Thủ Thuật về Tiểu tỷ tỷ là gì 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tiểu tỷ tỷ là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-11 01:42:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bảo mật & Cookie

This site uses cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control cookies.Nội dung
Với người khác
Trong gia phả
Trong gia tộc
Với người khác về người thân trong gia đình của tớ
Với người khác về người thân trong gia đình của tớ

A. Xưng hô khi rỉ tai với những người khác:

Tôi (cho phái nam) = Tại hạ/Tiểu sinh/Mỗ/Lão phu (nếu là người già)/Bần tăng (nếu là nhà sư)/Bần đạo (nếu là đạo sĩ)/Lão nạp (nếu là nhà sư già)
Tôi (cho phái nữ) = Tại hạ/Tiểu nữ/Lão nương (nếu là người già)/Bổn cô nương/Bổn phu nhân (người đã có chồng)/Bần ni (nếu là ni cô)/Bần đạo (nếu là nữ đạo sĩ)
Anh/Bạn (ý chỉ người khác) = Các hạ/Huynh đài/Công tử/Cô nương/Tiểu tử/Đại sư (nếu rỉ tai với nhà sư)/Chân nhân (nếu rỉ tai với đạo sĩ)
Anh = Huynh/Ca ca/Sư huynh (nếu gọi người cùng học một sư phụ)
Anh (gọi thân thiện) = Hiền huynh
Em trai = Đệ/Đệ đệ/Sư đệ (nếu gọi người cùng học một sư phụ)
Em trai (gọi thân thiện) = Hiền đệ
Chị = Tỷ/Tỷ tỷ/Sư tỷ (nếu gọi người cùng học một sư phụ)
Chị (gọi thân thiện) = Hiền tỷ
Em gái = Muội/Sư muội (nếu gọi người cùng học một sư phụ)
Em gái (gọi thân thiện) = Hiền muội
Chú = Thúc thúc/Sư thúc (nếu người đó là em trai hoặc sư đệ của sư phụ)
Bác = Bá bá/Sư bá (Nếu người đó là anh hoặc sư huynh của sư phụ)
Cô/dì = A di (Nếu gọi cô ba thì là tam di, cô tư thì gọi là tứ di.)
Dượng (chồng của chị/em gái cha/mẹ) = Cô trượng
Thím/mợ (vợ của chú/cậu) = Thẩm thẩm (Nếu gọi thím ba thì là tam thẩm, thím tư thì gọi là tứ thẩm)
Ông nội/ngoại = Gia gia
Ông nội = Nội tổ
Bà nội = Nội tổ mẫu
Ông ngoại = Ngoại tổ
Bà ngoại = Ngoại tổ mẫu
Cha = Phụ thân
Mẹ = Mẫu thân
Anh trai kết nghĩa = Nghĩa huynh
Em trai kết nghĩa = Nghĩa đệ
Chị gái kết nghĩa = Nghĩa tỷ
Em gái kết nghĩa = Nghĩa muội
Cha nuôi = Nghĩa phụ
Mẹ nuôi = Nghĩa mẫu
Anh họ = Biểu ca
Chị họ = Biểu tỷ
Em trai họ = Biểu đệ
Em gái họ = Biểu muội
Gọi vợ = Hiền thê/Ái thê/Nương tử
Gọi chồng = Tướng công/Lang quân
Anh rể/Em rể = Tỷ phu/Muội phu
Chị dâu = Tẩu tẩu
Cha mẹ gọi con cháu = Hài tử/Hài nhi hoặc tên
Gọi vợ chồng người khác = hiền khang lệ (cách nói lịch sự)

