Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác 2022 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác 2022 được Update vào lúc : 2022-05-24 18:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-24 17:45:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1TỔNG HỢP 7 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI TRIẾT HỌC CAO HỌCCâu 1: Tại sao CN Mac nói chung và triết học Mác nói riêng (CN Mac Lenin) xuất hiện thời hạn thời gian giữa thế kỷ 19 ở những nước Phương Tây: Anh, Pháp, Đức, Ý mà không xuất hiện ở những nước khác vào thời hạn khác?Câu 2: Nếu không hề Mac thì CN Mac có xuất hiện hay là không?Câu 3: CN Mac và CN Mac Lenin, Triết học Mac và Triết học Mac Lênin rất rất khác nhau và giống nhau ở điểm nào? Chúng có giống hệt với nhau được hay là không?Câu 4: Mac- Anghen – Lenin là những người dân dân sáng lập nhưng tại sao không gọi tên cả 3 mà gọi là CN Mac Lenin? Làm sáng tỏ vai trò của Anghen trong quy trình Ra đời và tăng trưởng của CN Mác Lenin ra làm thế nào? Lớn hay là không? Liệu CN Mac Lê Nin có tồn tại được trong thời đại của toàn bộ toàn bộ chúng ta lúc bấy giờ hay là không? Tại sao? Câu 5: Mac đã mang lại cho toàn bộ toàn bộ chúng ta những ý tưởng sáng tạo lớn nào? Tại sao CN Mac Lenin gồm 3 bộ phận cấu thành: Triết – Kinh tế chính trị – CN XHKH. Vai trò của triết học trong toàn bộ CN Mac Câu 6: Phương tây giống hệt CN Mac với lý luận đấu tranh giai cấp, rõ ràng là đấu tranh giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản, giống hệt CN Mac với lý luận về lật đổ CNTB, xây dựng CN cộng sản.Việc in như vậy có đúng hay là không? Tại sao?Câu hỏi số 7: Tại sao gọi Chủ nghĩa Mác mà không gọi là Mac-Ăngghen-Lênin? Vai trò của Ăngghen trong quy trình hình thành và tăng trưởng Chủ nghĩa Mac? Câu 1: Tại sao CN Mac nói chung và triết học Mác nói riêng (CN Mac Lenin) xuất hiện thời hạn thời gian giữa thế kỷ 19 ở những nước Phương Tây: Anh, Pháp, Đức, Ý mà không xuất hiện ở những nước khác vào thời hạn khác?Điều kiện kinh tế tài chính tài chính – xã hội ở Phương Tây vào giữa TK 19 quy tụ đủ những Đk để CN Mác xuất hiện* Nền đại công nghiệp cơ khí Ra đời và tăng trưởng nhờ cuộc cách mạng công nghiệp thời hạn thời gian cuối thế kỷ 18 thời gian thời điểm đầu thế kỷ 19:+ Vương Quốc Anh đang trở thành cường quốc tư bản chủ nghĩa lớn số 1 với lực lượng công nghiệp hùng mạnh. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Pháp đang rất được hoàn thành xong xong.+ Ở Đức và một số trong những trong những nước Tây Âu khác, cuộc cách mạng công nghiệp cũng làm cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa lớn lên nhanh gọn trong tâm xã hội phong kiến.Nhờ vậy, tính hơn nhiều của chủ trương tư bản chủ nghĩa so với chủ trương phong kiến được thể 2hiện một cách rõ rệt. “Giai cấp tư sản, trong quy trình thống trị giai cấp gần đầy một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn nữa thế nữa và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của toàn bộ những thế hệ trước kia gộp lại” .* Cùng với nền đại công nghiệp cơ khí là CNTB được xác lập và giữ vị thế thống trị; giai cấp công nhân Ra đời. Đây là giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất mới có bản chất cách mạng triệt để nhất.* Mặt khác, sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản làm cho những xích míc xã hội vốn có của nó thể hiện ngày càng nóng giãy. Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân đã mang ý nghĩa là:+ Cuộc khởi nghĩa của thợ dệt ở Lyông (Pháp) năm 1831 -1834+ Ở Anh có trào lưu Hiến chương vào thời gian cuối trong năm 1930 là “trào lưu cách mạng vô sản to lớn thứ nhất thật sự có tính chất quần chúng và có hình thức chính trị”2.