Kinh Nghiệm về Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng Đầy đủ Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-31 08:33:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng được Update vào lúc : 2022-01-31 08:33:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (170.84 KB, 14 trang )

phân tích tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối kháng chiến chống Mỹ của đảng

Sự hình thành, tăng trưởng, hoàn thiện đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa của Đảng thời kỳ 1930-1945

Mục lục
Mục lục 1
Lời mở đầu 2
Phần 1: Tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối kháng chiến chống Mĩ cứu nước .3
1. Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối kháng chiến chống Mỹ của Đảng giai
đoạn 1954 3
1.1 Hoàn cảnh lịch sử 3
1.2 Tính đúng đắn, sáng tạo trong hoạch định chủ trương kháng chiến chống
Mỹ của Đảng ta 3
2. Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối kháng chiến chống Mỹ của Đảng giai
đoạn 1965-1975 7
2.1 Hoàn cảnh lịch sử 7
Phần 2: Bài học kinh nghiệm tay nghề tay nghề cho ngày này 11
2.1 Kinh tế 11
2.2 Quốc phòng, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại được tăng cường 11
2.3 Dân chủ xã hội chủ nghĩa có tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa bản địa
được củng cố 12
2.4 Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, đạt một số trong những trong những kết quả
tích cực 13
Kết luận 14
1
Lời mở đầu
Các cuộc trận trận chiến tranh trải qua để lại bao đau thương và mất mát. Ai cũng biết hậu quả
trận trận chiến tranh là to lớn biết bao. Song, không phải giang sơn nào thì cũng luôn hoàn toàn có thể có quyền chọn
cho mình nền hòa bình, tự do. Có những lúc họ không thích trận trận chiến tranh, nhưng họ
buộc phải chiến đấu cho nền độc lập nước nhà. Và Việt Nam – giang sơn toàn bộ toàn bộ chúng ta rơi
vào tình thế đó. Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ trải qua, toàn bộ toàn bộ chúng ta không
khỏi kinh hoàng trước những số lượng thiệt hại cả về người và của. Bây giờ toàn bộ toàn bộ chúng ta
đang hưởng nền hòa bình, toàn bộ toàn bộ chúng ta đang độc lập. Song, điều này sẽ không còn nghĩa là
toàn bộ toàn bộ chúng ta quên quá khứ, bởi lẽ không hề quá khứ sẽ không còn hề còn hiện tại và tương lai.
Chúng ta đã chiến đấu can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin trong những cuộc kháng chiến. Chúng ta có những

người lãnh đạo tài giỏi, toàn bộ toàn bộ chúng ta có Đảng lãnh đạo tài tình, toàn bộ toàn bộ chúng ta có sự đoàn kết
đồng lòng của dân tộc bản địa bản địa và toàn bộ toàn bộ chúng ta đã thắng lợi. Có thật nhiều yếu tố để tạo ra
thắng lợi vẻ vang trong những cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhưng ở đây tôi
xin nêu ra một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi trong những cuộc kháng
chiến mà không nhiều nếu không muốn nói là rất ít người nghĩ đến đó là “nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp lãnh đạo”. Có thể nói vui: “Lãnh đạo là
một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp và người lãnh đạo là một nghệ sĩ”, họ phải xem xét, sáng tạo để lấy
ra những sách lượt, kế hoạch vào những thời hạn rất rất khác nhau, nhắm mang lại chiến
thắng mà ít tổn hại nhất. Người xưa có câu “nước không hề vua như rắn mất đầu”
để nói rõ vai trò của người đứng đầu giang sơn. Ở việt nam cũng vậy, từ khi
còn trận trận chiến tranh cho tới lúc hòa bình thì Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn giữ một vai
trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ những nghành của giang sơn. Bây giờ tôi sẽ hướng
những bạn vào quá khứ, vào thời kì kháng chiến chống Mỹ để cùng phân tích nghệ
thuật lãnh đạo của đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Xuất phát từ những vấn
đề nói trên, tôi đã chọn đề tài.
2
Phần 1: Tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối
kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
1. Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối kháng chiến chống Mỹ của
Đảng quy trình 1954.
1.1 Hoàn cảnh lịch sử.
Tình hình quốc tế, trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa ở châu Á, châu Phi và
châu Mỹ Latinh tăng trưởng thỏa sức tự tin thêm vào đó trào lưu hòa bình, dân chủ đang
lên rất cao ở những nước tư bản chủ nghĩa. Đây là một Đk thuận tiện để cổ vũ tinh
thần đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa bản địa của nhân dân ta. Tuy nhiên, trong quy trình này
cũng luôn hoàn toàn có thể có những trở ngại vất vả: toàn toàn thế giới đang bước vào thời kỳ trận trận chiến tranh lạnh, chạy đua
vũ trang giữa hai phe xă hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, sự xuất hiện bộ sưu tập
thuẫn, sự không tương tự trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa nhất là Liên Xô và Trung Quốc.
Về tình hình trong nước, điểm lưu ý lớn số 1 của cách mạng Việt Nam sau Hiệp
định Giơ-ne-vơ là giang sơn trong thời gian trong thời điểm tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chủ trương chính trị-
xã hội rất rất khác nhau: miền Bắc hoàn toàn độc lập, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm

vị trí vị trí căn cứ địa vững chãi cho tất toàn nước tuy nhiên do mới được giải phóng nên kinh tế tài chính tài chính
miền Bắc còn nghèo nàn lỗi thời và xét về tiềm lực quân sự chiến lược kế hoạch thì việt nam còn yếu hơn
Mỹ thật nhiều. Miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. Trong giai
đoạn này, có một số trong những trong những những thuận tiện cho cách mạng việt nam đó là: thế và lực của
cách mạng đã vững mạnh hơn sau 9 năm kháng chiến, toàn thể dân tộc bản địa bản địa Việt Nam một
lòng, quyết tâm thống nhất giang sơn.
1.2 Tính đúng đắn, sáng tạo trong hoạch định chủ trương kháng chiến
chống Mỹ của Đảng ta.
1.2.1 Đảng đã sớm nhận rõ và nhìn nhận đúng quân địch, có chủ trương,
đường lối thích hợp.
Nắm vững thủ đoạn, thủ đoạn của đế quốc Mỹ ở Việt Nam và Đông Dương, nên
ngay trước thời gian ngày ký Hiệp định Giơnevơ, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa II) từ thời gian ngày 15 đến ngày 17-7-1954, đã chỉ rõ: “Hiện nay đế quốc
Mỹ là quân địch chính của nhân dân toàn toàn thế giới và nó đang trở thành quân địch chính và trực
3
tiếp của nhân dân Đông Dương, cho nên vì thế vì thế mọi việc của ta đều nhằm mục đích mục tiêu chống đế quốc
Mỹ”
Tại hội nghị lần thứ bảy tháng 3-1955 và lần thứ tám tháng 8-1955 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa II) đã nhận được được định: Mỹ và tay sai đã hất cẳng Pháp ở miền
Nam, minh bạch lập nhà nước riêng chống phá Hiệp định Giơnevơ, đàn áp phong
trào cách mạng.
Tháng 1-1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ mười lăm.
Trên cơ sở phân tích tình hình toàn toàn thế giới và trong nước, Nghị quyết Hội nghị chỉ
rõ: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là giải phóng miền Nam khỏi ách
thống trị của đế quốc và phong kiến, hoàn thành xong xong cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân chủ ở miền
Nam; Con đường tăng trưởng cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi
nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân. Đó là con phố lấy sức thỏa sức tự tin của quần
chúng, nhờ vào lực lượng chính trị của quần chúng là hầu hết, phối hợp đấu tranh
chính trị và vũ trang để đánh đổ cơ quan ban ngành thường trực thống trị độc tài Ngô Đình Diệm, tay
sai của đế quốc Mỹ, xây dựng một cơ quan ban ngành thường trực liên hiệp dân tộc bản địa bản địa, dân chủ ở miền