B. Xưng hô trong gia phả:

Ông bà tổ chết rồi: Hiển cao tổ khảo/tỷ
Ông bà tổ chưa chết: Cao tổ phụ/mẫu
Cháu xưng: Huyền tôn
Ông bà cố chết rồi: Hiển tằng tổ khảo/tỷ
Ông bà có chưa chết: Tằng tổ phụ/mẫu
Cháu xưng: Tằng tôn
Ông bà nội chết rồi: Hiền tổ khảo/tỷ
Ông bà nội chưa chết: Tổ phụ/mẫu
Cháu xưng: nội tôn
Cha mẹ chết: Hiển khảo, Hiền tỷ.
a) Chưa chết xưng thân Phụ/mẫu
Cha chết thì con xưng: Cô tử, cô nữ (cô tử: con trai, cô nữ: con gái).
Mẹ chết thì con xưng: Ai tử, ai nữ.
Cha mẹ đều chết thì con xưng: Cô ai tử, cô ai nữ.
b) Xưng hô trong tang lễ
Cha chết trước, sau ông nội chết, tôn con của trưởng tử đứng để tang, gọi là: Đích tôn thừa trọng.
Cha, mẹ chết chưa chôn: Cố phụ, cố mẫu.
Cha, mẹ chết đã chôn: Hiền khảo, hiển tỷ.
Mới chết: Tử.
Đã chôn: Vong.
c) Xưng hô với những người ngoài:
Anh em chú bác ruột với cha mình: Đường bá, đường thúc, đường cô, mình tự xưng là: Đường tôn.
Anh em bạn với cha mình: Niên bá, quý thúc, lịnh cô.
Mình là cháu, tự xưng là: Thiểm điệt, lịnh điệt.
Chú, bác của cha mình, mình kêu: Tổ bá, tổ thúc, tổ cô.
Mình là cháu thì tự xưng là: Vân tôn

C. Xưng hô trong gia tộc

Cha ruột: Thân phụ.
Cha ghẻ: Kế phụ.
Cha nuôi: Dưỡng phụ.
Cha đỡ đầu: Nghĩa phụ.
Con trai lớn (con cả thứ hai): Trưởng tử, trưởng nam.
Con kế: Thứ nam, thứ nữ.
Con út (trai): Quý nam, vãn nam. Gái: quý nữ, vãn nữ.
Mẹ ruột: Sanh mẫu, từ mẫu.
Mẹ ghẻ: Kế mẫu
Con của bà vợ nhỏ kêu vợ lớn của cha là má hai: Đích mẫu.
Mẹ nuôi: Dưỡng mẫu.
Mẹ có chồng khác: Giá mẫu.
Con gái lớn: Trưởng nữ
Má nhỏ, tức vợ bé của cha: Thứ mẫu.
Mẹ bị cha từ bỏ: Xuất mẫu.
Bà vú: Nhũ mẫu.
Chú, bác vợ: Thúc nhạc, bá nhạc.
Cháu rể: Điệt nữ tế.
Chú, bác ruột: Thúc phụ, bá phụ.
Vợ của chú: Thiếm, Thẩm.
Cháu của chú và bác tự xưng là: nội điệt.
Cha chồng: Chương phụ.
Dâu lớn: Trưởng tức.
Dâu thứ: Thứ tức.
Dâu út: Quý tức.
Cha vợ (sống): Nhạc phụ, (chết): Ngoại khảo.
Mẹ vợ (sống): Nhạc mẫu, (chết): Ngoại tỷ.
Con rể: Tế tử.
Chị, em gái của cha, ta kêu bằng cô: Thân cô.
Tự xưng: Nội điệt.
Chồng của cô, Dượng: Cô trượng, tôn trượng.
Chồng của dì: Dượng: Di trượng, biểu trượng.
Cậu, mợ: Cựu phụ, cựu mẫu. Mợ còn gọi là: Câm.
Tự xưng là: Sanh tôn.
Cậu vợ: Cựu nhạc.
Cháu rể: Sanh tế.
Vợ: Chuyết kinh, vợ chết rồi: Tẩn.
Ta tự xưng: Lương phu, Kiểu châm.
Vợ bé:
Thứ thê, trắc thất.
Vợ lớn: Chánh thất.
Vợ sau (vợ chết rồi cưới vợ khác): Kế thất.
Anh ruột: Bào huynh.
Em trai: Bào đệ, cũng gọi: Xá đệ.
Em gái: Bào muội, cũng gọi: Xá muội
Chị ruột: Bào tỷ.
Anh rể: Tỷ trượng.
Em rể: Muội trượng.
Anh rể: Tỷ phu.
Em rể: Muội trượng, còn gọi: Khâm đệ.
Chị dâu: Tợ phụ, Tẩu, hoặc tẩu tử.
Em dâu: Đệ phụ, Đệ tức.
Chị chồng: Đại cô.
Em chồng: Tiểu cô.
Anh chồng: Phu huynh: Đại bá.
Em chồng: Phu đệ, Tiểu thúc.
Chị vợ: Đại di.
Em vợ (gái): Tiểu di tử, thê muội.
Anh vợ: Thê huynh:
Đại cựu: Ngoại huynh.
Em vợ (trai): Thê đệ, Tiểu cựu tử.
Con gái đã có chồng: Giá nữ.
Con gái chưa tồn tại chồng: Sương nữ.
Cha ghẻ, con tự xưng: Chấp tử.
Tớ trai: Nghĩa bộc.
Tớ gái: Nghĩa nô.

