Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-09 13:47:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại được Update vào lúc : 2022-12-09 13:47:03 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á

– Từ giữa thế kỉ XIX, khi những nước châu Âu và Bắc Mĩ cơ bản hoàn thành xong xong cách mạng tư sản, bành trướng thế lực, tăng cường xâm lược thuộc địa thì những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á vẫn còn đấy đấy duy trì chủ trương phong kiến nhưng đều lâm vào cảnh cảnh khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ về chính trị, kinh tế tài chính tài chính, xã hội.

– Quá trình xâm lược Khu vực Khu vực Đông Nam Á của thực dân phương Tây:

+ In-đô-nê-xi-a bị Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan xâm lược và đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan hoàn thành xong xong xâm chiếm và lập ách thống trị.

+ Phi-lip-pin bị Tây Ban Nha, Mĩ nhòm ngó. Giữa thế kỉ XVI, bị Tây Ban Nha thống trị, đến năm 1898, Mĩ hất cẳng Tây Ban Nha khỏi Phi-lip-pin. Năm 1899 1902, Mĩ xâm lược Phi-lip-pin, biến quần quần hòn đảo, này thành thuộc địa.

+ Năm 1885, Miến Điện bị Anh thôn tính.

+ Đầu thế kỉ XIX, Ma-lai-xi-a trở thành thuộc địa của Anh.

+ Cuối thế kỉ XIX, Pháp hoàn thành xong xong xâm lược 3 nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia).

+ Thái Lan bị Anh, Pháp tranh chấp nhưng vẫn giữ được độc lập.

2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a

– Chính sách thống trị của thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa bản địa.

– Từ năm 1825 1830, cuộc khởi nghĩa A-chê do hoàng tử Đi-pô-nê-gô-rô lãnh đạo được phần đông nhân dân trên quần hòn đảo Giava và những hòn quần hòn hòn đảo khác đi theo, đấy là cuộc nổi dậy lớn số 1 của người In-đô-nê-xi-a hồi đầu thế kỉ XIX.

– Cuộc khởi nghĩa nông dân do Sa-min lãnh đạo năm 1890.

– Phong trào công nhân hình thành với việc Ra đời của những tổ chức triển khai triển khai như: Thương Hội công nhân đường tàu (1905), Thương Hội công nhân xe lửa (1908).

Tháng 12/1914, Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a Ra đời nhằm mục đích mục tiêu tuyên truyền chủ nghĩa Mác trong công nhân, đặt cơ sở cho Đảng Cộng sản Ra đời (5/1920). Giai cấp tư sản dân tộc bản địa bản địa, tầng lớp trí thức tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu đóng vai trò nhất định trong trào lưu yêu nước ở In-đô-nê-xi-a đầu thế kỉ XX. Vì vậy, trào lưu yêu nước mang sắc tố mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản với việc tham gia của công nhân và tư sản.

3. Phong trào chống thực dân ở Phi-lip-pin

– Thực dân Tây Ban Nha đặt ách thống trị trên 300 năm ở Phi-lip-pin, khai thác bóc lột triệt để tài nguyên và sức lao động khiến xích míc giữa nhân dân và thực dân ngày càng nóng giãy dẫn đến trào lưu đấu tranh bùng nổ.

– Năm 1872, có khởi nghĩa ở Ca-vi-tô, nghĩa quân làm chủ Ca-vi-tô được 3 ngày thì thất bại.

– Vào trong năm 90 của thế kỉ XIX, ở Phi-lip-pin xuất hiện 2 Xu thế chính trong trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa.

+ Xu hướng cải cách của Hô-xê Ri-dan. Năm 1892, Hô-xê Ri-dan xây dựng Liên minh Phi-lip-pin gồm có trí thức yêu nước, địa chủ, tư sản tiến bộ, một số trong những trong những hộ nghèo, hình thức đấu tranh ôn hòa.

+ Xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-ô. Do không tán thành cải cách ôn hòa, tháng 1/1892, Bô-ni-pha-xi-ô xây dựng Liên hiệp những người dân dân con yêu quý của nhân dân tập hợp nông dân, dân nghèo thành thị.

Ngày 28/8/1896, Bô-ni-pha-xi-ô phát lệnh khởi nghĩa với khẩu hiệu Chiến thắng hay là chết!.

Khởi nghĩa đã giải phóng nhiều vùng, xây dựng được cơ quan ban ngành thường trực nhân dân.