Nam.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II)
có ý nghĩa lịch sử to lớn, chẳng những đã phục vụ đúng nhu yếu của lịch sử, mở
đường cho cách mạng miền Nam tiến lên, mà còn thể hiện rõ bản lĩnh cách mạng
độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng ta trong trong năm tháng trở ngại vất vả của cách
mạng.
1.2.2 Đảng ta đã xử lý và xử lý tốt quan hệ giữa hai trách nhiệm chiến
lược là xây dựng miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền
Nam.
Tại hội nghị lần thứ bảy và lần thứ tám tháng (1955) Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa II) đã chỉ ra rằng: “Muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai, củng cố hòa
bình, thực thi thống nhất, hoàn thành xong xong độc lập và dân chủ, điều cốt lõi là phải ra
sức củng cố miền Bắc, đồng thời giữ vững và tăng cường cuộc đấu tranh của nhân
dân miền Nam.”
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng
ta nhận định: Trong thời đại ngày này, khi độc lập dân tộc bản địa bản địa và chủ nghĩa xã hội
không thể tách rời nhau, và ở việt nam, khi giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo
4
cách mạng thì thắng lợi của cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân cũng là yếu tố khởi đầu
của cách social chủ nghĩa, sự khởi đầu của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã
hội, sự khởi đầu của thời kỳ thực thi trách nhiệm lịch sử của chuyên chính vô sản. Từ
đó, Đảng ta đưa ra và xử lý và xử lý vị trí, vai trò trách nhiệm của cách mạng từng miền
cũng như quan hệ giữa hai kế hoạch cách mạng ở hai miền. Để củng cố miền
Bắc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ, trước hết cần hoàn thành xong xong cải cách
ruộng đất, chia ruộng đất cho nông dân, xóa khỏi chủ trương sở hữu ruộng đất của giai
cấp địa chủ; đưa miền Bắc tiến dần từng bước lên chủ nghĩa xã hội; kiện toàn lãnh
đạo những cấp và củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất. Nhiệm vụ của Đảng ở miền
Nam trong quy trình mới là: “lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh thực thi
Hiệp định đình chiến, củng cố hòa bình, thực thi tự do dân chủ, cải tổ dân
sinh, thực thi thống nhất và tranh thủ độc lập. Đồng thời phải lãnh đạo nhân dân

đấu tranh chống những hành vi khủng bố, đàn áp, phá cơ sở của ta, bắt bớ cán
bộ ta và quần chúng cách mạng, chống những hành vi tiến công của địch, ngụy,
giữ lấy quyền lợi quần chúng đã giành được trong thời kỳ kháng chiến, nhất là ở
những vùng vị trí vị trí căn cứ địa và vùng du kích cũ của ta Quá trình lãnh đạo, chỉ huy cách
mạng ở hai miền cũng là quy trình Đảng ta rõ ràng hoá đường lối Đại hội III của
Đảng. Trong khi đưa ra trách nhiệm tái tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,
Đảng không riêng gì có vị trí vị trí căn cứ vào tình hình miền Bắc, mà còn vị trí vị trí căn cứ vào tình hình miền
Nam, đưa ra những chủ trương không riêng gì có phục vụ nguyện vọng của nhân dân miền
Bắc, nhân dân miền Nam, mà còn tranh thủ được sự đống ý ủng hộ của tầng lớp
trên ở miền Nam có tinh thần dân tộc bản địa bản địa, yêu nước, mở rộng mặt trận dân tộc bản địa bản địa giải
phóng và tinh thần quốc tế. Bằng công cuộc xây dựng kinh tế tài chính tài chính – xã hội ở miền Bắc
trên đà “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chãi” lên CNXH, vừa bảo vệ đời sống
cho nhân dân miền Bắc, vừa tăng cường lực chống va đập chống va đập lượng làm hậu thuẫn và chi viện cho
cách mạng miền Nam. Sự gắn bó ngặt nghèo giữa cách mạng XHXN ở miền Bắc và
cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa ở miền Nam làm cho thế và lực của cách mạng cả
nước cũng như của miền Nam không ngừng nghỉ nghỉ tăng thêm. Nhờ vậy, cách mạng miền
Nam đã sử dụng được sức mạnh tổng hợp của toàn nước để tiến công địch, vượt mặt
mọi kế hoạch, giải pháp của đế quốc Mỹ và tay sai.
Đây là yếu tố sáng tạo của Đảng ta trong quy trình nhận thức và xử lý và xử lý quan hệ
giữa hoà bình và cách mạng khi đang trở thành yếu tố lý luận và thực tiễn nóng hổi.
Đường lối trên thể hiện tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng ta. Lý luận đó
5
đã được thực tiễn chứng tỏ, đường lối tiến hành đồng thời hai kế hoạch cách
mạng rất rất khác nhau ở hai miền là đúng đắn, sáng tạo. Hai kế hoạch cách mạng chẳng
những không xích míc mà còn tương hỗ, thúc đẩy nhau cùng tăng trưởng, đồng thời
góp thêm phần làm phong phú lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin về đường lối tiến hành đồng
thời hai kế hoạch cách mạng trên phạm vi một nước bị chia cắt và đường lối
này chưa tồn tại tiền lệ trong lịch sử, chỉ duy nhất được thực thi ở Việt Nam dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1.2.3 Đảng ta luôn giữ vững quan điểm độc lập, tự chủ, thực thi

đường lối đối ngoại mềm dẻo, tranh thủ sự đống ý ủng hộ
của những nước trên toàn toàn thế giới, phát huy sức mạnh dân tộc bản địa bản địa và sức
mạnh thời đại.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trình làng trong toàn cảnh
quốc tế phức tạp, với cả thuận tiện và quá nhiều trở ngại vất vả. Kẻ thù của ta lại là một đế
quốc có sức mạnh kinh tế tài chính tài chính, kỹ thuật, quân sự chiến lược kế hoạch số 1 toàn toàn thế giới, thủ đoạn của chúng
là chiếm miền Nam, tiến tới xâm chiếm toàn việt nam; thực thi chia rẽ Bắc – Nam và
chia rẽ những nước xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương cũng nêu rõ cần tăng cường công
tác Mặt trận để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố, xây dựng Đảng bộ
miền Nam thật vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai triển khai để đủ sức lãnh đạo trực
tiếp cách mạng miền Nam.
Đường lối này đã phản ánh đúng nguyện vọng và ý chí quyết tâm của nhân dân ta,
dân tộc bản địa bản địa ta, phù phù thích phù thích hợp với Đk, tình hình giang sơn, con người Việt Nam và xu
thế tiến bộ của quả đât, tạo sự đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh toàn dân tộc bản địa bản địa,
đồng thời tranh thủ sự giúp sức của những nước xã hội chủ nghĩa anh em và sự ủng hộ
của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn toàn thế giới, tạo sức mạnh tổng hợp để đánh Mỹ
và thắng Mỹ. Để thực thi đường lối này, một mặt, toàn bộ toàn bộ chúng ta triệu tập tăng trưởng
tiềm lực của tớ; mặt khác,thực thi đường lối đối ngoại đúng đắn, mềm dẻo,
tranh thủ sự đống ý ủng hộ của những nước trên toàn toàn thế giới, nhất là yếu tố đống ý
ủng hộ và đoàn kết hiệp đồng chiến đấu của hai nước Lào, Cam-pu-chia, sự giúp sức
quý báu của những nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô, Trung Quốc, Cu-ba Về
yếu tố này, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dân có tầm nhìn kế hoạch sâu rộng, sắc
sảo, sáng tạo lớn. Từ năm 1956, Người đã viết trên báo Sự thật của Liên Xô: “Trong
6
tình hình quốc tế lúc bấy giờ, những điểm lưu ý dân tộc bản địa bản địa và những Đk riêng không liên quan gì đến nhau ở
từng nước ngày càng trở thành tác nhân quan trọng trong việc vạch ra chủ trương của
mỗi Đảng cộng sản và những yếu tố được đưa ra cho đảng này hoặc đảng khác
tuyệt nhiên không phải là việc riêng của mỗi đảng mà có quan hệ thiết thân đến toàn
bộ giai cấp vô sản quốc tế”. Với tầm nhìn kế hoạch ấy, Người lý giải với bạn bè

