Thủ Thuật Hướng dẫn Tính diện tích s quy hoạnh s của hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x trục hoành và đường thẳng x = -4 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tính diện tích s quy hoạnh s của hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x trục hoành và đường thẳng x = -4 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-18 14:36:31 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Or you want a quick look:

Nội dung chính

  Tính diện tích s quy hoạnh hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai tuyến phố thẳng ,.
  Bài tập trắc nghiệm 45 phút Ứng dụng tích phân trong bài toán thực tiễn (cho sẵn hàm số) – Toán Học 12 – Đề số 15Video liên quan

I – Diện tích hình phẳng

1. Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi một đồ thị hàm số

Hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a ; b] thì diện tích s quy hoạnh S của hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số f(x),

trục hoành và hai tuyến phố thẳng có phương trình x = a, x = b được xem bằng công thức:
                     S =

|f(x)| dx

Do đó để tính S ta hoàn toàn có thể thực thi :

a) Hoặc xét dấu biểu thức f(x) trên đoạn [a ; b] để khử giá trị tuyệt đối.

b) Hoặc giải phương trình f(x) = 0 và phân biệt:

* Trường hợp f(x) = 0 vô nghiệm trên đoạn [a ; b] tức (C) : y = f(x) không cắt Ox trên đoạn [a ; b].Ta chỉ việc tính:  

f(x)dx và khi đó:

                     

* Trường hợp f(x) = 0 có nghiệm trên đoạn [a ; b], giả sử là α, β (α <β), tức (C) : y = f(x) cắt Ox tại hai

điểm có x = α, x = β  trên đoạn [a ; b].

Ta chỉ việc tính một nguyên hàm F(x) của f(x) và khi đó:

                   

2. Trường hợp hình phẳng số lượng giới hạn bởi hai đô thị hàm số

Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y = f(x), y = g(x) và hai tuyến phố thẳng có phương trình

x= a, x = b được xem bởi công thức:
                     S = 

|f(x) – g(x)|dx

Do đó để tính S ta hoàn toàn có thể thực thi:

a) Hoặc xét dấu biểu thức [f(x) – g(x)] để khử giá trị tuyệt đối.

b) Hoặc giải phương trình f(x) – g(x) = 0 và phân biệt:

* Trường hợp f(x) – g(x) = 0 vô nghiệm trên [a ; b], tức đồ thị của hai hàm số không cắt nhau trên đoạn
[a ; b]. Ta chỉ việc tính

[f(x) – g(x)]dx, khi đó:

                 

* Trường hợp f(x) – g(x) = 0 có nghiệm trên đoạn [a ; b], giả sử là c, d (c < d), tức đồ thị của hai hàm số

y = f(x), y = g(x) cắt nhau tại hai điểm có x = c, x = d trên đoạn [a ; b].

Ta tính một nguyên hàm của f(x) – g(x) là F(x) – G(x) và có:

                

Ghi chú:

* Nếu phải tính diện tích s quy hoạnh hình phẳng số lượng giới hạn bởi ba đồ thị hàm số trở lên, ta phải vẽ hình và chia hình

phẳng phải tìm diện tích s quy hoạnh thành nhiều hình phẳng nhỏ được số lượng giới hạn bởi hai tuyến phố.

* Một số trường hợp tính diện tích s quy hoạnh hình phẳng, ta hoàn toàn có thể chuyển đổi biểu thức hàm số thành x theo y, lấy

tích phân theo biến số y để bài toán được đơn thuần và giản dị hơn.

II- Thể tích vật thể

1. Thể tích của vật thể

Trong không khí Oxy, cho một vật thể B được số lượng giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x= a,

x = b và có S(x) là diện tích s quy hoạnh thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ

x ∈ [a ; b], nếu S = S(x) là hàm số liên tục trên đoạn [a ; b] thì thể tích V của vật thể B được xem bằng

công thức:
                        V =  S(x)dx

2. Thể tích khối tròn xoay

Hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị (C): y = f(x) (liên tục và không âm trên đoạn [a ; b]), trục hoành và

hai đường thẳng x = a, x = b xoay quanh trục hoành tạo ra một khối tròn xoay hoàn toàn có thể tích được xem

theo công thức:
                      

Tương tự nếu đồ thị (C): x = g(y) liên tục trên đoạn [c ; d]). Hình phẳng số lượng giới hạn bởi (C): x = g(y), trục

tung và hai đường thẳng y = c, y = d, xoay quanh trục tung tạo ra một khối tròn xoay hoàn toàn có thể tích V được

tính theo công thức:
                       

Ví dụ:
Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị (P): y = -x2 + 2x – 1, trục Ox và hai đường thẳng x =1, x = 3 là:

A. 3 (đvdt)                B. 

(đvdt)               C.          D. 

