Thủ Thuật về Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam Đầy đủ 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-05-23 19:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam được Update vào lúc : 2022-05-23 18:45:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

  2/21/2022 1:00:27 AM

  Đất việt nam đang trên đà tăng trưởng theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa. Cùng với đó là nhu yếu sử dụng nguồn tích điện ngày càng cao ở mọi mặt đời sống, tron …

   View 1741 Số lượt tải 0 File pdf Số trang 104

  2/21/2022 1:00:28 AM

  Hiện nay tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm thủ công tự phát đang xẩy ra ở thật nhiều nơi. Với số lượng điểm giết mổ nhỏ lẻ nhiều và phân loại rải rác khắp những kh …

   View 2656 Số lượt tải 8 File doc Số trang 22

  2/21/2022 1:00:29 AM

  Đặt yếu tố Một trong những yếu tố nằm trong những quan tâm số 1 nêu lên cho việc nghiệp thay đổi giang sơn, đó là tăng trưởng nguồn nhân lực (NNL). Với vai trò …

   View 494 Số lượt tải 3 File doc Số trang 25

  2/21/2022 1:00:30 AM

  Tiến bộ của khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng ngày càng được ứng dụng phục vụ công cuộc chăm sóc sức mạnh thể chất con người nhiều hơn nữa thế nữa.Kỹ thuật bức xạ được ứng dụng rộng tự do trong c …

   View 1131 Số lượt tải 1 File doc Số trang 37

  2/21/2022 1:00:30 AM

  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm trước đó đó đó của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới cơ bản, toàn vẹn và tổng thể giáo dục và đào …

   View 7062 Số lượt tải 57 File doc Số trang 17

Vấn đề tôn giáo từ lâu là một yếu tố nhạy cảm không riêng gì có riêng với Việt Nam mà còn với nhiều nước trên toàn toàn thế giới. Hiện nay, tôn giáo ngày càng can thiệp sâu hơn vào đời sống chính trị với nhiều hình thức rất rất khác nhau, vì thế luôn nên phải có hiểu biết thấu đáo trước lúc xử lý và xử lý về những yếu tố. Vấn đề tôn giáo đã từng bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách tận dụng phục vụ cho thủ đoạn xâm lược và chống phá cách mạng ở Việt Nam nói riêng và những nước xã hội chủ nghĩa nói chung. Chúng sử dụng tôn giáo như một chiêu thức trong thủ đoạn diễn biến hòa bình hòng chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như những nước khác. Việt Nam là một vương quốc tồn tại nhiều tôn giáo rất rất khác nhau và phong phú về khunh hướng tăng trưởng trên phạm vi toàn nước. Vì vậy để tiến hành thắng lợi công cuộc thay đổi ở việt nam, trước hết yên cầu Đảng và nhà việt nam nên phải có cái nhìn đúng đắn những yếu tố lí luận và thực tiễn về yếu tố tôn giáo cũng như có những chủ trương về tôn giáo một cách thích hợp và linh hoạt trong tình hình lúc bấy giờ. Nhìn chung mọi giáo lý của những tôn giáo đều tiềm ẩn tính nhân văn thâm thúy. Những chiết lý ấy tương hỗ cho con người sống với nhau thân thiện hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân, hiệp hội, với việc tăng trưởng chung của toàn xã hội. Tôn giáo là yếu tố tự do tin ngưỡng của mỗi công dân. Vì vậy trong khuynh hướng trên con phố xây dựng xã hội chủ nghĩa, Đảng và nhà việt nam luôn coi trọng vai trò của những tôn giáo. Mặt khác ở Việt Nam trong lịch sử, tôn giáo đã biết thành tận dụng để phục vụ cho tiềm năng chính trị, và ngày này vẫn còn đấy đấy tồn tại những kẻ tận dụng tôn giáo để chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa của ta. Chính vì thế mà từng người dân cần xác lập rõ tư tưởng tự do tín ngưỡng phải tuy nhiên tuy nhiên với chấp hành pháp lý của Đảng và nhà nước. Đó cũng là nguyên do tôi quyết định hành động hành vi làm đề tài tiểu luận “Thực trạng xử lý và xử lý tôn giáo ở Việt Nam lúc bấy giờ ”.

Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Thực trạng xử lý và xử lý tôn giáo ở Việt Nam lúc bấy giờ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Vấn đề tôn giáo từ lâu là một yếu tố nhạy cảm không riêng gì có riêng với Việt Nam mà còn với nhiều nước trên toàn toàn thế giới. Hiện nay, tôn giáo ngày càng can thiệp sâu hơn vào đời sống chính trị với nhiều hình thức rất rất khác nhau, vì thế luôn nên phải có hiểu biết thấu đáo trước lúc xử lý và xử lý về những yếu tố. Vấn đề tôn giáo đã từng bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách tận dụng phục vụ cho thủ đoạn xâm lược và chống phá cách mạng ở Việt Nam nói riêng và những nước xã hội chủ nghĩa nói chung. Chúng sử dụng tôn giáo như một chiêu thức trong thủ đoạn diễn biến hòa bình hòng chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như những nước khác. Việt Nam là một vương quốc tồn tại nhiều tôn giáo rất rất khác nhau và phong phú về khunh hướng tăng trưởng trên phạm vi toàn nước. Vì vậy để tiến hành thắng lợi công cuộc thay đổi ở việt nam, trước hết yên cầu Đảng và nhà việt nam nên phải có cái nhìn đúng đắn những yếu tố lí luận và thực tiễn về yếu tố tôn giáo cũng như có những chủ trương về tôn giáo một cách thích hợp và linh hoạt trong tình hình lúc bấy giờ. Nhìn chung mọi giáo lý của những tôn giáo đều tiềm ẩn tính nhân văn thâm thúy. Những chiết lý ấy tương hỗ cho con người sống với nhau thân thiện hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân, hiệp hội, với việc tăng trưởng chung của toàn xã hội. Tôn giáo là yếu tố tự do tin ngưỡng của mỗi công dân. Vì vậy trong khuynh hướng trên con phố xây dựng xã hội chủ nghĩa, Đảng và nhà việt nam luôn coi trọng vai trò của những tôn giáo. Mặt khác ở Việt Nam trong lịch sử, tôn giáo đã biết thành tận dụng để phục vụ cho tiềm năng chính trị, và ngày này vẫn còn đấy đấy tồn tại những kẻ tận dụng tôn giáo để chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa của ta. Chính vì thế mà từng người dân cần xác lập rõ tư tưởng tự do tín ngưỡng phải tuy nhiên tuy nhiên với chấp hành pháp lý của Đảng và nhà nước. Đó cũng là nguyên do tôi quyết định hành động hành vi làm đề tài tiểu luận “Thực trạng xử lý và xử lý tôn giáo ở Việt Nam lúc bấy giờ ”. 2. Mục đích, trách nhiệm, phạm vi nghiên cứu và phân tích và phân tích 2.1. Mục đích nghiên cứu và phân tích và phân tích Đề tài này nghiên cứu và phân tích và phân tích tình hình xử lý và xử lý tôn giáo ở Việt Nam lúc bấy giờ 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích và phân tích Nêu rõ tình hình xử lý và xử lý tôn giáo ở Việt Nam lúc bấy giờ và đưa ra 1 số giải pháp để xử lý và xử lý tốt yếu tố tôn giáo lúc bấy giờ. 2.3. Phạm vi nghiên cứu và phân tích và phân tích Đề tài này chỉ triệu tập nghiên cứu và phân tích và phân tích yếu tố xử lý và xử lý tôn giáo ở Việt Nam lúc bấy giờ. 3. Phương pháp nghiên cứu và phân tích và phân tích -Phương pháp chung: + Chủ nghĩa duy vật biện chứng + Chủ nghĩa duy vật lịch sử -Phương pháp rõ ràng: +Phương pháp phân tích + Phương pháp tổng hợp +Phương pháp thống kê 4. Ý nghĩa đề tài Qua đề tài giúp ta thấy rõ được tình hình tôn giáo ở Việt Nam lúc bấy giờ. Đồng thời thấy được tình hình và giải pháp ở Việt Nam riêng với yếu tố tôn giáo thông qua những cơ sở lí luận của chủ nghĩa Mác- Lênin 5. Kết cấu đề tài Đề tài gồm 4 phần: -Phần mở đầu -Phần nội dung -Phần kết bài -Phần tài liệu tìm hiểu thêm -Phần nội dung thì gồm 3 chương: + Chương 1 Quan điểm chung về tôn giáo của chủ nghĩa Mác-Lênin + Chương 2 Tình hình xử lý và xử lý yếu tố tôn giáo ở Việt Nam lúc bấy giờ + Chương 3 Những giải pháp để xử lý và xử lý yếu tố tôn giáo ở Việt Nam lúc bấy giờ B. PHẦN NỘI DUNG Chương 1 QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ TÔN GIÁO THEO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN 1.1. Khái niệm về tôn giáo Tôn giáo là một hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ xã hội Ra đời rất sớm trong lịch sử quả đât và tồn tại phổ cập ở hầu hết những hiệp hội người trong lịch sử Hàng trăm năm qua. Nói chung bất kể tôn giáo nào, với hình thái tăng trưởng khá khá đầy đủ của nó, cũng đều gồm có: ý thức tôn giáo (thể hiện ở ý niệm về những đấng thiêng liêng cùng những tín ngưỡng tương ứng) và khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai triển khai tôn giáo cùng với những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi mang tính chất chất chất chất chất nghi thức tín ngưỡng của nó. Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, “toàn bộ mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là yếu tố phản ánh hư ảo – vào trong đầu óc của con người – của những lực lượng ở bên phía ngoài chi phối môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày của tớ; chỉ là yếu tố phản ánh trong số đó những lực lượng ở trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế”. 1.2. Bản chất của tôn giáo Dựa trên cơ sở của ý niệm duy vật về lịch sử, cũng như những ý niệm của C. Mác về tôn giáo, Ph Ăng-ghen đã đưa ra một định nghĩa có tính chất tầm cỡ từ tầm nhìn triết học về tôn giáo như sao: “Nhưng toàn bộ mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là yếu tố phản ánh hư ảo –vào đầu óc con người –của những lực lượng bên phía ngoài chi phối môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày của tớ; chỉ là yếu tố phản ánh trong số đó những lực lượng ở trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế’’. Định nghĩa này sẽ không còn hề những đã chỉ ra được bản chất của tôn giáo mà còn chỉ ra con phố hình thành ý thức hay niềm tin tôn giáo. Ở định nghĩa trên toàn bộ toàn bộ chúng ta thấy rằng, Ph Ăng-ghen đã tiếp tục yếu tố nhận định rằng con người sáng tạo ra tôn giáo (tất yếu con người ở đấy là con người của hiện thực lịch sử). Sự sáng tạo ra tôn giáo của con người được thực thi của yếu tố phản ánh mà con người sáng tạo ra tôn giáo là sức mạnh bên phía ngoài thống trị môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày của con người, còn phương thức nhận thức để tạo ra tton giáo là phương thức hư ảo. Với chủ đề đối tượng người dùng người tiêu dùng và phương thức của nhận thức như trên thì kết quả là con người tạo ra cái siêu nhiên thần thánh trong đầu óc của tớ thuộc nghành ý thức và niềm tin Định nghĩa của Ph. Ăng-ghen về tông giáo tuy là định nghĩa có tính chất bao quát về hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ tôn giáo, là định nghĩa rộng nhưng đã và đang chỉ rõ cái đặc trưng, cái bản chất của tôn giáo là niềm tin hay toàn toàn thế giới quan hoang đường hư ảo của con người. Sự Ra đời hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ tôn giáo với bản chất như trên là tất yếu khách quan, vì khi con người bị bất lực trước sức thỏa sức tự tin của toàn toàn thế giới bên phía ngoài thì con người cần đến tôn giáo nhằm mục đích mục tiêu bù đắp cho việc bất lực ấy. Điều này cũng nghĩa là bản chất tôn giáo được thể hiện rõ ràng nhất thông qua hiệu suất cao đền bù hư ảo của nó. 1.3. Nguyên nhân của tôn