Kinh Nghiệm về Thiết kế mạch nguồn một chiều có điện áp vào là 220v f = 50 hz 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thiết kế mạch nguồn một chiều có điện áp vào là 220v f = 50 hz được Update vào lúc : 2022-09-14 19:04:39 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Những vướng mắc liên quan

Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điôt bằng 0,8V, U1 = 220V.

Trong giờ thực hành thực tiễn, một học viên muốn đo thông số hiệu suất của một thiết bị điện X bằng những dụng cụ gồm: điện trở, vôn kế lí tưởng, nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi; những dây nối có điện trở không đáng kể. Tiến hành thí nghiệm bằng phương pháp mắc tiếp nối đuôi nhau điện trở và thiết bị X, tiếp theo đó nối vào nguồn điện. Học sinh này dùng vôn kế đo điện áp hai đầu đoạn mạch, hai đầu điện trở và hai đầu thiết bị X thì vôn kế có số chỉ lần lượt là: 220V, 100V và 128V. Hệ số hiệu suất của thiết bị X là

A. 0,71

B. 0,55

C. 0,94

D. 0,86

Trong giờ thực hành thực tiễn, một học viên muốn đo thông số hiệu suất của một thiết bị điện X bằng những dụng cụ gồm: điện trở, vôn kế lí tưởng, nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi; những dây nối có điện trở không đáng kể. Tiến hành thí nghiệm bằng phương pháp mắc tiếp nối đuôi nhau điện trở và thiết bị X, tiếp theo đó nối vào nguồn điện. Học sinh này dùng vôn kế đo điện áp hai đầu đoạn mạch, hai đầu điện trở và hai đầu thiết bị X thì vôn kế có số chỉ lần lượt là: 220V, 100V và 128V. Hệ số hiệu suất của thiết bị X là

A. 0,71

B. 0,55

C. 0,94. 

D. 0,86

Một mạch điện được thiết kế theo sơ đồ hình 1 co nguồn điện ~220V. Hãy chọn số liệu điện áp định mức cho những bóng đèn 1, 2, 3 phù phù thích hợp với mạch điện

Đầu tiên dùng máy hạ thế để chuyển về dòng điện xoay chiều 24V

em dùng chỉnh lưu đến biến dòng điện xoay chiều về dòng điện một chiều.

Sau đó dùng tải có điện trở 24 Ôm nhé e

a) Biến áp

Công suất biến áp: 

P = kp × U×I = 1,3 × 4,5 ×0,2 = 1,17 W

Chọn kp  = 1,3

Điện áp ra:

`U_2=4,5+2×0,8+6%×4,52=4,5 V` (*)

U2 : điện áp ra của biến áp lúc không tải

b) Điôt

– Dòng điện định mức của điôt :`I=KI.Lt2=10×0.22=1A`

– Chọn thông số dòng điện `kI = 10`

-Điện áp ngược : `U_N=1,8×4,5×2=11,45 V`

 – Chọn thông số kU = 1,8

– Thông số của đi ốt cần chọn: 

UN≥11,45V,Idm≥1A,ΔU=0,8VUN≥11,45V,Idm≥1A,ΔU=0,8V .

Do không còn bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được những thông số là đủ. 

c) Tụ Điện

– Để lọc tốt thì chọn tụ có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu được điện áp U2√2=6,36VU22=6,36V .

Chọn tụ lọc có thông số C=1000μF,Udm≥16VC=1000μF,Udm≥16V 

A. Lý thuyết

I – NGUYÊN TẮC CHUNG

Thiết kế mạch điện tử cần tuân thủ nguyên tắc:

   – Bám sát, phục vụ yêu cầu thiết kế.

   – Mạch thiết kế đơn thuần và giản dị, tin cậy.

   – Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa thay thế.

   – Hoạt đông đúng chuẩn.

   – Linh kiện có sẵn trên thị trường

II – CÁC BƯỚC THIẾT KẾ

Thiết kế một mạch điện tử ta cần thực thi theo 2 bước:

1. Thiết kế mạch nguyên lí

Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế.

Đưa ra một số trong những phương án để thực thi.

Chọn phương án hợp lý nhất.

Tính toán chọn những linh phụ kiện hợp lý.

2. Thiết kế mạch lắp ráp

Mạch lắp ráp thiết kế phải tuân thủ nguyên tắc:

   – Bố trí những linh phụ kiện trên bảng mạch một cách khoa học và hợp lý.

   – Vẽ những đường dây dẫn điện nối những linh phụ kiện theo như đúng sơ đồ nguyên lí.

   – Dây dẫn không biến thành chồng chéo và là ngắn nhất.

Hiện nay người ta hoàn toàn có thể thiết kế những mạch điện tử bằng những ứng dụng thiết kế nhanh và khoa học ví dụ những ứng dụng ProTel, Workbench.

III – THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU

Yêu cầu thiết kế: điện áp vào 220V, 50Hz; điện áp ra một chiều 12V, dòng điện tải 1A

1. Lựa chọn sơ đồ thiết kế

Khi thiết kế mạch nguồn điện một chiều, việc chọn sơ đồ chỉnh lưu là quan trọng nhất. Có ba sơ đồ chỉnh lưu như trình làng, người ta thường chọn sơ đồ chỉnh lưu cầu vì chất lượng tốt và dễ thực thi.

2. Sơ đồ bộ nguồn

Sơ đồ bộ nguồn có dạng như hình 9.1

3. Tính toán và chọn những linh phụ kiện trong mạch

a) Biến áp

    – Công suất biến áp:

P = kBA. Utải . Itải = 1,3.12.1=15,6 W

kBA- là thông số hiệu suất biến áp, chọn kBA = 1,3.

    – Điện áp vào: U1 = 220V, tần số 50Hz.

    – Điện áp ra:

b) Điot

    – Dòng điện diot:

Chọn thông số dòng điện kI = 10.

   – Điện áp ngược:

Chọn thông số kU = 1,8

Từ những thông số trên, tra Sổ tay linh phụ kiện điện tử để chọn diot: 1N1089 có UN = 100V, Idm = 5 A,

c) Tụ điện:

Chọn tụ có điện dung càng lớn càng tốt nhưng phải chịu được mức điện áp:

Tra bảng thông số những linh phụ kiện điện tử ta chọn tụ có thông số: C = 1000 μF;Uđm =25V

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Thiết kế mạch điện tử đơn thuần và giản dị thực thi theo mấy nguyên tắc:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Yếu tố nào sau này thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:

A. Bám sát và phục vụ yêu cầu thiết kế.

B. Mạch thiết kế đơn thuần và giản dị, tin cậy.

C. Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa thay thế.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3: Yếu tố nào sau này không thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:

A. Hoạt động ổn định và đúng chuẩn.

B. Linh kiện có sẵn trên thị trường.

C. Mạch thiết kế phức tạp.

D. Mạch thiết kế đơn thuần và giản dị, tin cậy.

Đáp án: C. Vì mạch thiết kế đơn thuần và giản dị và tin cậy.

Câu 4: Thiết kế mạch điện tử được tiến hành theo mấy bước:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: Phát biểu nào sau này đúng: Các bước của thiết kế gồm:

A. Thiết kế mạch nguyên lí

B. Thiết kế mạch lắp ráp

C. Cả 2 đáp án đều đúng

D. Cả 2 đáp án đều sai

Đáp án: C

Câu 6: Mạch lắp ráp phải đảm bảo nguyên tắc:

A. Linh kiện sắp xếp khoa học và hợp lý.

B. Vẽ đường dây dẫn điện để nối những linh phụ kiện theo sơ đồ nguyên lí.

C. Dây dẫn không chồng chéo và ngắn nhất.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D

Câu 7: Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu:

A. Mạch chỉnh lưu dùng 1 điôt.

B. Mạch chỉnh lưu dùng 2 điôt.

C. Mạch chỉnh lưu cầu.

D. Mạch chỉnh lưu bất kì.

Đáp án: C

Câu 8: Tại sao trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu cầu?

A. Độ gợn sóng nhỏ, tần số gợn sóng 100 Hz, dễ lọc.

B. Điôt tránh việc phải có điện áp ngược gấp hai biên độ điện áp thao tác.

C. Biến áp nguồn không còn yêu cầu đặc biệt quan trọng.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D

Câu 9: Khi thiết kế mạch nguyên lí, phải:

A. Tìm hiểu yêu cầu mạch thiết kế.

B. Đưa ra phương án

C. Chọn phương án hợp lý nhất

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: D

Câu 10: Trong công thức tính điện áp ra của biến áp lúc không tải, ∆UĐ là kí hiệu của độ sụt áp trên mấy điôt?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Thiết kế mạch nguồn một chiều có điện áp vào là 220v f = 50 hz

4133

Clip Thiết kế mạch nguồn một chiều có điện áp vào là 220v f = 50 hz ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thiết kế mạch nguồn một chiều có điện áp vào là 220v f = 50 hz tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Thiết kế mạch nguồn một chiều có điện áp vào là 220v f = 50 hz miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Thiết kế mạch nguồn một chiều có điện áp vào là 220v f = 50 hz miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Thiết kế mạch nguồn một chiều có điện áp vào là 220v f = 50 hz

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thiết kế mạch nguồn một chiều có điện áp vào là 220v f = 50 hz vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thiết #kế #mạch #nguồn #một #chiều #có #điện #áp #vào #là #220v