Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định được Update vào lúc : 2022-04-06 11:58:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định Mới Nhất
Pro đang tìm kiếm từ khóa Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định được Update vào lúc : 2022-04-06 11:57:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

LỊCH SỬ 5BÀI 1: BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI TRƯƠNG ĐỊNHLòch sửKiểm tra : Hãy kể tên một số trong những trong những nhân vật lòch sử tiêu biểu vượt trội vượt trội cho tinh thần chống ngoại xâm mà đã được học ở chương trình Lòch sử lớp 4 ?Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Hoạt động 1 : Giới thiệu về Trương Đònh.Thực dân Pháp nổ súng xâm lược việt nam lúc nào ? Ở đâu?Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Đà NẵngNgày 1 – 9 – 1858, thực dânNgày 1 – 9 – 1858, thực dânPháp nổ súng tiến công Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.Pháp nổ súng tiến công Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.Mở đầu cuộc xâm lược việt nam.Mở đầu cuộc xâm lược việt nam.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược, Khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược, nhân dân Nam Kì đã làm gì ?nhân dân Nam Kì đã làm gì ?Nhân dân Nam Kì đứng lên chống Nhân dân Nam Kì đứng lên chống Pháp.Pháp.Tiêu biểu là những cuộc khởi nghóa của : Tiêu biểu là những cuộc khởi nghóa của :  Trương Đònh.Trương Đònh. Hồ Huân Nghiệp.Hồ Huân Nghiệp. Nguyễn Hữu Huân.Nguyễn Hữu Huân.Võ Duy Dương.Võ Duy Dương. Nguyễn Trung Trực.Nguyễn Trung Trực.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Trong những cuộc khởi nghóa đó, tiêu biểu vượt trội vượt trội nhấtTrong những cuộc khởi nghóa đó, tiêu biểu vượt trội vượt trội nhấtlà cuộc khởi nghóa nào ?là cuộc khởi nghóa nào ?Tiêu biểu là trào lưu kháng chiến Tiêu biểu là trào lưu kháng chiến chống Pháp dưới sự chỉ huy của Trương Đònh.chống Pháp dưới sự chỉ huy của Trương Đònh.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Trình bày những thông tin mà Trình bày những thông tin mà em biết về Trương Đònh.em biết về Trương Đònh. Trương Đònh sinh vào năm 1820, mất năm 1864.Trương Đònh sinh vào năm 1820, mất năm 1864. Quê ở Bình Sơn (Sơn Tònh), Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi.Quê ở Bình Sơn (Sơn Tònh), Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi. Là con của lãnh binh Trương Cầm.Là con của lãnh binh Trương Cầm. Theo cha vào lập nghiệp ở Tân An, thời kì vua Theo cha vào lập nghiệp ở Tân An, thời kì vua Thiệu Trò (1841-1847).Thiệu Trò (1841-1847).Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Hoạt động 2 : Hoạt động 2 : Cuộc khởi nghóa do Cuộc khởi nghóa do Trương Đònh lãnh đạo.Trương Đònh lãnh đạo.Năm 1862, trào lưu kháng chiến chống PhápNăm 1862, trào lưu kháng chiến chống Phápcủa nhân dân ta và của nghóa quân Trương Đònhcủa nhân dân ta và của nghóa quân Trương Đònhnhư thế nào ?ra làm thế nào ?Năm 1862, trào lưu kháng chiến chống PhápNăm 1862, trào lưu kháng chiến chống Phápcủa nhân dân ta đang dâng cao, nghóa quân của nhân dân ta đang dâng cao, nghóa quân Trương Đònh thu được những thắng lợi lớn.Trương Đònh thu được những thắng lợi lớn.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Lúc đó, thực dân Pháp ra làm thế nào ?Lúc đó, thực dân Pháp ra làm thế nào ?Lúc đó, thực dân Pháp hoang mang lo ngại lo ngại lo sợ.Lúc đó, thực dân Pháp hoang mang lo ngại lo ngại lo sợ.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Giữa lúc đó, triều đình nhà Nguyễn đã vội vã làm gì ?Triều đình vội vã kí hòa ước với Triều đình vội vã kí hòa ước với Pháp vào trong thời gian ngày 5-6-1862.Pháp vào trong thời gian ngày 5-6-1862.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Để tách Trương Đònh thoát khỏi trào lưu đấu tranh của nhân dân, triều đình nhà Nguyễn đã làm gì ?Lệnh vua ban xuống buộc Trương Lệnh vua ban xuống buộc Trương Đònh phải giải tán nghóa binh và đi Đònh phải giải tán nghóa binh và đi nhận chức lãnh binh ở An Giang.nhận chức lãnh binh ở An Giang.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Em hiểu lãnh binh có nghóa là gì ?Chức quan võ thời nhà Nguyễn, chỉ huy Chức quan võ thời nhà Nguyễn, chỉ huy quân đội ở một tỉnh.quân đội ở một tỉnh.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH “An Giang” là ở đâu ?Là một trong 3 tỉnh thuộc miền Tây Nam Kì Là một trong 3 tỉnh thuộc miền Tây Nam Kì (Vónh Long, An Giang, Hà Tiên)(Vónh Long, An Giang, Hà Tiên)Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Hoạt động 3 : Những do dự suy nghó và quyết đònh ở đầu cuối của Trương Đònh Hãy nêu rõ những do dự suy nghó của Hãy nêu rõ những do dự suy nghó của Trương Đònh khi nhận được lệnh vua ban ?Trương Đònh khi nhận được lệnh vua ban ?Làm quan phải tuân lệnh vua, nếu không Làm quan phải tuân lệnh vua, nếu không sẽ chòu tội phản nghòch. Nhưng dân chúng sẽ chòu tội phản nghòch. Nhưng dân chúng và nghóa quân không thích giải tán lực và nghóa quân không thích giải tán lực lượng, một lòng một dạ tiếp tục kháng lượng, một lòng một dạ tiếp tục kháng chiến. Giữa lệnh vua và ý dân Trương chiến. Giữa lệnh vua và ý dân Trương Đònh chưa chắc như đinh phải làm thế nào.