Mẹo Hướng dẫn Thời gian khấu hao khu công trình xây dựng xây dựng Mới nhất Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thời gian khấu hao khu công trình xây dựng xây dựng Mới nhất được Update vào lúc : 2022-08-10 07:50:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Thời gian khấu hao khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng Chi Tiết
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Thời gian khấu hao khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng được Update vào lúc : 2022-08-10 07:45:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách tính khấu hao TSCĐ trong khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng

(Hình ảnh: Cách tính khấu hao TSCĐ trong khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng)

** Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC Quy định với TSCĐ có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, thời gian sử dụng dài.

** Mọi TSCĐ có liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sản xuất, marketing thương mại   phải trích KH TSCĐ, mức trích KH TSCĐ này được hạch toán vào ngân sách sản xuất, marketing thương mại trong kỳ. Đối với TSCĐ trong công ty xây dựng thì nguyên giá của mỗi tài sản thường rất lớn, thời gian khấu hao dài. Trong một tháng có thể sẽ dùng TSCĐ này để thi công cho các công trình khác nhau. Điểm này khác biệt so với các loại hình công ty khác.

1. Nguyên tắc tính khấu hao TSCĐ:

– Mọi TSCĐ của DN có liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi marketing thương mại đều phải trích khấu hao

– DN không được trích khấu hao riêng với những TSCĐ đã trích khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi marketing thương mại.

– Đối với những TSCĐ chưa khấu hao hết đã hỏng, DN xác lập nguyên nhân, quy trách nhiệm đền bù, đòi bồi thường thiệt hại… và tính vào ngân sách khác.

– Những TSCĐ không tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sản xuất marketing thương mại của DN thì không trích khấu hao.

– Việc trích hoặc không trích khấu hao TSCĐ được thực thi khởi đầu Tính từ lúc ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng, giảm hoặc ngừng tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sản xuất, marketing thương mại.

– Quyền sử dụng đất lâu dài là TSCĐ vô tưởng tượng đặc biệt quan trọng quan trọng, DN ghi nhận là TSCĐ vô tưởng tượng theo nguyên giá nhưng không trích khấu hao.

2. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ:

– Để thuận tiện trong việc tính toán, quản trị và vận hành những Công ty Xây dựng thường trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng

** Ví dụ minh họa: Ngày 15/07/2022, Công ty A mua máy photocopy trị giá 45 triệu đồng (chưa gồm có VAT), ngân sách vận chuyển 2 triệu, ngân sách lắp đặt 1 triệu (chưa gồm có VAT). 

– Máy photocopy mua về sử dụng ngay ngày hôm đó.

– Máy photocopy mua về nhưng đến ngày thứ nhất/08/2022 mới đưa vào sử dụng tính khấu hao theo đường thẳng như sau:

+ Bước 1: Xác định thời hạn trích khấu hao.

Theo quy định tại khung thời hạn trích khấu hao nhiều chủng loại TCSĐ (Phụ Lục I phát hành kèm theo thông tư 45/2013/TT-BTC) thì máy photocopy có khung thời hạn sử dụng từ 7 – 15 năm. Như vậy, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể trích khấu hao máy photocopy trong vòng 10 năm.

+ Bước 2: Xác định mức khấu hao theo năm:

Nguyên giá = 45 + 2 + 1 = 48 triệu

Mức trích khấu hao thường niên = 48 triệu/10 năm = 4,8 triệu/ năm

Bài viết: Cách tính khấu hao TSCĐ trong khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng

+ Bước 3: Xác định mức khấu hao tháng:

Mức trích khấu hao tháng = 4,8 triệu / 12 tháng = 4 triệu/ tháng

TCSĐ mua về sử dụng ngay ngày 15/07/2022

Mức trích khấu hao tháng 07/2022 = 4 triệu / 31 x 17 = 2,193,548 đồng

TSCĐ mua về nhưng đến tháng 08/2022 mới đưa vào sử dụng thì mức trích khấu hao in như mức trích khấu hao tháng.

3. Các bút toán liên quan đến khấu hao TSCĐ:

a. Mua tài sản cố định

Nợ TK 211

Nợ TK 1332

Có TK 331

b. Khấu hao TSCĐ

Khấu hao TSCĐ vào các công trình. Việc khấu hao này nên chia theo tỷ lệ % việc sử dụng TSCĐ vào công trình này ít hay nhiều theo mỗi tháng. Để phân bổ theo tỷ lệ % này chúng ta nên căn cứ việc khấu hao theo tỷ lệ nguyên vật liệu trực tiếp..

+ Với quyết định 133/2022

Nợ TK 154

Có TK 214

+ Với thông tư 200/2014

Nợ TK 627

Có TK 214.

c. Thanh lý – nhượng bán TSCĐ

+ Tiến hành giảm TSCĐ và giảm khấu hao

Nợ TK 811 :Gía trị còn sót lại của TSCĐ

Nợ TK 214: Gía trị hao mòn lũy kế của TSCĐ

Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ

+ Khi thanh lý- nhượng bán xuất hóa đơn, bút toán ghi nhận:

Nợ TK 131, 111, 112: Tổng tiền thanh toán

Có TK 3331: Thuế GTGT (theo PP Khấu trừ)

Có TK 711: Thu nhập khác

4. Ví dụ về việc khấu hao TSCĐ theo tỷ lệ % các công trình xây dựng

Tháng 01/2015 Tại công ty A có tổng giá trị khấu hao là: 27.875.214, trong đó giá trị khấu hao cho công trình xây dựng là: 18.008.547. Biết rằng trong tháng 1 công ty A xây dựng hai công trình tuy nhiên tuy nhiên. Giá trị vật tư tập.. hợp.. được cho các công trình như sau:

– Công trình An Dương: 136.312.584

– Công trình trường học giai đoạn 1: 277.970.435

– Tổng vật tư hai công trình là: 414.283.019

** Giải đáp.. cách khấu hao TSCĐ

– Tính tỷ lệ % cho công trình An Dương = 136.312.584/ 414.283.019 = 33%.

– Tính tỷ lệ % cho công trình trường học 1 = 277. 970. 435/ 414.283.019 = 67%.

– Cách khấu hao TSCĐ cho hai công trình

+ Công trình An Dương = 414.283.019 *33% = 5.942.821

+ Công trình trường học 1 = 414.283.019 *67% = 12.065.726

Bài viết: Cách tính khấu hao TSCĐ trong khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng

Tags từ khóa: xây dựng nhà xưởng trên đất thuê – phương pháp tính khấu hao khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng – phương pháp tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt trên excel – quyết định hành động hành vi đưa vào sử dụng và trích khấu hao tscđ – phương pháp tính khấu hao tscđ theo thông tư 200 – khấu hao tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt trong xây dựng – phương pháp tính khấu hao đều – nguyên tắc tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Thời gian khấu hao khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng

Reply
4
0
Chia sẻ

Share Link Down Thời gian khấu hao khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thời gian khấu hao khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Thời gian khấu hao khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Thời gian khấu hao khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thời gian khấu hao khu khu công trình xây dựng xây dựng xây dựng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thời #gian #khấu #hao #công #trình #xây #dựng

4463

Clip Thời gian khấu hao khu công trình xây dựng xây dựng Mới nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thời gian khấu hao khu công trình xây dựng xây dựng Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Thời gian khấu hao khu công trình xây dựng xây dựng Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Thời gian khấu hao khu công trình xây dựng xây dựng Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Thời gian khấu hao khu công trình xây dựng xây dựng Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thời gian khấu hao khu công trình xây dựng xây dựng Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thời #gian #khấu #hao #công #trình #xây #dựng #Mới #nhất