Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường -Thủ Thuật Mới 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-24 10:00:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường được Update vào lúc : 2022-05-24 09:45:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chúng tôi xin trình làng những bạn học viên bộ tài liệu giải Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 27: Cơ năng có lời giải hay, cách vấn đáp ngắn gọn, đủ ý được biên soạn bởi đội ngũ Chuyên Viên tay nghề cao. Mời những em tìm hiểu thêm tại đây.

Bộ 16 vướng mắc trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Bài 27: Cơ năng

Câu 1: Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi

    A. động năng của vật không đổi.

    B. thế năng của vật không đổi.

    C. tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi.

    D. tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.

Chọn C.

Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi vận tốc và độ cao của vật thay đổi nên động năng và thế năng thay đổi, nhưng tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi.

Câu 2: Một vận động viên trượt tuyết từ trên vách núi trượt xuống, tốc độ trượt mỗi lúc một tăng. Như vậy đối với vận động viên

    A. động năng tăng, thế năng tăng.

    B. động năng tăng, thế năng giảm.

    C. động năng không đổi, thế năng giảm.

    D. động năng giảm, thế năng tăng.

Chọn B.

Một vận động viên trượt tuyết từ trên vách núi trượt xuống nên độ cao giảm và vận tốc tăng. Do đó động năng tăng, thế năng giảm.

Câu 3: Trong quá trình dao động của một con lắc đơn thì tại vị trí cân bằng

    A. động năng đạt giá trị cực đại.

    B. thế năng đạt giá trị cực đại.

    C. cơ năng bằng không.

    D. thế năng bằng động năng.

Chọn A.

Trong quá trình dao động của một con lắc đơn thì tại vị trí cân bằng con lắc đơn có tọa độ cao thấp nhất do vậy thế năng nhỏ nhất, động năng lớn số 1.

Câu 4: Khi thả một vật trượt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng có ma sát

    A. cơ năng của vật bằng giá trị cực đại của động năng.

    B. độ biến thiên động năng bằng công của lực ma sát.

    C. độ giảm thế năng bằng công của trọng lực.

    D. độ giảm thế năng bằng độ tăng động năng.

Chọn C.

Khi thả một vật trượt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng có ma sát thế năng giảm do trọng tải sinh công. Do đó độ giảm thế năng bằng công của trọng lực.

Câu 5: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 3 m. Độ cao vật khi động năng bằn hai lần thế năng là

    A. 1,5 m.

    B. 1,2 m.

    C. 2,4 m.

    D. 1,0 m.

Chọn D

Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Vật rơi tự do nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2

⇒ W1 = Wđ2 + Wt2 = 2Wt2+Wt2⇒ h2=h/3 = 1 m.

Câu 6: Một vật được ném thẳng đứng lên rất cao từ mặt đất với vận tốc đầu 4 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Tốc độ của vật khi có động năng bằng thế năng là

    A. 2√2 m/s.

    B. 2 m/s.

    C. √2 m/s.

    D. 1 m/s.

Chọn A.

Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2

Câu 7: Một vật có khối lượng 1 kg, được ném lên thẳng đứng tại một vị trí cách mặt đất 2 m, với vận tốc ban đầu vo = 2 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất thì cơ năng của vật tại mặt đất bằng

    A. 4,5 J.

    B. 12 J.

    C. 24 J.

    D. 22 J.

Chọn D.

Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn

Câu 8: Một vật được ném từ độ cao 15 m với vận tốc 10 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật khi chạm đất là

    A. 10√2 m/s.

    B. 20 m/s.

    C. √2 m/s.

    D. 40 m/s.

Chọn B.

Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2

Câu 9: Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu hợp.. với phương ngang một góc 30o và có độ lớn là 4 m/s. Lấy g = 10 m/s2, chọn gốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua mọi lực cản. Độ cao cực đại của vật đạt tới là

    A. 0,8 m.

    B. 1,5 m.

    C. 0,2 m.

    D. 0,5 m.

Chọn C.