D. Khi rỉ tai với những người khác mà nhắc tới người thân trong gia đình của tớ:

Cha mình: thì gọi là gia phụ
Mẹ mình: thì gọi là gia mẫu
Anh trai ruột của tớ: thì gọi là gia huynh/tệ huynh (cách nói khiêm nhường)
Em trai ruột của tớ: thì gọi là gia đệ/xá đệ
Chị gái ruột của tớ: thì gọi là gia tỷ
Em gái ruột của tớ: thì gọi là gia muội
Ông nội/ngoại của tớ: thì gọi là gia tổ
Vợ của tớ: thì gọi là tệ nội/tiện nội
Chồng của tớ: thì gọi là tệ phu/tiện phu
Con của tớ: thì gọi là tệ nhi

E. Khi rỉ tai với những người khác mà nhắc tới người thân trong gia đình của tớ:

Sư phụ người đó: thì gọi là lệnh sư
Cha người đó: là lệnh tôn
Mẹ người đó: là lệnh đường
Cha lẫn mẹ người đó: một lúc là lệnh huyên đường
Con trai người đó: là lệnh lang/lệnh công tử
Con gái người đó: là lệnh ái/lệnh thiên kim
Anh trai người đó: thì gọi là lệnh huynh
Em trai người đó: thì gọi là lệnh đệ
Chị gái người đó: thì gọi là lệnh tỷ
Em gái người đó: thì gọi là lệnh muội
Trong môn phái
Trong giang hồ
Trong hoàng cung
Một số khác

F. Trong môn phái:

a) Môn phái thông thường
Về cơ bản là in như trong mái ấm gia đình nhưng thêm chữ sư đằng trước, có một số trong những điểm khác:
Đệ tử của yêu quái tu luyện nhiều năm gọi thầy là: lão lão
Lão lão gọi đệ tử là: tiểu lão
Chồng của sư phụ: sư trượng/ sư công
( Như trường hợp của vợ chồng Quy Tân Thụ đều nhận đệ tử, 2 người đệ tử đều gọi 2 vợ chồng ông là sư phụ)
Vợ của sư phụ: sư nương/ sư mẫu
Sư phụ của sư phụ: thái sư phụ/ sư tổ
Người sáng lập môn phái: tổ sư (nam)/ tổ sư bà bà (nữ)
Các đời tiếp theo gọi sư tổ đời thứ
Đệ tử: đồ nhi/ đồ tôn (đời tiếp theo)
Đứng đầu một môn phái ở hiện tại: chưởng môn
b) Phật giáo:
Xưng:
Người trẻ tuổi: tiểu tăng (nam), tiểu ni (nữ)
Người cao tuổi: lão nạp (nam), lão ni (nữ)
Xưng chung với ý nhã nhặn: bần tăng/bần ni
Gọi:
Chung chung: thí chủ/tiểu thí chủ/lão thí chủ
Đứng đầu một đường gọi là: Thủ Tọa
Đứng đầu một chùa gọi là: Trụ trì hoặc Phương Trượng
c) Đạo giáo:
Người trẻ tuổi: đạo nhân (nam), đạo cô (nữ)
Người cao tuổi: lão đạo (nam), lão đạo bà (nữ), chân nhân (võ học đặc biệt quan trọng cao siêu)