+ Cuộc khởi nghĩa tự phát của thợ dệt Xilêdi năm 1844 đến việc xuất hiện “Đồng minh những người dân dân chính nghĩa” – một tổ chức triển khai triển khai vô sản cách mạng.* Trong Đk lịch sử xã hội đó, giai cấp vô sản xuất hiện trên vũ đài lịch sử không riêng gì có là “ kẻ phá hoại” chủ nghĩa Tư bản mà còn là một một lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh cho nền dân chủ.Thực tiễn xã hội, nhất là thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản phát sinh yêu cầu khách quan là phải được soi sáng bằng lý luận khoa học. Sự Ra đời của chủ nghĩa Mác là yếu tố giải đáp về mặt lý luận những yếu tố thời đại nêu lên trên lập trường của giai cấp vô sản cách mạng.Câu 1:Tại sao CN Mac nói chung và triết học Mác nói riêng (CN Mac Lenin) xuất hiện thời hạn thời gian giữa thế kỷ 19 ở những nước Phương Tây: Anh, Pháp, Đức, Ý mà không xuất hiện ở những nước khác vào thời hạn khác? Trả lời:Về bản chất vướng mắc trên đó đó là trình diễn Đk của yếu tố Ra đời chủ nghĩa Mác – Lê nin. 1. Điều kiện kinh tế tài chính tài chính – xã hội1.1. Sự củng cố và tăng trưởng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong Đk cách mạng công nghiệp♣ Vào trong năm 40 của thế kỷ XIX do tác động của cuộc cách mạng trong công nghiệp làm cho lực lượng sản xuất tăng trưởng thỏa sức tự tin. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được củng cố vững chãi và trở thành xu thế tăng trưởng của nền sản xuất xã hội. Vương Quốc Anh đã hoàn thành xong xong cuộc cách mạng công nghiệp và trở thành cường quốc công nghiệp. Ở Pháp, cuộc cách mạng công nghiệp đang đi vào quy trình hoàn thành xong xong.♣ Sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất làm cho quan hệ sản xuất tư bản được củng cố tạo ra cơ sở kinh tế tài chính tài chính làm cho xã hội tư bản tăng trưởng kèm Từ đó xích míc xã hội càng thêm nóng giãy và thể hiện ngày càng rõ rệt; sự phân hóa giàu nghèo tăng thêm, bất công xã hội tăng. Những xung đột giữa giai cấp vô sản với tư sản đã tiếp tục tăng trưởng thành những cuộc đấu tranh giai cấp.1.2. Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử♣ Giai cấp vô sản và giai cấp tư sản Ra đời và lớn lên cùng với việc hình thành và tăng trưởng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Khi chủ trương tư bản chủ nghĩa được xác lập, 3giai cấp tư sản trở thành giai cấp thống trị xã hội, giai cấp vô sản trở thành bị trị thì xích míc giữa vô sản với tư sản vốn mang tính chất chất chất chất đối kháng tăng trưởng trở thành những cuộc đấu tranh giai cấp. Cuộc khởi nghĩa của thợ dệt ở thành phố Liông (Pháp) năm 1831 tuy bị đàn áp nhưng lại bùng nổ tiếp vào năm 1834. Ở Anh có trào lưu Hiến chương vào thời gian cuối trong năm 30 của thế kỷ XIX, là trào lưu cách mạng to lớn có tính chất quần chúng và có hình thức chính trị. Nước Đức nổi lên trào lưu đấu tranh của thợ dệt ở Xilêdi đã mang tính chất chất chất chất giai cấp.♣ Trong tình hình lịch sử đó, giai cấp tư sản không hề đóng vai trò là giai cấp cách mạng. Ở Anh, Pháp giai cấp tư sản tuy nắm quyền thống trị, lại hoảng sợ trước cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nên không hề là một vị trí tiên phong trong quy trình tái tạo dân chủ như trước. Còn giai cấp tư sản Đức đang lớn lên trong tâm xã hội phong kiến, vốn đã lo âu bạo lực cách mạng khi nhìn vào tấm gương Cách mạng tư sản Pháp 1789, nay lại thêm sợ hãi trước yếu tố tăng trưởng của trào lưu công nhân Đức. Vì vậy, giai cấp vô sản xuất hiện trên vũ đài lịch sử với thiên chức xoá bỏ xã hội tư bản và trở thành lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh cho nền dân chủ và tiến bộ xã hội.