Mẹo về Tầm quan trọng của gà trong kinh tế tài chính 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tầm quan trọng của gà trong kinh tế tài chính được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-15 17:05:18 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tóm tắt nội dung tài liệu

—–—– Luận Văn Vai trò của chăn nuôi nói
chung và chăn nuôi gà nói
riêng trong tăng trưởng kinh tế tài chính
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 .1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong trong năm mới tết đến gần đây khi nền kinh tế thị trường tài chính việt nam chuyển sang kinh tế tài chính
hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản trị và vận hành của
N hà nước, những doanh nghiệp sẽ là những cty kinh tế tài chính tự chủ từ khâu
sản xuất đến khâu tiêu thụ thành phầm. Ba việc đó đó là: Sản xuất cái gì? Sản
xuất ra làm sao? Sản xuất cho ai? Hiện được những doanh nghiệp quan tâm để
đạt được hiệu suất cao nhất trên cơ sở nguồn lực sẵn có của tớ. Đó đó đó là
cả một quy trình mà những doanh nghiệp cần nghiên cứu và phân tích để lấy ra những sản
phẩm, hàng hoá phù phù thích hợp với nhu yếu của thị trường, để thúc đẩy quy trình sản
xuất của xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. H iện nay trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường người tiêu dùng là một trong những
tác nhân quan trọng quyết định hành động tới quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại
của những doanh nghiệp và những cty sản xuất khác. Nhiệm vụ quan trọng của
những doanh nghiệp là phải tóm gọn được những nhu yếu về thị trường từ đó có
khuynh hướng cho sản xuất của doanh nghiệp mình, sản xuất thành phầm mà thị
trường cần phù phù thích hợp với nhu yếu thị trường trong từng khoảng chừng thời hạn,
không khí nhất định. Trong mấy năm mới tết đến gần đây, cùng với ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi của
việt nam đ ã không ngừng nghỉ tăng trưởng và đ ã đạt được kết quả đáng kể. Đó là yếu tố
khởi đầu trong việc triền khai chương trình tăng trưởng chăn nuôi, đưa ngành
chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp
hành Trương ương Đ ảng khoá VIII và nghị quyết 06 NQ/TW của Bộ Chính
trị. Trong số đó ngành chăn nuôi gia cầm đ ã góp thêm phần vào sự tăng trưởng của
ngành chăn nuôi cả về số lượng và chất lượng thành phầm. Chăn nuôi gia cầm
là một quy mô chăn nuôi phổ cập trong hộ mái ấm gia đình Việt Nam là một số trong những mô
hình trang trại, xí nghiệp, doanh nghiệp . Với những điểm lưu ý nổi trội là nó
phù phù thích hợp với Đk xã hội, tự nhiên, Đk địa lý… của việt nam. 1
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 Chăn nuôi gà là một nghề đã có từ lâu trong những hộ gia đ ình ở nông thôn.
Thực tế đ ã chứng tỏ chăn nuôi gà đem lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao, chu kỳ luân hồi sản
xuất thịt và trứng nhanh hơn nhiều so với nhiều vật nuôi khác. Chi phí thức
ăn cho một kg tăng trọng thấp và nó tạo ra nguồn thực phẩm có mức giá trị dinh
dưỡng cao. Nó phục vụ phần lớn sản lượng thịt cho ngành chăn nuôi nói
chung và ngành gia cầm nói riêng. Hơn nữa chu kỳ luân hồi sản xuất gà ngắn do đó nó
phục vụ được nhu yếu thực phẩm ngày càng cao trong xã hội cả về số lượng
cũng chất lượng thành phầm. Ngành chăn nuôi gà tăng trưởng còn góp thêm phần bổ
trợ đáng kể vào việc tăng trưởng ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi và những
ngành kinh tế tài chính khác, làm tăng nguồn nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến
thực phẩm, xuất khẩu thu ngoại tệ phục vụ cho những ngành kinh tế tài chính khác trong
nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân. N gành chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi gà nói riêng trong
trong năm mới tết đến gần đây đã từng bước được Nhà nước để ý quan tâm hơn nhất là công
tác giống. Nhà nước chú trọng góp vốn đầu tư nghiên cứu và phân tích tăng trưởng thành phầm gà
giống và nó đã góp phần đáng kể vào việc phục vụ nhu yếu về khối lượng
thịt, trứng của nhân dân. Tuy nhiên trên thực tiễn khối lượng này vẫn còn đấy
nhã nhặn so với nhu yếu thực phẩm của nhân dân và nhu yếu làm nguyên
liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm bởi lẽ một số trong những xí nghiệp,
doanh nghiệp cho ra thành phầm giống tốt nhưng quy trình sản xuất và tiêu thụ
còn nhiều điều chưa ổn. Công ty giống gia cầm Lương Mỹ trực thuộc tổng công ty chăn nuôi
V iệt Nam, được xây dựng theo nghị quyết số 160-NNTCQD ngày 24/09/1976
của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông
nghiệp và tăng trưởng nông thôn) do thành phầm gà giống của công ty gặp không
ít trở ngại vất vả về phía đầu ra (thị trường tiêu thụ và giá cả) sản xuất marketing thương mại
gà chỉ hoàn toàn có thể tại vị và tăng trưởng khi có một thị trường ổn định và chiếm
Thị phần lớn. 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 Đ ể góp thêm phần thúc đẩy quy trình sản xuất và tiêu thụ thành phầm gà giống
của Công ty trong thời hạn tới, được sự phân công của khoa Kinh tế và phát
triển nông thôn, được sự đồng ý của ban lãnh đạo Công ty giống gia cầm
Lương Mỹ, dưới sự hướng dẫn của thầy Đặng Văn Tiến chúng tôi tiến hành
nghiên cứu và phân tích đề tài: “Nghiên cứu tình hình tiêu thụ thành phầm gà giống
thương phẩm tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ- Chương mỹ – Hà Tây”. 1 .2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích tình hình tình hình tiêu thụ thành phầm của Công
ty để lấy ra giải pháp hầu hết nhằm mục đích tăng cường tiêu thụ thành phầm cho Công ty. 1.2.2. Mục tiêu rõ ràng + H ệ thống hoá những yếu tố lý luận cơ bản về thị trường và tiêu thụ sản
phẩm trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường + Tìm hiểu nhìn nhận tình hình tình hình sản xuất và tiêu thụ thành phầm
của công ty. + Phân tích những yếu tố hầu hết ảnh hưởng đến quy trình tiêu thụ sản
phẩm của công ty. + Đ ịnh hướng và đưa ra một số trong những giải pháp hầu hết nhằm mục đích tăng cường tiêu thụ
thành phầm cho công ty ngày càng có hiệu suất cao.
