Thủ Thuật Hướng dẫn Thông tư hướng dẫn nghị định 124/2022/nđ-cp 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Thông tư hướng dẫn nghị định 124/2022/nđ-cp được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-24 21:14:23 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

   Lượt xem: 8692    In nội dung bài viết   Độ tương phản  

Nội dung chính

    Một số điểm mới của Nghị định số 124/2022/NĐ-CP, ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Khiếu nại

    Bài viết khác

Ngày 19/10/2022, Chính phủ phát hành Nghị định số 124/2022/NĐ-CP quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Khiếu nại năm 2011.

Một số điểm mới đáng để ý quan tâm trong Nghị định số 124/2022/NĐ-CP (sau này viết tắt Nghị định) như sau:

1. Về bố cục, phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

So với Nghị định số 75/2022/NĐ-CP gồm 6 chương với 35 điều. Nghị định số 124/2022/NĐ-CP gồm 7 chương với 44 điều có một số trong những thay đổi cơ bản như: bãi bỏ Chương về Tiếp công dân (do đã được hướng dẫn tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật tiếp công dân); quy định rõ ràng một số trong những giải pháp thi hành Luật khiếu nại về hình thức khiếu nại, khiếu nại lần hai, đại diện thay mặt thay mặt thực thi việc khiếu nại, trình tự, thủ tục xử lý và xử lý khiếu nại, xem xét việc xử lý và xử lý khiếu nại vi phạm pháp lý, xử lý hành vi vi phạm. Đồng thời, phát hành kèm theo 16 mẫu văn bản trong hoạt động và sinh hoạt giải trí xử lý và xử lý khiếu nại.

Nghị định quy định rõ ràng 05 lao lý của Luật khiếu nại năm 2011, gồm: Khoản 2 Điều 3 về khiếu nại và xử lý và xử lý khiếu nại trong cty sự nghiệp công lập; Khoản 4 Điều 8 về nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung; Khoản 3 Điều 41 về công khai minh bạch quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại; Khoản 4 Điều 46 về thi hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý; Khoản 2 Điều 58 về thi hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại riêng với quyết định hành động kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực hiện hành pháp lý.

2. Hướng dẫn rõ ràng, tương hỗ update một số trong những quy định mới

– Hình thức khiếu nại: Bổ sung và hướng dẫn rõ ràng thống nhất mẫu đơn vận dụng chung trong xử lý và xử lý khiếu nại (Điều 3 Nghị định).

– Giải quyết khiếu nại lần hai: Tháo gỡ những chưa ổn trong tên thường gọi phát hành quyết định hành động xử lý và xử lý của người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần hai hoặc hồ sơ công dân phải phục vụ trong trường hợp quá thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được xử lý và xử lý (Điều 4 Nghị định).

– Đối thoại trong xử lý và xử lý khiếu nại lần 2: Một số trường hợp, người xử lý và xử lý khiếu nại hoàn toàn có thể phân công cấp phó của tớ hoặc thủ trưởng cơ quan trình độ cùng cấp, thủ trưởng cơ quan được giao trách nhiệm xác minh đối thoại với những người khiếu nại (Điều 28 Nghị định).

– Đại diện khiếu nại: Hướng dẫn rõ ràng về đại diện thay mặt thay mặt thực thi việc khiếu nại, mẫu giấy ủy quyền khiếu nại, đại diện thay mặt thay mặt khiếu nại riêng với những người chưa thành niên, người mất khả năng hành vi dân sự, người đang khiếu nại mà chết…(Điều 5 Nghị định).

– Bổ sung quy định về trình tự thủ tục xử lý và xử lý khiếu nại, gồm tiến trình: Thụ lý, sẵn sàng sẵn sàng nội dung xác minh khiếu nại, tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, phát hành, gửi, công khai minh bạch quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại và lập, quản trị và vận hành hồ sơ khiếu nại (Chương IV Nghị định).

– Bổ sung giải pháp xử lý vi phạm pháp lý: Quy định rõ ràng những hình thức kỷ luật được vận dụng trong trường hợp người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại, người được giao trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, người dân có trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý mà có hành vi vi phạm pháp lý khiếu nại thì tùy từng tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lượng, giáng chức, không bổ nhiệm, buộc thôi việc. Nếu có tín hiệu tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp lý (Chương VI Nghị định).

– Quy định rõ ràng thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại trong cty sự nghiệp công lập (Chương III Nghị định).

– Quy định rõ trách nhiệm thi hành Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý (Chương V Nghị định).

Nghị định số 124/2022/NĐ-CP có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 10/12/2022 và thay thế Nghị định số 75/2012/ NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Khiếu nại. 