♣ Như vậy, thực tiễn xã hội, nhất là thực tiễn của trào lưu đấu tranh của giai cấp vô sản yên cầu phải được soi sáng bởi một khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống lý luận, một học thuyết triết học mới. Học thuyết đó phải xuất hiện để khuynh hướng trào lưu đấu tranh nhanh gọn đạt được thắng lợi.♣ Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử và trào lưu đấu tranh của tớ đã tạo ra nguồn tư liệu quý báu về thực tiễn xã hội để Các Mác và Ph. Ăngghen khái quát xây dựng những quan điểm triết học.2. Nguồn gốc lí luận và tiền đề khoa học tự nhiên2.1. Nguồn gốc lí luận♣ Để xây dựng học thuyết của tớ ngang tầm với trí tuệ quả đât, Các Mác và Ph.Ăngghen đã thừa kế những thành tựu trong lịch sử tư tưởng quả đât. Triết học Đức với hai nhà triết học tiêu biểu vượt trội vượt trội Hêghen và Phoiơbắc là nguồn gốc trực tiếp của triết học Mác.♣ Các Mác và Ph.Ăngghen đã từng là những người dân dân theo học triết học Hêghen và nghiên cứu và phân tích và phân tích triết học Phoiơbắc. Qua đó, hai ông đã nhận được được thấy: Tuy học thuyết triết học của Hêghen mang quan điểm của chủ nghĩa duy tâm nhưng tiềm ẩn cái “hạt nhân hợp lý” của phép biện chứng. Còn học thuyết triết học Phoiơbắc tuy còn mang nặng ý niệm siêu hình nhưng nội dung lại thấm nhuần quan điểm duy vật. Các Mác và Ph.Ăngghen đã thừa kế “hạt nhân hợp lý” của Hêghen và tái tạo, lột bỏ cái vỏ thần bí để xây hình thành lí luận mới của phép biện chứng. Hai ông đã thừa kế chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc, khắc phục tính siêu hình và những hạn chế lịch sử khác của nó để xây hình thành lí luận mới của chủ nghĩa duy vật. Từ đó tạo ra cơ sở để hai ông xây hình thành học thuyết triết học mới, trong số đó chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng thống nhất một cách hữu cơ.♣ Việc thừa kế và tái tạo kinh tế tài chính tài chính chính trị học với những đại biểu xuất sắc là A.Smít và Đ.Ricácđô không những là nguồn gốc để xây dựng học thuyết kinh tế tài chính tài chính mà còn là một một tiền đề lý luận để hình thành quan điểm triết học.♣ Chủ nghĩa xã hội ngoạn mục Pháp với những đại biểu nổi tiếng như Xanh Ximông và S.Phuriê là một trong ba nguồn gốc lí luận của triết học Mác. Các Mác và Ph.Ăng ghen đã thừa kế những quan điểm tiến bộ của chủ nghĩa xã hội ngoạn mục Pháp (quan điểm về vai trò của nền sản xuất trong xã hội, quan điểm về sở hữu v.v ) và khắc phục tính ngoạn mục thiếu Đk lịch sử rõ ràng của nó để xây dựng những quan điểm duy vật 4lịch sử.♣ Vì vậy, khi tìm hiểu nguồn gốc lí luận của triết học Mác cần tìm hiểu không riêng gì có trong triết học Đức mà trong cả chủ nghĩa xã hội ngoạn mục Pháp và kinh tế tài chính tài chính chính trị học Anh.2.2. Tiền đề khoa học tự nhiên♣ Giữa triết học với khoa học nói chung và khoa học tự nhiên nói riêng có quan hệ khăng khít. Sự tăng trưởng của tư duy triết học phải nhờ vào cơ sở tri thức do những khoa học rõ ràng đem lại. Vì thế, mọi khi trong khoa học có những ý tưởng sáng tạo mang tính chất chất chất chất chất vạch thời đại thì tạo ra sự thay đổi của triết học.♣ Trong trong năm đầu của thế kỷ XIX, khoa học tự nhiên tăng trưởng mạnh với nhiều ý tưởng sáng tạo quan trọng: Định luật bảo toàn biến hóa nguồn tích điện, Thuyết tế bào, thuyết tiến hóa. Những ý tưởng sáng tạo khoa học này đã vạch ra mối liên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống nhất Một trong những sự vật, Một trong những hình thức vận động rất rất khác nhau trong tính thống nhất vật chất của toàn toàn thế giới, vạch ra tính biện chứng của yếu tố vận động và tăng trưởng. Đồng thời đã làm thể hiện rõ tính hạn chế và sự bất lực của phương pháp tư duy siêu hình và của tư tưởng biện chứng cổ đại cũng như phép biện chứng của Hêghen. Từ đó nêu lên một yêu cầu trong tư duy quả đât nên phải xây dựng một phương pháp tư duy mới thật sự khoa học. Với những ý tưởng sáng tạo của tớ, khoa học đã phục vụ những tri thức để Các Mác và Ph.