quốc tế rằng: “Việc dân tộc bản địa bản địa Việt Nam phải vạch ra những phương pháp và biện
pháp riêng của tớ để chống thủ đoạn của đế quốc Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực tay sai hòng
vĩnh viễn chia cắt giang sơn cũng như để quá độ từ từ lên CNXH là yếu tố thật rõ
ràng, nhưng thời hạn lúc bấy giờ thì sự đoàn kết thực sự của phe XHCN và của những dân tộc bản địa bản địa yêu
chuộng hòa bình trên toàn toàn thế giới riêng với chúng tôi cũng phải thiết không kém gì hồi
kháng chiến chống Pháp
2. Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối kháng chiến chống Mỹ của
Đảng quy trình 1965-1975.
2.1 Hoàn cảnh lịch sử
1 Từ thời gian đầu xuân mới 1965, để cứu vãn rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn sụp đổ của chủ trương Sài Gòn và sự phá
sản của kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt quan trọng quan trọng”, đế quốc Mỹ đã ào ạt đưa quân Mỹ
và quân những nước chư hầu vào miền Nam, tiến hành cuộc “Chiến tranh cục
bộ” với quy mô lớn; đồng thời dùng không quân, thủy quân hùng hổ tiến hành
cuộc trận trận chiến tranh phá hoại riêng với miền Bắc. Trước tình hình đó, Đảng ta đã
quyết định hành động hành vi phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên phạm vi
toàn quốc.
Thuận lợi
– Khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách mạng toàn toàn thế giới
đang ở thế tiến công. Ở miền Bắc, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã đạt và vượt
những tiềm năng về kinh tế tài chính tài chính, văn hoá. Sự chi viện sức người, sức của của miền Bắc
cho cách mạng miền Nam được tăng cường cả theo lối đi dạo và đường thủy.
– Ở miền Nam, vượt qua những trở ngại vất vả trong trong năm 1961-9162, từ
năm 1963, cuộc đấu tranh của quân dân ta đã có bước tăng trưởng mới. “Chiến
tranh đặc biệt quan trọng quan trọng” của đế quốc Mỹ được triển khai đến mức cao nhất đã cơ bản bị
phá sản.
Khó khăn
– Sự sự không tương tự giữa Liên Xô và Trung Quốc càng trở nên nóng giãy và không hề
7
lợi cho cách mạng Việt Nam.
– Tương quan lực lượng giữa ta và địch bất lợi cho ta

2.2 Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối kháng chiến chống Mỹ của
Đảng quy trình 1965-1975.
2.2.1 Tranh thủ thời cơ từng bước tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.
Giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn là chủ trương chiến
lược đúng đắn, sáng tạo, thể hiện bản lĩnh, tầm nhìn và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp chỉ huy chiến
lược, điều hành quản lý quản trị và vận hành trận trận chiến tranh tinh xảo của cục não cách mạng Việt Nam. Chủ trương
kế hoạch này được thể hiện trong đường lối chính trị và quân sự chiến lược kế hoạch; được thực thi
bằng những giải pháp hiệu suất cao, thích hợp trong từng quy trình kháng chiến. Đảng
ta dự kiến, trên bước đường đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc,
cần thực thi những bước đi phù phù thích phù thích hợp với Đk tiềm năng của cách mạng Việt
Nam lúc đó. Lực lượng vũ trang của ta ở miền Nam hầu hết đã triệu tập ra miền Bắc,
Đảng đã chỉ huy phát huy thế mạnh về chính trị của ta, nhờ vào sức mạnh to lớn là
lực lượng chính trị của quần chúng. Và thực tiễn lịch sử chứng tỏ đó là một chủ
trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta. Đồng khởi năm 1960 của quân và dân ta ở
miền Nam đã làm thất bại một hình thức thống trị điển hình bằng chủ nghĩa thực
dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam, đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực
lượng chuyển sang thế tiến công. Trên đà thắng lợi, ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân
tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Ra đời. Ta đưa ra tiềm năng phấn đấu trước mắt là
triệu tập đánh đổ cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn, xây dựng ở miền Nam một cơ quan ban ngành thường trực độc
lập và trung lập. Mục tiêu đó có sức tập hợp rộng tự do và ngày càng thỏa sức tự tin mọi
lực lượng yêu nước ở miền Nam, làm phân hóa nội bộ quân địch, góp thêm phần tạo ra và
nhân lên sức mạnh tổng hợp của cuộc kháng chiến. Đến năm 1968, trên cơ sở thắng
lợi của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ta đã dữ thế dữ thế chủ động mở rộng
mặt trận đấu tranh ngoại giao, buộc phía Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn phải ngồi vào
bàn đàm phán tại Hội nghị Pa-ri, mở ra quy trình “vừa đánh vừa đàm”. Nhằm thực
hiện phương hướng kế hoạch mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Đánh cho Mỹ
cút, đánh cho ngụy nhào” và để biến phương hướng kế hoạch đó thành hiện thực,
đồng thời với việc tiếp tục tăng cường tiến công quân sự chiến lược kế hoạch, trong quy trình đàm phán
toàn bộ toàn bộ chúng ta chủ trương thiết lập tại miền Nam một cơ quan ban ngành thường trực liên hiệp ba thành
phần, xem đó là một bộ phận trong giải pháp cả gói buộc phía Mỹ phải đồng ý

rút hết quân thoát khỏi trận chiến, chấm hết sự dính líu quân sự chiến lược kế hoạch của Mỹ ở Việt Nam.
8
2.2.2 Kết hợp ngặt nghèo và uyển chuyển giữa đấu tranh chính trị với
đấu tranh quân sự chiến lược kế hoạch.
Kết hợp ngặt nghèo và uyển chuyển giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự chiến lược kế hoạch,
toàn bộ toàn bộ chúng ta đã triển khai và tăng trưởng thế trận trận trận chiến tranh nhân dân trên ba vùng chiến
lược là rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị, thực hành thực tiễn thực tiễn kế hoạch tiến công
địch cả về chính trị, quân sự chiến lược kế hoạch và ngoại giao; đánh địch bằng phương thức phối hợp
giữa trận trận chiến tranh du kích và trận trận chiến tranh chính quy, trận trận chiến tranh nhân dân địa phương
với trận trận chiến tranh bằng những lữ đoàn nòng cốt hợp thành. Quy mô, nhịp độ của đòn
tiến công quân sự chiến lược kế hoạch cũng như thời cơ và tính hướng tiến công là những nội dung
quan trọng trong nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp đánh thắng địch về quân sự chiến lược kế hoạch. Trong quy trình địch thực
hiện kế hoạch “trận trận chiến tranh đặc biệt quan trọng quan trọng”, về quân sự chiến lược kế hoạch, ta đưa ra phương châm đấu tranh
“hai chân” “ba mũi” “ba vùng”, nỗ lực vượt mặt những thủ đoạn “thiết xa vận”, “trực
thăng vận”, “phượng hoàng vồ mồi”, “trên đe dưới búa” của địch; tổ chức triển khai triển khai nhiều trận
đánh và tiến đến là một số trong những trong những chiến dịch tiêu diệt từng chiến đoàn quân đội Sài Gòn,
phá vỡ từng khu vực phòng thủ của chúng, góp thêm phần đánh thắng kế hoạch “chiến
tranh đặc biệt quan trọng quan trọng”.
Khi địch buộc phải thực thi kế hoạch “trận trận chiến tranh cục bộ” (1965-1968), Đảng ta
đã phân tích rất kỹ những lợi thế, yếu của toàn bộ ta và địch, chỉ huy tìm cách đánh
Mỹ, trên cơ sở đó, quyết tâm ghìm chặt Mỹ và lãnh đạo toàn quân, toàn dân phát
huy sức mạnh tổng hợp vượt mặt từng nỗ lực kế hoạch của đế quốc Mỹ, vượt mặt
chúng trên mặt trận chính miền Nam. Sau thắng lợi vượt mặt cuộc phản công
kế hoạch lần thứ nhất của quân Mỹ (mùa khô 1965-1966), Quân ủy Trung ương
quyết định hành động hành vi mở Mặt trận Đường 9 – Bắc Quảng Trị, tạo hướng tiến công kế hoạch
mới vào nơi yếu của địch trên mặt trận, buộc địch phải tiếp tục phân tán binh
lực lên vùng rừng núi, là nơi ta có Đk thực thi tiêu diệt và ghìm chân một bộ
phận quan trọng tải lượng cơ động kế hoạch của địch, làm quần hòn đảo lộn thế sắp xếp chiến
lược của chúng trên toàn bộ mặt trận miền Nam, ngăn ngừa không để địch mở
cuộc tiến công trên bộ ra khu vực nam Quân khu 4. Đầu năm 1968, bằng cuộc tiến