giáo Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tôn giáo vẫn còn đấy đấy tồn tại. Điều đó có nhiều nguyên nhân, trong số đó có những nguyên nhân hầu hết sau:  -Nguyên nhân nhận thức: Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong chủ trương xã hội chủ nghĩa trình độ dân trí chưa thật cao, nhiều hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ tự nhiên và xã hội đến nay khoa học chưa lý giải được. Do đó trước sức mạnh tự phát của giới tự nhiên và xã hội mà con người vẫn chưa thể nhận thức và khắc chế được đã làm cho một bộ phận nhân dân đi tìm sự an ủi, che chở và lý giải chúng từ sức thỏa sức tự tin của thần linh.   -Nguyên nhân kinh tế tài chính tài chính: Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính vẫn còn đấy đấy tồn tại nhiều thành phần kinh tế tài chính tài chính với những quyền lợi rất rất khác nhau của những giai cấp, tầng lớp xã hội. Trong đời sống hiện thực, sự bất bình đẳng về kinh tế tài chính tài chính, chính trị, văn hoá, xã hội vẫn còn đấy đấy trình làng, sự khác lạ khá lớn về đời sống vật chất, tinh thần Một trong những nhóm dân cư còn tồn tại phổ cập. Do đó, những yếu tố may rủi ngẫu nhiên vẫn tác động thỏa sức tự tin đến con người, làm cho họ dễ trở nên thụ động với tư tưởng nhờ cậy, cầu mong vào những lực lượng siêu nhiên. -Nguyên nhân tâm ý: Tín ngưỡng, tôn giáo đã tồn tại lâu lăm trong lịch sử quả đât, đã trợ thành niềm tin, lối sống , phong tục tập quán, tình cảm của một bộ phận phần đông quần chúng nhân dân, qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, mặc dầu trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa đã có những biến hóa thỏa sức tự tin về kinh tế tài chính tài chính, chính trị- xã hội, tuy nhiên tôn giáo vẫn không thể biến hóa ngay cùng với tiến độ của những biến hóa kinh tế tài chính tài chính- xã hội mà nó phản ánh. Điều này đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, trong quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, ý thức xã hội thường có tính bảo thủ hơn so với việc biến hóa của tồn tại xẫ hội, trong số đó ý thức tôn giáo thường lại là yếu tố mang tính chất chất chất chất chất bền vững nhất trong đời sống tinh thần của mỗi con người, của xã hội. -Nguyên nhân chính trị – xã hội: Xét về mặt giá trị, có những nguyên tắc của tôn giáo phù phù thích phù thích hợp với chủ nghĩa xã hội, với chủ trương, đường lối, chủ trương của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đó là những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn với tinh thần nhân đạo, hướng thiệnđáp ứng được nhu yếu của một bộ phận quần chúng nhân dân. Chính vì thế, trong một chừng mực nhất định, tôn giáo có sức thu hút thỏa sức tự tin riêng với một bộ phận quần chúng nhân dân. Mặt khác, những thế lực phản động tận dụng tôn giáo như một phương tiện đi lại đi lại để chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. -Nguyên nhân văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn Trong thực tiễn sinh hoạt văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn xã hội, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đã phục vụ được phần nào nhu yếu văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn tinh thần của hiệp hội xã hội và trong một mức độ nhất định, có ý nghĩa giáo dục ý thức hiệp hội, phong thái, lối sống của mỗi thành viên trong hiệp hội. Về phương diện sinh hoạt văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, tôn giáo thường được thực thi dưới hình thức là những nghi lễ tín ngưỡng cùng với những lời răn theo