G. Trong giang hồ:

a) Mới gặp lần đầu:
Đối với nữ trẻ tuổi:
Được gọi: cô nương hoặc tiểu thư (riêng với con nhà giàu sang nổi tiếng)
Xưng lại: tiểu nữ (nhã nhặn), bản cô nương/ ta (ko nhã nhặn)
Đối với nam trẻ tuổi:
Được Gọi: những hạ, huynh đệ/huynh đài (tiểu huynh đệ nếu nhỏ hơn nhiều tuổi) hoặc công tử (riêng với con nhà giàu sang nổi tiếng) hoặc thiếu hiệp (tỏ ý tôn trọng võ học của người đó), tiên sinh (với những người nho nhã),
Xưng lại: tại hạ, hậu bối/ vãn bối/ tiểu bối( khi gặp người to nhiều hơn), ta (ko nhã nhặn)
Nam/nữ cao tuổi:
Được Gọi: Lão tiền bối, đại hiêp/lão hiệp (tỏ ý tôn trọng võ học của người đó)
Xưng: Ta, lão, (tên) + mỗ
Người gặp mặt:
Công tử (riêng với con nhà giàu sang nổi tiếng).
Thiếu hiệp (tỏ ý tôn trọng võ học của người đó).
Tiên sinh (với những người nho nhã).
Hiền huynh/ hiền đệ (gọi thân thiện).
Lão tiền bối, đại hiêp/lão hiệp (tỏ ý tôn trọng võ học của người đó)
Chú ý: tại hạ những hạ là cách xưng hô trung tính tương tự như tôi anh trong ngôn từ tân tiến, vãn bối tiền bối nghĩa là người đi sau và đi trước, thể hiện ý tôn trọng khiêm nhường nói chung dù không cùng môn phái, cùng môn phái hoàn toàn có thể nhờ vào thứ bậc để phân ra trưởng bối, nhị bối, tiểu bối
Khi thân thiết hoàn toàn có thể chuyển sang xưng hô thân thiện như trong mái ấm gia đình.
Khi đã biết cao danh quý tính và chức vị, môn phái thì dựa Từ đó để gọi.
Khi căm thù/tức giận: ta-ngươi
Khi chửi mắng: tiểu tặc, lão tặc, tặc tử (nam), a đầu (nữ)
b) Nếu không đối thoại trực tiếp:
Với nam: Hắn/ Y/ Gã/ Ông ta / Lão ta
Với nữ: Mụ/Ả/ Cô ta/ bà ta /Thị

