Thủ Thuật về Theo Hồ Chí Minh, giặc nội xâm gồm có những loại nào Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Theo Hồ Chí Minh, giặc nội xâm gồm có những loại nào được Update vào lúc : 2022-04-20 05:31:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Nội dung chính

    Quan điểm về “chống giặc nội xâm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Bài viết khác

    Người khởi tạo Ngô Sinh Vượng Ngày gửi 7/1/22

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

    Người khởi tạo Dương Vũ Ngày gửi 7/1/22

Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” gồm có những loại nào?

A. Tham ô

B. Quan liêu

C. Lãng phí

D. Cả a, b, c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” gồm có những loại nào?

A. Tham ô

B. Lãng phí

C. Quan liêu

D. Cả a, b, c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Câu hỏi 333: Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” gồm có những loại nào?a. Tham ô.b. Lãng phí. c. Quan liêu.d. Cả a, b, cCâu hệ i 334: Hệ Chí Minh quy ệ ệnh mệ y môn trong thi tuyệ n công chệ c?

a. 4.b. 5. c. 6.d. 7Câu hỏi 335: Chọn phương án vấn đáp đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.a. Pháp luật đúng là pháp lý thể hiện và bảo vệ được quyền lợi của dân.b. Pháp luật đúng là pháp lý bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền.c. Pháp luật đúng là pháp lý duy trì sự cầm quyền của Đảng.Câu hỏi 336: Bầu cử những đại biểu của dân vào những cty quyền lực tối cao nhà nước thuộc loạihình dân chủ nào?a. Trực tiếp. b. Gián tiếp. c. Cả a, b.Câu hỏi 337: Hồ Chí Minh xác lập yếu tố nào là gốc của người cách mạng?a. Tàinăng.b. Đạo đức.c. Sự chăm chỉd. Cả a, b.Câu hỏi 338: Luận điểm sau này là của người nào?”Đảng là trí tuệ, lương tâm, danh dự của dân tộc bản địa và thời đại”.a. Các Mác.b. V.I. Lêninc. Xtalin.d. Hồ Chí Minh.Câu hỏi 339: Theo Hồ Chí Minh, đức tính thiết yếu nhất cho một con người là gì? a.Cần. b. Kiệm. c. Liêm. d. Chính. e. Cả a, b, c, dCâu hỏi 340: Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa thành viên nghĩa là gì? a. Chỉbảo vệ quyền lợi tập thể. c. Không giày xéo lên quyền lợi cá nhânb. Loại bỏ quyền lợi thành viên. d. Cả ba đáp án trênCâu hỏi 341: Câu nói sau này là của người nào? “Người mà không liêm không bằng súc vật”.a. Khổng Tử.b. Mạnh Tử.c. Tuân tửd. Hồ Chí Minh.Câu hỏi 342: Câu nói “Nếu trong một nước, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy” là của người nào?a. Khổng Tử.b. Mạnh Tử.c. Tuân tửd. Hồ Chí Minh.Câu hỏi 343: Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấutranh, rèn luyện bền chắc hằng ngày mà tăng trưởng và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của người nào? a. Các Mác. b. V.I. Lênin. c.Hồ Chí Minh. d. Lê DuẩnCâu hỏi 344: Theo Hồ Chí Minh, chữ “người” nghĩa là gì?a. Gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn.c. Loài người.29b. Đồng bảo toàn nước. d. Cả a, b, c.Câu hỏi 345: Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải làm gì?a. Yêu nước. c. Thương quả đât bị áp bức.b. Thương dân. d. Cả a, b, c.Câu hỏi 346: Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì?a. Lòng thương người. c. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu.b. Sự quan tâm đến con người. d. Cả a, b, c.

Upload your study docs or become a

Course Hero thành viên to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero thành viên to access this document

End of preview. Want to read all 219 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero thành viên to access this document

Quan điểm về “chống giặc nội xâm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chỉ một năm tiếp theo ngày giang sơn được độc lập 2/9/1945, ngày 27/11/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký kết sắc lệnh về việc “Xử phạt riêng với tội đưa hối lộ cho công chức, tội công chức nhận hối lộ, biểu thủ công quỹ”. Điều này đã cho toàn bộ chúng ta biết sự cấp bách của vấn nạn chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí mà Bác Hồ gọi là “giặc nội xâm” trước rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn giặc ngoại xâm đang rình rập giang sơn.

Ngày đăng
:
02/08/2022

Xem với cỡ chữ

Năm 1952, trong một bài phát biểu của tớ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Tham ô, tiêu tốn lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc nội xâm”. Theo Người nếu không xử lý và xử lý được thứ giặc nội xâm này thì không thể đánh thắng được giặc ngoại xâm.