                                                               Giải
Ta có: y = -x2 + 2x – 1 < 0,  ∀x ∈ R. y = x2 – 2x + 1 = 0 có nghiệm duy nhất x = 1, nên diện tích s quy hoạnh hình phẳng số lượng giới hạn bởi (P), trục Ox và hai  đường thẳng x = 1; x = 3 là:

Chọn phương án C.

Hoặc ta hoàn toàn có thể trình diễn lời giải như sau: phương trình f(x) = 0 có một nghiệm duy nhất x = 1 ∈ [1 ; 3] nên:

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Tính diện tích s quy hoạnh hình phẳng số lượng giới hạn bởi…

0

Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng

Tính diện tích s quy hoạnh hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex – e-x , trục hoành, đường thẳng x = -1 và đường thẳng x = 1.

Phương pháp giải:

– Giải phương trình hoành độ giao điểm, tìm những nghiệm.

– Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = fleft( x right)), trục hoành, đường thẳng (x = a,,,x = b) là (S = intlimits_a^b left ).

Giải rõ ràng:

Xét phương trình hoành độ giao điểm: (x^5 – x^3 = 0 Leftrightarrow x^3left( x^2 – 1 right) = 0 Leftrightarrow left[ beginarraylx = 0\x =  pm 1endarray right.).

(beginarrayl Rightarrow S = intlimits_ – 1^0 dx  + intlimits_0^1 left \,,,,,,S = left| intlimits_ – 1^0 left( x^5 – x^3 right)dx right| + left| intlimits_0^1 left( x^5 – x^3 right)dx right|\,,,,,,S = dfrac112 + dfrac112 = dfrac16endarray)

Chọn C.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Tính diện tích s quy hoạnh hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai tuyến phố thẳng ,.

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

.

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Ứng dụng tích phân trong bài toán thực tiễn (cho sẵn hàm số) – Toán Học 12 – Đề số 15

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đường

  và quanh trục Oxgần nhất với giá trị nào sau này:

  Trong một mẻ cấy, số lượng ban đầu của vi trùng là 500, số lượng này tăng thêm theo vận tốc

  vi trùng trong một giờ. Sẽ có bao nhiêu vi trùng trong buồng cấy sau 3 giờ?

  Diện tích của hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=x , trục hoành và đường thẳng y=x−2 là

  Một lực có độ lớn 40 N (newton) thiết yếu để kéo căng một chiếc lò xo có độ dài tự nhiên 10 cm lên 15 cm. Biết rằng theo định luật

  trong Vật lý, khi một chiếc lò xo bị kéo căng thêm (cty độ dài) so với độ dài tự nhiên của lò xo thì lò xo trì lại (chống lại) với một lực cho bởi công thức , trong số đó là thông số đàn hồi (hoặc độ cứng) của lò xo. Hãy tìm công sinh ra khi kéo lò xo có độ dài từ 15 cm đến 20 cm ? (kí hiệu là cty của công).

  Một xe máy đang hoạt động với vận tốc 8 m/s thì tài xế đạp phanh; từ thời gian lúc đó, xe máy hoạt động và sinh hoạt giải trí chậm dần đều với vận tốc

  , trong số đó t là khoảng chừng thời hạn tính bằng giây, Tính từ lúc lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe máy còn di tán được bao nhiêu mét ?

  Một đám vi trùng ngày thứ

  có số lượng là . Biết rằng và lúc đầu đám vi trùng có 250.000 con. Sau 10 ngày số lượng vi trùng là (lấy xấp xỉ hàng cty):

  Tính diện tích s quy hoạnh hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số

  , trục hoành và những đường thẳng .

  Cho

  là hình phẳng số lượng giới hạn bởi parabol , cung tròn có phương trình (với ) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của bằng:

  Một chiếc xe thể thao hiệu Lamborghini Aventador chạy trên một đường đua thẳng có độ dài 4km. Xe tăng tốc từ 0km/h đến 100km/h trong 3 giây thứ nhất đi hết 260m và tiếp theo đó xe hoạt động và sinh hoạt giải trí nhanh dần đều với tần suất

  . Tính thời hạn để xe hoàn thành xong đường đua biết vận tốc của hoạt động và sinh hoạt giải trí nhanh dần đều phải có công thức với là tần suất và vận tốc đầu

  Cho

  và . Tính theo a và m.