Tại vị trí có độ cao cực đại thì v2y = 0; v2x = v1cosα

Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2

Câu 10: Một vật ném được thẳng đứng xuống đất từ độ cao 5 m. Khi chạm đất vật nảy trở lên với độ cao 7 m. Bỏ qua mất mát năng lượng khi va chạm đất và sức cản môi trường. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc ném ban đầu có giá trị bằng

    A. 2√10 m/s.

    B. 2 m/s.

    C. 5 m/s.

    D. 5 m/s.

Chọn A

Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Bỏ qua mất mát năng lượng khi va chạm đất và sức cản môi trường: W1 = W2

Câu 11: Một vật trượt không ma sát từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng. Khi đi được 2/3 quãng đường theo mặt phẳng nghiêng tì tỉ số động năng và thế năng của vật bằng

    A. 2/3.

    B. 3/2.

    C. 2.

    D. 1/2.

Chọn C.

Chọn mốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng.

Vật trượt không ma sát nên cơ năng được bảo toàn:

Câu 12: Một vật khối lượng 1 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A cao 20 m cảu một cái dốc xuống đến chân dốc. Vận tốc của vật tại chân dốc là 15 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn công của lực ma sát tác dụng lên vật khi vật trượt hết dốc

    A. 87,5 J.

    B. 25,0 J.

    C. 112,5 J.

    D. 100 J.

Chọn A.

Chọn mốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng.

Do có ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng nên

Câu 13: Một vật nhỏ bắt đầu trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 2 m, nghiêng góc 30o so với phương ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật khi đến chân mặt phẳng nghiêng là

    A. 2,478 m/s.

    B. 4,066 m/s.

    C. 4,472 m/s.

    D. 3,505 m/s.

Chọn B.

Chọn mốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng.

Do có ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng nên

Câu 14: Một viên bi thép.. có khối lượng 100 g được bắn thẳng đứng xuống đất từ độ cao 5 m với vận tốc ban đầu 5 m/s. Khi dừng lại viên bi ở sâu dưới mặt đất một khoảng 10 cm. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Lực tác dụng trung bình của đất lên viên bi là

    A. 67,7 N.

    B. 75,0 N.

    C. 78,3 N.

    D. 63,5 N.

Chọn D.

Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Ban đầu vật có động năng Wđ1 = 0,5mv2 và thế năng Wt1 = mgh1.

Do có lực cản của đất nên lúc viên bi dừng lại sâu dưới mặt đất một khoảng chừng chừng d. Khi đó vật có động năng Wđ2 = 0 và thế năng trọng trường Wt2 = -mgd.

Áp dụng định lý biến thiên cơ năng ta có:

Câu 15: Một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây mảnh, không dãn có chiều dài 2 m. Giữ cố định đầu trên của sợi dây, ban đầu kéo cho dây treo hợp.. với phương thẳng đứng góc 60o rồi truyền cho vật vận tốc bằng 2 m/s hướng về vị trí cân bằng. Bỏ qua sức cản môi trường, lấy g = 10 m/s2. Độ lớn vận tốc của vật khi trải qua vị trí cân bằng là

    A. 3√2 m/s.

    B. 3√3 m/s.

    C. 2√6 m/s.

    D. 2√5 m/s.

Chọn C.

Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của con lắc.

Bỏ qua sức cản môi trường, cơ năng của con lắc được bảo toàn: W1 = W2

Câu 16: Đại lượng nào không đổi khi một vật được ném theo phương nằm ngang?

A. Thế năng

B. Động năng

C. Cơ năng

D. Động lượng

Chọn: C

Giải thích: Nếu không hề hiệu suất cao của những lực khác (như lực cản, lực ma sát…) thì trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, cơ năng của vật chịu tác dụng của trọng tải hay chịu tác dụng của lực đàn hồi là một đại lượng bảo toàn.

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về giải Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 27: Cơ năng rõ ràng bản file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Đánh giá nội dung nội dung bài viết

Reply
2
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #động #năng #của #một #vật #tại #một #vị #trí #nào #đó #trong #trọng #trường

4249

Review Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường -Thủ Thuật Mới miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm động năng của một vật tại một vị trí nào đó trong trọng trường -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #động #năng #của #một #vật #tại #một #vị #trí #nào #đó #trong #trọng #trường #Thủ #Thuật #Mới