Kinh Nghiệm về Theo Triết học Mác Lenin tăng trưởng là khái niệm để khái quát những vận động theo khunh hướng 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Theo Triết học Mác Lenin tăng trưởng là khái niệm để khái quát những vận động theo khunh hướng được Update vào lúc : 2022-04-22 09:29:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Tải xuống

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân lớp 10 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 3 có đáp án tiên tiến và phát triển nhất gồm những vướng mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Câu 1: Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống.

Theo triết học Mác – Lê nin, vận động là ………………….. nói chung của yếu tố vật và hiện tượng kỳ lạ trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.

A. Mọi sự biến hóa

B. Mọi sự dịch chuyển

C. Mọi sự thay đổi

D. Mọi sự chuyển hóa

Đáp án:

Vận động là mọi biến hóa (biến hóa) nói chung của những sự vật và hiện tượng kỳ lạ trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Sự vật, hiện tượng kỳ lạ tồn tại và thể hiện đặc tính của tớ thông qua

A. Thế giới vật chất.

B. Các quan hệ hữu cơ.

C. Vận động.

D. Phát triển.

Đáp án:

Bằng vận động và thông qua vận động mà sự vật hiện tượng kỳ lạ tồn tại và thể hiện đặc tính của tớ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành bao nhiêu hình thức cơ bản?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án:

Triết học Mác – Lê Nin khái quát thành năm hình thức cơ bản của toàn thế giới vật chất từ thấp đến cao: Vận động cơ học, Vận động vật hoang dã lí, Vận động hóa học, Vận động sinh học, Vận động xã hội.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Khẳng định nào dưới đấy là không đúng về vận động?

A. Thế giới vật chất không ngừng nghỉ vận động.

B. Đám mây không ngừng nghỉ bay.

C. Mặt trời không ngừng nghỉ vận động.

D. Cái bàn không vận động.

Đáp án:

Cái bàn đứng yên nhưng bên trong từng phân tử, nguyên tử vẫn đang liên tục vận động. Mọi sự vật tồn tại trong toàn thế giới vật chất đều luôn vận động.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học?

A. Nước bốc hơi ở nhiệt độ cao.

B. Cây cối sinh trưởng ngày càng cao lên.

C. Xã hội chuyển từ chính sách phong kiến thành chính sách tư bản chủ nghĩa.

D. Các vật thể dịch chuyển trong không khí.

Đáp án:

Vận động cơ học là yếu tố di tán vị trí của những vật thể trong không khí.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật hoang dã lí?

A. Sự di tán vị trí của những vật thể trong không khí.

B. Sự biến hóa, thay thể của những xã hội trong lịch sử.

C. Quá trình trao đổi chất giữa khung hình sống với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

D. Sự vận động của những phân tử.

Đáp án:

Vận động vật hoang dã lí là yếu tố vận động của những phân tử, những hạt cơ bản, cac quy trình nhiệt, điện,…

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Quá trình quang hợp của cây xanh thuộc dạng vận động nào?

A. Cơ học.

B. Sinh học.

C. Quang học.

D. Hóa học.

Đáp án:

Quá trình quang hợp của cây xanh: hấp thụ khí cácbonic, thải khí ôxi thuộc quy trình vận động sinh học – là yếu tố trao đổi chất giữa khung hình sống với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Giữa những hình thức vận động có những điểm lưu ý riêng nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau, trong những Đk nhất định, chúng hoàn toàn có thể 

A. Chuyển hóa lẫn nhau.

B. Tác động lẫn nhau.

C. Thay thế lẫn nhau.

D. Tương tác với nhau.

Đáp án:

Giữa những hình thức vận động có những điểm lưu ý riêng nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau, trong những Đk nhất định, chúng hoàn toàn có thể chuyển hóa lẫn nhau.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Một khái niệm dùng để khái quát những vận động theo khunh hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn thuần và giản dị đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới Ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ Ra đời thay thế cái lỗi thời là khái niệm của

A. Vận động.

B. Phát triển.

C. Tiến bộ.

D. Chuyển hóa.

Đáp án:

Phát triển là một khái niệm dùng để khái quát những vận động theo khunh hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn thuần và giản dị đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới Ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ Ra đời thay thế cái lỗi thời.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Trong quy trình tăng trưởng, khuynh hướng tất yếu của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ là:

A. Cái mới Ra đời thay thế cái cũ.

B. Cái lỗi thời thay thế cái tiến bộ.

C. Cái sau thay thế cái trước.

D. Cái tốt thay thế cái xấu.

Đáp án:

Phát triển là một khái niệm dùng để khái quát những vận động theo khunh hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn thuần và giản dị đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.

