Thủ Thuật về Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-21 17:55:23 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tìm tập xác lập (D ) của hàm số (y = fracx + 1 left( x – 3 right) sqrt 2x – 1 . )

A.

B.

(D = left[ frac12; + infty right)backslash left 3 right\) 

C.

(D = left( frac12; + infty right)backslash left 3 right\)  

D.

(D = left( – frac12; + infty right)backslash left 3 right\) 

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

tìm tập xác lập D của hàm số y=√x+1/ x^2-x-6

Các vướng mắc tương tự

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Tìm tập xác lập của hàm số $y = sqrt 2x^2 – 5x + 2 $.

Tìm (m) để hệ (left{ beginarraylx^2 – 2x + 1 – m le 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( 1 right)\x^2 – left( 2m + 1 right)x + m^2 + m le 0,,,left( 2 right)endarray right.) có nghiệm.

Tập xác lập của hàm số (y = sqrt 2x^2 – 5x + 2 ) là

[beginarrayl a),,,y = fracxx – sqrt x – 6\ DK:,,,left{ beginarrayl x ge 0\ x – sqrt x – 6 ne 0 endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl x ge 0\ left( x + 2 right)left( x – 3 right) ne 0 endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl x ge 0\ x ne – 2\ x ne 3 endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl x ge 0\ x ne 3 endarray right.\ Rightarrow D = left[ 0; + infty right)backslash left 3 right.\ b),,y = sqrt sqrt x^2 + 2x + 2 – left( x + 1 right) \ DK:,,,sqrt x^2 + 2x + 2 – left( x + 1 right) ge 0\ Leftrightarrow sqrt x^2 + 2x + 2 ge x + 1\ Leftrightarrow left[ beginarrayl x + 1 le 0\ left{ beginarrayl x + 1 ge 0\ x^2 + 2x + 2 ge left( x + 1 right)^2 endarray right. endarray right. Leftrightarrow left[ beginarrayl x le – 1\ left{ beginarrayl x ge – 1\ x^2 + 2x + 2 ge x^2 + 2x + 1 endarray right. endarray right.\ Leftrightarrow left[ beginarrayl x le – 1\ left{ beginarrayl x ge – 1\ 2 > 1,,,forall x endarray right. endarray right. Leftrightarrow left[ beginarrayl x le – 1\ x ge – 1 endarray right. Rightarrow x in R.\ Rightarrow D = R. endarray]

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6

4313

Clip Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #tập #xác #định #của #hàm #số #phần #trừ #căn #trừ