công Tết Mậu Thân, ta đã giáng cho địch một đòn chí mạng, buộc giới lãnh đạo Mỹ
phải đơn phương xuống thang trận trận chiến tranh, ngừng ném bom miền Bắc, ngồi vào bàn
đàm phán, mở ra quy trình “vừa đánh vừa đàm”.
9
Chiến lược “trận trận chiến tranh cục bộ” bị thất bại, đế quốc Mỹ thực thi kế hoạch
“Việt Nam hóa trận trận chiến tranh”, tìm cách rút bớt một bộ phận quan trọng quân Mỹ
nhưng vẫn duy trì chủ trương thực dân mới của chúng ở miền Nam; tiến hành ngoại giao
xảo quyệt nhằm mục đích mục tiêu cô lập cách mạng Việt Nam và Đông Dương; mở rộng trận trận chiến tranh
đặc biệt quan trọng quan trọng ở Lào và xâm lược Cam-pu-chia, đồng thời tăng cường đánh phá bằng không
quân ra miền Bắc. Đảng ta đã chỉ huy nhanh gọn Phục hồi thế trận ở miền Nam,
phối hợp mặt trận ba nước Đông Dương, mở những chiến dịch phản công vượt mặt
thủ đoạn và hành vi mở rộng trận trận chiến tranh của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải lui về
phòng ngự kế hoạch. Nhằm làm chuyển biến cơ bản cục diện mặt trận, mở ra
kĩ năng giành thắng lợi quyết định hành động hành vi, Đảng ta chỉ huy mở cuộc tiến công kế hoạch
trên toàn mặt trận miền Nam; đánh trả thắng lợi những cuộc đánh phá của không
quân Mỹ ra miền Bắc, mà đỉnh điểm là vượt mặt cuộc tập kích hàng không chiến
lược bằng máy bay B52 của chúng vào tháng 12-1972. Thắng lợi của ta đã buộc Mỹ
phải ký kết Hiệp định Pa-ri về lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân về nước.
10
Phần 2: Bài học kinh nghiệm tay nghề tay nghề cho ngày này.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã để lại cho đảng ta nhiều bài
học kinh nghiệm tay nghề tay nghề có mức giá trị thực tiễn thâm thúy cho ngày này.
2.1 Kinh tế
Phát triển nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây
dựng và hoàn thiện; chủ trương, đường lối thay đổi của Đảng tiếp tục được thể chế
hoá thành luật pháp, cơ chế, chủ trương ngày càng khá khá đầy đủ, đồng điệu hơn; môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên
góp vốn góp vốn đầu tư, marketing thương mại được cải tổ; những yếu tố thị trường và nhiều chủng loại thị trường tiếp
tục hình thành, tăng trưởng; nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính nhiều thành phần có bước tăng trưởng mạnh.
Việc kiện toàn những tổng công ty, thí điểm xây dựng những tập đoàn lớn lớn lớn lớn kinh tế tài chính tài chính nhà nước
đạt một số trong những trong những kết quả. Giai đoạn 2006 – 2010, doanh nghiệp việt nam tăng hơn 2,3 lần

về số doanh nghiệp và 7,3 lần về số vốn so với 5 năm trước đó đó. Doanh nghiệp Cp
trở thành hình thức tổ chức triển khai triển khai sản xuất marketing thương mại phổ cập.
2.2 Quốc phòng, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại được tăng cường.
Độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ trương xã hội chủ nghĩa, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh
chính trị, trật tự, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín xã hội được giữ vững. Thế trận quốc phòng toàn dân và thế
trận bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh nhân dân được củng cố; tiềm lực quốc phòng, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh được tăng
cường, nhất là trên những địa phận kế hoạch, xung yếu, phức tạp. Công tác giáo dục,
tu dưỡng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng quốc phòng, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh được triển khai rộng tự do. Sự phối hợp
quốc phòng, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại được chú trọng hơn.
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tiếp tục được củng cố, xây dựng theo
hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước tân tiến, thực sự là lực lượng
tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân, làm tốt vai trò tham mưu, góp thêm phần chủ
động phòng ngừa, làm thất bại thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi gây rối, bạo
loạn lật đổ của những thế lực thù địch; đấu tranh ngăn ngừa và xử lý có hiệu suất cao những
hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thời cơ chính trị, nhiều chủng loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm nguy hiểm,
có tổ chức triển khai triển khai, tội phạm ma tuý, tội phạm có yếu tố quốc tế, tội phạm tận dụng công
nghệ cao, sử dụng vũ khí nóng, chống người thi hành công vụ, tham gia tích cực, có
hiệu suất cao vào những chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi cứu hộ cứu nạn cứu nạn, cứu
nạn, phòng, chống và khắc phục thiên tai.
11
Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, góp thêm phần tạo ra thế
và lực mới của giang sơn. Phát triển quan hệ với những nước láng giềng, thiết lập và
tăng cấp quan hệ với nhiều đối tác chiến lược kế hoạch quan trọng. Hoàn thành phân giới cắm mốc trên
đất liền với Trung Quốc, tăng dày khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống mốc biên giới với Lào, hoàn thành xong xong một
bước phân giới cắm mốc trên đất liền với Campuchia, bước đầu đàm phán phân
định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc và thúc đẩy phân định biển
phía Tây Nam với những nước liên quan. Quan hệ với những đảng cộng sản và công
nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền và một số trong những trong những đảng khác; hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đối ngoại nhân
dân tiếp tục được mở rộng. Công tác về người Việt Nam ở quốc tế đạt kết quả
tích cực. Thực hiện khá khá đầy đủ những cam kết quốc tế, đối thoại cởi mở, thẳng thắn về tự

do, dân chủ, nhân quyền.
Nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại toàn toàn thế giới (WTO), ký kết hiệp định thương
mại tự do tuy nhiên phương và đa phương với một số trong những trong những đối tác chiến lược kế hoạch quan trọng mở rộng và
tăng cường quan hệ hợp tác với những đối tác chiến lược kế hoạch, góp thêm phần quan trọng vào việc tạo dựng
và mở rộng thị trường hàng hoá, dịch vụ và góp vốn góp vốn đầu tư của Việt Nam, thu hút góp vốn góp vốn đầu tư
trực tiếp quốc tế, tranh thủ vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức (ODA) và những nguồn
tài trợ quốc tế khác.
2.3 Dân chủ xã hội chủ nghĩa có tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc bản địa bản địa được củng cố.
Đảng và Nhà nước tiếp tục đưa ra nhiều chủ trương, chủ trương nhằm mục đích mục tiêu phát huy hơn
nữa quyền làm chủ, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, vai trò giám sát của nhân dân đối
với hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những tổ chức triển khai triển khai đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức. Công tác dân vận của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị có nhiều thay đổi cả về nội
dung và hình thức. Các cấp uỷ đảng, cơ quan ban ngành thường trực lắng nghe, tăng cường đối thoại
với những tầng lớp nhân dân, tôn trọng nhiều chủng loại ý kiến rất rất khác nhau. Dân chủ trong Đảng,
trong những tổ chức triển khai triển khai và xã hội được mở rộng, nâng cao quyền làm chủ của nhân dân
được phát huy tốt hơn. Việc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân, xử lý
những hành vi vi phạm pháp lý được nhìn nhận trọng.
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa bản địa trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai
cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được mở rộng
và tăng cường trên cơ sở thống nhất về tiềm năng dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể nhân dân phát
12
huy tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa bản địa, củng cố, mở
rộng tổ chức triển khai triển khai, tăng trưởng phi hành đoàn viên, hội viên, tổ chức triển khai triển khai nhiều trào lưu thi đua, nhiều
cuộc vận động có hiệu suất cao thiết thực cùng Nhà nước chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia quản trị và vận hành nhà nước, quản trị và vận hành xã hội,
góp thêm phần tích cực vào những thành tựu của giang sơn.
2.4 Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, đạt một số trong những trong những
kết quả tích cực