Một số điểm mới của Nghị định số 124/2022/NĐ-CP, ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Khiếu nại

Để phục vụ yêu cầu thực tiễn về công tác thao tác xử lý và xử lý khiếu nại và khắc phục một số trong những chưa ổn trong quy trình triển khai thực thi Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, Chính phủ phát hành Nghị định số 124/2022/NĐ-CP, ngày 19/10/2022 quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Khiếu nại (gọi tắt là Nghị định số 124/2022/NĐ-CP, có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 10/12/2022, gồm 07 Chương 44 Điều, thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012). Quá trình triển khai thực thi, cần quán triệt, nghiên cứu và phân tích những điểm mới so với Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, rõ ràng:

Ngày đăng
:
13/08/2022

Xem với cỡ chữ

1. Về phạm vi kiểm soát và điều chỉnh: Bổ sung quy định một số trong những giải pháp thi hành Luật Khiếu nại, gồm: Hình thức khiếu nại (tương hỗ update mẫu Đơn khiếu nại); khiếu nại lần 2, đại diện thay mặt thay mặt việc thực thi khiếu nại (tương hỗ update mẫu giấy ủy quyền khiếu nại); trình tự, thủ tục xử lý và xử lý khiếu nại (tương hỗ update một số trong những biểu mẫu trong quy trình xử lý và xử lý khiếu nại); xem xét việc xử lý và xử lý khiếu nại vi phạm pháp lý; xử lý hành vi vi phạm.

2. Về hình thức, biểu mẫu khiếu nại: Nghị định số 124/2022/NĐ-CP quy định 16 biểu mẫu như Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý và xử lý khiếu nại hành chính (gọi tắt là Thông tư số 07/2013/TT-TTCP); tuy nhiên có một số trong những nội dung biểu mẫu thay đổi như: Bổ sung mẫu Đơn khiếu nại (Mẫu số 01), Giấy ủy quyền khiếu nại (Mẫu số 02); Quyết định về việc trưng cầu giám định thông tin, tài liệu, dẫn chứng liên quan đến nội dung khiếu nại (Mẫu só 09) và Công văn đề xuất kiến nghị gửi kết quả giám định liên quan đến nội dung khiếu nại (Mẫu số 10); đồng thời, hủy bỏ một số trong những biểu mẫu tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định như: Quyết định về việc giao trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại; Quyết định đình chỉ xử lý và xử lý khiếu nại.

3. Về trình tự, thủ tục xử lý và xử lý khiếu nại: Nghị định số 124/2022/NĐ-CP đã tương hỗ update quy định về trình tự, thủ tục xử lý và xử lý khiếu nại từ Điều 16 đến Điều 30 (Nghị định 75/2012/NĐ-CP không đề cập đến trình tự, thủ tục xử lý và xử lý khiếu nại mà nội dung này được quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013), gồm 03 bước sau:

Bước 1. Thụ lý, sẵn sàng sẵn sàng xác minh nội dung khiếu nại: Thụ lý xử lý và xử lý khiếu nại; Kiểm tra lại quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính, quyết định hành động kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại; giao trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại.

Nghị định số 124/2022/NĐ-CP đã bỏ quy định về Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Bước 2. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại:

– Làm việc trực tiếp với những người khiếu nại, người đại diện thay mặt thay mặt, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại; Làm việc trực tiếp với những người dân có quyền, quyền lợi liên quan và người bị khiếu nại (Thông tư số 07/2013/TT-TTCP chỉ quy định thao tác với những người bị khiếu nại); Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cty, thành viên có liên quan phục vụ thông tin, tài liệu, dẫn chứng; Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, dẫn chứng; Xác minh thực tiễn; Trưng cầu giám định; Làm việc với những bên trong quy trình xác minh nội dung khiếu nại; Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại; Tổ chức đối thoại trong quy trình xử lý và xử lý khiếu nại lần 2 (người xử lý và xử lý khiếu nại hoặc người dân có trách nhiệm xác minh tổ chức triển khai đối thoại).

+ Nghị định số 124/2022/NĐ-CP chỉ đề cập đến đối thoại trong quy trình xử lý và xử lý khiếu nại lần 2, rõ ràng: Đối với những người xử lý và xử lý khiếu nại lần hai là Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở hoặc tương tự phải trực tiếp đối thoại với những người khiếu nại (không được ủy quyền cho cấp phó hoặc người đứng đầu những cty trình độ thực thi). Đối với những người xử lý và xử lý khiếu nại lần hai là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp đối thoại trong trường hợp khiếu nại phức tạp (có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung, có nhiều ý kiến rất khác nhau của những cty có thẩm quyền về giải pháp xử lý và xử lý, người khiếu nại có thái độ nóng giãy, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc ảnh hưởng đến bảo mật thông tin an ninh chính trị, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội). Đối với những trường hợp khác, người xử lý và xử lý khiếu nại hoàn toàn có thể phân công cấp phó của tớ hoặc thủ trưởng cơ quan trình độ cùng cấp hoặc thủ trưởng cơ quan, cty trực thuộc được giao trách nhiệm xác minh đối thoại với những người khiếu nại.

– Nghị định số 124/2022/NĐ-CP không hề quy định thủ tục “công bố quyết định hành động xác minh nội dung khiếu nại” tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP; Đình chỉ việc xử lý và xử lý khiếu nại; Tham khảo ý kiến tư vấn trong việc xử lý và xử lý khiếu nại.

