Kinh Nghiệm Hướng dẫn Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại được Update vào lúc : 2022-05-15 18:19:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-15 18:18:13 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai?
A. Ánh sáng được tạo thành bởi những hạt gọi là phôtôn.
B. Trong chân không, phô ôn bay với vận tốc ≈ 3.10 8 m/s dọc theo những tia sáng.
C. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Nội dung chính

    A. Lý thuyết thuyết lượng tử ánh sángB. Bài tập

D. Phôtôn của mọi ánh sáng đơn sắc đều mang nguồn tích điện như nhau.

Câu hỏi:Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này làsai?

A.Trong chân không, photon bay với vận tốc 3.108 m/s dọc theo những tia sáng.

B.Photon của những ánh sáng đơn sắc rất rất khác nhau thì mang nguồn tích điện rất rất khác nhau.

C.Năng lượng của một photon không đổi khi truyền trong chân không.

D.Photon tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Lời giải:

Đáp án đúng:D. Photon tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

Giải thích:

Chỉ tồn tại ở trạng thái hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

Cùng Top lời giải đi tìm làm rõ ràng về thuyết lượng tử ánh sáng nhé.

A. Lý thuyết thuyết lượng tử ánh sáng

1. Giả thuyết Plang về lượng tử ánh sáng.

– Nguyên tử, phân tử không hấp thụ nguồn tích điện một cách liên tục và hấp thụ một lượng nguồn tích điện hoàn toàn xác lập được gọi là lượng tử nguồn tích điện

Trong số đó

+ h= 6,625.10-34 là hằng số Plăng.

+ c =3.108 là vận tốc ánh sáng trong chân không

+ f: tần số của ánh sáng (của bức xạ)

λ: bước sóng của ánh sáng (của bức xạ).

=> Năng lượng mà vật hấp thụ hay bức xạ luôn phải là số nguyên lần lượng tử nguồn tích điện.

2. Thuyết lượng tử của (thuyết phôtôn) của Anhtanh

*Năm 1905, nhờ vào thuyết lượng tử để lý giải những định luật quang điện, Anh-xtanh đã đưa ra thuyết phôtôn. Theo ông:

a.Chùm sánglà một chùm những phôtôn (những lượng tử ánh sáng). Mỗi phôtôn có nguồn tích điện xác địnhε = hf(f làtầnsốcủaánhsángcóbước sóngđơn sắctương ứng). Cường độcủachùm ánhsángtỉlệvới sốphôtônphátra trong mộtgiây.

b.Phântử,nguyêntử,electron…phátxạhay hấpthụánhsáng,cũngcónghĩa làchúng hấp thụhay phát xạphôtôn

c.Cácphôtônchuyểnđộngvớivậntốcc = 3.108m/strong chân không

*Năng lượng của mỗi phôtôn rất nhỏ. Một chùm ánh sáng dù yếu cũng chứa thật nhiều phôtôn do thật nhiều nguyên tử phát ra. Vì vậy ta thấy chùm sáng như liên tục.

*Một chùm sáng đơn sắc chứa những phôtôn giống nhau (cùng nguồn tích điện). Cường độ chùm sáng tại một điểm tỉ lệ với số phôtôn trong chùm sáng trải qua một diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 1m2đặt tại điểm đó, vuông góc với tia sáng, trong một giây.

*Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi. Không có phôtôn đứng yên.

3. Giải thích những định luật quang điện

– Định luật thứ nhất: Theo hệthức Anh – tanhvềhiện tượng quang điênthì mỗiphôtôn bị hấp thụ sẽ truyền toàn bộ nguồn tích điện của nó cho một êlectron. Muốn cho êlectron bứt thoát khỏi mặt sắt kẽm sắt kẽm kim loại phải phục vụ cho nó một công để “thắng” những link với mạng sắt kẽm sắt kẽm kim loại. Công này gọi làcông thoát(A). Như vậy muốn cho hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ quang điện xẩy ra thì nguồn tích điện củaphôtôn ánh sáng kích thích phải to nhiều hơn nữa hoặc bằng công thoát :

Từ đó suy ra:

Đặt:

Ta có: λ ≤ λ0

λ0: gọi là số lượng số lượng giới hạn quang điện của sắt kẽm sắt kẽm kim loại dùng làm catôt

– Định luật thứ hai:Cường độ của dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với số quang electron bật r khỏi catôt trong một cty thời hạn. Với những chùm sáng hoàn toàn hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ quang điện, thì số quang electron bị bạt thoát khỏi mặt phẳng catôt trong một cty thời hạn lại tỉ lệ thuận với số phôtôn đập vào mặt catôt trong thời hạn đó. Số phôtôn này tỉ lệ với cường độ của chùm sáng tới. Suy ra cường độ của dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng chiếu đến catôt.

4. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

–Các hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ như phản xạ, khúc xạ, giao thoa đỏ ánh sáng của tính chất sóng ( sóng điện từ ), những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ khác ví như quang điện ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.

– Bước sóng càng dài thì tính chất sóng thể hiện càng rõ, bước sóng càng ngắn thì tính chất hạt thể hiện càng rõ.

5. Hiện tượng quang phát quang

– Định nghĩa:Hiện tượng quang phát quang là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ một số trong những trong những chất hoàn toàn hoàn toàn có thể hất thụ ánh sáng rồi phát ra những bức xạ thuộc vùng nhìn thấy

– Đặc điểm:

+ Mỗi một chất có một quang phổ đặc trưng

+ Hiện tượng phát quang thường xẩy ra ở hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ nhiệt độ thường

+ Sau khi ngừng kích thích hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phát quang vẫn còn đấy đấy tiếp tục

– Phân loại:Có hai loại quang phát quang:

+ Sự huỳnh quang là yếu tố phát quang có thời hạn phát quang ngắn (dưới 10-8s), thường xẩy ra với chất lỏng và khí.

+ Sự lân quang là yếu tố phát quang có thời hạn phát quang dài (10-8s trở lên), thường xẩy ra với chất rắn.

– Định luật X tốc về yếu tố phát quang: Ánh sáng phát quang có bước sóng l’ dài hơn thế nữa thế nữa bước sóng l của ánh sáng kích thích (ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ): λphát’ > λhấp thụ

6. Nguyên cơ phát xạ ra tia Rơnghen

– Đốt nóng K thì electron sẽ bật ra với động năng ban đầu: Wđo

– Sau đó e hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dưới tác dụng của điện trường giữa 2 cực UAK

WđA– WđK= UAK.e

– e hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tới đối A nốt đập vào đối Anot và động năng của e chuyển thành nhiệt và đồng thời giải phóng ra e:

WđA= Q.. +ε

Công thức xác lập bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen

B. Bài tập

Ví dụ 1:Năng lượng của photon ứng với ánh sáng có bước sóngλ= 768nm là

A.1,61eV B.16,1eV C.eV D.0,61eV

Hướng dẫn

Với bài tập này ta cần để ý quan tâm đổi cty cho đúng

Ví dụ 2:Một nguồn laze phát ra ánh sáng đỏ bước sóng băng 630nm với hiệu suất P= 40mW. Số photon bức xạ ra trong thời hạn t=10s là

A. 83.106

B. 76.106

C. 95.106
D. 55.106

Hướng dẫn

Ta có:

=> Đáp án C

Ví dụ 3:Hai tấm sắt kẽm sắt kẽm kim loại A,B hình tròn trụ trụ được đặt gần nhau, trái chiều và cách điện nhau. A được nối với cực âm và B được nối với cực dương của một nguồn điện 1 chiều. Để làm bứt những e từ mặt trong của tấm A , người ta chiếu chùm bức xạ đơn sắc hiệu suất 4,9mW mà mỗi photon có năng lượng9,8.10-19vào mặt trong của tấm A này. Biết rằng cứ 100 photon chiếu vào A thì có một e quang điện bị bứt ra. Một số e này hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đến B để tạo ra dòng điện qua nguồn có cường độ1,6μAPhần trăm e quang điện bức thoát khỏi A không đến được B là

A. 20% B.30% C. 70% D.80%

Hướng dẫn

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai?

A. Ánh sáng được tạo thành bởi những hạt gọi là phôtôn

B. Năng lượng của những phôtôn ứng với những ánh sáng đơn sắc rất rất khác nhau là như nhau

C. Trong chân không, những phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độc=3.108m/s

D. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi. Không có phôtôn đứng yên

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại Free.

Giải đáp vướng mắc về Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Theo #thuyết #lượng #tử #ánh #sáng #phát #biểu #nào #sau #đây #sai #phôtôn #chỉ #tồn #tại

4322

Review Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại Free.

Thảo Luận vướng mắc về Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai phôtôn chỉ tồn tại vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Theo #thuyết #lượng #tử #ánh #sáng #phát #biểu #nào #sau #đây #sai #phôtôn #chỉ #tồn #tại