Đònh chưa chắc như đinh phải làm thế nào.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Thế nào là Thế nào là “tội phản nghòch”“tội phản nghòch” ? ?Tội chống lại nhà vua. Theo Tội chống lại nhà vua. Theo luật pháp phong kiến thì tội luật pháp phong kiến thì tội phản nghòch là tội nặng nhất.phản nghòch là tội nặng nhất.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Lòng dạ rối bời, Trương Đònh chưa chắc như đinh phải Lòng dạ rối bời, Trương Đònh chưa chắc như đinh phải làm thế nào ? Để tương hỗ cho Trương Đònh có làm thế nào ? Để tương hỗ cho Trương Đònh đã đã có được quyết đònh dứt khoát, nhân dân Nam Kì được quyết đònh dứt khoát, nhân dân Nam Kì đã làm gì ?đã làm gì ?Chỉ huy nghóa quân đóng ở Tân An là Phan Chỉ huy nghóa quân đóng ở Tân An là Phan Tuấn Phát truyền thư đi mọi nơi suy tôn Tuấn Phát truyền thư đi mọi nơi suy tôn Trương Đònh làm chủ tướng. Đề xuất này được Trương Đònh làm chủ tướng. Đề xuất này được nhân dân và nghóa quân ủng hộ. Họ suy tôn nhân dân và nghóa quân ủng hộ. Họ suy tôn Trương Đònh làm “Bình Tây Đại nguyên soái”.Trương Đònh làm “Bình Tây Đại nguyên soái”.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Thế nào là “Bình Tây Đại nguyên soái” ?Thế nào là “Bình Tây Đại nguyên soái” ?Người cho chức vụ cao nhất, chỉ huy quân đội Người cho chức vụ cao nhất, chỉ huy quân đội đánh Tây (Pháp).đánh Tây (Pháp).Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Cảm kích trước niềm tin yêu của nghóa quân và Cảm kích trước niềm tin yêu của nghóa quân và nhân dân, Trương Đònh đã làm gì ?nhân dân, Trương Đònh đã làm gì ?Trương Đònh đã quyết đònh ở lại cùng nhân Trương Đònh đã quyết đònh ở lại cùng nhân dân chống giặc.dân chống giặc.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Ngọn cờ “Bình Tây” với khẩu hiệu “Phan – Lâm” Ngọn cờ “Bình Tây” với khẩu hiệu “Phan – Lâm” mãi quốc, triều đình khí dân” (mãi quốc, triều đình khí dân” (Phan Thanh Giản Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp bán nước triều đình bỏ dân) đã và Lâm Duy Hiệp bán nước triều đình bỏ dân) đã tung bay ở khắp nơi gây thêm tin tưởng cho đồng tung bay ở khắp nơi gây thêm tin tưởng cho đồng bào bao nhiêu thì làm cho bè lũ cướp nước và bán bào bao nhiêu thì làm cho bè lũ cướp nước và bán nước khiếp đảm bấy nhiêu.nước khiếp đảm bấy nhiêu.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Thái độ của thực dân Pháp và triều đình nhà Thái độ của thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn trước yếu tố tăng trưởng của những trào lưu Nguyễn trước yếu tố tăng trưởng của những trào lưu chống Pháp ra làm thế nào ?chống Pháp ra làm thế nào ?Hoạt động 4 : Tìm hiểu kết quả và ý nghóa.Thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn Thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn ra sức đàn áp những cuộc khởi nghóa.ra sức đàn áp những cuộc khởi nghóa.Lòch sử“Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Nêu kết quả cuộc khởi nghóa do Nêu kết quả cuộc khởi nghóa do Trương Đònh lãnh đạo ?Trương Đònh lãnh đạo ? Cuộc khởi nghóa thất bại. Trương Đònh mất năm Cuộc khởi nghóa thất bại. Trương Đònh mất năm 1864.1864. Đánh dấu sự suy đốn đến cùng cực của triều đình Đánh dấu sự suy đốn đến cùng cực của triều đình nhà Nguyễn và sự phẩn nộ cao độ của những tầng lớp nhà Nguyễn và sự phẩn nộ cao độ của những tầng lớp nhân dân riêng với giai cấp phong kiến thống trò và thực nhân dân riêng với giai cấp phong kiến thống trò và thực dân Pháp.dân Pháp. Khẳng đònh lòng yêu nước của nhân dân ta.Khẳng đònh lòng yêu nước của nhân dân ta.Hoạt động 5 : Hoạt động 5 : Đóng hoạt cảnh.Đóng hoạt cảnh.Bức tranh vẽ cảnh nhân dân phong soáicho Trương Đònh.Hãy đóng lại cảnh này.Em học tập được ở Trương Đònh điều Em học tập được ở Trương Đònh điều gì ?gì ?Trương Đònh đã dám xả thân vì sự nghiệp Trương Đònh đã dám xả thân vì sự nghiệp cứu dân cứu nước.cứu dân cứu nước.Để ghi nhớ công ơn của Trương Đònh nhân Để ghi nhớ công ơn của Trương Đònh nhân dân ta đã làm gì ?dân ta đã làm gì ?Đặt tên ông cho tên của những đường, phố … Đặt tên ông cho tên của những đường, phố … “Bình Tây Đại Nguyên Soái” TRƯƠNG ĐỊNH Ghi nhớ :Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn kí hòa ước, nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp. Triều đình ra lệnh cho Trương Đònh phải giải tán lực lượng kháng chiến nhưng Trương Đònh nhất quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược.Về nhà :- Tìm hiểu thêm về Trương Đònh và trào lưu khởi nghóa do ông lãnh đạo.- Chuẩn bò bài : Nguyễn Trường Tộ mong ước canh tân giang sơn.