1 .3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PH ẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu và phân tích N ghiên cứu những yếu tố lý luận và thực tiễn về tiêu thụ thành phầm gà
giống của Công ty giống gia cầm Lương Mỹ -Chương Mỹ – Hà Tây. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu và phân tích Nội dung nghiên cứu và phân tích: Nghiên cứu tình hình tiêu thụ thành phầm gà giống
của Công ty giống gia cầm Lương Mỹ. Thời gian nghiên cứu và phân tích: Đánh giá tình hình tiêu thụ thành phầm gà giống
của công ty qua 3 năm (2000-2001-2002). Không gian nghiên cứu và phân tích: Nghiên cứu tại Công ty giống gia cầm Lương
Mỹ – Chương Mỹ- H à Tây. 3
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 2 .1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1. Một số lý luận về thị trường 2 .1.1.1. Khái niệm về thị trường Thị trường xuất hiện đồng thời với việc Ra đời và tăng trưởng của nền sản
xuất hàng hoá và được hình thành trong nghành nghề lưu thông người dân có hàng hoá
đem ra trao đổi gọi là bên bán, người dân có nhu yếu không được thoả m ãn và có
kĩ năng thanh toán gọi là bên mua. Trong quy trình trao đổi đã tạo nên
những quan hệ nhất định, đó là quan hệ giữa b ên bán và bên mua với nhau.
V ì vậy theo những nhà Marketing thì thị trường gồm có toàn bộ những khách
hàng tiềm ẩn cùng có một nhu yếu hay mong ước rõ ràng, sẵn sàng và có khả
năng tham gia trao đổi để thoả mãn nhu yếu và mong ước đó. Theo lý thuyết kinh tế tài chính học: Thị trường là nơi người bán và người tiêu dùng gặp
nhau để thoả mãn nhu yếu của tớ bằng việc trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Theo góc nhìn địa lí: Thị trường là vị trí kinh tế tài chính mà thông qua đó cung và cầu được
thoả mãn. Theo những nhà kinh tế tài chính: Thị trường là yếu tố biểu lộ của quy trình mà trong
đó thể hiện những quyết định hành động của doanh nghiệp về số lượng và chất lượng và
mẫu m ã hàng hoá. Đó là quan hệ giữa tổng số cung và tổng số cầu với cơ
cấu cung và cầu của từng loại hàng hoá rõ ràng. Tóm lại quan điểm cốt lõi của thị trường: Thị trường gồm có toàn bộ
quy trình trao đ ổi hàng hoá, nó được trình làng trong thuở nào gian và một không
gian nhất định. 2 .1.1.2. Vai trò của thị trường với hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại Thị trường có vai trò trọng điểm riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh
doanh và sự tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội: 4
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 + Thị trường là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là tiềm năng của quá
trình sản xuất hàng hoá. Thị trường đó đó là nơi hình thành và xử lý và xử lý những
quan hệ giữa doanh nghiệp với những doanh nghiệp, doanh nghiệp với Nhà
nước, doanh nghiệp với những người tiêu dùng. +Thị trường là đối tượng người dùng hoạt động và sinh hoạt giải trí tiêu thụ thành phầm của doanh nghiệp + Thị trường là khâu tất yếu là quan trọng nhất của sản xuất hàng hoá,
thị trường là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. + Thông qua thị trường hoàn toàn có thể nhận ra được sự phân phối của những
nguồn lực sản xuất, thông qua khối mạng lưới hệ thống giá cả. + Thị trường là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên marketing thương mại, nó giúp những nhà sản xuất nhận
biết nhu yếu x ã hội về thế mạnh marketing thương mại của tớ để sở hữu những phương án
sản xuất marketing thương mại phù phù thích hợp với yên cầu của thị trường + Thị trường là nơi phục vụ thông tin quan trọng trên cơ sở đó nhà sản
xuất marketing thương mại đưa ra những quyết định hành động riêng cho doanh nghiệp mình. + Thị trường có vai trò quan trọng trong quản trị và vận hành kinh tế tài chính, đó là đối tượng người dùng