Ăng ghen khái quát xây dựng phép biện chứng duy vật.=> Như vậy, Từ những yếu tố trên hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung và triết học Mác nói riêng Ra đời vào thế kỷ 19 là một tất yếu lịch sử không những vì đời sống thực tiễn mà còn vì những tiền đề lý luận, xã hội và khoa học mà quả đât đã tạo ra.Câu 1: Tại sao CN Mac nói chung và triết học Mác nói riêng (CN Mac Lenin) xuất hiện thời hạn thời gian giữa thế kỷ 19 ở những nước Phương Tây: Anh, Pháp, Đức, Ý mà không xuất hiện ở những nước khác vào thời hạn khác?Cách vấn đáp khác1. Điều kiện kinh tế tài chính tài chính – xã hội1.1. Sự củng cố và tăng trưởng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong Đk cách mạng công nghiệpVào trong năm 40 của thế kỷ XIX do tác động của cuộc cách mạng trong công nghiệp làm cho lực lượng sản xuất tăng trưởng thỏa sức tự tin. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được củng cố vững chãi và trở thành xu thế tăng trưởng của nền sản xuất xã hội. Vương Quốc Anh đã hoàn thành xong xong cuộc cách mạng công nghiệp và trở thành cường quốc công nghiệp. Ở Pháp, cuộc cách mạng công nghiệp đang đi vào quy trình hoàn thành xong xong.Sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất làm cho quan hệ sản xuất tư bản được củng cố tạo ra cơ sở kinh tế tài chính tài chính làm cho xã hội tư bản tăng trưởng kèm Từ đó xích míc xã hội càng thêm nóng giãy và thể hiện ngày càng rõ rệt; sự phân hóa giàu nghèo tăng thêm, bất công xã hội tăng. Những xung đột giữa giai cấp vô sản với tư sản đã tiếp tục tăng trưởng thành những cuộc đấu tranh giai cấp.1.2. Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sửGiai cấp vô sản và giai cấp tư sản Ra đời và lớn lên cùng với việc hình thành và tăng trưởng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Khi chủ trương tư bản chủ nghĩa được xác lập, giai cấp tư sản trở thành giai cấp thống trị xã hội, giai cấp vô sản trở thành bị trị thì xích míc giữa vô sản với tư sản vốn mang tính chất chất chất chất đối kháng tăng trưởng trở thành những cuộc đấu tranh giai cấp. Cuộc khởi nghĩa của thợ dệt ở thành phố Liông (Pháp) năm 1831 tuy 5bị đàn áp nhưng lại bùng nổ tiếp vào năm 1834. Ở Anh có trào lưu Hiến chương vào thời gian cuối trong năm 30 của thế kỷ XIX, là trào lưu cách mạng to lớn có tính chất quần chúng và có hình thức chính trị. Nước Đức nổi lên trào lưu đấu tranh của thợ dệt ở Xilêdi đã mang tính chất chất chất chất giai cấp.Trong tình hình lịch sử đó, giai cấp tư sản không hề đóng vai trò là giai cấp cách mạng. Ở Anh, Pháp giai cấp tư sản tuy nắm quyền thống trị, lại hoảng sợ trước cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nên không hề là một vị trí tiên phong trong quy trình tái tạo dân chủ như trước. Còn giai cấp tư sản Đức đang lớn lên trong tâm xã hội phong kiến, vốn đã lo âu bạo lực cách mạng khi nhìn vào tấm gương Cách mạng tư sản Pháp 1789, nay lại thêm sợ hãi trước yếu tố tăng trưởng của trào lưu công nhân Đức. Vì vậy, giai cấp vô sản xuất hiện trên vũ đài lịch sử với thiên chức xoá bỏ xã hội tư bản và trở thành lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh cho nền dân chủ và tiến bộ xã hội.Như vậy, thực tiễn xã hội, nhất là thực tiễn của trào lưu đấu tranh của giai cấp vô sản yên cầu phải được soi sáng bởi một khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống lý luận, một học thuyết triết học mới. Học thuyết đó phải xuất hiện để khuynh hướng trào lưu đấu tranh nhanh gọn đạt được thắng lợi.Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử và trào lưu đấu tranh của tớ đã tạo ra nguồn tư liệu quý báu về thực tiễn xã hội để Các Mác và Ph. Ăngghen khái quát xây dựng những quan điểm triết học.2. Nguồn gốc lí luận và tiền đề khoa học tự nhiên2.1. Nguồn gốc lí luậnĐể xây dựng học thuyết của tớ ngang tầm với trí tuệ quả đât, Các Mác và Ph.Ăngghen đã thừa kế những thành tựu trong lịch sử tư tưởng quả đât. Triết học Đức với hai nhà triết học tiêu biểu vượt trội vượt trội Hêghen và Phoiơbắc là nguồn gốc trực tiếp của triết học Mác.Các Mác và Ph.Ăngghen đã từng là những người dân dân theo học triết học Hêghen và nghiên cứu và phân tích và phân tích triết học Phoiơbắc. Qua đó, hai ông đã nhận được được thấy: Tuy học thuyết triết học của Hêghen mang quan điểm của chủ nghĩa duy tâm nhưng tiềm ẩn cái “hạt nhân hợp lý” của phép biện chứng. Còn học thuyết triết học Phoiơbắc tuy còn mang nặng ý niệm siêu hình nhưng nội dung lại thấm nhuần quan điểm duy vật. Các Mác và Ph.Ăngghen đã thừa kế “hạt nhân hợp lý” của Hêghen và tái tạo, lột bỏ cái vỏ thần bí để xây hình thành lí luận mới của phép biện chứng. Hai ông đã thừa kế chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc, khắc phục tính siêu hình và những hạn chế lịch sử khác của nó để xây hình thành lí luận mới của chủ nghĩa duy vật. Từ đó tạo ra cơ sở để hai ông xây hình thành học thuyết triết học mới, trong số đó chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng thống nhất một cách hữu cơ.Việc thừa kế và tái tạo kinh tế tài chính tài chính chính trị học với những đại biểu xuất sắc là A.Smít và Đ.Ricácđô không những là nguồn gốc để xây dựng học thuyết kinh tế tài chính tài chính mà còn là một một tiền đề lý luận để hình thành quan điểm triết học.Chủ nghĩa xã hội ngoạn mục Pháp với những đại biểu nổi tiếng như Xanh Ximông và S.Phuriê là một trong ba nguồn gốc lí luận của triết học Mác. Các Mác và Ph.Ăng ghen đã thừa kế những quan điểm tiến bộ của chủ nghĩa xã hội ngoạn mục Pháp (quan điểm về vai trò của nền sản xuất trong xã hội, quan điểm về sở hữu v.v ) và khắc phục tính ngoạn mục thiếu Đk lịch sử rõ ràng của nó để xây dựng những quan điểm duy vật lịch sử.Vì vậy, khi tìm hiểu nguồn gốc lí luận của triết học Mác cần tìm hiểu không riêng gì có trong triết học Đức mà trong cả chủ nghĩa xã hội ngoạn mục Pháp và kinh tế tài chính tài chính chính trị học 6Anh.2.2. Tiền đề khoa học tự nhiênGiữa triết học với khoa học nói chung và khoa học tự nhiên nói riêng có quan hệ khăng khít. Sự tăng trưởng của tư duy triết học phải nhờ vào cơ sở tri thức do những khoa học rõ ràng đem lại. Vì thế, mọi khi trong khoa học có những ý tưởng sáng tạo mang tính chất chất chất chất chất vạch thời đại thì tạo ra sự thay đổi của triết học.Trong trong năm đầu của thế kỷ XIX, khoa học tự nhiên tăng trưởng mạnh với nhiều ý tưởng sáng tạo quan trọng: Định luật bảo toàn biến hóa nguồn tích điện, Thuyết tế bào, thuyết tiến hóa. Những ý tưởng sáng tạo khoa học này đã vạch ra mối liên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống nhất Một trong những sự vật, Một trong những hình thức vận động rất rất khác nhau trong tính thống nhất vật chất của toàn toàn thế giới, vạch ra tính biện chứng của yếu tố vận động và tăng trưởng. Đồng thời đã làm thể hiện rõ tính hạn chế và sự bất lực của phương pháp tư duy siêu hình và của tư tưởng biện chứng cổ đại cũng như phép biện chứng của Hêghen. Từ đó nêu lên một yêu cầu trong tư duy quả đât nên phải xây dựng một phương pháp tư duy mới thật sự khoa học. Với những ý tưởng sáng tạo của tớ, khoa học đã phục vụ những tri thức để Các Mác và Ph.