Kinh Nghiệm Hướng dẫn Thời khóa biểu của trường Trung Cấp A Châu Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thời khóa biểu của trường Trung Cấp A Châu được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-14 21:48:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trường Trung Cấp Á Châu

Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 2

Chuyên ngành: ĐIỆN

Lớp: T19A2DNM-CS

(Áp dụng từ thời điểm ngày thứ nhất/03/2022 – 07/3/2022)

Buổi

Thứ 2

(01/03)

Thứ 3

(02/03)

Thứ 4

(03/03)

Thứ 5

(04/03)

Thứ 6

(05/03)

Thứ 7

(06/03)

Chủ nhật

(07/03)

Sáng

(7h30-10h30)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

2/34

CUNG CẤP ĐIỆN

1/15

TH TRANG BỊ ĐIỆN

1/34

Chiều

(13h30 – 16h30)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

1/34

CUNG CẤP ĐIỆN

2/15

TH TRANG BỊ ĐIỆN

2/34

CUNG CẤP ĐIỆN

3/15

(Áp dụng từ thời điểm ngày thứ 8/03/2022 – 14/03/2022)

Buổi

Thứ 2

(08/03)

Thứ 3

(09/03)

Thứ 4

(10/03)

Thứ 5

(11/03)

Thứ 6

(12/03)

Thứ 7

(13/03)

Chủ nhật

(14/03)

Sáng

(7h30-11h00)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(4/15)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(3/54)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 1)

(3/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(5/54)

Chiều

(13h30 – 16h30)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(5/15)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(6/15)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(4/54)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 2)

(4/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(6/54)

Tối

(17h30 – 20h30)

SINH

(Nhóm 1+2)

SINH

(Nhóm 1+2)

(Nhóm 1+2)

(Nhóm 1+2)

(Áp dụng từ thời điểm ngày 15/03/2022 – 21/03/2022)

Buổi

Thứ 2

(15/03)

Thứ 3

(16/03)

Thứ 4

(17/03)

Thứ 5

(18/03)

Thứ 6

(19/03)

Thứ 7

(20/03)

Chủ nhật

(21/03)

Sáng

(7h30-11h00)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 1)

(5/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(7/54)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(7/15)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(9/54)

Chiều

(13h30 – 16h30)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 2)

(6/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(8/54)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(8/15)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(10/54)

Tối

(17h30 – 20h30)

TOÁN

VĂNTOÁNVĂN

TOÁN

(Áp dụng từ thời điểm ngày 22/03/2022 – 28/03/2022)

Buổi

Thứ 2

(22/03)

Thứ 3

(23/03)

Thứ 4

(24/03)

Thứ 5

(25/03)

Thứ 6

(26/03)

Thứ 7

(27/03)

Chủ nhật

(28/03)

Sáng

(7h30-11h00)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(10/15)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 1)

(7/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(11/54)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(13/54)

Chiều

(13h30 – 16h30)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(9/15)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(11/15)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 2)

(8/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(12/54)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(14/54)

Tối

(17h30 – 20h30)

VĂN

TOÁNVĂNTOÁNVĂN

(Áp dụng từ thời điểm ngày 29/03/2022 – 04/04/2022)

Buổi

Thứ 2

(29/03)

Thứ 3

(30/03)

Thứ 4

(31/03)

Thứ 5

(01/04)

Thứ 6

(02/04)

Thứ 7

(03/04)

Chủ nhật

(04/04)

Sáng

(7h30-11h00)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(12/15)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 1)

(9/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(15/54)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(17/54)

Chiều

(13h30 – 16h30)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(13/15)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 2)

(10/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(16/54)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(18/54)

Tối

(17h30 – 20h30)

SỬ

SỬ

(Áp dụng từ thời điểm ngày 05/04/2022 – 11/04/2022)

Buổi

Thứ 2

(05/04)

Thứ 3

(06/04)

Thứ 4

(07/04)

Thứ 5

(08/04)

Thứ 6

(09/04)

Thứ 7

(10/04)

Chủ nhật

(11/04)

Sáng

(7h30-11h00)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 1)

(11/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(20/54)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(14/15)

Chiều

(13h30 – 16h30)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(19/54)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 2)

(12/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(21/54)