Bước 3. Ban hành, gửi, công khai minh bạch quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại và lập, quản trị và vận hành hồ sơ xử lý và xử lý khiếu nại.

Như vậy, theo quy định mới, thì quy trình xử lý và xử lý khiếu nại được tối giản hơn, quy định này phù phù thích hợp với Xu thế đơn thuần và giản dị hóa những thủ tục hành chính trong quy trình xử lý và xử lý khiếu nại.

4. Về thi hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý: Bổ sung quy định trách nhiệm của người xử lý và xử lý khiếu nại trong việc thi hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý, rõ ràng:

– Chậm nhất là 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, người xử lý và xử lý khiếu nại có trách nhiệm vận dụng những giải pháp để thực thi hoặc có văn bản chỉ huy cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có liên quan tổ chức triển khai thi hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành…;

– Người có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại có trách nhiệm tự mình hoặc giao cho cơ quan, tổ chức triển khai có liên quan thi hành hoặc cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý. Trường hợp phát hiện cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên không thực thi hoặc thực thi không đúng, không khá đầy đủ, không kịp thời quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý thì vận dụng những giải pháp theo thẩm quyền để xử lý kịp thời, nghiêm minh. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xử lý.

5. Bổ sung quy định xử lý vi phạm riêng với những người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại, người được giao trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, người dân có trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý: Người có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại, người được giao trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, người dân có trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý mà có hành vi vi phạm pháp lý khiếu nại thì tùy từng tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng những hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, không bổ nhiệm, buộc thôi việc. Nếu có tín hiệu tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp lý.

6. Về xử lý và xử lý khiếu nại lần 2: Bổ sung quy định:

– Trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại quy định tạiĐiều 28 của Luật Khiếu nạimà khiếu nại lần đầu không được xử lý và xử lý hoặc Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại khước từ thì có quyền khiếu nại đến người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần hai; riêng với vùng sâu, vùng xa đi lại trở ngại vất vả thì thời hạn hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 45 ngày.

– Trường hợp quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được xử lý và xử lý thì người khiếu nại kiến nghị và gửi đơn đến người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần hai, nêu rõ nguyên do và gửi kèm những tài liệu có liên quan về vụ việc khiếu nại. Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại trong trường hợp này là quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại lần hai;

– Người xử lý và xử lý khiếu nại lần hai vận dụng giải pháp xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền riêng với những người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần dầu nếu có hành vi vi phạm pháp lý.

7. Về đại diện thay mặt thay mặt thực thi việc khiếu nại: Bổ sung quy định rõ ràng về mẫu giấy ủy quyền khiếu nại, đại diện thay mặt thay mặt khiếu nại riêng với những người chưa thành niên, người mất khả năng hành vi dân sự…, rõ ràng:

– Người khiếu nại hoàn toàn có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho những người dân khác có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ thực thi việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất khả năng hành vi dân sự thì người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của tớ thực thi việc khiếu nại. Việc xác lập người đại diện thay mặt thay mặt được thực thi theo quy định của pháp lý dân sự.

– Cơ quan, tổ chức triển khai thực thi việc khiếu nại thông qua người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý. Người đại diện thay mặt thay mặt của cơ quan, tổ chức triển khai được ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ thực thi việc khiếu nại.

– Việc ủy quyền phải bằng văn bản và được xác nhận hoặc công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền khiếu nại cho một người hoặc nhiều người về những nội dung ủy quyền rất khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực thi. Văn bản ủy quyền khiếu nại được thực thi theo mẫu phát hành kèm theo Nghị định này.

– Người khiếu nại đang thực thi việc khiếu nại bị chết mà quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người này được thừa kế theo quy định của pháp lý thì người thừa kế có quyền khiếu nại; người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại sách vở để chứng tỏ quyền thừa kế của tớ. Người thừa kế hoàn toàn có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ thực thi việc khiếu nại.

Những điểm mới của Nghị định số 124/2022/NĐ-CP sẽ góp thêm phần quan trọng trong công tác thao tác xử lý và xử lý khiếu nại hành chính, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân, thể hiện bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân./. Ngọc Cư

Lê Thùy Trang

Lần xem:
769

Go top

Bài viết khác

4139

Clip Thông tư hướng dẫn nghị định 124/2022/nđ-cp ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thông tư hướng dẫn nghị định 124/2022/nđ-cp tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Thông tư hướng dẫn nghị định 124/2022/nđ-cp miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Thông tư hướng dẫn nghị định 124/2022/nđ-cp Free.

Thảo Luận vướng mắc về Thông tư hướng dẫn nghị định 124/2022/nđ-cp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thông tư hướng dẫn nghị định 124/2022/nđ-cp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thông #tư #hướng #dẫn #nghị #định #1242022nđcp