Công tác lý luận đã dữ thế dữ thế chủ động nghiên cứu và phân tích và phân tích nhiều yếu tố lý luận và thực tiễn của công
cuộc thay đổi, diễn biến mới của tình hình toàn toàn thế giới; giá trị khoa học, cách mạng của
chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triệu tập vào tổng kết và tương hỗ update,
tăng trưởng Cương lĩnh, xây dựng Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội 2011 – 2022
và những văn kiện khác trình Đại hội XI của Đảng.
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có thay đổi. Coi trọng hơn nhiệm
vụ xây dựng đạo đức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; triệu tập chỉ huy có kết
quả bước đầu cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, gắn với trách nhiệm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dữ thế dữ thế chủ động hơn trong đấu tranh
chống “diễn biến hoà bình”, bác bỏ những quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền
của những thế lực thù địch. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thông tin, báo chí, xuất bản được quan tâm
lãnh đạo, chỉ huy chú trọng ngăn ngừa, khắc phục những lệch lạc, nhất là biểu lộ
xa rời tôn chỉ, tiềm năng. Công tác thông tin đối ngoại được tăng cường. Đa số cán
bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc
thay đổi và triển vọng tăng trưởng của giang sơn. Tư tưởng tích cực vẫn là Xu thế
hầu hết trong đời sống xã hội.
Việc củng cố, nâng cao kĩ năng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức triển khai triển khai đảng, chất
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt được một số trong những trong những kết quả; chú trọng hơn xây dựng,
củng cố tổ chức triển khai triển khai cơ sở đảng ở những vùng, nghành trọng yếu, có nhiều trở ngại vất vả.
13
Kết luận
Cuộc kháng chiến chống Mỹ trải qua, nhưng nhưng ý nghĩa và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh
nghiệm của nó thì mãi mãi tồn tại cho tới ngày này và tương lai. Chính vì thế chúng
tôi làm bài thảo luận này mong một phần nào đó khơi dậy lại truyền thống cuội nguồn cuội nguồn yêu nước
của dân tộc bản địa bản địa. Từ đó toàn bộ toàn bộ chúng ta thấy được vai trò của Đảng trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước. Sự lãnh đão đúng đắn, kịp thời và sáng tạo của Đảng đã
giúp toàn bộ toàn bộ chúng ta đã đã có được độc lập, tự do lúc bấy giờ.
Là sinh viên những gia chủ tương lai của giang sơn không những có trách
nhiệm với mái ấm mái ấm gia đình mà còn phải có trách nhiệm riêng với toàn xã hội. Thực hiện đúng
những chủ trương chủ trương mà đảng đưa ra. Kiên quyết diệt trừ những nguồn tin xấu

nhằm mục đích mục tiêu phá hoại đảng.

14

Sự hình thành, tăng trưởng, hoàn thiện đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa của Đảng thời kỳ 1930-1945

(ĐCSVN) – Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự Ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thắng lợi vĩ đại, là mốc son chói lọi của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Ngày 19-8-1945, Tổng khởi nghĩa ở Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, những lực lượng quần chúng cách mạng lấn chiếm Bắc Bộ Phủ (Ảnh tư liệu)

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, gắn sát với việc lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc bản địa bản địa ta.

Đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa là tác nhân số 1 quyết định hành động hành vi thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Quá trình hình thành đường lối kế hoạch giải phóng dân tộc bản địa bản địa là quy trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Đk rõ ràng của xã hội Việt Nam thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX – một xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp, Việt Nam từ một xã hội phong kiến thuần túy trở thành một xã hội thuộc địa, dù tính chất phong kiến còn được duy trì một phần nhưng những mặt chính trị, kinh tế tài chính tài chính, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, xã hội đều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong quỹ đạo của xã hội thuộc địa. Trong lòng xã hội Việt Nam thời kỳ này đã tạo ra nên những xích míc giai cấp, dân tộc bản địa bản địa xen kẽ rất phức tạp.

Để hình thành đường lối cách mạng đúng đắn nghĩa là phải vận dụng lý luận cách mạng vào Đk lịch sử rõ ràng của xã hội thuộc địa Việt Nam để nhận thức đúng xích míc cơ bản, hầu hết của xã hội Việt Nam, xác lập đúng quân địch, quyết định hành động hành vi trách nhiệm kế hoạch, những chủ trương chủ trương để tập hợp lực lượng và phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa đúng đắn. Do đó, quy trình hình thành đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa quy trình 1930 – 1945, Đảng ta đã trải qua quy trình đấu tranh cách mạng kiên cường vừa trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, vận động tổ chức triển khai triển khai quần chúng đấu tranh chống đế quốc thực dân, chống sưu cao thuế nặng, chống khủng bố dã man, vừa tăng trưởng lực lượng tương hỗ update, tăng cường lãnh đạo những cấp của Đảng nhất là phải nhiều lần lập mới, tương hỗ update Ban chấp hành Trung ương của Đảng, vừa phải tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi “tự chỉ trích”, đấu tranh với tinh thần Bônsêvích để khắc phục những ý niệm nhận định rằng: Những nguyên tắc về “giai cấp cách mạng” được xem những giáo lý phải được tiếp thu vô Đk như chân lý không bao giờ thay đổi khi vận dụng lý luận cách mạng vào Đk lịch sử rõ ràng của xã hội thuộc địa Việt Nam. Đây là cuộc đấu tranh rất quyết liệt và phức tạp chống chủ nghĩa giáo điều, dập khuôn máy móc, chống chủ nghĩa chủ quan tách rời thực tiễn.

Sự lãnh đạo của Đảng ta riêng với xã hội trước hết là bằng cương lĩnh, đường lối chính trị, mà theo nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Đảng Cộng sản thì cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng phải do Đại hội – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng quyết định hành động hành vi. Trong thời kỳ 1930 – 1945 – thời kỳ đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực, Đảng phải hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bí mật là hầu hết, cơ quan ban ngành thường trực thực dân liên tục, điên cuồng đàn áp khủng bố những tổ chức triển khai triển khai của Đảng nhất là Ban chấp hành Trung ương phải lập đi lập lại nhiều lần, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo liên lạc thường bị gián đoạn cho nên vì thế vì thế trong thời kỳ này Đảng ta không thể tiến hành Đại hội thường kỳ như quy định của Điều lệ Đảng để hoàn toàn hoàn toàn có thể phát huy trí tuệ của toàn Đảng trong việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị. Sau hội nghị hợp nhất xây dựng Đảng 3/2/1930, trong thời kỳ này, Đảng ta chỉ tiến hành duy nhất Đại hội lần thứ I vào tháng 3/1935. Trong tình hình đó, Ban Chấp hành Trung ương có trọng trách vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng vào thực tiễn để hình thành, tăng trưởng, hoàn thiện đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa.

Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị xây dựng Đảng 3/2/1930 thông qua đã xác lập: Đường lối kế hoạch của cách mạng Việt Nam là: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Đây là quy trình tăng trưởng lâu dài trải qua những thời kỳ, quy trình kế hoạch rất rất khác nhau trong tiến trình cách mạng dân tộc bản địa bản địa, dân chủ và xã hội chủ nghĩa mà trước tiên là đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa bản địa. Do đó, trong chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt xác lập trách nhiệm kế hoạch là “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập; dựng ra chính phủ nước nhà nước nhà công nông binh, tổ chức triển khai triển khai quân đội công nông; thu hết sản nghiệp lớn (như công nghiệp vận tải lối đi bộ lối đi dạo, ngân hàng nhà nước nhà nước…) của tư bản chủ nghĩa đế quốc Pháp để giao cho chính phủ nước nhà nước nhà công nông quản trị và vận hành; giao toàn bộ ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo…; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm 8 giờ; dân chúng được tự do tổ chức triển khai triển khai, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo công nông hóa.

Những nội dung chính trị, kinh tế tài chính tài chính, xã hội, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng ta đã phục vụ đúng yêu cầu khách quan của lịch sử, phục vụ khát vọng độc lập tự do của toàn đân tộc, phù phù thích phù thích hợp với xu thế tăng trưởng của thời đại mới mở ra sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917), đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận được được định, thời đại mới là: “Thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc bản địa bản địa”[1]. Cương lĩnh chính trị thứ nhất này đã xử lý đúng đắn yếu tố dân tộc bản địa bản địa và giai cấp trong kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Vì xích míc cơ bản và hầu hết của xã hội Việt Nam thời kỳ này là xích míc giữa dân tộc bản địa bản địa Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai phản động.

