Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-08 12:55:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-08 12:55:04 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Danh mục nội dung nội dung bài viết
(Table of content)

  1 Video học từ vựng tiếng anh lớp 6 – Unit 2: My home – Học hay2 Audio – MP2 từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 23 Mindmap Unit 2 lớp 6 – Cách học từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

   3.1 Bảng tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 bằng mindmap:3.2 10 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 2 – tải về bộ hình ảnh từ vựng tiếng Anh làm màn hình hiển thị hiển thị khóa – Learn English on Lockscreen

  4 Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2 có phiên âm – Vocabulary Unit 2 6th Grade

   4.1 Getting Started4.2 A Closer Look 14.3 Skills 14.4 Looking Back

  5 Cùng Học Hay ôn luyện từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2

   5.1 GETTING STARTED5.2 A CLOSER LOOK 15.3 A CLOSER LOOK 25.4 SKILLS 15.5 SKILLS 25.6 LOOKING BACK5.7 Vocabulary

Video học từ vựng tiếng anh lớp 6 – Unit 2: My home – Học hay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 2 từ vựng những bạn nhé!

Nội dung chính

  Video học từ vựng tiếng anh lớp 6 – Unit 2: My home – Học hayAudio – MP2 từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2Mindmap Unit 2 lớp 6 – Cách học từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minhBảng tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 bằng mindmap:10 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 2 – tải về bộ hình ảnh từ vựng tiếng Anh làm màn hình hiển thị hiển thị khóa – Learn English on LockscreenTổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2 có phiên âm – Vocabulary Unit 2 6th GradeGetting StartedA Closer Look 1Looking BackCùng Học Hay ôn luyện từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2GETTING STARTEDA CLOSER LOOK 1A CLOSER LOOK 2LOOKING BACKVideo liên quan

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 2: My trang chủ

Audio – MP2 từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2

town house (n): nhà phố

country house (n): nhà tại nông thôn

villa (n): biệt thự cao cấp cao cấp

stilt house (n): nhà sàn

apartment (n): căn hộ cao cấp cao cấp

living room (n): phòng tiếp khách

bedroom (n): phòng ngủ

kitchen (n): nhà nhà nhà bếp

bathroom (n): phòng tắm

hall (n): phòng lớn

attic (n): gác mái

lamp (n): đèn

toilet (n): Tolet

bed (n): giường

cupboard (n): tủ chén

wardrobe (n): tủ đựng quần áo

fridge (n): tủ lạnh

poster (n): áp phích

chair (n): ghế

air-conditioner (n): máy điều hòa không khí

table (n): bàn

sofa (n): ghế trường kỷ, ghế sô pha

behind (pre): ở phía sau, đằng sau

between (pre): ở giữa

chest of drawers (n): ngăn kéo tủ

crazy (adj): kì khôi, lạ thường

department store (n): shop bách hóa

dishwasher (n) : máy rửa bát (chén) đĩa

furniture (n): dụng cụ trong nhà, đồ gỗ

in front of (pre): ở phía trước, đằng trước

messy (adj): lộn xộn, bừa bộn

microwave (n): lò vi sóng

move (v): di tán, chuyển nhà

next to (pre): kế bèn, ở cạnh

under (pre): ở phía dưới, phía dưới

Mindmap Unit 2 lớp 6 – Cách học từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Đang update

Bảng tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 bằng mindmap:

10 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 2 – tải về bộ hình ảnh từ vựng tiếng Anh làm màn hình hiển thị hiển thị khóa – Learn English on Lockscreen

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2 có phiên âm – Vocabulary Unit 2 6th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 2 lớp 6 phần Getting Started nhé!

town house /ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n) nhà phố

country house /ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n) nhà tại nông thôn

move /muːv/ (v) di tán, chuyển nhà

apartment /əˈpɑːrt.mənt/ (n) căn hộ cao cấp cao cấp

living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n) phòng tiếp khách

bedroom /ˈbed.ruːm/ n /ˈbed.rʊm/ (n) phòng ngủ

kitchen /ˈkɪtʃ·ən/ (n) nhà nhà nhà bếp

bathroom /ˈbæθ.ruːm/ n /ˈbæθ.rʊm/ (n) phòng tắm

behind /bɪˈhaɪnd/ (pre) ở phía sau, đằng sau

between /bɪˈtwin/ (pre) ở giữa

in front of /ɪn ‘frʌnt ʌv/ (pre) ở phía trước, đằng trước

next to /’nɛkst tu/ (pre) kế bèn, ở cạnh

under /ˈʌn dər/ (pre) ở phía dưới, phía dưới

chair /tʃeər/ (n) ghế

wardrobe /ˈwɔːr.droʊb/ (n) tủ đựng quần áo

sofa /ˈsoʊ·fə/ (n) ghế trường kỷ, ghế sô pha

lamp /læmp/ (n) đèn

table /ˈteɪ bəl/ (n) bàn

bed /bed/ (n) giường

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 2 lớp 6 phần A Closer Look 1 nhé!

hall /hɑːl/ (n) phòng lớn

attic /ˈæt̬.ɪk/ (n) gác mái

toilet /ˈtɔɪ·lɪt/ (n) Tolet

cupboard /ˈkʌb·ərd/ (n) tủ chén

fridge /frɪdʒ/ (n) tủ lạnh

poster /ˈpoʊ·stər/ (n) áp phích

air-conditioner /ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/ (n) máy điều hòa không khí

chest of drawers /ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/ (n) ngăn kéo tủ

dishwasher /ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ (n) máy rửa bát (chén) đĩa

microwave /ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/ (n) lò vi sóng

department store /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/ (n) shop bách hóa

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 2 lớp 6 phần Skills 1 nhé!

crazy /ˈkreɪ.zi/ (adj) kì khôi, lạ thường

messy /ˈmes.i/ (adj) lộn xộn, bừa bộn

Looking Back

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 2 lớp 6 phần Looking Back nhé!

villa /ˈvɪl.ə/ (n) biệt thự cao cấp cao cấp

stilt house /stɪltsˌhaʊs/ (n) nhà sàn

furniture /ˈfɜr nɪ tʃər/ (n) dụng cụ trong nhà, đồ gỗ

Cùng Học Hay ôn luyện từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2

  Đề tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My HomeKiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2

GETTING STARTED

LÀM BÀI

A CLOSER LOOK 1

LÀM BÀI

A CLOSER LOOK 2

LÀM BÀI

SKILLS 1

LÀM BÀI

SKILLS 2

LÀM BÀI

LOOKING BACK

LÀM BÀI

Vocabulary

LÀM BÀI

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit2lop6 #tienganhlop6unit2 #tuvungtienganhlop6unit2

Tiếp theo:

  Video Từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 3: My Friend

Chia Sẻ Link Down Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tiếng #anh #lớp #unit #closer #từ #vựng

4148

Review Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng Đầy đủ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 2 từ vựng Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiếng #anh #lớp #unit #closer #từ #vựng #Đầy #đủ