Hồ Chí Minh đã phân tích rõ những biểu lộ của giặc nội xâm, giặc ở trong tâm.

Giặc nội xâm thứ nhất là tham ô. Với cán bộ, tham ô là đánh cắp, ăn bớt của công làm của tư, đục khoét của nhân dân, tiêu ít mà khai nhiều; tận dụng của chung, của Chính phủ làm quỹ riêng cho địa phương mình, cty mình.

Giặc nội xâm nguy hại hơn là tiêu tốn lãng phí. Theo Người, tiêu tốn lãng phí thể hiện dưới nhiều dạng, như: Lãng phí sức lao động, thời giờ, của công, tiêu tốn lãng phí nhiều khi tai hại hơn nạn tham ô.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định rằng căn nguyên của nạn tham ô, tiêu tốn lãng phí là bệnh quan liêu. Trong bài rỉ tai về xây dựng con người xã hội chủ nghĩa (3-1961), Người nói: “Muốn đánh thắng kẻ địch bên phía ngoài, thì trước hết phải đánh thắng kẻ định bên trong là chủ nghĩa thành viên”. Như vậy, muốn thắng giặc ngoại xâm, thì trước hết phải thắng giặc nội xâm; mà địch bên trong số đó đó là chủ nghĩa thành viên. Vì chủ nghĩa thành viên đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, tiêu tốn lãng phí… Nó trói buộc, bịt mắt những nạn nhân, khiến những người dân này bất kỳ việc gì rồi cũng xuất phát từ lòng ham muốn danh lợi, vị thế cho thành viên mình, chứ không nghĩ đến quyền lợi của giai cấp, của nhân dân. Hồ Chí Minh nhận định rằng, đấu tranh chống chủ nghĩa thành viên không phải là “giày xéo lên quyền lợi thành viên”. Mỗi người đều phải có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của tớ mình và mái ấm gia đình mình. Nếu những quyền lợi thành viên đó không trái với quyền lợi của tập thể thì không phải là xấu.

Người nhận định rằng, một dân tộc bản địa, một đảng và mỗi con người, ngày ngày hôm qua là vĩ đại, có sức mê hoặc lớn, không chắc như đinh ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi tình nhân mến và ca tụng, nếu lòng dạ không trong sáng, nếu sa vào chủ nghĩa thành viên.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba loại giặc nội xâm này còn có quan hệ mật thiết với nhau, do quan liêu mà xẩy ra tham nhũng, lảng phí. Hồ Chí Minh nhận định rằng, đấy là một quân địch khá nguy hiểm vì nó không mang gươm súng mà nó ở trong những tổ chức triển khai của toàn bộ chúng ta, để làm hỏng việc làm của toàn bộ chúng ta, nó làm hỏng tinh thần trong sáng và ý chí của cán bộ ta, những kẻ quan liêu, tham ô, tham nhũng thì phá hoại tinh thần, tiêu tốn của cải của Chính phủ và nhân dân ta.

Bài học mà Bác Hồ chỉ ra cho toàn Đảng, toàn cơ quan ban ngành thường trực và toàn dân rất rõ ràng ràng, rõ ràng: “ Vì những người dân và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát với việc làm thực tiễn, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gủi quần chúng… chỉ biết khai hội, viết thông tư, xem báo cáo trên giấy tờ, chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn… thành thử có mắt mà không thâu suốt, có tai mà không nghe thấu, có chính sách mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững, kết quả là những người dân xấu, những cán bộ kém tha hồ mà tham ô, tiêu tốn lãng phí. Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, tiêu tốn lãng phí”. Quan điểm này đã được Bác Hồ đưa ra cách đó hơn thế nữa thế kỷ, thế nhưng lại rất có ý nghĩa thực tiễn trong thời đại ngày này.

Tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, ngoài gây ra những tổn thất và thiệt hại to lớn về kinh tế tài chính còn gây ra những thiệt hại về chính trị, xã hội khôn lường. Điều tệ hại hơn, những tệ nạn này đang làm tha hóa cán bộ, đảng viên, nhất là những người dân dân có chức, có quyền; làm mất đi niềm tin của nhân dân riêng với Đảng, Nhà nước và chính sách, mất đi quan hệ máy thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân; làm cho những chủ trường chính sash bị sai lệch dẫn đến chệch hướng và làm tiền đề cho mọi sự mất ổn định xã hội là yếu tố kiện thuận tiện cho những thế lực thù địch gây mất ổn định chính trị, thực thi thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”. Đối với quân địch, nạn tham nhũng tiêu tốn lãng phí, quan liêu là cơ sở và tiềm năng để chúng công kích, bôi xấu chính sách ta, làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng và sự quản trị và vận hành của nhà việt nam.