Bảy tháng sau, tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương – thay cho Ban chấp hành Trung ương lâm thời, luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (Dự án để thảo luận trong Đảng) được thay thế cho cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam lại nhấn mạnh yếu tố yếu tố xích míc giai cấp ngày càng trình làng nóng giãy ở Việt Nam, Lào và Cao Miên: “một bên là thợ thuyền dân cày và những thành phần lao khổ, một bên thì địa chủ phong kiến, tư bản và đế quốc chủ nghĩa”[2]. Luận cương xác lập tính chất của cuộc cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc “cách mạng tư sản dân quyền” cho đấy là: “thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng”. Luận cương nhận định rằng: Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền là phải: “Tranh đấu để đánh đổ những di tích lịch sử lịch sử phong kiến, đánh đổ những phương pháp bóc lột theo lối tư bản và để thực hành thực tiễn thực tiễn thổ địa cách mạng cho triệt để” và “Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập”. Luận cương còn xác lập hai trách nhiệm kế hoạch phản đế và phản phong phải được đặt ngang hàng nhau: “Có đánh đổ được đế quốc chủ nghĩa mới phá được những giai cấp địa chủ và làm cách mạng thổ địa được thắng lợi, mà có phá vỡ được chủ trương phong kiến thì mới đánh đổ được đế quốc chủ nghĩa”[3]. Luận cương đã quá nhấn mạnh yếu tố yếu tố cách mạng ruộng đất và đấu tranh giai cấp là yếu tố không phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn của xã hội thuộc địa.

Đến tháng 12/1930, trong thư của Trung ương gửi những cấp Đảng bộ, lại tiếp tục nhấn mạnh yếu tố yếu tố đấu tranh giai cấp và xác lập: Địa chủ là “thù địch của dân cày, không kém gì đế quốc chủ nghĩa” “link đế quốc chủ nghĩa mà bóc lột dân cày”[4]. Giai cấp tư sản “có một bộ phận đã ra mặt phản cách mạng” một bộ phận khác “kiếm cách thỏa hiệp với đế quốc” một bộ phận “ra mặt chống đế quốc” nhưng đến khi cách mạng tăng trưởng “chúng sẽ theo phe đế quốc mà chống lại cách mạng”[5]. Trong thư này, Ban thường vụ Trung ương chủ trương: “Tiêu diệt địa chủ” “tịch ký toàn bộ ruộng đất của chúng nó (địa chủ) mà giao cho bần và trung nông”[6]. Nhận thức không phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn của xã hội thuộc địa Việt Nam và không phù phù thích phù thích hợp với kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa còn kéo dãn gần 5 năm cho tới Đại hội đại biểu toàn Đảng lần thứ nhất (3/1935). Từ đây cùng với việc tăng trưởng của thực tiễn đấu tranh cách mạng, thông qua thực hành thực tiễn thực tiễn trang trọng nguyên tắc “tự chỉ trích” (phê bình và tự phê) với tinh thần “tự chỉ trích Bônsêvích phải có nguyên tắc có kỷ luật, theo dân chủ triệu tập và phải luôn luôn đặt quyền lợi uy tín Đảng lên trên hết. Không được tận dụng tự chỉ trích mà gây mầm bè phái chống Đảng và làm rối loạn hàng ngũ Đảng” phải thông qua tự chỉ trích để tẩy trừ: “những khuynh hướng hữu khuynh tả khuynh, lối hành vi cô độc biệt phái, quan liêu hủ bại… để Đảng luôn “xứng danh lực lượng tiên phong thái mệnh, lãnh tụ chính trị của giai cấp”[7]. Ban chấp hành Trung ương có bước tiến thỏa sức tự tin trong tư duy lý luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Trong thư gửi những tổ chức triển khai triển khai Đảng ngày 26/7/1936, Ban Trung ương đã minh bạch phê phán những biểu lộ giáo điều trong phân tích điểm lưu ý giai cấp trong xã hội thuộc địa và nhận định rằng: “Ở một xứ thuộc địa như Đông Dương, trong tình hình hiện tại, nếu chỉ quan tâm đến cuộc đấu tranh giai cấp hoàn toàn hoàn toàn có thể sẽ nẩy sinh những trở ngại vất vả để mở rộng trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa”[8]. Tháng 10/1936, Ban chỉ huy hải ngoại của Đảng phát hành văn bản: chung quanh yếu tố chủ trương mới đã chỉ rõ: “cuộc dân tộc bản địa bản địa giải phóng không nhất định phải kết chặt với cuộc cách mạng điền địa, nghĩa là không thể nói rằng muốn đánh đổ đế quốc nên phải tăng trưởng cách mạng điền địa; muốn xử lý và xử lý yếu tố điền địa nên phải đánh đổ đế quốc. Lý thuyết ấy có chỗ không xác đáng… Nếu tăng trưởng cuộc đấu tranh chia đất mà ngăn trở cuộc tranh đấu phản đế thì phải lựa chọn yếu tố nào quan trọng hơn mà xử lý và xử lý trước. Nghĩa là chọn địch nhân (quân địch) chính, nguy hiểm nhất để triệu tập lực lượng của một dân tộc bản địa bản địa mà đánh cho được toàn thắng”.

Từ nhận thức đúng đắn về xích míc cơ bản hầu hết trong xã hội thuộc địa, về trách nhiệm của cách mạng thuộc địa, về quan hệ giữa hai trách nhiệm chống đế quốc, thực dân và chống phong kiến, quan hệ giữa kế hoạch và sách lược, về quan hệ giữa dân tộc bản địa bản địa và giai cấp… nên lúc trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai bùng nổ, Ban Trung ương Đảng, trong Hội nghị từ thời gian ngày 6, 7, 8 tháng 11 năm 1939 đã xác lập: Toàn Đảng phải “đứng trên lập trường cách mệnh giải phóng dân tộc bản địa bản địa, sự điều hòa những cuộc đấu tranh của những giai cấp người bổn xứ đưa nó vào trào lưu đấu tranh chung của dân tộc bản địa bản địa ta là trách nhiệm cốt lõi.”. Hội nghị Trung ương tháng 11/1939 đã quyết định hành động hành vi: “cuộc cách mệnh tư sản dân quyền do Mặt trận thống nhất dân tộc bản địa bản địa phản đế Đông Dương thực thi xử lý và xử lý: 1.Đánh đổ đế quốc Pháp, vua chúa bổn xứ và toàn bộ bọn phản động tay sai cho đế quốc và phản bội dân tộc bản địa bản địa. 2.Đông Dương hoàn toàn độc lập (thi hành quyền dân tộc bản địa bản địa tự quyết). 3.Lập chính phủ nước nhà nước nhà cộng hòa dân chủ. 4. Lập quốc dân cách mệnh quân. 5.Quốc hữu hóa những nhà băng, những cty vận tải lối đi bộ lối đi dạo, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo những binh xưởng, những sản vật trên rừng, dưới biển và dưới đất. 6.Tịch ký và quốc hữu hóa toàn bộ những xí nghiệp của tư bản ngoại quốc và bọn đế quốc thực dân và tài sản của bọn phản bội dân tộc bản địa bản địa, nhà máy sản xuất sản xuất giao thợ thuyền quản trị và vận hành. 7.Tịch ký và quốc hữu hóa đất ruộng của đế quốc thực dân và bọn phản bội dân tộc bản địa bản địa. Lấy đất của bọn phản bội, đất công điền, đất bỏ hoang chia cho quần chúng nông dân cày cấy. 8.Thi hành luật lao động ngày 8 giờ, 7 giờ cho những hầm mỏ. 9. Bỏ hết những thứ sưu thuế. 10.Thủ tiêu toàn bộ những khế ước cho vay vốn ngân hàng vốn ngân hàng nhà nước đặt nợ. 11.Ban hành những quyền tự do dân chủ, cả quyền nghiệp đoàn phổ thông đầu phiếu, những người dân dân công dân từ 18 tuổi trở lên, bất kể đàn ông đàn bà nòi giống nào đều được quyền bầu cử, ứng cử. 12.Phổ thông giáo dục cường bách. 13.Nam nữ bình quyền về mọi phương diện xã hội, kinh tế tài chính tài chính và chính trị. 14.Mở rộng những cuộc xã hội, y tế, cứu tế, thể thao.v.v[9].