vị trí căn cứ để kế hoạch hoá. Thị trường là công cụ tương hỗ update cho những công cụ điều
tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường tài chính của Nhà nước. 2 .1.1.3. Chức năng của thị trường Thị trường là nơi trình làng hoạt động và sinh hoạt giải trí mua và bán do đó nó có những hiệu suất cao
nhất định và vai trò của từng hiệu suất cao được thể hiện như sau: + Chức năng thừa nhận : Thị trường là nơi gặp gỡ giữa nhà sản xuất và
người tiêu dùng trong quy trình trao đổi hàng hoá, thị trường với mong ước
chủ quan bán được nhiều hàng hoá với giá cả sao cho bù đắp được mọi chi
phí bỏ ra và có lợi nhuận, còn người tiêu dùng tìm đ ến thị trường để sở hữ
những hàng hoá đúng hiệu suất cao, hợp thị hiếu và hoàn toàn có thể thanh toán theo
mong ước của m ình. Trong quy trình trình làng sự trao đổi, mặc cả trên thị
trường giữa đôi bên về một mặt nào này sẽ có được 2 kĩ năng xẩy ra là thừa nhận 5
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 ho ặc không thừa nhận, tức là hoàn toàn có thể loại hàng hoá đó không phù phù thích hợp với quá
trình tái sản xuất sẽ bị ách tắc, không thực thi đ ược. trái lại trong trường
hợp thị trường thực thi hiệu suất cao đồng ý tức là đôi bên đã thuận mua
vừa bán thì quy trình tái sản xuất đ ược xử lý và xử lý. + Chức năng thực thi: Khi m à thị trường đã thừa nhân sự xuất hiện của
hàng hoá nào đó trên thị trường thì hiệu suất cao thực thi được hình thành và
hàng hoá này sẽ đ ược lưu thông (bán) như mọi hàng hoá khác trên thị trường. + Chức năng điều tiết, kích thích: Như toàn bộ chúng ta đã biết lợi nhuận là mục
đích cao nhất của quy trình sản xuất, trong lúc đó lợi nhuận lại chỉ hình thành
khi thông qua ho ạt động của thị trường. Do vậy thị trường vừa là tiềm năng,
vừa tạo ra động lực điều tiết kích thích được thể hiện ở đoạn thông qua nhu yếu
thị trường những doanh nghiệp dữ thế chủ động kiểm soát và điều chỉnh hoặc di tán những yếu tố
sản xuất từ ngành này sang ngành khác, hoặc thành phầm này sang thành phầm
khác nhằm mục đích mục tiêu kiếm lợi nhuận cao hơn. Thông qua qui luật hoạt động và sinh hoạt giải trí
của thị trường, những doanh nghiệp mạnh mẽ và tự tin tận dụng kĩ năng, lợi thế của
mình trong đối đầu đối đầu để đẩy nhanh quy trình sản xuất. trái lại, những doanh
nghiệp không còn lợi thế cũng tìm cách vươn lên để tránh khỏi bị phá sản. Đó
đó đó là động lực do thị trường tạo ra. G iá cả thành phầm ngoài thị trường là thước đo hiệu suất cao sản xuất và mức
độ tiêu pha trong tiêu dùng của người tiêu dùng, nó chỉ đồng ý ngân sách ở tại mức
thấp hơn hoặc bằng mức xã hội thiết yếu. Do đó thị trường có vai trò quan
trọng riêng với kích thích, tiết kiệm chi phí ngân sách và tiết kiệm chi phí sức lao động. + Chức năng thông tin: Chức năng thông tin của thị trường sẽ góp thêm phần
đắc lực cho việc hiểu biết giữa người tiêu dùng và người bán, giữa người sản xuất và
người tiêu dùng. tin tức thị trường cho biết thêm thêm tổng số cung, tổng số cầu, cơ
cấu cung và cầu, quan hệ cung và cầu giá cả, chất lượng thành phầm… Do vậy thông
tin thị trường có vai trò vô cùng quan trọng riêng với quản trị và vận hành kinh tế tài chính, nhiều khi
nó quyết định hành động cả quy trình sản xuất. 6
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 Trong công tác thao tác quản trị và vận hành nền kinh tế thị trường tài chính thị trường, vai trò tiếp nhận thông tin
từ thị trường đã quan trọng, tuy nhiên việc tinh lọc và xử lý thông tin lại là công
việc quan trọng hơn nhiều. Để đưa ra những quyết định hành động đúng chuẩn nhằm mục đích thúc
đẩy sự vạn hành mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí kinh tế tài chính trong cơ chế thị trường, tuỳ thuộc vào
sự đúng chuẩn của việc sàng lọc và xử lý thông tin. Tóm lại: 4 hiệu suất cao của thị trường có quan hệ mật thiết với nhau.