Vì vậy khuynh hướng tất yếu của quy trình tăng trưởng là cái mới Ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ Ra đời thay thế cái lỗi thời.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Sự vận động và tăng trưởng có quan hệ với nhau ra làm sao?

A. Có vận động thì không còn tăng trưởng.

B. Có vận động là phải có tăng trưởng.

C. Có vận động thì mới có tăng trưởng.

D. Có vận động sẽ có được tăng trưởng.

Đáp án:

Sự vận động và tăng trưởng có quan hệ mật thiết với nhau: Có vận động thì mới có tăng trưởng, nhưng không phải sự vận động nào thì cũng là yếu tố tăng trưởng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Xã hội loài người đi từ chính sách công xã nguyên thủy, qua những chính sách rất khác nhau rồi đến xã hội chủ nghĩa là thế hiện quy trình

A. Vận động

B. Phát triển

C. Tiến bộ

D. Chuyển hóa

Đáp án:

Xã hội loài người đi tăng trưởng chính sách công xã nguyên thủy, qua những chính sách rất khác nhau rồi đến xã hội chủ nghĩa là thế hiện quy trình.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Quá trình tăng trưởng của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ trình làng theo Xu thế nào?

A. Nhanh chóng.

B. Đơn giản.

C. Quanh co, phức tạp.

D. Từ từ.

Đáp án:

Quá trình tăng trưởng của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ không trình làng một cách đơn thuần và giản dị, thẳng tắp mà trình làng một cách quanh co, phức tạp, đôi lúc có bước thụt lùi trong thời điểm tạm thời

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Chủ nghĩa xã hội Ra đời có nhiều tiến bộ và ưu việt hơn so với chính sách tư bản chủ nghĩa thể hiện khuynh hướng tăng trưởng nào của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ?

A. Cái tốt thay thế cái xấu.

B. Cái tân tiến thay thế cái truyền thống cuội nguồn.

C. Cái tiến bộ thay thế cái lỗi thời.

D. Cái mới triệt tiêu cái cũ.

Đáp án:

Khuynh hướng tất yếu của quy trình tăng trưởng là cái mới Ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lỗi thời

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Sự biến hóa nào dưới không sẽ là tăng trưởng?

A. Sinh vật biến hóa từ đơn bào đến đa bào.

B. Chủ nghĩa xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản.

C. Cây xanh lớn lên.

D. Nước đun nóng bay hơi gặp lạnh ngưng tụ lại thành nước.

Đáp án:

Nươc đun nóng bay hơi thành hơi nước có sự vận động theo phía tuần hoàn, không thể hiện được sự tăng trưởng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Khi xem xét một sự vật, hiện tượng kỳ lạ, toàn bộ chúng ta cần để ý quan tâm đặt sự vật trong?

A. trạng thái cô lập, không bao giờ thay đổi.

B. sự định kiến.

C. trạng thái vận động và tăng trưởng không ngừng nghỉ.

D. trạng thái đứng yên, không vận động.

Đáp án:

Khi xem xét những sự vật hiện tượng kỳ lạ cần xem xét chúng trong trạng thái vận động, không ngừng nghỉ biến hóa, tránh những ý niệm cứng nhắc, không bao giờ thay đổi

Đáp án cần chọn là: C

Tải xuống

Xem thêm bộ vướng mắc trắc nghiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân lớp 10 tinh lọc, có đáp án khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

4070

Clip Theo Triết học Mác Lenin tăng trưởng là khái niệm để khái quát những vận động theo khunh hướng ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Theo Triết học Mác Lenin tăng trưởng là khái niệm để khái quát những vận động theo khunh hướng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Theo Triết học Mác Lenin tăng trưởng là khái niệm để khái quát những vận động theo khunh hướng miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Theo Triết học Mác Lenin tăng trưởng là khái niệm để khái quát những vận động theo khunh hướng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Theo Triết học Mác Lenin tăng trưởng là khái niệm để khái quát những vận động theo khunh hướng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Theo Triết học Mác Lenin tăng trưởng là khái niệm để khái quát những vận động theo khunh hướng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Theo #Triết #học #Mác #Lenin #phát #triển #là #khái #niệm #để #khái #quát #những #vận #động #theo #chiều #hướng