Một điểm rất rực rỡ của quy trình hình thành, tăng trưởng và hoàn thiện đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa thời kỳ 1930-1945 là Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng ta đã sáng tạo một hình thức tổ chức triển khai triển khai độc lạ phù phù thích phù thích hợp với Đk lịch sử của Việt Nam đó là lập mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất để hiện thực hóa tư tưởng của V.Lênin vĩ đại: Cách mạng là yếu tố nghiệp của quần chúng – Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa là yếu tố nghiệp của toàn dân Việt Nam được Đảng tuyên truyền giác ngộ và được tập hợp tổ chức triển khai triển khai trong mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất nhằm mục đích mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa bản địa. Chín tháng sau ngày xây dựng, ngày 18/11/1930, Ban thường vụ Trung ương đã phát hành thông tư về yếu tố xây dựng Hội “Phản đế liên minh”. Trên cơ sở phân tích thâm thúy tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc bản địa bản địa, bản thông tư đã nhận được được định: “Cuộc cách mệnh tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức triển khai triển khai được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công xuất sắc xuất sắc (Rộng là toàn dân cùng đứng trong một mặt trận chống đế quốc và tụi phong kiến tay sai phản động, hèn kém; Kín là đặt để công nông trong bức tranh dân tộc bản địa bản địa phản đế bát ngát)[10]. Bản thông tư cũng phê phán những biểu lộ của quan điểm hẹp hòi, “tả” khuynh trong xây dựng, mở rộng mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất nên “Tổ chức cách mạng vẫn đơn thuần công nông”, “Do thiếu một tổ chức triển khai triển khai thật quảng đại quần chúng hấp thụ những tầng lớp trí thức dân tộc bản địa bản địa, tư sản dân tộc bản địa bản địa, họ là tầng lớp trên hay ở vào tầng lớp ở giữa và cho tới cả những người dân dân địa chủ có đầu óc oán ghét đế quốc Pháp, mong ước độc lập vương quốc để lấy toàn bộ những tầng lớp và thành viên đó vào trong hàng ngũ chống đế quốc Pháp, để cần kíp động viên toàn dân nhất tề hành vi.”[11].

Vào năm 1936, trước rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn của cuộc trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới lần thứ hai, Đại hội VII, quốc tế cộng sản chủ trương tập hợp mọi lực lượng dân chủ hòa bình chống chủ trương phản động, chống chủ nghĩa phát xít. Nhiều nước trên toàn toàn thế giới đã tạo ra mặt trận dân tộc bản địa bản địa rộng tự do. Ở Pháp, năm 1935, mặt trận dân dã Pháp được xây dựng và giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử và đứng ra xây dựng chính phủ nước nhà nước nhà (5/1936). Thực hiện nghị quyết của quốc tế cộng sản, tận dụng mặt trận dân dã Pháp giành thắng lợi ở Pháp, Đảng ta đã chủ trương mở rộng Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương nhằm mục đích mục tiêu tập hợp những giai cấp, Đảng phái, dân tộc bản địa bản địa, tổ chức triển khai triển khai chính trị, xã hội và tôn giáo rất rất khác nhau thực thi trách nhiệm chung là: “Mặt trận dân chúng thống nhất phản đế phải dùng đủ phương pháp mà đánh tan ách thống trị của đế quốc Pháp, chống đế quốc trận trận chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít, bênh vực Xô Viết liên bang”[12].

Đến Hội nghị Trung ương tháng 11/1939, tư duy lý luận về tổ chức triển khai triển khai lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa của Đảng đã hoàn toàn thống nhất với tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc: Nhiệm vụ đánh Pháp đuổi Nhật không phải chỉ của riêng giai cấp công nhân và nông dân mà là trách nhiệm chung của toàn dân Việt Nam, khi Trung ương Đảng xác lập: “Thống nhất lực lượng dân tộc bản địa bản địa là yếu tố kiện cốt yếu để đánh đổ đế quốc Pháp”[13]. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương tháng 11/1940 đã đưa ra ý niệm về “Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất phản đế là yếu tố liên minh Một trong những lực lượng cách mệnh phản đế không phân biệt giai cấp, đảng phái, dân tộc bản địa bản địa, tôn giáo, tiềm năng là thực thi thống nhất hành vi Một trong những lực lượng ấy đặng tranh đấu tiến lên vũ trang bạo động đánh đổ đế quốc Pháp, Nhật và những lực lượng phản động ngoại xâm và những lực lượng phản bội quyền lợi dân tộc bản địa bản địa làm cho Đông Dương được hoàn toàn giải phóng”[14].Tại Hội nghị này dù Trung ương đã xác lập: “khẩu hiệu cách mệnh phản đế; cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa cao hơn và thiết dụng hơn” nhưng lại nhận định rằng: “cách mạng phản đế và cách mạng thổ địa phải đồng thời tiến, không thể cái làm trước cái làm sau”[15].

Ngày 28/1/1941, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. Sau thuở nào gian sẵn sàng sẵn sàng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương 8 từ thời gian ngày 10 đến 19/5/1941. Hội nghị đã phân tích nguồn gốc, điểm lưu ý, tính chất của cuộc trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới lần thứ hai, dự báo phe phát xít nhất định thất bại, phe Đồng minh chống phát xít chắc như đinh sẽ giành thắng lợi. Chủ nghĩa đế quốc sẽ suy yếu và trào lưu cách mạng toàn toàn thế giới sẽ tăng trưởng thỏa sức tự tin. Hội nghị Dự kiến rằng: “Nếu cuộc trận trận chiến tranh đế quốc lần trước đã đẻ ra Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa, thì cuộc đế quốc trận trận chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa do này mà cách mạng nhiều nước thành công xuất sắc xuất sắc”[16]. Hội nghị nhận định: “Đế quốc Pháp – Nhật chẳng những áp bức những giai cấp thợ thuyền, dân cày mà chúng còn áp bức bóc lột cả những dân tộc bản địa bản địa, không chừa một hạng nào…Quyền lợi toàn bộ những giai cấp bị cướp giật, vận mệnh cách mệnh dân tộc bản địa bản địa nguy vong không lúc nào bằng. Pháp – Nhật ngày này sẽ không còn hề riêng gì có là quân địch của công nông mà là quân địch của toàn bộ dân tộc bản địa bản địa Đông Dương”… Do đó: “Cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại không phải là cuộc cách mệnh tư sản dân quyền, cuộc cách mệnh phải xử lý và xử lý hai yếu tố phản đế và điền địa nữa, mà là cuộc cách mạng chỉ xử lý và xử lý một yếu tố cần kíp dân tộc bản địa bản địa giải phóng”[17]. Hội nghị xác lập: “Trong thời hạn lúc bấy giờ nếu không xử lý và xử lý được yếu tố dân tộc bản địa bản địa giải phóng, không đòi lại được độc lập, tự do cho toàn dân tộc bản địa bản địa, thì chẳng những toàn thể vương quốc dân tộc bản địa bản địa còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của cục phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được.”.

Từ quan điểm chỉ huy này, Đảng ta đã xác lập tính chất của cách mạng Việt Nam quy trình này là cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, đấy là trách nhiệm cấp bách, quan trọng số 1 của cách mạng Việt Nam. Vì thế Hội nghị chủ trương tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”, thay bằng khẩu hiệu: “Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, chia lại ruộng đất cho công minh, giảm địa tô, giảm tức”.

Hội nghị đi tới một quyết định hành động hành vi cực kỳ quan trọng: xử lý và xử lý yếu tố dân tộc bản địa bản địa trong khuôn khổ từng nước, cốt làm thế nào để thức tỉnh được tinh thần dân tộc bản địa bản địa của mỗi nước trên bán quần hòn đảo Đông Dương. Hội nghị chủ trương xây dựng ở mỗi nước một mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất rộng tự do. Ở Việt Nam mặt trận này được lấy tên là: “Việt Nam độc lập liên minh (gọi tắt là Việt minh). Các tổ chức triển khai triển khai quần chúng yêu nước chống đế quốc được xây dựng trước kia đều thống nhất lấy tên là: Hội cứu quốc”, như Hội nông dân cứu quốc, Hội công nhân cứu quốc, Hội phụ nữ cứu quốc, Hội thanh niên cứu quốc, Hội phụ lão cứu quốc, Hội nhi đồng cứu quốc… và toàn bộ những Hội cứu quốc đều tham gia là thành viên của Việt minh. Đối với Lào, Hội nghị chủ trương xây dựng Mặt trận Ai Lao độc lập liên minh, và riêng với Campuchia thì lập Mặt trận Cao Miên độc lập liên minh. Trên cơ sở Ra đời mặt trận ở mỗi nước sẽ xây dựng dựng mặt trận chung của ba nước là Đông Dương độc lập liên minh.