CUNG CẤP ĐIỆN

(Nhóm 1+2)

(15/15)

Tối

(17h30 – 20h30)

HÓA

HÓAĐỊAĐỊA

(Áp dụng từ thời điểm ngày 12/04/2022 – 18/04/2022)

Buổi

Thứ 2

(12/04)

Thứ 3

(13/04)

Thứ 4

(14/04)

Thứ 5

(15/04)

Thứ 6

(16/04)

Thứ 7

(17/04)

Chủ nhật

(18/04)

Sáng

(7h30-10h30)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(23/54)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 1)

(13/44)

TH SỬA CHỮA ĐIỆN

(1/44)

Chiều

(13h30 – 16h30)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN< /p>

(Nhóm 1)

(22/54)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(24/54)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 2)

(14/44)

TH SỬA CHỮA ĐIỆN

(2/44)

(Áp dụng từ thời điểm ngày 19/04/2022 – 25/04/2022)

Buổi

Thứ 2

(19/04)

Thứ 3

(20/04)

Thứ 4

(21/04)

Thứ 5

(22/04)

Thứ 6

(23/04)

Thứ 7

(24/04)

Chủ nhật

(25/04)

Sáng

(7h30-10h30)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(25/54)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 1)

(15/44)

TH SỬA CHỮA ĐIỆN

(Nhóm 1)

(3/44)

Chiều

(13h30 – 16h30)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(26/54)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

(Nhóm 2)

(16/44)

TH SỬA CHỮA ĐIỆN

(Nhóm 2)
(3/44)

(Áp dụng từ thời điểm ngày 26/04/2022 – 02/05/2022)

Buổi

Thứ 2

(26/04)

Thứ 3

(27/04)

Thứ 4

(28/04)

Thứ 5

(29/04)

Thứ 6

(30/04)

Thứ 7

(01/05)

Chủ nhật

(02/05)

Sáng

(7h30-10h30)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 1)

(27/54)

Chiều

(13h30 – 16h30)

THI

VĂN

THI

HÓA

SINH SỬ

THI

TOÁN

ĐỊA

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

(Nhóm 2)

(28/54)

(Áp dụng từ thời điểm ngày 03/05/2022 – 09/05/2022)

Buổi

Thứ 2

(03/05)

Thứ 3

(04/05)

Thứ 4

(05/05)

Thứ 5

(06/05)

Thứ 6

(07/05)

Thứ 7

(08/05)

Chủ nhật

(09/05)

Sáng

(7h30-10h30)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

Nhóm 1

(17/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

Nhóm 1

(29/54)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

Nhóm 1

(19/44)

TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Nhóm 1

(5/44)

Chiều

(13h30 – 16h30)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

Nhóm 2

(18/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

Nhóm 2

(30/54)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

Nhóm 2

(20/44)

TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Nhóm 2

(6/44)

(Áp dụng từ thời điểm ngày 10/05/2022 – 16/05/2022)

Buổi

Thứ 2

(10/05)

Thứ 3

(11/05)

Thứ 4

(12/05)

Thứ 5

(13/05)

Thứ 6

(14/05)

Thứ 7

(15/05)

Chủ nhật

(16/05)

Sáng

(7h30-10h30)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

Nhóm 1

(19/44)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

Nhóm 1

(21/44)

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

Nhóm 1

(29/54)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

Nhóm 1

(30/54)

TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Nhóm 1

(7/44)

Chiều

(13h30 – 16h30)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

Nhóm 2

(20/44)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

Nhóm 2

(22/44)

TH TRANG BỊ ĐIỆN

Nhóm 2

(31/54)

TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Nhóm 2

(8/44)

://.youtube/watch?v=iF6Uhwls7ws

Related posts:

4141

Video Thời khóa biểu của trường Trung Cấp A Châu ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thời khóa biểu của trường Trung Cấp A Châu tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Thời khóa biểu của trường Trung Cấp A Châu miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Thời khóa biểu của trường Trung Cấp A Châu Free.

Thảo Luận vướng mắc về Thời khóa biểu của trường Trung Cấp A Châu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thời khóa biểu của trường Trung Cấp A Châu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thời #khóa #biểu #của #trường #Trung #Cấp #Châu