chuẩn mực đạo đức phù phù thích phù thích hợp với ý niệm của mỗi loại tôn giáo. Những sinh hoạt văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn có tính chất tín ngưỡng, tôn giáo ấy đã thu hút một bộ phần quần chúng nhân dân xuất phát từ nhu yếu văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn tinh thần, tình cảm của tớ. Trên đấy là những nguyên nhân cơ bản khiến tôn giáo vẫn còn đấy đấy tồn tại trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cùng với tiến trình đó, tôn giáo cũng cõ những biến hóa cùng với việc thay đỏi của những Đk kinh tế tài chính tài chính- xã hội, với quy trình tái tạo xã hội cũ , xây dựng xã hội mới. 1.4. Các nguyên tắc xử lý và xử lý tôn giáo theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin Để xử lý và xử lý tốt yếu tố tôn giáo trong quy trình xây dựng chủ nghĩa xã hội cần quán triệt những quan điểm sau: -Thế giới quan duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin và toàn toàn thế giới quan tôn giáo là trái chiều nhau. Tuy nhiên, chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ ra rằng: không bao giờ được phép xem thường hoặc trấn áp tôn giáo hợp pháp của nhân dân; phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. -Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và hệ tư tưởng tôn giáo rất rất khác nhau cơ bản về toàn toàn thế giới quan, nhân sinh quan và con người đi tới tự do, niềm sung sướng cho con người. Khắc phục dần những ảnh hưởng xấu đi của tôn giáo phải gắn sát với quy trình tái tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. -Tôn trọng, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của công dân; mọi người dân có hay là không hề tín ngưỡng, tôn giáo đều bình đẳng về quyền hạn. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp lý. Nghiêm cấm những kẻ tận dụng tôn giáo để hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đi ngược lại quyền lợi của nhân dân. -Thực hiện đoàn kết toàn dân, đoàn kết những người dân dân theo hoặc không theo tôn giáo; đoàn kết những người dân dân theo những tôn giáo rất rất khác nhau; đoàn kết những tôn giáo hợp pháp, chân chính để cùng xây dựng giang sơn. -Cần phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tượng trong xử lý và xử lý yếu tố tôn giáo. Mặt tư tưởng thể hiện nhu yếu tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân nên phải tôn trọng. Mặt chính trị thể hiện sự tận dụng tôn giáo để chống lại sự nghiệp cách social chủ nghĩa. Do vậy, đấu tranh để vô hiệu mặt chính trị phản động trong nghành nghề nghề tôn giáo là trách nhiệm thường xuyên. -Phải có quan điểm lịch sự rõ ràng khi xử lý và xử lý yếu tố xử lý và xử lý yếu tố tôn giáo. Bởi vì ở những thời kỳ lịch sử rất rất khác nhau, vai trò, tác động của từng tôn giáo riêng với đời sống xã hội rất rất khác nhau. Chương 2 TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM 2.1.Vài nét về tôn giáo ở Việt Nam Tôn giáo tại Việt Nam khá phong phú, gồm có những nhánh Phật giáo như Đại thừa, Tiểu thừa, Hòa Hảo,một số trong những trong những nhánh Kitô giáo như Công giáo Rooma, tin lành, tôn giáo nội sinh như Đao Cao Đài, và một số trong những trong những tôn giáo khác. Nền tín ngưỡng dân gian bản địa cho tới nay vẫn vẫn vẫn đang còn ảnh hưởng nhất định tại Việt Nam. Nhiều người dân Việt Nam xem họ là những người dân dân không tôn giáo, tuy nhiên họ có đi đến những khu vực tôn giáo vào một trong những trong những vài dịp trong năm. Theo tác giả Trần Đình Hượi, người Việt Nam được cho là ít có tinh thần