Nội dung chính

  Sau khi thực dân Pháp xâm lược việt nam, nhân dân Nam Kì đã đứng lên chống Pháp , tiêu biểu vượt trội vượt trội là cuộc khởi nghĩa Trương Định, Hồ Xuân Nghiệp, Nguyễn Hữu Huân…trong số đó lớn số 1 là trào lưu kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trương Định. Bài học ngày ngày hôm nay, toàn bộ toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu. NỘI DUNG TRẮC NGHIỆMA. Kiến thức trọng tâm

Sau khi thực dân Pháp xâm lược việt nam, nhân dân Nam Kì đã đứng lên chống Pháp , tiêu biểu vượt trội vượt trội là cuộc khởi nghĩa Trương Định, Hồ Xuân Nghiệp, Nguyễn Hữu Huân…trong số đó lớn số 1 là trào lưu kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trương Định. Bài học ngày ngày hôm nay, toàn bộ toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Kiến thức trọng tâm

  Ngày 1/9/1858, thực dân Pháp xâm lược việt nam
  Từ đó đến năm 1945, nhân dân đã kiên cường đấu tranh, dũng cảm đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ, quyết giành lại độc lập dân tộc bản địa bản địa.
  Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội vượt trội của nhân dân Nam Kì: Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Huân, Võ Duy Dương, Nguyễn Trường Tộ,…Lớn nhất trào lưu kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trương Định.
  Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn lại ban lệnh xuống buộc Trương Định phải giải tán nghĩa quân và đi nhận chức ở An Giang.
  Điều kiến Trương Định lại do dự, lo nghĩ là làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không chịu tội phản nghịch, nhưng dân chúng và nghĩa quân không thích giải tán lực lượng, một lòng, một dạ tiếp tục kháng chiến.
  Trước do dự đó, nghĩa quân và dân chúng đã suy tôn Trương Định là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”. Điều này đã cổ vũ, động viên ông quyết tâm đánh giặc.
  Trương Định đã dứt khoát phản đối mệnh lệnh của triều đình và quyết tâm đánh giặc.

Câu 1: Trang 4 – sgk lịch sử 5

Em hãy nêu những do dự, tâm ý của Trương Định khi nhận được lệnh vua?

Câu 2: Trang 4 – sgk lịch sử 5

Em hãy cho biết thêm thêm thêm thêm tình cảm của nhân dân riêng với Trương Định?

Câu 3: Trang 4 – sgk lịch sử 5

Trương Định đã làm gì để đáp lại niềm tin yêu của nhân dân?

=> Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 1: “Bình Tây đại nguyên soái” Trương Định (P2)

giải môn lịch sử 5 bài 1, hướng dẫn vấn đáp vướng mắc bài 1 lịch sử 5, giải bài bình tây đại nguyên soái lịch sử 5, giải rõ ràng bài 1 trang 4 lịch sử 5.

Share Link Tải Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiêu #sử #Bình #Tây #Đại #Nguyên #soái #Trương #Định

4238

Review Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiêu sử Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiêu #sử #Bình #Tây #Đại #Nguyên #soái #Trương #Định