– Phong trào đấu tranh chống Mĩ

+ Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha hất cẳng Tây Ban Nha và chiếm Phi-lip-pin.

+ Nhân dân Phi-lip-pin can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin chống Mĩ, đến năm 1902 thất bại, Phi-lip-pin trở thành thuộc địa của Mĩ.

4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia

– Năm 1863, Cam-pu-chia đồng ý sự bảo lãnh của Pháp. Năm 1884, Pháp gạt Xiêm, biến Cam-pu-phân thành thuộc địa của Pháp.

– Ách thống trị của Pháp làm cho nhân dân Cam-pu-chia bất bình vùng dậy đấu tranh.

– Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Cam-pu-chia:

+ Khởi nghĩa Si-vô-tha (từ 1861 1892), cuộc khởi nghĩa tiến công U-đong và Phnôm Pênh, mở rộng địa phận nhưng tiếp Từ đó bị thất bại.

+ Khởi nghĩa A-cha Xoa (từ 1863 1866) trình làng ở những tỉnh giáp biên giới Việt Nam, nhân dânChâu đốc (Hà Tiên) ủng hộ A-cha-xoa chống Pháp nhưng ở đầu cuối bị thất bại.

+ Khởi nghĩa Pu-côm-bô ( từ 1866 1867), khởi nghĩa lập vị trí vị trí căn cứ ở Tây Ninh (Việt Nam) tiếp Từ đó tiến công về Cam-pu-chia trấn áp Pa-man tiến công U-đong nhưng thất bại.

5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX

– Giữa thế kỉ XIX, chủ trương phong kiến suy yếu, Lào phải thuần phục Thái Lan.

– Năm 1893, Lào bị thực dân Pháp xâm lược.

– Các cuộc khởi nghĩa:

+ Khởi nghĩa Pha-ca-đuốc (từ 1901 1903) đã giải phóng Xa-va-na-khet, đường 9, Biên giới Việt Lào nhưng thất bại.

+ Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com-ma-đam (từ 1901 1937) nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven nhưng cũng trở nên thất bại.

– Phong trào đấu tranh của nhân dân Lào và Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX trình làng liên tục, sôi sục nhưng còn mang tính chất chất chất chất tự phát. Hình thức đấu tranh hầu hết là khởi nghĩa vũ trang. Lãnh đạo là những sĩ phu yêu nước và nông dân. Các cuộc đấu tranh đều thất bại do tự phát thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai triển khai vững vàng nhưng đã thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương.

6. Xiêm (Thái Lan) thời hạn thời gian giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỉ XX

– Năm 1752 triều đại Ra-ma theo đuổi chủ trương ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí.

– Giữa thế kỉ XIX, trước yếu tố rình rập rình rập đe dọa xâm lược của phương Tây, Ra-ma IV (Mông-kút trị vì từ 1851 – 1868) đã thực thi Open marketing thương mại với quốc tế.

– Vua Ra-ma V (Chu-la-long-con trị vị từ thời gian năm 1868 – 1910) đã thực thi nhiều chủ trương cải cách.

– Nội dung cải cách:

+ Kinh tế: Giảm nhẹ thuế ruộng, xóa khỏi chủ trương lao dịch; khuyến khích tư nhân bỏ vốn marketing thương mại, xây dựng nhà máy sản xuất sản xuất, mở hiệu buôn, ngân hàng nhà nước nhà nước.

+ Chính trị: Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây; đứng đầu nhà nước vẫn là vua; giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện); chính phủ nước nhà nước nhà có 12 bộ trưởng liên nghành liên nghành.

+ Quân đội, tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây. Xóa bỏ chủ trương nô lệ , giải phóng người lao động.

+ Đối ngoại: Thực hiện chủ trương ngoại giao mềm dẻo; tận dụng vị trí nước đệm; tận dụng xích míc giữa 2 thế lực Anh Pháp, lựa chiều có lợi để giữ độc lập lãnh thổ giang sơn.

– Trong toàn cảnh chung của châu Á, Thái Lan đã thực thi đường lối cải cách, nhờ đó thoát khỏi thân phận thuộc địa, giữ được độc lập.

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tại #sao #phong #trào #đấu #tranh #của #nhân #dân #Campuchia #đều #thất #bại

Related posts:

4319

Video Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại sao trào lưu đấu tranh của nhân dân Campuchia đều thất bại Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #sao #phong #trào #đấu #tranh #của #nhân #dân #Campuchia #đều #thất #bại #Mới #nhất