  Một xe hơi đang hoạt động với vận tốc

  thì gặp chướng ngại vật nên người lái xe đã đạp phanh. Từ thời gian lúc đó xe hơi hoạt động và sinh hoạt giải trí chậm dần đều với tần suất trong số đó là thời hạn tính bằng giây, Tính từ lúc lúc khởi đầu đạp phanh. Biết từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe hơi còn di tán được 16m. Tính .

  Hai người chạy đua xuất phát cùng lúc với vận tốc 0 m/s trên một đoạn đường 400m. Biết độ tăng vận tốc của 2 người lần lượt cho bởi hai hàm số

  và (t là thời hạn, tính theo giây). Hỏi thời hạn về đích của hai người chênh lệch bao nhiêu giây?

  Cho hàmsố

  làhàmsốliêntụctrên. Tìmkhẳngđịnhsai?

  Cho (P)

  và (d) . Tìm m để diện tích s quy hoạnh hình phẳng số lượng giới hạn (P) và (d) đạt giá trị nhỏ nhất?

  Tính diện tích s quy hoạnh S của hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số

  trục hoành và hai tuyến phố thẳng

  Tính diện tích s quy hoạnh hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số

  , trục hoành và hai tuyến phố thẳng ,.

  Parabol

  chia hai đường tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính bằng thành 2 phần. Tỉ số diện tích của chúng thuộc khoảng nào trong các khoảng sau này?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau này không đúng?

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau này không đúng? .

  Loại đột biến nào sau này hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen của một gen trong vốn gen của quần thể?

  Giả sử trong một gen có một bazo nito guanin trở thành dạng hiếm (G*). Khi gen này nhân đôi 3 lần thì số gen ở dạng tiền đột biến là:

  Một đoạn của gen cấu trúc có trật tự nucleotit trên mạch gốc như sau: 3’TAX – AAG – GAG – AAT – GTT- TTA – XXT – XGG- GXG – GXX – GAA – ATT 5’ Nếu đột biến thay thế nuclêôtit thứ 19 là X thay bằng A, thì số axit amin (aa) môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ cho gen đột biến tổng hợp (Tính cả a.a mở đầu) là:

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau này không đúng?

  Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

  I. Đột biến điểm là dạng đột biến mất thêm, thay thế nhiều cặp nucleotit.

  II. Đột biến xuất hiện ở tế bào xôma, thì không di truyền qua sinh sản hữu tính.

  III. Gen có cấu trúc bền vững thì rất dễ dàng bị đột biến tạo thành nhiều alen mới.

  IV. Đột biến xuất hiện ở giao tử thường di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính.

  Một gen của sinh vật nhân sơ chỉ huy tổng hợp 3 polipeptit đã lôi kéo từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nội bào 597 axit amin nhiều chủng loại. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có 100A ; 125U . Gen đã biết thành đột biến dẫn đến hậu quả tổng số nuclêôtit trong gen không thay đổi nhưng tỷ suất A/G bị thay đổi và bằng 59,57%. Đột biến trên thuộc dạng nào sau này?

  Một gen có chiều dài 3060Ao, trong số đó A = 3/7G. Sau đột biến, chiều dài gen không thay đổi và có tỉ lệ ≈ 42,18%. Số link hyđrô của gen đột biến là

  Loại đột biến làm tăng số loại alen trong khung hình là:

Reply
8
0
Chia sẻ

4540

Review Tính diện tích s quy hoạnh s của hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x trục hoành và đường thẳng x = -4 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tính diện tích s quy hoạnh s của hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x trục hoành và đường thẳng x = -4 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tính diện tích s quy hoạnh s của hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x trục hoành và đường thẳng x = -4 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Tính diện tích s quy hoạnh s của hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x trục hoành và đường thẳng x = -4 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tính diện tích s quy hoạnh s của hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x trục hoành và đường thẳng x = -4

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính diện tích s quy hoạnh s của hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x trục hoành và đường thẳng x = -4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #diện #tích #của #hình #phẳng #giới #hạn #bởi #đồ #thị #hàm #số #trục #hoành #và #đường #thẳng