Thực tế một hiện tượng kỳ lạ kinh tế tài chính trình làng trên thị trường đều thể hiện khá đầy đủ và
xen kẽ lẫn nhau giữa 4 hiệu suất cao. Tuy nhiên cũng phải thấy rõ là chỉ khi
thực thi hiệu suất cao thừa nhận thì những hiệu suất cao khác mới phát huy tác dụng. 2 .1.1.4. Các tác nhân ảnh hưởng đến thị trường Các tác nhân kinh tế tài chính: Có vai trò trực tiếp đến cung, cầu cơ sở vật chất kỹ
thuật, quan hệ kinh tế tài chính đối ngoại, giá cả, thu nhập trung bình trên đầu người,
vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính. Các tác nhân x ã hội: Mật độ phân loại dân cư, phong tục tập quán, trình độ
văn hoá… Chúng có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của thị trường. Các tác nhân về chính trị: Tình hình chính trị trong và ngoài nước, hệ
thống pháp lý và những văn b ản dưới luật, những công cụ chủ trương của Nhà
nước. Các tác nhân thuộc về kinh tế tài chính vĩ mô: Thể hiện bằng những chủ trương của
N hà nước như : Chính sách thuế, chủ trương dự trữ và điều hoà, chủ trương
trợ giá… Các chủ trương đều phải có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường. Nhà nước
luôn có Xu thế quản trị và vận hành và bình ổn giá cả. Các tác nhân thuộc về kinh tế tài chính vi mô: Là kế hoạch chủ trương giải pháp
của những cơ sở sản xuất marketing thương mại sử dụng trong marketing thương mại như: kế hoạch
thành phầm mới, kế hoạch phong phú hoá thành phầm, kế hoạch giá, hoạt động và sinh hoạt giải trí
marketing của doanh nghiệp. Các kế hoạch tác động trực tiếp chủ quan vào
thị trường. 7
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 2 .1.1.5. Phân khúc thị trường K hi quyết định hành động tham gia vào quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại
nhà sản xuất marketing thương mại phải xác lập được thị trường. Cụ thể là xác lập
nhu yếu của người tiêu dùng mà mình hoàn toàn có thể phục vụ. H ướng vào thị
trường là khuynh hướng về phía người tiêu dùng chính, đó là tiềm năng số 1 của những nhà
sản xuất marketing thương mại. Do vậy mà trong ho ạt động sản xuất marketing thương mại thường
phân thị trường thành những khúc, những đoạn riêng không liên quan gì đến nhau nhằm mục đích có những
giải pháp, chủ trương rõ ràng riêng với những khúc thị trường đó. + Căn cứ vào thu nhập của người tiêu dùng phân thành thị trường d ành
cho những người dân dân có thu nhập cao, thị trường d ành cho những người dân dân có thu
nhập trung bình, và thị trường d ành cho những người dân dân có thu nhập trung bình. + Căn cứ vào khu vực hoàn toàn có thể phân thành, thị trường thành thị, thị trường
nông thôn, thị trường vùng đồng bằng, thị trường vùng cao. +Căn cứ vào số lượng dân cư hoàn toàn có thể phân thành thị trường dành riêng cho
những vùng đông dân, thị trường dành riêng cho những vùng ít dân. + Căn cứ vào trình độ văn hoá hoàn toàn có thể phân thành thị trường dành riêng cho
những người dân dân có trình đ ộ văn hoá cao và thị trường cho những có trình độ văn
hoá thấp. Tuỳ theo loại thành phầm và d ịch vụ rất khác nhau mà những phương thức phân
khúc thị trường rất khác nhau. 2.1.2. Những lý luận cơ bản về tiêu thụ thành phầm 2 .1.2.1. Khái niệm về tiêu thụ thành phầm Theo nghĩa rộng : Tiêu thụ thành phầm là một quy trình kinh tế tài chính gồm có
nhiều khâu có quan hệ ngặt nghèo với nhau như: Nghiên cứu thị trường, xác
định nhu yếu người tiêu dùng, đ ặt hàng và tổ chức triển khai sản xuất thực thi những nghiệp
vụ tiêu thụ, xúc tiến bán hàng… nhằm mục đích mục tiêu đạt kết quả cao kinh tế tài chính cao nhất. 8
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 Theo nghĩa hẹp: Tiêu thụ (bán hàng) là việc chuyển dời quyền sở hữu
thành phầm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đ ã thực thi cho người tiêu dùng, đồng thời
thu được tiền hàng hoá ho ặc được quyền thu tiền Tiêu thụ thành phầm là quy trình thực thi giá trị và giá trị sử dụng của
hàng hoá, thông qua tiêu thụ m à hàng hoá được chuyển từ hình thái hiện vật
sang hình thái giá trị (tiền tệ) và vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp được
hoàn thành xong. Tiêu thụ thành phầm đơn thuần và giản dị được cấu thành từ người bán người tiêu dùng
hàng hoá, tiền tệ, kĩ năng thanh toán, sự sẵn sàng mua và bán… Nhằm tối da
hoá lợi nhuận mỗi bên 2 .1.2.2. Vai trò của tiêu thụ thành phầm trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại Tiêu thụ thành phầm là giai đo ạn ở đầu cuối của quy trình sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. Sản xuất T H H’ T’ Tiêu thụ Sơ đ ồ 1. Quá trình sản xuất và tiêu thụ thành phầm Sơ đồ đã cho toàn bộ chúng ta biết: Kết quả tiêu thụ có vai trò quyết định hành động đến việc vận động
uyển chuyển của những quy trình trước, trong chu kỳ luân hồi sản xuất marketing thương mại, rõ ràng: Tiêu thụ thành phầm nhằm mục đích thực thi quy trình đưa thành phầm từ nơi sản
xuất đến nơi tiêu dùng. Nói cách khác tiêu thụ đóng vai trò là khâu lưu thông
hàng hoá, là trung gian mua và bán giữa người sản xuất và người tiêu dùng. 9
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 Tiêu thụ thành phầm làm cho những người dân sản xuất làm rõ ràng người tiêu dùng mong
muốn về số lượng, chất lượng, chủng loại, mẫu mã hàng hoá mà mình sản
xuất ra, để từ đó thảo mãn nhu yếu của tớ. Tiêu thụ thành phầm làm cho những người dân tiêu dùng tiếp cận thành phầm hàng hoá
mà người ta cần và chấp nhân được xem hữu ích của mỗi thành phầm hàng hoá đó.
