Mẹo Hướng dẫn Take responsible for là gì 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Take responsible for là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-02 06:33:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Responsible for vs. responsible to

Raymond

6 years ago

X

Privacy & Cookies

This site uses cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control cookies.

Got It!

The sources we consulted (Canadian Oxford Dictionary, Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners and The BBI Dictionary of English Word Combinations) agree that the following are the accepted structures for the verb phrase be responsible:

Be responsible for something or carrying out an action. For example,

    We are responsible for ensuring delivery of the program. (an action)We are responsible for the program. (a specific thing)

Be responsible to a person or group of people. For example,

    We are responsible to our clients (group of people) for the program.

Note, however, that be responsible to ensure is not wrong. Language evolves over time; what was once considered incorrect becomes acceptable. A quick check in Google revealed 82,800 hits for responsible to ensure and a whopping 970,000 hits forresponsible for ensuring.

Toberesponsibleforsth Chịu trách nhiệm về việc gìResponsible Là nguyên nhân; gây ra

Smokingisresponsibleformanycasesoflungcancer- hút thuốc là nguyên nhân gây ra nhiều trường hợp ung thư phổi

Toberesponsibleto someone Chịu trách nhiệm trước ai/cái gì

BedirectlyresponsibletothePresident phụ trách trực tiếp trước Tổng thống

Source:://.noslangues-ourlanguages.gc.ca/.tratu.soha

    Over the weekend, on the weekend, the weekendJune 15, 2016In “TỪ HAY NHẦM LẪN”
    Commonly used IdiomsApril 18, 2016In “VOCABULARY”
    OBLIGATION VS. DUTYJanuary 12, 2016In “CÁCH DÙNG TỪ”

Categories: CÁCH DÙNG TỪ

Tags: responsible

Leave a Comment

://.youtube/watch?v=v59Rp741-Aw

Related posts:

4140

Clip Take responsible for là gì ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Take responsible for là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Take responsible for là gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Take responsible for là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Take responsible for là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Take responsible for là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#responsible #là #gì