Nhận thấy việc suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là nghiêm trọng, Hội nghị Trung ương 4, khóa XII đã rõ ràng hóa, nhận diện những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một cách có khối mạng lưới hệ thống những biểu lộ của yếu tố suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Trong số đó nguy hiểm nhất là yếu tố phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con phố xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, xấp xỉ, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí còn sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không ạ bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không hề ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực thi đúng những nguyên tắc tổ chức triển khai sinh hoạt đảng.

Từ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chỉ là một bước ngắn, thậm chí còn rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, hoàn toàn có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với những thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc bản địa.

Hiện nay, việc thực thi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng ta đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng vẫn chưa nhiều, chưa vững chãi và có khunh hướng ngày càng trở ngại vất vả, phức tạp vì “giặc nội xâm” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc tới lúc bấy giờ hoạt động và sinh hoạt giải trí tinh vi, phức tạp hơn. Bởi vậy, những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “chống giặc nội xâm” càng hữu ích, thiết thực trong việc chống lại 9 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị; 9 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống; 9 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đưa ra.

Trên cơ sở những quan điểm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra một số trong những giải pháp để đấu tranh chống lại quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí.

– Thực hiện giáo dục về chính trị tư tưởng, tu dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác thao tác lãnh đạo, quản trị và vận hành. Theo Người phải lấy gương người tốt việc tốt hằng ngày giáo dục lẫn nhau, đấy là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng những tổ chức triển khai cách mạng, xây dựng con người mới, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới. Hồ Chí Minh nhận định rằng: “Quần chúng chỉ quý mến những người dân dân có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho những người dân ta bắt chước”. Người căn dặn cán bộ, đảng viên, trước hết phải ăn ở làm thế nào khiến cho dân phục, dân yêu, dân nghe; không được quên rằng dân bầu mình ra để thao tác cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân; cán bộ, đảng viên phải có những phẩm chất như hòa mà không tư, thận trọng mà không nhút nhát, vị công vong tư, nói thì phải làm, trực mà không táo bạo. Người căn dặn Đảng ta đại biểu cho quyền lợi chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động, chứ không phải mưu cầu quyền lợi riêng của một nhóm người nào, thành viên nào. Sinh trưởng trong một xã hội cũ, toàn bộ chúng ta ai cũng mang trong mình hoặc nhiều hoặc ít vết tích xấu xa của xã hội đó về tư tưởng, về thói quen… Thói quen và những tập quán lỗi thời cũng là người địch to; nó ngấm ngầm ngăn trở tiến bộ. Chúng ta lại không thể trấn áp nó, mà phải tái tạo nó một cách rất thận trọng, rất chịu khó, rất mất thời hạn dài.

Người xác lập: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành xong được trách nhiệm cách mạng vẻ vang”. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền chắc hằng ngày mà tăng trưởng và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

– Thực hiện trang trọng việc tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên. Người nhận định rằng “Muốn dân chủ tốt, kỷ luật cao, cán bộ phải gương mẫu phê bình và tự phê bình, mục tiêu của việc này lầ để học cái hay, tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu lẫn nhau”. Đảng viên phải coi việc tự kiểm điểm như rửa mặt. Hàng ngày mỗi đảng viên phải tự kiểm điểm mình”. Đảng viên phải “thật thà phê bình và thành khẩn phê bình” đồng chí khác để cùng tiến bộ, tự phê bình và phê bình không riêng gì có luôn dùng mà còn phải dùng khéo. Hồ Chí Minh thường đặt tự phê bình lên trước, phê bình sau. Khi tự phê bình phải thật thà, trung thực còn khi phê bình phải có quan điểm khách quan, thành khẩn để đạt được mục tiêu là cùng nhau tiến bộ. Châu Minh (sửa đổi và biên tập)

Lê Thùy Trang

Lần xem:
20585

Go top

Bài viết khác

://.youtube/watch?v=ayePp2Arycw

4125

Video Theo Hồ Chí Minh, giặc nội xâm gồm có những loại nào ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Theo Hồ Chí Minh, giặc nội xâm gồm có những loại nào tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Theo Hồ Chí Minh, giặc nội xâm gồm có những loại nào miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Theo Hồ Chí Minh, giặc nội xâm gồm có những loại nào Free.

Giải đáp vướng mắc về Theo Hồ Chí Minh, giặc nội xâm gồm có những loại nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Theo Hồ Chí Minh, giặc nội xâm gồm có những loại nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Theo #Hồ #Chí #Minh #giặc #nội #xâm #bao #gồm #những #loại #nào