K hi thành phầm được người tiêu dùng đồng ý thì doanh nghiệp mới tịch thu
được những ngân sách có liên quan và xác lập được mức thành phầm sản xuất ra . Đối với toàn bộ nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân tiêu thụ có vai trò làm cân đối giữa
cung và cầu để tạo ra sự ổn định x ã hội nói chung và từng khu vực nói riêng
với mỗi thành phầm hàng hoá. Căn cứ vào m ỗi Dự kiến này mà mỗi doanh
nghiệp hoàn toàn có thể xây dựng cho m ình kế hoạch sản xuất và tiêu thụ thành phầm để
đem lại hiệu suất cao marketing thương mại cao. 2 .1.2.3. Các tác nhân ảnh hưởng đến tiêu thụ thành phầm Thị trường tiêu thụ nghiên cứu và phân tích: Thị trường tiêu thụ đó đó là nghiên cứu và phân tích
quan hệ cung – cầu, giá cả thành phầm hàng hoá trong một không khí, thời
gian nhất định. Thị trường tiêu thụ là tác nhân tác động mạnh đến sản xuất của
những doanh nghiệp bởi những quy luật đối đầu đối đầu, qui luật cung và cầu. Thị trường là
đối tượng người dùng sản xuất đồng thời cũng là yếu tố tiết sản xuất. Chất lượng thành phầm: Trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường chất lượng thành phầm
là yếu tố cơ bản quyết định hành động kĩ năng tồn tại và tăng trưởng của doanh nghiệp.
Sản phẩm của doanh nghiệp được người tiêu dùng đồng ý khi chất lượng
thành phầm đảm bảo. Chất lượng thành phầm ngày càng nâng cao sẽ làm tăng giá
trị sử dụng, thời hạn sử dụng của thành phầm trên thị trường đối đầu đối đầu, sản
phẩm tiêu thụ rộng hơn, nhiều hơn nữa và ngược lại sẽ mất dần sức đối đầu đối đầu
trên thị trường, sẽ bị vượt mặt và nhanh gọn dẫn đến phá sản. Giá sản
phẩm: Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến công tác thao tác tiêu thụ thành phầm bởi
người tiêu dùng quyết định hành động xem giá cả của món đồ có phù phù thích hợp với ý tưởng
của tớ hay là không? Do đó khi định giá doanh nghiệp phải xem xét yếu tố này 10
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 kĩ càng để lấy ra mức giá thích hợp, thuyết phục người tiêu dùng, phản ánh
đúng hiệu suất cao sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp N hân tố vốn: Là một tác nhân quan trọng trong quy trình mở rộng sản
xuất marketing thương mại và trong quy trình đối đầu đối đầu của doanh nghiệp N hân tố con người: Con người trọng điểm trong quy trình sản
xuất marketing thương mại nói chung và riêng với khâu tiêu thụ nói riêng. Đối với doanh
nghiệp thể hiện qua trình độ quản trị và vận hành, điều hành quản lý. N hân tố chủ trương và pháp lý của Nhà nước: Môi trường chủ trương
hoàn toàn có thể tạo Đk thuận tiện cho doanh nghiệp này tăng trưởng tuy nhiên ngưng trệ
doanh nghiệp khác, từ đó ảnh hưởng rất rộng đến tiêu thụ. Môi trường hoạt
động marketing thương mại của doanh nghiệp ở việt nam có sự quản trị và vận hành của Nhà nước,
đường lối tăng trưởng kinh tế tài chính có sự can thiệp của Đảng. Các công cụ của Đảng
và Nhà việt nam đưa ra như : Chính sách tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước, chủ trương xuất
nhập khẩu… đã trực tiếp, gián tiếp tác động đến sản xuất marketing thương mại của
doanh nghiệp. 2 .1.2.4. Một số chỉ tiêu nhìn nhận kết quả và hiệu suất cao tiêu thụ K hối lượng thành phầm của doanh nghiệp tiêu thụ được thể hiện d ưới hai
hình thức là hiện vật và giá trị. Hình thức hiện vật có ưu điểm là biểu lộ rõ ràng khối lượng đang tiêu
thụ, từng loại hàng, tuy nhiên hình thức này sẽ không còn tổng hợp và không so sánh
được. K hối lượng thành phầm tiêu thụ trong một năm hoặc trong một kỳ được
tính theo công thức: Lượng tồn kho thời điểm đầu xuân mới + Lượng sản xuất trong năm – Lượng tồn thời gian ở thời gian cuối năm Số lượng tồn kho thời điểm đầu xuân mới tiêu thụ trong năm hình thức hiện vật là ch ỉ
tiêu phản ánh bằng tiền của khối lượng thành phầm bán ra và doanh nghiệp đã
thu được lệch giá hoặc lấy giấy báo của ngân hàng nhà nước. Doanh số (lệch giá) = khối lượng tiêu thụ trong năm x giá cả n  QiGi Kt = i 1 11
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 Trong số đó: K t: giá trị thành phầm hàng hoá thực thi Q. i: Lượng hàng hoá loại i đ ược tiêu thụ G i: Giá bán hàng hoá i Chỉ tiêu so sánh kết quả đạt được của từng món đồ trong quy trình tiêu thụ. Khối lượng tiêu thụ trong năm H ệ số tiêu thụ = Khối lượng sản xuất trong năm + tồn kỳ trước chuyển sang H ệ số này nhìn nhận mức độ tiêu thụ thành phầm và cho biết thêm thêm mức độ hoàn
thành kế hoạch tiêu thụ thành phầm của doanh nghiệp. (Hệ số này càng gần 1 thì quy trình tiêu thụ càng có hiệu suất cao) 2 .2. CƠ SỞ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 2.2.1. Vai trò của chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng trong tăng trưởng kinh tế tài chính 2 .2.1.1. Vai trò của ngành chăn nuôi + Đối với nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân Trong nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân, chăn nuôi đóng vai trò khá quan trọng, nó
góp thêm phần làm tăng trưởng nền kinh tế thị trường tài chính và góp một lượng hàng hoá cho xuất
khẩu. Tuỳ theo lợi thế so sánh của tớ, mỗi nước hoàn toàn có thể xuất khẩu những sản
phẩm nông nghiệp mà trong số đó có một phần là thành phầm chăn nuôi để thu
ngoại tệ hay trao đổi để lấy những thành phầm công nghiệp góp vốn đầu tư lại cho ngành
nông nghiệp và những ngành kinh tế tài chính khác. Vì thế sự tăng trưởng của ngành chăn
nuôi sẽ ảnh hưởng tới phân loại và tăng trưởng những ngành sản xuất công nghiệp. Chăn nuôi không những phục vụ nguồn thành phầm hàng hoá cho thị
trường trong nước và cho xuất khẩu mà nó còn tương hỗ sử dụng một cách khá đầy đủ
và hợp lý nhân lực nhàn rỗi trong nông nghiệp nông thôn. Do đặc
điểm của sản xuất nông nghiệp mang tính chất chất thời vụ cao, hơn thế nữa lao động trong
nông nghiệp lại chiếm một tỉ trọng khá lớn trong tổng số lao động của việt nam
và những nước đang tăng trưởng khác. Lực lượng lao động này còn có thuở nào gian 12
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 nhàn rỗi quá rộng do tính chất thời vụ trong sản xuất sinh ra. Do đó việc phát
triển ngành chăn nuôi đã hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho nông dân và giúp họ
tăng thu nhập. + Đối với ngành nông nghiệp Đối với sản xuất nông nghiệp chăn nuôi có một vai trò rất quan trọng.
