Thủ Thuật về Thực vật nào dưới đây thuộc ngành hạt kín 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thực vật nào dưới đây thuộc ngành hạt kín được Update vào lúc : 2022-12-13 08:11:16 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Lớp 6
    500 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 6

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 41: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 41: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không còn ở thực vật Hạt kín ?

A. Có rễ thật sự

B. Có hoa và quả

C. Sinh sản bằng bào tử

D. Thân có mạch dẫn

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

lý giải: hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Có thân, là, rễ thật sự. Trong thân có mạch dẫn hoàn thiện. Có hoa, quả. SGK 136

Câu 2. Cây nào dưới đây có thân gỗ ?

A. Hướng dương

B. Lay ơn

C. Bèo Nhật Bản

D. Phật thủ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

lý giải: nhiều chủng loại cây hạt kín thân gỗ: phật thủ, bưởi, nhãn Các loại cây Hạt kín thân cỏ: đậu, huê, bèo tây, lay ơn, hướng dương

Câu 3. Cây nào dưới đây có lá hình mạng ?

A. Tất cả những phương án đưa ra

B. Kinh giới

C. Tre

D. Địa liền

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

lý giải: cây có lá hình mạng: cây kinh giới; lá cây tre: hình cung, lá cây địa liền: hình cung

Câu 4. Cây Hạt kín nào dưới đây có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống khác với những cây còn sót lại ?

A. Rong đuôi chồn

B. Hồ tiêu

C. Bèo tây

D. Bèo tấm

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

lý giải: những cây sống dưới nước: rong đuôi chồn, bèo tây, bèo tấm.. Cây sống trên cạn: hồ tiêu

Câu 5. Trong tổng số loài thực vật hiện biết, thực vật Hạt kín chiếm tỉ lệ khoảng chừng bao nhiêu ?

A. 1/4B. 4/7

C. 2/5D. 3/8

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

lý giải: thực vật hạt kín có tầm khoảng chừng 300.000 loài (chiếm 4/7 tổng số loài thực vật hiện biết Em có biết? SGK 136

Câu 6. Khi nói về thực vật Hạt kín, điều nào sau này là đúng ?

A. Tất cả những phương án đưa ra

B. Hình thái phong phú

C. Phân bố rộng

D. Chức năng sống hoàn thiện

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

lý giải: hạt kín có loại thực vật tiến hoá hơn hết: môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống phong phú, phân loại rộng, hình thái phong phú, hoa và quả có thật nhiều dạng rất khác nhau. Và có hiệu suất cao sống hoàn thiện, hạt nằm trong quả, được bảo vệ tốt hơn SGK 136

Câu 7. Lá đài của loài hoa nào dưới đây không còn màu xanh lục ?

A. Hoa bưởi

B. Hoa hồng

C. Hoa ly

D. Hoa cà

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

lý giải: lá đài của hoa ly có màu vàng; còn lá đài của hoa bưởi, hoa hồng, hoa cà có màu xanh

Câu 8. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không còn ở những nhóm thực vật khác ?

A. Sinh sản bằng hạt

B. Có hoa và quả

C. Thân có mạch dẫn

D. Sống hầu hết ở cạn

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

lý giải: chỉ có thực vật hạt kín có hoa và quả. Hạt nằm trong quả. Là nhóm thực vật tiến hoá hơn hết – SGK 136

Câu 9. Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi ra làm sao ?

A. Tất cả những phương án đưa ra

B. Giúp dự trữ những chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm

C. Giúp những chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không biến thành thất thoát ra ngoài

D. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng thời cơ duy trì nòi giống

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

lý giải: với thực vật hạt kín, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) giúp hạt được bảo về tốt hơn, tăng thời cơ duy trì nòi giống SGK 136

Câu 10. Rễ chùm không được tìm thấy ở cây nào dưới đây ?

A. Rau dềnB. Hành hoa

C. Lúa D. Gừng

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

lý giải: rễ cọc rễ của cây 2 lá mầm như cây dau rền, rễ chùm rễ của cây một lá mầm như: hành hoa, lúa, gừng

Tham khảo những Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Sinh học 6:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

4050

Video Thực vật nào dưới đây thuộc ngành hạt kín ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thực vật nào dưới đây thuộc ngành hạt kín tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Thực vật nào dưới đây thuộc ngành hạt kín miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Thực vật nào dưới đây thuộc ngành hạt kín Free.

Thảo Luận vướng mắc về Thực vật nào dưới đây thuộc ngành hạt kín

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thực vật nào dưới đây thuộc ngành hạt kín vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thực #vật #nào #dưới #đây #thuộc #ngành #hạt #kín