Thủ Thuật Hướng dẫn Tình cờ nhìn thấy Tiếng Anh là gì 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tình cờ nhìn thấy Tiếng Anh là gì được Update vào lúc : 2022-11-04 12:42:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.
COME ACROSS somebody or somethingTÌNH CỜ GẶP ai hay cái gìSTUDY Read these sentences carefully. (Đọc kỹ những ví dụ sau:)

    While she was cleaning, she came across a pair of gold earrings.
Trong khi cô ấy đang quét dọn và sắp xếp , cô ấy nhìn thấy đôi hoa tai bằng vàng.
    Ive never come across anything like this before. What is it?
Tôi chưa bao giờ vô tình nhìn thấy bất kể cái gì in như vậy. Đó là gì vậy?
    Whose book is this? I came across it in a drawer.
Cuốn sách này của người nào? Tôi vô tình nhìn thấy nó trong ngăn kéo.
    She is the most difficult woman I have ever come across.
Cô ấy là người phụ nhữ khó tính nhất mà tôi đã từng gặp.CHECK Use sentences in the Study box to help you do these excercisesMEANING1. Complete the meaning of come across somebody or something by putting the words below into the correct place:Chance planned meetto find or somebody or something by ..without having . or thought about it ..2. If you come across a book in a bookshop, which of the following might be true?a, You didnt know it was there.b, Your teacher had told you go to the bookshop and buy it.GRAMMARWhich of these are grammatical possible?a, She came a book across.b, She came across a book.c, She came it across.d, She came across it.BUILD YOUR VOCABULARYSYNONYMSThe verb come across somebody can be replaced by bump into somebody, meaning to meet somebody by chance: ( động từ come across somebody hoàn toàn có thể thay thế bằng bump into somebody, nghĩa là gặp ai đó bởi sự vô tình)I came across/ bumped into an old school friend the other day in a book shop.Tôi vô tình gặp người bạn cũ ở hiệu sách.TỔNG KẾT
Một số nghĩa khác của cụm từ COME ACROSS :
phát hiện, gặp gỡ, gặp mặt, mày mò, ngẫu nhiên tìm ra, nhận thấy, phát hiện, thấy, tìm ra, tìm thấy, tìm thấy một cách vô tình, vô tình gặp ai, vô tình gặp ai hay cái gì, vô tình phát hiện ra, vô tình tìm thấy, vô tình gặp Dịch bởi: Hoachinh Thẻ: Come AcrossKhu vực Widget dưới ChânHọc tiếng AnhKhu vực Widget dưới ChânReally Learn 100 Phrasal Verbs
4164

Review Tình cờ nhìn thấy Tiếng Anh là gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tình cờ nhìn thấy Tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Tình cờ nhìn thấy Tiếng Anh là gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tình cờ nhìn thấy Tiếng Anh là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tình cờ nhìn thấy Tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tình cờ nhìn thấy Tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tình #cờ #nhìn #thấy #Tiếng #Anh #là #gì