Trong sản xuất nông nghiệp thì hai ngành chính cấu thành nên nó là ngành
trồng trọt và chăn nuôi. Hai ngành này còn có sự liên hệ mật thiết với nhau, thúc
đẩy nhau cùng tăng trưởng. Một nền nông nghiệp muốn tăng trưởng được một cách bền vững và ổn
định thì nên phải có sự tăng trưởng một cách cân đối giữa hai ngành trồng trọt
và chăn nuôi. Trồng trọt phục vụ thức ăn cho ngành chăn nuôi tăng trưởng,
mặt khác chăn nuôi phục vụ phân bón, sức kéo cho ngành trồng trọt. Nguồn
phân hữu cơ mà chăn nuôi phục vụ cho ngành trồng trọt có vai trò rất là
quan trọng. Vì thế để sở hữu một nền nông nghiệp bền vững thì không bao giờ
được phép coi nhẹ vai trò của ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp. + Đối với hộ nông dân Ở việt nam lúc bấy giờ trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường, hộ nông dân đã được đánh giá
là m ột cty kinh tế tài chính tự chủ thì vai trò của ngành chăn nuôi càng được đánh giá
trọng. Một thực tiễn không thể chối cãi được đó là ngành chăn nuôi chiếm một
vai trò quan trọng trong thu nhập của người nông dân, thành phầm hàng hoá của
nông hộ hầu hết là thành phầm thu được từ quy trình chăn nuôi. Chăn nuôi đã
gắn bó mật thiết riêng với đời sống của người dân, giúp tận dụng những sản
phẩm d ư thừa trong sinh hoạt hằng ngày, tận dụng lao động nhàn rỗi và làm
tăng thu nhập, cải tổ bữa tiệc hằng ngày của nông hộ. Từ những phân tích trên đã cho toàn bộ chúng ta biết chăn nuôi có một vai trò rất to lớn
không riêng gì có trong nông nghiệp mà còn kể cả trong nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân cũng
như trong đời sống xã hội. Nó không ngừng nghỉ góp phần một phần đáng kể vào
tổng thu nhập quốc dân mà nó còn sử dụng có hiệu suất cao những nguồn tài nguyên
vạn vật thiên nhiên và nhân lực, từ đó làm tăng thu nhập cho những người dân lao động góp thêm phần 13
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 ổn định và cải tổ đời sống và cống hiến cho những hộ nông dân nói riêng và xã hội nói
chung. 2 .2.1.2. Vai trò của chăn nuôi gà trong tăng trưởng kinh tế tài chính N gành chăn nuôi là một trong hai ngành sản xuất chính của sản xuất
nông nghiệp. Phát triển mạnh ngành chăn nuôi gà có ý nghĩa quan trọng: + Chăn nuôi gà phục vụ thực phẩm có mức giá trị dinh d ưỡng cao, rất cần
thiết cho nhu yếu của con người, phục vụ nguyên vật tư cho công nghiệp chế
biến. Chăn nuôi tăng trưởng tạo Đk cho trồng trọt tăng trưởng cân đối và
toàn vẹn và tổng thể, có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng, và cải tổ đời sống
cho nhân dân. + Gà là giống gia cầm tương đối dễ nuôi so với nhiều chủng loại gia cầm vòng
đời ngắn, quay vòng nhanh nên hoàn toàn có thể vận dụng nuôi ở những hộ mái ấm gia đình, những
trang trại và cả những xí nghiệp doanh nghiệp, nhằm mục đích góp thêm phần tăng trưởng kinh tế tài chính
hộ mái ấm gia đình, cải tổ đời sống nhân dân, đồng thời tăng trưởng nền kinh tế thị trường tài chính quốc
dân. 2.2.2. Đặc điểm của hoạt động và sinh hoạt giải trí tiêu thụ gà giống – Gà giống là một loại thành phầm có tính chất, điểm lưu ý riêng. Vì là gà
giống thương phẩm nên sản xuất phải được tiêu thụ ngay trong thời gian ngày, nếu
không sẽ bị ảnh hưởng đến chất lượng con giống – Gà giống sản xuất trong qui trình 21 ngày nhưng phải tuân thủ nghiêm
ngặt theo như đúng yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo chất lượng con giống bán ra. – Quá trình vận chuyển đến người chăn nuôi phải đảm bảo gà được che
chắn thận trọng không biến thành mưa, nắng. 2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam Trước năm 1974 nhìn chung ngành chăn nuôi gia cầm ở việt nam phát
triển theo như hình thức chăn thả tự nhiên là hầu hết. Sau năm 1974 được sự giúp
đỡ của Cu Ba, Bungari và sự quan tâm của Nhà nước ngành chăn nuôi gia 14
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 cầm nói chung và chăn nuôi gà nói riêng đã và đang tăng trưởng nhanh gọn.