tôn giáo, những tôn giáo thường được triệu tập ở mặt thờ cúng, còn mặt giáo lý, tinh thần lại ít được quan tâm. Theo số liệu cuộc Tổng khảo sát Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 thì toàn quốc có 15.651.467 người xác nhận mình theo một tôn giáo nào đó. Cùng với đó, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một quy mô sinh hoạt tôn giáo phổ cập, được thực hành thực tiễn thực tiễn bởi hầu hết dân cư. Để quản trị và vận hành nhà nước về tôn giáo, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng Ban Tôn giáo Chính phủ để phục vụ việc quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những tôn giáo, tín ngưỡng.  Việt Nam thời cổ đã có những hình thức thực hành thực tiễn thực tiễn tôn giáo riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng tự nhiên. Các hình trang trí trên trống đồng Đông Sơn đã phản ánh những nghi lễ tôn giáo thời ấy, trong số đó mô tả thật nhiều về hình ảnh một loài chim, mà rõ ràng là chim Lạc, khiến những sử gia tin rằng, chúng là đối tượng người dùng người tiêu dùng được người Việt cổ tin thờ. Ngoài ra, con Rồng cũng rất được xuất hiện nhiều trong những thành phầm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp, mỹ thuật Việt Nam, phát sinh từ việc thờ kính Lạc Long Quân, một lịch sử thuở nào về người được cho là cha đẻ của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam. Bên cạnh đó, những đối tượng người dùng người tiêu dùng tự nhiên khác ví như thú hoang dã, núi, sông, biển… cũng rất được người Việt tôn làm thần bảo vệ, chúc phúc cho con người. Tôn giáo tại Việt Nam có mối liên hệ với nền văn minh Trung Hoa và văn minh Ấn Độ nhưng người Việt còn phối hợp yếu tố truyền thống cuội nguồn cuội nguồn đạo đức dân tộc bản địa bản địa mình vào đó để hình thành tôn giáo mang bản sắc riêng. Trong thời quân chủ tại Việt Nam, Nho giáo được cơ quan ban ngành thường trực khuyến khích, sẽ là nền tảng của chủ trương khoa cử, nhiều văn miếu được xây dựng trong toàn nước. Tuy nhiên trong những Triều đại như nhà Lý, nhà Trần và những chúa Nguyễn Phật giáo cũng luôn hoàn toàn có thể có vai trò quan trọng trong triều đình và được những cty ban ngành thường trực phong kiến khuyến khích. Các tôn giáo xuất hiện lâu lăm tại Việt Nam là Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo (gọi chung là tam giáo). Sau năm 1954, khi người cộng sản cầm quyền tại miền Bắc, họ xem yếu tố tâm linh như thể một đối tượng người dùng người tiêu dùng đấu tranh tư tưởng, thậm chí còn còn là một đấu tranh bằng ý thức hệ. Họ nỗ lực diệt trừ mê tín dị đoan dị đoan dị đoan đến mức mọi chuyện liên quan đến tâm linh đều bị đả phá Đền Hùng cũng trở nên phá vì bị nhận định rằng đó là mê tín dị đoan dị đoan dị đoan. Họ xóa đi toàn bộ, trong lúc đáng lẽ tín ngưỡng tôn giáo là thuộc về nhu yếu, quyền cơ bản của con người. Ở miền Bắc, từ thời gian năm 1954 cho tới đầu trong năm 1980 hầu như không tồn tại những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt thực hành thực tiễn thực tiễn tín ngưỡng nữa thì trong mức chừng thời hạn đó, trong miền Trung và miền Nam vẫn duy trì. Việc ngắt quãng trong thuở nào gian dài, từ 1954 đến đầu trong năm 80 đã làm cho khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống lễ hội bị phá vỡ. Từ năm 1986 đến nay, gần 8.000 lễ hội đã được phục hồi và hình thành mới, được quan tâm nhiều nhất là lễ hội dân gian. Việc phục hồi lễ hội đang rất được phản chiếu dưới nhãn quan là văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn tinh thần