dư 1, ta cũng làm tương tự nhưng có một số trong những trong những không ghép cặp, ta nên lựa chọn số không ghép cặp đó cho thích hợp, thông thường ta nên lựa chọn số đứng thứ nhất của dãy hoặc số đứng ở đầu cuối của dãy

Ví dụ 1: Tính tổng của những số tự nhiên từ là một trong đến 100

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …..+ 98 + 99 + 100

Dãy số tự nhiên từ là một trong đến 100 có số những số hạng là:

(100 – 1) : 1 + 1 = 100 (số)

100 số tạo thành số cặp là:

100 : 2 = 50 (cặp)

Ta có: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +……. + 96 + 97 + 98 + 99 + 100

= (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + (4 + 97) + (5 + 96) +…..

= 101 + 101 + 101 + 101 +101 +……

= 101 x 50 = 5050

Với bài tập này, GV hoàn toàn hoàn toàn có thể khuyến khích học viên khá giỏi hơn lựa lựa lựa chọn cách ghép cặp:

(1 + 99 ) + (2 + 98) + (3 + 97) + ………. + 100 + 50

= 50 x 100 + 50 = 5050

Ví dụ 2: Tính nhanh tổng những số chẵn có hai chữ số

Các số chẵn có hai chữ số lập thành một dãy số bắt nguồn từ 10, kết thúc là 98, cách đều nhau 2 cty

Ta có tổng những số chẵn có hai chữ số là:

10 + 12 + 14 + 16 + …… +92 + 94 + 96 + 98

Dãy số trên có số những số hạng là:

(98 – 10) : 2 + 1 = 45 (số)

45 số tạo thành số cặp là:

45 : 2 = 22 cặp (dư 1 số)

(Trong những số của dãy, ta chọn để riêng 10 và ghép cặp những số còn sót lại là thích hợp nhất)

Ta có : 10 + 12 + 14 + 16 + …… + 92 + 94 + 96 + 98

= 10 + (12 + 98) + (14 + 96) + (16 + 94) + ……..

= 10 + 110 x 22

= 2430

* Bài tập vận dụng:

1. Tính tổng của những số lẻ bé nhiều hơn nữa thế nữa 100

2. Tính tổng của 20 số lẻ liên tục Tính từ lúc 1 trở đí

3. Tính tổng của 20 số chẵn thứ nhất

4. Tính tổng của những số có hai chữ số mà những số đều phải có chữ số tận cùng là 5

Các bài toán tính giá trị biểu thức

Bài 1. Tính giá trị biểu thức

72 : 12 x 9

986-125 : 5

350 : 7 + 2652

1 672 : 4 – 263

5 72 x 9 + 5629

40 72 : 8 x 9

15469 – 1258 x 4

4572 + 256 x 9

60 72 : 5 + 26981

86 72 – ( 256 : 4 +1235)

40 72 : 8 x 9

40 72 : 8 + 564: 4 x 10

( 86 72 – 6256 : 4 ) +123

(89 69 – 7296 : 3 ) x 9

86 72 – ( 937 x 5 +1647 : 9)

(9150+ 1255 x4) : 5

54367+ 2468 x 5 – 23456

26781:3 + 13786

3268675 – 7567 x 4 + 21675

15478 – 5 x 154 : 5

5642 + 526 x 10 – 2354

564200: 100 + 263 x 10 – 454

789 x 100 + 26000 : 100 + 2354

4542 + 526 x 10 -23 x 100

98 x 11+ 564 :5

6900 : 100 + 58 x 11

5644 : 9 – 24 x 11

98 72 – ( 216 x10 +1235)

975321 – ( 56000:100 + 935)

975321 x ( 56000:100 – 558 )

47568 : 4 :2 x 135

( 427 x 54 + 427 x 45) : 5

2005 – ( 175 : 5 -34) x 92

( 4578 +3689) :7 + 1789

36576 : ( 4×2 ) – 3708

81756 – ( 456 x 54 ) :9

( 450: 90 + 5454 :54 ) x 82

2606 + 54495 : 45 x 6

70560 : 56 : 42 + 142 x 36

5384 – 3905 : 55 + 107

5665 x 27 +5665 x77 + 5665

5687 x 145 – 145 x 678

24255 :105 x 9 +5462

29278- 236 x 107 + 36944

208839: 201 + 125x 231

235 x 265 – 1987+ 4644

228352 : 256 + 49 x 52

13344 – ( 33150 : 325 x 5 +231)

5664 + ( 69660 : 324 – 98)

230 x 35 : 5 +2654

(21828 : 214 + 5136 : 321) x 9

Bài 2: Tính giá trị biểu thức Theo phong thái thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính giá trị của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2022 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: Hai ngày shop bán được 5124 lít dầu, biết ngày thứ hai bán được thấp hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi mỗi ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Bài 6. Tú có 76 viên bi, số bi của An gấp 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng những số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của dãy số.

Đáp án những bài Toán tính giá trị biểu thức

Bài 2:

Thực hiện theo quy tắc của biểu thức có chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số đặt thẳng hàng với nhau. Thực hiện phép tính từ phải qua trái. Ta có:

  7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 13 cộng 4 bằng 7 thêm một bằng 8, viết 88 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 12 cộng 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4Vậy 1245 + 2837 = 4082
  7 cộng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 15 cộng 1 bằng 6 thêm một được 7, viết 78 cộng 0 bằng 8, viết 84 cộng 2 bằng 6, viết 6Hạ 19 xuống được kết quả 196876Vậy 2022 + 194857 = 196876
  5 trừ 4 bằng 1, viết 17 trừ 3 bằng 4, viết 44 không trừ được cho 7 mượn 1, 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 nhớ 1Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 nhớ 12 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 61 trừ 0 bằng 1, viết 1Vậy 198475 – 28734 = 169741
  3 trừ 2 bằng 1, viết 14 trừ 3 bằng 1, viết 16 không trừ cho 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 nhớ 12 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán được số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được hơn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày thứ nhất bán được 2624 lít, ngày thứ hai bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính số lượng những số hạng trong dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng chừng chừng cách giữa 2 số hạng liên tục)

Theo bài ra ta có số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên có 18 số hạng

b) Các tính tổng trong dãy số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài ra ta có tổng của dãy số trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong dãy số trên là 630

Tham khảo những dạng bài tập Toán lớp 4,5

  Cách giải dạng Toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ của 2 số đóCách giải dạng Toán tỉ số Phần Trăm lớp 5 Bồi dưỡng học viên giỏi môn Toán lớp 5: Biểu thức và phép tính liên quan đến tính giá trị biểu thức

Để học tốt Toán 5, mời những bạn tìm hiểu thêm những phân mục:

  Toán lớp 5Lý thuyết Toán 5Giải bài tập Toán lớp 5Giải Vở Bài Tập Toán 5Cùng em học Toán lớp 5Toán lớp 5 nâng cao

Reply
8
0
Chia sẻ

Share Link Down Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #giá #trị #biểu #thức

4427

Video Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 Free.

Giải đáp vướng mắc về Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính giá trị biểu thức 12 27 9 15 2 9 8 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #giá #trị #biểu #thức