Các dân tộc bản địa bản địa trên bán quần hòn đảo Đông Dương đều chịu ách thống trị của đế quốc Pháp, phát xít Nhật cho nên vì thế vì thế phải đoàn kết thống nhất lực lượng để đánh đuổi quân địch chung. Vấn đề dân tộc bản địa bản địa ở bán quần hòn đảo Đông Dương thời hạn lúc bấy giờ là yếu tố tự do độc lập của mỗi dân tộc bản địa bản địa. Do đó Hội nghị Trung ương 8 xác lập rất là tôn trọng và thi hành đúng quyền dân tộc bản địa bản địa tự quyết riêng với những dân tộc bản địa bản địa ở Đông Dương. Sau khi đánh đuổi được Pháp, Nhật thì: “những dân tộc bản địa bản địa sống trên cõi Đông Dương sẽ tùy từng ý muốn tổ chức triển khai triển khai thành Liên Bang cộng hòa dân chủ hay đứng riêng thành dân tộc bản địa bản địa vương quốc tùy ý”. “Sự tự do độc lập của những dân tộc bản địa bản địa sẽ tiến hành thừa nhận và coi trọng”[18]. Sau Hội nghị Trung ương 8, ngày 19/5/1941 một Đại hội gồm đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt những Đảng phái, những tổ chức triển khai triển khai quần chúng… tuyên bố xây dựng Việt Nam độc lập Đồng minh với tuyên ngôn: “Liên hiệp hết thảy những tầng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, đảng phái, Xu thế chính trị nào, giai cấp nào; đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp, Nhật, giành quyền độc lập cho xứ sở. Việt Nam độc lập liên minh lại còn rất là giúp sức Ai Lao ĐLĐM và Cao Miên ĐLĐM để cùng xây dựng Đông Dương ĐLĐM hay là mặt trận thống nhất dân tộc bản địa bản địa phản đế toàn Đông Dương để đánh được quân địch chung giành quyền độc lập cho nước nhà. Sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp, Nhật sẽ xây dựng dựng một Chính phủ nhân dân của Việt Nam dân chủ cộng hòa lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc. Chính phủ ấy do quốc dân đại hội cử ra”[19].

Hội nghị quyết định hành động hành vi phải xúc tiến công tác thao tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang, và coi đấy là trách nhiệm TT của Đảng và của nhân dân ta trong quy trình hiện tại. Hội nghị đã xác lập bốn Đk cho khởi nghĩa vũ trang thắng lợi và xác lập sáu trách nhiệm phải thực thi để củng cố, tăng cường, tăng trưởng mở rộng lực lượng cách mạng trong toàn nước đủ sức để thực thi và củng cố thắng lợi của cuộc khởi nghĩa vũ trang[20].

Hội nghị Trung ương 8 đã tiếp tục tăng trưởng sáng tạo phương thức khởi nghĩa vũ trang cách mạng khi đưa ra chủ trương tiến hành khởi nghĩa từng phần giành cơ quan ban ngành thường trực từng địa phương mở đường tiến lên tổng khởi nghĩa.Hội nghị Trung ương 8 đã đưa ra trách nhiệm xây dựng Đảng làm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Đảng là người lãnh đạo người tổ chức triển khai triển khai mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đến Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) Đảng ta đã hoàn hảo nhất nhất sự chuyển hướng chỉ huy kế hoạch cách mạng được nêu ra từ Hội nghị Trung ương 6 tháng 11/1939. Đó là yếu tố chuyển hướng kế hoạch tiến hành đồng thời hai trách nhiệm kế hoạch phản đế và phản phong sang thực thi kế hoạch giải phóng dân tộc bản địa bản địa, chỉ triệu tập lực lượng toàn dân tộc bản địa bản địa xử lý và xử lý cho được một yếu tố cấp bách và quan trọng số 1 là đánh đổ ách thống trị của đế quốc Pháp-Nhật, giành độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc. Từ xác lập đúng xích míc cơ bản hầu hết, đến chỉ rõ quân địch hầu hết là đế quốc Pháp – Nhật, Hội nghị đã xác lập rõ tính chất của cuộc cách mạng là cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, lực lượng tiến hành cuộc cách mạng này là toàn dân Việt Nam gồm có mọi tầng lớp, mọi tổ chức triển khai triển khai chính trị, mọi giai cấp, mọi tôn giáo, dân tộc bản địa bản địa, mọi lứa tuổi được tập hợp trong mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất phản đế với tên thường gọi Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng Minh. Đảng Cộng sản Đông Dương là thành viên của Việt Minh và là hạt nhân chính trị lãnh đạo Việt Minh. Hội nghị Trung ương 8 đã quyết định hành động hành vi phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa là khởi nghĩa vũ trang, từ khởi nghĩa vũ trang từng phần. Giành cơ quan ban ngành thường trực ở từng địa phương sẵn sàng sẵn sàng lực lượng đón thời cơ tiến tới tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong toàn nước.

Đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa của Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) là yếu tố xác lập thừa kế, tiếp thu và tăng trưởng sáng tạo tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra trong tác phẩm “Đường Cách Mệnh” (1927) và cương lĩnh cách mạng thứ nhất (chánh cương vắn tắt sách lược vắn tắt, chương trình vắn tắt) của Đảng do chính Người dự thảo và được Hội nghị xây dựng Đảng 3/2/1930 thông qua.

Đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa của Hội nghị Trung ương 8 là yếu tố xác lập bước trưởng thành vượt bậc của Đảng ta trong lãnh đạo chính trị, trong thay đổi tư duy về xây dựng đường lối cứu nước, trong việc mài sắc vũ khí tự chỉ trích Bônsêvích để vượt qua bệnh ấu trĩ “tả” khuynh, bệnh giáo điều dập khuôn máy móc…

Đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) là ngọn đèn pha soi sáng, là ngọn cờ dẫn đường chỉ lối cho toàn dân ta giành thắng lợi vĩ đại trong cách mạng tháng 8/1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

——————————–

[1] Hồ Chí Minh toàn tập. NXB chính trị vương quốc Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.2009. Tập 8. Trang 562

[2] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 2002. Tập2. Trang 90

[3] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 2002. Tập2. Trang 90

[4] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 2002. Tập2. Trang 235

[5] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 2002. Tập2. Trang 236

[6] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 2002. Tập2. Trang 299

[7] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 6. Trang 567

[8] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 6. Trang 74

[9] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 6. Trang 544-545

[10] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 6. Trang 231

[11] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 6. Trang 232

[12] Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô năm 2000. Tập 6. Trang 21

[13] Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô năm 2000. Tập 6. Trang 544

[14] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 7. Trang 77

[15] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 7. Trang 68

[16] Lịch sử cách mạng tháng 8 -1945. NXB chính trị vương quốc.Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.1995. Trang 38-40

[17] Lịch sử cách mạng tháng 8 -1945. NXB chính trị vương quốc.Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.1995. Trang 38-40

[18] Lịch sử Cách mạng Tháng 8.1945. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 1995. Trang 41, 42

[19] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 7. Trang 466-467

[20] Cách mạng tháng 8.1945. NXB chính trị vương quốc.Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 1995. Trang 42-43

PGS.TS Đào Duy Quát, Nguyên Phó Trưởng ban thường trực
Ban Tư tưởng – Văn hóa TW

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tính #đúng #đắn #sáng #tạo #của #đường #lối #tiến #hành #đồng #thời #chiến #lược #cách #mạng

4248

Review Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng Đầy đủ miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời 2 kế hoạch cách mạng Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #đúng #đắn #sáng #tạo #của #đường #lối #tiến #hành #đồng #thời #chiến #lược #cách #mạng #Đầy #đủ