H. Trong hoàng cung:

a) Ngoại hiệu hoàng thất:
Cha vua (người cha trước đó chưa từng làm vua): Quốc lão
Cha vua (người cha đã từng làm vua rồi truyền ngôi cho con): Thái thượng hoàng
Mẹ vua (chồng trước đó chưa từng làm vua): Quốc mẫu
Mẹ vua (chồng đã từng làm vua): Thái hậu
Mẹ kế (phi tử của vua đời trước): Thái phi
Bà của vua: Thái hoàng thái hậu
b) Xưng khi rỉ tai:
Quốc lão/Thái thượng hoàng: Ta
Thái hoàng thái hậu/Quốc mẫu/Thái hậu: Ai gia/ta/lão thân
c) Các con cháu trong hoàng tộc gọi:
Thái thượng hoàng/Thái hậu : Hoàng gia gia/Hoàng nãi nãi hoặc Hoàng tổ mẫu
Anh trai vua:Vương/ Hoàng huynh
Chị gái vua: Công chúa/Hoàng tỉ
Vua: Hoàng thượng
Vua của đế quốc (thống trị những nước chư hầu): Hoàng đế
Em trai vua: Vương/Hoàng đệ
Em gái vua: Công chúa/Hoàng muội
Bác vua: Vương/Hoàng bá
Chú vua: Vương/Hoàng thúc
Vợ vua: Hoàng hậu/Hoàng hậu nương nương
Cậu vua: Hoàng cữu phụ/Quốc cữu
Cha vợ vua: Quốc trượng
Con trai Thái tử (được chọn kế vị): Hoàng thái tôn
Cháu trai Thái tử (được chọn kế vị): Hoàng thành tôn
Con trai thứ vua chư hầu: Quận vương
Vợ chính quận vương: Quận vương phi
Vợ bé quận vương: phu nhân
Con trai quận vương: Công tử/thiếu gia
Con gái quận vương: Tiểu thư
Con gái vua chư hầu: Quận chúa
Chồng quận chúa: Quận mã
Vợ chính Vương: Vương phi
Vợ bé Vương: Trắc phi/Thứ phi
Thiếp của Vương: Phu nhân
Con trai vua: Hoàng tử ( A ka nhà Thanh)
Con trai vua (người được chỉ định sẽ lên ngôi): Đông cung thái tử/Thái tử
Vợ hoàng tử: Hoàng túc
Vợ thái tử: Thái Tử phi
Con gái vua: Công chúa ( Cách Cách nhà Thanh)
Con rể vua: Phò mã
Con trai trưởng vua chư hầu: Thế tử
Con gái vua chư hầu: Quận chúa
Chồng quận chúa: Quận mã
Con gái vua nhà Thanh: Cách Cách
Con rể vua nhà Thanh: Ngạch phò
Con trai vương: Bối lặc
Con gái vương: Cách cách
Con dâu vương: Phúc tấn
Con rể vương: Ngạch phò
d) Xưng hô:
Vua: Qua từng triều đại vua sẽ có được tên tuổi khác
Thời Hạ Thương Chu: Vương
Thời Xuân Thu Chiến Quốc:
Nước lớn: Vương
Nước nhỏ: Hầu/Công/Bá (thuộc chư hầu)
Từ triều Tấn trở đi: Hoàng đế
Thời Nguyên và Thanh: Đại Hãn
Con vua: Cũng như với vua, con vua cũng khá được gọi thay đổi theo từng triều đại
Con trai:
Thời Hạ Thương Chu tới thời nhà Tần: Công tử
Thời Hán đến Minh: Hoàng tử
Thời Thanh: A ca
Người được chỉ định sẽ lên ngôi: Đông cung thái tử/Thái tử
Vợ chính Đông cung thái tử: Thái tử phi
Vợ hoàng tử: Hoàng túc, hoàng tử phi,
Vợ bé: Trắc phi/thứ phi
Thiếp: Phu nhân
Thời nhà Thanh:
Vợ lớn A ca: Đích phúc tấn
Vợ bé A ca: Trắc phúc tấn
Hoàng Thất tự xưng:
Quả nhân: dùng cho tước nào thì cũng khá được.
Trẫm: chỉ cho Hoàng đế/Vương.
Cô gia: chỉ dùng cho Vương trở xuống. (Vương gia)
Vua gọi những quần thần: chư khanh, chúng khanh
Vua gọi cận thần (được sủng ái): Ái khanh.
Vua gọi vợ (được sủng ái): Ái phi. Không thì gọi (Họ) + Chức vị.
VD: Lan quý phi
Vua gọi vua chư hầu: hiền hầu