H àng loạt xí nghiệp gà giống được xây dựng như xí nghiệp gà giống Lương
Mỹ, Tam D ương, Phúc Thịnh, H à Nội, Nhân Lễ. Các xí nghiệp đang không
ngừng nghiên cứu và phân tích thể hiện nhiều công thức lai tạo nhằm mục đích tạo ra con lai thích
hợp cho ho àn cảnh rõ ràng ở việt nam, phần nào phục vụ được nhu yếu con
giống cho chăn nuôi ở việt nam cả về số lượng và chất lượng thành phầm gà. Sau hơn 10 năm thay đổi, đặc biệt quan trọng từ thời điểm năm 1990 trở lại đây chăn nuôi gia
cầm nói chung và chăn nuôi gà nói riêng có những bước tăng trưởng đáng khích
lệ. 15
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 Biểu 01. Số lượng và sản lượng thịt, trứng của toàn nước qua 10 năm Tổng số gia Sản lượng Sản lượng Gà cầm thịt trứng Năm (nghìn con) (nghìn con) (nghìn tấn) (nghìn quả) 1990 103820,1 80184,0 167,9 1896,4 1991 105258,7 80578,2 146,4 2022,9 1992 117875,6 89704,9 154,4 2269,0 1993 126399,4 95087,2 169,9 2346,9 1994 131668,3 99627,1 186,4 2672,1 1995 140004,0 107958,4 197,1 2825,0 1996 151405,6 112788,7 212,9 3083,8 1997 160550,1 120567,0 226,1 3168,6 1998 167890,0 126361,0 250,1 3226,7 1999 179323,0 135760,0 261,8 3442,8 2000 196164,0 147050,0 286,5 3708,6
Tốc độ tăng BQ 6,3 6 ,1 5,7 6,8 (%) Nguồn: Tính toán dựa theo số liệu của Tổng cục Thống kê Theo số liệu thống kê biểu 01 đã cho toàn bộ chúng ta biết số lượng gia cầm ở việt nam
không ngừng nghỉ tăng thêm qua trong năm. Năm 1999 số lượng gia cầm là 179323,0
nghìn con tăng 11433,0 nghìn con so với năm 1998 và đến năm 2000 là
196164,0 tăng 16871,0 nghìn con, vận tốc tăng trung bình là 6,3% qua những
năm. Cùng với số lượng gia cầm tăng thêm thì số lượng gà cũng tăng đáng kể
qua trong năm trung bình là tăng 6,1% rõ ràng năm 2000 số lượng gà là 147050.0
nghìn con tăng hơn so với năm 1999 là 11290 nghìn con. 16
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 Sản lượng thịt có tăng nhưng chậm hơn chỉ tăng trung bình 5,7% qua những
năm, năm 1999 đạt 261,8 nghìn tấn thì đến năm 2000 là 286,5 nghìn tấn tăng
24,7 nghìn tấn. Sản lượng trứng gia cầm tăng tương đối cao trung bình qua trong năm tăng
6,8%, đến năm 2000 đạt 3708,6 nghìn tấn. Biểu 02: Số lượng gia cầm và sản lượng thịt gia cầm ở những vùng sinh thái xanh (2000) Tổng đàn gia cầm Sản lượng thịt gia cầm Tổng đàn gia cầm Trong số đó gà Chỉ tiêu Sản lượng Tỷ lệ(%) Tổng đàn Tỷ lệ Tổng đàn Tỷ lệ (1000 tấn) (tr.con) (%) (tr.con) (%) Cả nước 196,2 100,0 147,1 100,0 286,5 100,0 Miền Bắc 112,8 57,5 94,9 64,5 146,1 51,0 Miền Nam 83,3 42,5 52,2 35,5 140,4 49,0 ĐB s.Hồng 44,8 22,8 37,4 25,4 67,4 23,5 Đông Bắc 39,9 20,3 34,4 23,4 47,0 16,4 Tây Bắc 5,0 2,5 4,5 3,1 4,2 1,5 Bắc Trung Bộ 23,0 11,7 18,6 12,6 27,5 9,6 DH miền Trung 13,9 7,1 9,2 6,3 13,7 4,8 Tây Nguyên 4,9 2,5 4,4 3,0 5,6 2,0 Đông Nam Bộ 20,3 10,3 15,8 10,7 42,9 14,0 ĐB s. Cửu Long 44,2 22,5 22,8 15,5 78,2 27,2 N guồn: Tính toán dựa theo số liệu của Tổng cục Thống kê N hìn chung ngành chăn nuôi gia cầm ở việt nam trong số đó có gà vẫn chủ
yếu là phương thức nuôi tận dụng tự nhiên, tận dụng thức ăn mái ấm gia đình, chăn
nuôi theo phong cách công nghiệp, trình độ hoá tăng trưởng còn chậm. Số lượng
gia cầm đ ược phân loại ở những vùng trong nước được phản ánh qua biểu 2. Tổng 17
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 đàn gia cầm của toàn nước là 196, 2 triệu con. Đàn gia cầm hầu hết triệu tập ở
phía Bắc và phía Nam, phía Bắc có 112,8 triệu con chiếm 57,5% và phía Nam
là 42,5%. Trong số đó đàn gà ở phía Bắc là 94,9 triệu con, chiếm 64,5%, và
miền nam là 52,2 triệu con, chiếm 35,5%. Tây Nguyên tỷ suất đàn gà thấp nhất
trong toàn nước chỉ có 4,4 triệu con chiếm 3,0% trong tổng số đàn gà của toàn bộ
nước. Riêng sản lượng thịt gia cầm cũng triệu tập ở miền Bắc và miền Nam
chiếm khoảng chừng 50,0% tỷ suất thịt gia cầm của toàn nước vì đấy là hai nơi triệu tập
đông dân nhất trong toàn nước. 2.2.4. Thị trường gà công nghiệp trong mấy năm mới tết đến gần đây tại Việt Nam N ước ta mấy năm gàn đây chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá mạnh trong