mà quên đi mất phần trình diễn, phô bày nghi thức, biểu lộ của người dân riêng với thần linh. Hiện nay, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chủ trương tự do tín ngưỡng, nhưng có một số trong những trong những nguyên tắc khiến việc thực hành thực tiễn thực tiễn đôi lúc lại bị ngăn cản bởi một vài thành viên thiếu hiểu biết Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phân tích và phân tích tôn giáo, nhận xét “dường như những chủ trương về tôn giáo nghiêm trọng và sai lầm không mong muốn không mong ước trước kia mà cả lúc bấy giờ nữa đã tạo ra một quy trình sa mạc hóa về tâm linh ở Việt Nam, để giờ đây tâm hồn của người Việt đang trở thành một bãi hoang hoàn toàn hoàn toàn có thể đồng ý nhiều chủng loại bụi gai xương rồng và không thể trồng được loại cây có hoa thơm, quả ngọt”. Theo ông, đấy là bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề về việc tránh việc tạo ra những sa mạc nhận thức như đã từng làm, vì không hề ai khác, chính những thế hệ người Việt sau này sẽ phải gánh ghánh đỡ hậu quả. 2.2. Thực trạng xử lý và xử lý những yếu tố tôn giáo ở Việt Nam 2.2.1. Ưu điểm – Phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, đạo đức của tôn giáo. Do tôn giáo có sự sát cánh lâu dài với con người trong lịch sử, nên hoàn toàn hoàn toàn có thể xem nó như một phần tài sản văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của quả đât. Trong quy trình tăng trưởng, Viral trên bình diện toàn toàn thế giới, tôn giáo không riêng gì có đơn thuần chuyển tải niềm tin của con người, mà còn tồn tại vai trò chuyển tải, hoà nhập văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn và văn minh, góp thêm phần duy trì đạo đức xã hội nơi trần thế. Nó có ảnh hưởng thỏa sức tự tin đến đời sống tinh thần của con người. Với tư cách một bộ phận của ý thức hệ tôn giáo đã đem lại cho hiệp hội xã hội, cho từng khu vực, mỗi vương quốc, mỗi dân tộc bản địa bản địa những biểu lộ độc lạ thể hiện trong cách ứng xử, lối sống, phong tục, tập quán, trong những yếu tố văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn vật chất cũng như tinh thần. -Điều dễ nhận thấy là, những khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đạo đức của tôn giáo rất rất rất khác nhau về niềm tin, rất xa nhau về địa lý vẫn vẫn vẫn đang còn một mẫu số chung là nội dung khuyên thiện. Điểm mạnh trong truyền thụ đạo đức tôn giáo là ngoài những điều phù phù thích phù thích hợp với tình cảm đạo đức của nhân dân, nó được thực thi thông qua tình cảm tín ngưỡng, niềm tin vào giáo lý. Do đó, tình cảm đạo đức tôn giáo được tín đồ tiếp thu, tạo thành đức tin thiêng liêng bên trong và chi phối hành vi ứng xử của tớ trong những quan hệ hiệp hội. Họat động hướng thiện của con người được tôn giáo hóa sẽ trở nên thỏa sức tự tin hơn, nhiệt thành hơn. -Là hình thức phản ánh đặc trưng, phản ánh hư ảo toàn toàn thế giới hiện thực, tôn giáo đã góp thêm phần khắc chế những hành vi phi đạo đức. Do tuân thủ những điều răn dạy về đạo đức của những tôn giáo, nhiều tín đồ đã sống và ứng xử đúng đạo lý, góp thêm phần làm cho xã hội ngày càng thuần khiết. -Đặc biệt, đạo đức tôn giáo được hình thành trên cơ sở niềm tin vào cái siêu nhiên (Thượng đế, Chúa, Thánh Ala) và sau này, Đức Phật cũng rất được thiêng hóa, nên những tín đồ thực hành thực tiễn thực tiễn đạo đức một cách rất tự nguyện, tự giác. Song, suy cho cùng, việc thực thi những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức ấy cũng là để phục vụ cho mềm tin siêu nhiên. Sự xen kẽ thời gian giữa kỳ vọng và sợ hãi, giữa cái thực và cái thiêng đã mang lại cho tôn giáo kĩ năng thuyết phục tín đồ khá thỏa sức tự tin. Trên thực tiễn, toàn bộ toàn bộ chúng ta thấy nhiều người cung tiến thật nhiều tiền của vào việc xây dựng chùa chiền, làm từ thiện vốn là những tín đồ tôn giáo. -Đạo đức tôn giáo hướng con người đến những giá trị nhân bản, góp thêm phần tích cực vào việc hoàn thiện đạo đức thành viên. Bất kỳ tôn giáo nào thì cũng đề cập đến tình yêu. Tinh thần “từ bi” trong Phật giáo không riêng gì được bố trí theo phía tới con người, mà còn đến hơn hết muôn vật, cỏ cây Phật giáo lôi kéo lòng nhân đạo, yêu thương và bảo vệ sự sống. Đặc biệt, trong quan hệ giữa con người với con người, Phật giáo muốn tình yêu thương ấy phải trở thành hành vi “bố thí”, tương hỗ những người dân dân đau khổ hoặc “nhẫn nhục” để giữ gìn đoàn kết. -Muốn giải thóat khỏi đau khổ, con người phải tự hoàn thiện đạo đức thành viên, diệt trừ tham, sân, si, xoá bỏ vô minh, chặt đứt cây “nghiệp” để vượt qua biển khổ luân hồi. Đạo đức của Kitô giáo cũng đề cập đến tình yêu: yêu thương bản thân mình, yêu tha nhân và yêu vạn vật vạn vật thiên nhiên, trong số đó, yêu tha nhân là trọng tâm của ý niệm đạo đức về tình yêu. Những chuẩn mực của đạo đức Kitô giáo giúp con người hoàn thiện đạo đức thành viên trong quan hệ với hiệp hội. Tình yêu tha nhân ở đây không đơn thuần là tình yêu trong tâm tưởng mà được rõ ràng hóa: cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách nát nát mặc, chăm sóc người ốm đau, bệnh họan, khuyên can người lầm lỗi Tóm lại, đấy là những hành vi đạo đức rất rõ ràng ràng ràng, rất thiết thực khi trong xã hội còn nhiều cảnh khổ nên phải cứu vớt, giúp sức. -Tuy nhiên, tình yêu, lòng từ bi mà đạo đức tôn giáo đề cập đến còn chung chung, trừu tượng. Các tôn giáo đều muốn san bằng mọi bất công, xích míc trong xã hội bằng đạo đức ý tưởng đó dù tất đẹp, nhưng khó hoàn toàn hoàn toàn có thể hiện thực hóa trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường trần thế. Song, hoàn toàn hoàn toàn có thể nói rằng rằng, việc hoàn thiện đạo đức thành viên mà đạo đức tôn giáo đưa ra nhằm mục đích mục tiêu hướng tới tiềm năng siêu nhiên, hướng tới chốn Thiên đường của Chúa hay cõi Niết bàn của Phật, dẫu sao vẫn vẫn vẫn đang còn những tác động tích cực đến đạo đức thành viên và xã hội. -Tất cả những tôn giáo như: Phật Giáo, Kitô Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, đều hướng thiện, muốn con người hoàn hảo nhất nhất hơn, tôn giáo nào thì cũng dậy con người thao tác tốt không khiến oán thù, tu dưỡng rèn luyện đạo đức và giúp con người hiểu hơn về nhận thức cũng như bản chất con người. -Hầu hết những tôn giáo đều hướng tới con người tới điều thiện cái tốt đẹp khuyên răn con người làm điều hay lẽ phải và nhân từ với đồng loại. 2.2.2. Hạn chế Bên cạnh về mặt ưu điểm tôn giáo ở Viêt Nam lúc bấy giờ còn tồn tại những hạn chế của đạo đức tôn giáo. Một khi đã xâm nhập vào ý thức con người (những tín đồ, những giáo dân và quần chúng chịu ràng buộc của tôn giáo), nó sẽ làm cho con người quên béng

Reply
7
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiểu #luận #chính #sách #tôn #giáo #của #Đảng #và #nhà #nước

4490

Video Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam Đầy đủ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiểu luận chủ trương tôn giáo của Đảng và nhà việt nam Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiểu #luận #chính #sách #tôn #giáo #của #Đảng #và #nhà #nước #Đầy #đủ