Vua, hoàng hậu gọi con (lúc còn nhỏ): hoàng nhi
Các con tự xưng với vua cha: nhi thần
Các con gọi vua cha: phụ hoàng ( Hoàng A Mã), phụ Vương
Các con vua gọi mẹ: mẫu hậu (Hoàng ngạch nương), Vương hậu nương nương
Mẹ ruột: Mẫu phi/mẫu thân
Phi tần khác: Mẫu phi hoặc gọi Tước hiệu + nương nương
Tự xưng: Ta, bổn hoàng tử/bổn công chúa.
Các quan tâu vua: bệ hạ, thánh thượng
Các thê thiếp (gồm có cả vợ) khi rỉ tai với vua xưng là: thần thiếp
Hoàng thái hậu rỉ tai với những quan xưng là: ai gia
Các quan tự xưng khi rỉ tai với vua: hạ thần
Các quan tâu vua: bệ hạ, thánh thượng, đại vương
Các quan tự xưng khi rỉ tai với quan to nhiều hơn (hơn phẩm hàm): hạ quan, ti chức, tiểu chức
Nữ với nam: thiếp, tiện thiếp, nô, nô gia
Lớp nhỏ với lớp lớn: vãn sinh, học viên, hậu học, vãn bối
Ngang hàng nhau: bỉ nhân, tại hạ
Các quan tự xưng với dân thường: bản quan
Dân thường gọi quan: đại nhân
Dân thường khi rỉ tai với quan xưng là: thảo dân, tiểu dân, hạ dân
Người làm những việc vặt ở cửa quan như chạy giấy, quét dọn và sắp xếp, đưa thư, v.v : nha dịch/nha lại/sai nha
Con trai nhà quyền quý và cao sang thì gọi là: công tử
Con gái nhà quyền quý và cao sang thì gọi là: tiểu thư
Đầy tớ trong những mái ấm gia đình quyền quý và cao sang gọi ông chủ là: lão gia
Đầy tớ trong những mái ấm gia đình quyền quý và cao sang gọi bà chủ là: phu nhân
Đầy tớ trong những mái ấm gia đình quyền quý và cao sang gọi con trai chủ là: thiếu gia
Đầy tớ trong những mái ấm gia đình quyền quý và cao sang tự xưng là (khi rỉ tai với bề trên): tiểu nhân
Đầy tớ gọi vợ con trai chủ là: Thiếu phu nhân
Đứa con trai nhỏ theo hầu những người dân quyền quý và cao sang thời phong kiến: tiểu đồng/thư đồng
Các quan thái giám khi rỉ tai với vua, hoàng hậu xưng là: nô tài
Cung nữ chuyên phục dịch xưng là: nô tì
Ngoài ra, riêng với những quan còn tồn tại kiểu thêm họ vào trước chức tước, thành
tên thường gọi. Ví dụ: Quách công công, Lý tổng quản, Lưu hoàng thúc

I. Một số từ khác:

Gọi nhà đất của tớ Theo phong cách khiêm nhường lúc rỉ tai với những người khác thì gọi là: tệ xá/hàn xá
Đứa bé thì gọi là: tiểu hài nhi bé gái thì gọi là: nữ hài nhi bé trai thì gọi là: nam hài nhi
Lưu ý: Nếu trong truyện xưng hô ta ngươi thì tùy vào tình hình, ngữ cảnh xưng hô cho thích hợp. Không nên lạm dụng những thuật ngữ trên này (bảng này chỉ dùng trong trường hợp không hiểu nghĩa của từ đó là gì)
Sưu tầm từ nhiều nơi
4384

Review Tiểu tỷ tỷ là gì ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tiểu tỷ tỷ là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Tiểu tỷ tỷ là gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tiểu tỷ tỷ là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tiểu tỷ tỷ là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiểu tỷ tỷ là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiểu #tỷ #tỷ #là #gì