đó có gà công nghiệp chiếm từ 30 – 32% tổng đàn gà toàn nước. Năm 2000 tổng
đàn gà công nghiệp là 39,5 triệu con. Theo số liệu Cục khuyến nông – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
năm 1999 toàn nước có tổng đ àn gà công nghiệp bố mẹ là 420.000 con, mái để
sản xuất khoảng chừng 32 triệu con gà giống mỗi năm, sang năm 2001 toàn nước có
khoảng chừng 460.000 con mái để và phục vụ ra thị trường gần 42 triệu gà giống
thịt. Do đó nhu yếu gà giống tăng thêm, ngoài những trại sản xuất gà con của liên
hiệp chăn nuôi gia cầm và những công ty link kinh doanh còn tồn tại những trại sản xuất những
gà con giống với quy mô nhỏ. H iện nay ở việt nam đ ã hình thành hàng vạn hộ chăn nuôi mái ấm gia đình với qui
mô rất khác nhau vừa phân tán, vừa triệu tập tạo thành làng gà, xã gà như: xã Lê
Lợi, Thường Tín – H à Tây… Riêng ngoài thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô có tầm khoảng chừng 4000 hộ
nuôi gà với qui mô lớn nhỏ. Ở miền Nam nghề nuôi gà công nghiệp tăng trưởng từ thành phố Hồ Chí
Minh tăng trưởng ra những tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước riêng công ty
gia cầm Việt Thái có mạng lưới gia công hơn 420 hộ gia đ ình nuôi từ 25 triệu
con gà thịt/năm. 18
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D­¬ng – KD44 Tập đoàn CP Group tổ chức triển khai chăn nuôi gà công nghiệp ở những hộ gia
đình ở những tỉnh Sông Bé, Đồng Nai, ở miền Nam và Hà Tây ở miền Bắc với
qui mô từ 4000- 6000/ hộ. Từ năm 1998 chăn nuôi gà công nghiệp khởi đầu có
sự trở ngại vất vả từ phía đầu ra nhất là ở miền Nam, chăn nuôi gà công nghiệp có
số lượng lớn và qui mô to nhiều hơn so với miền Bắc. Cụ thể ở thành phố Hồ Chí Minh gà thịt khó tiêu thụ dẫn đến tình trạng
hàng loạt gà xuất khẩu bị ứ đọng do vậy dẫn đ ến tình trạng gà con giống
không tiêu thụ được, trứng giống phải đem bán thành trứng thương phẩm. Đ ến năm 2000 thì thị trường gà trong nước có phần tốt hơn tuy nhiên đ ầu ra
của thành phầm ngành vẫn còn đấy gặp thật nhiều trở ngại vất vả Xu thế cung vượt quá
cầu, người chăn nuôi gà công nghiệp vẫn bị lỗ. Như vậy yếu tố tiêu thụ sản
phẩm của ngành gà lúc bấy giờ là một yếu tố mang tính chất chất cấp bách, yên cầu những
doanh nghiệp nên phải có những kế hoạch, sách lược kịp thời trong quy trình
sản xuất marketing thương mại của tớ. Đồng thời Nhà nước nên phải có chủ trương tương hỗ. H iện nay việt nam chỉ tạm ngưng ở quy trình đầu, những khâu ở đầu cuối chưa
được chú trọng đúng mức, nhất là khâu chế biến thành phầm của ta cực kỳ yếu
kém. Thực tế đã cho toàn bộ chúng ta biết chăn nuôi gà có lợi nhuận chưa cao, tiêu thụ thành phầm
còn gặp nhiều trở ngại vất vả. Lâu nay việc tiêu thụ gà thịt xuất chuồng hầu hết là vì những nhà bán sỉ
trực tiếp bán lẻ cho những lò mổ, những nhà hàng quán ăn… Mặc dù việt nam có một số trong những cơ sở chế
biến nhưng vẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí cầm chừng, ít coi trọng khâu tiếp thị, thông tin quảng
cáo – quảng cáo cho thành phầm của tớ này cũng đó đó là một nguyên nhân. Chưa đảm bảo vệ sinh an to àn thực phẩm dẫn đến tình trạng lo ngại
dùng thịt, trứng trong nước. Hàng năm toàn bộ chúng ta vẫn còn đấy nhập thịt và trứng
phục vụ cho khách sạn. 19

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tầm quan trọng của gà trong kinh tế tài chính

4438

Video Tầm quan trọng của gà trong kinh tế tài chính ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tầm quan trọng của gà trong kinh tế tài chính tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Tầm quan trọng của gà trong kinh tế tài chính miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Tầm quan trọng của gà trong kinh tế tài chính miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tầm quan trọng của gà trong kinh tế tài chính

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tầm quan trọng của gà trong kinh tế tài chính vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tầm #quan #trọng #của #gà #trong #kinh #tế