Ăng ghen khái quát xây dựng phép biện chứng duy vật.Như vậy, Từ những yếu tố trên hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung và triết học Mác nói riêng Ra đời vào thế kỷ 19 là một tất yếu lịch sử không những vì đời sống thực tiễn mà còn vì những tiền đề lý luận, xã hội và khoa học mà quả đât đã tạo ra.Câu 2: Nếu không hề Mac thì CN Mac có xuất hiện hay là không?Câu 3: CN Mac và CN Mac Lenin, Triết học Mac và Triết học Mac Lênin rất rất khác nhau và giống nhau ở điểm nào? Chúng có giống hệt với nhau được hay là không?Câu 4: Mac- Anghen – Lenin là những người dân dân sáng lập nhưng tại sao không gọi tên cả 3 mà gọi là CN Mac Lenin? Làm sáng tỏ vai trò của Anghen trong quy trình Ra đời và tăng trưởng của CN Mác Lenin ra làm thế nào? Lớn hay là không? Liệu CN Mac Lê Nin có tồn tại được trong thời đại của toàn bộ toàn bộ chúng ta lúc bấy giờ hay là không? Tại sao? Một phần câu 4 trong 6 câu ở buổi học đầu tiênMac- Anghen – Lenin là những người dân dân sáng lập nhưng tại sao không gọi tên cả 3 mà gọi là CN Mac Lenin?Trả lời:Sau khi C.Mác và Ph.Ăngghen qua đời, V.I.Lênin là người bảo vệ, tương hỗ update, tăng trưởng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Lênin hình thành và tăng trưởng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, xét lại và giáo điều; là yếu tố tiếp tục và là quy trình mới trong lịch sử chủ nghĩa Mác để xử lý và xử lý những yếu tố cách mạng vô sản trong quy trình chủ nghĩa đế quốc và bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.1) Nhu cầu bảo vệ và tăng trưởng chủ nghĩa Mác. a) Những năm thời hạn thời gian cuối thế kỷ XIX, thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản đã bước sang quy trình chủ nghĩa đế quốc. Bản chất bóc lột và thống trị của chủ nghĩa tư bản ngày càng tinh vi, tàn bạo hơn; xích míc đặc trưng vốn có của chủ nghĩa tư bản ngày càng thể hiện thâm thúy mà điển hình là xích míc giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 7b) Những năm thời hạn thời gian cuối thế kỷ XIX, bước sang thế kỷ XX, có những ý tưởng sáng tạo vật lý mang tính chất chất chất chất vạch thời đại, làm quần hòn đảo lộn cơ bản ý niệm ngàn đời về vật chất. Đây là thời cơ để chủ nghĩa duy tâm tiến công chủ nghĩa Mác; một số trong những trong những nhà khoa học tự nhiên rơi vào tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ về toàn toàn thế giới quan, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hành vi của trào lưu cách mạng. c) Chủ nghĩa Mác đã được truyền bá vào nước Nga; nhưng những trào lưu như chủ nghĩa kinh nghiệm tay nghề tay nghề phê phán, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa xét lại v.v đã nhân danh thay đổi chủ nghĩa Mác để xuyên tạc và phủ nhận chủ nghĩa đó. Trong toàn cảnh như vậy, nhu yếu khách quan về việc khái quát những thành tựu khoa học tự nhiên để rút ra những kết luận về toàn toàn thế giới quan và phương pháp luận triết học cho những khoa học chuyên ngành; đấu tranh chống lại những trào lưu tư tưởng phản động và tăng trưởng chủ nghĩa Mác đã được thực tiễn nước Nga nêu lên. Hoạt động lý luận của V.I.Lênin nhằm mục đích mục tiêu phục vụ nhu yếu lịch sử đó.2) Quá trình V.I.Lênin bảo vệ và tăng trưởng chủ nghĩa Mác được phân thành ba thời kỳ, tương ứng với ba nhu yếu khách quan của thực tiễn nước Nga. a) Trong thời kỳ 1893-1907, V.I.Lênin triệu tập phê phán tính duy tâm của phái “dân túy” về những yếu tố lịch sử-xã hội và chỉ ra rằng, qua việc xóa nhòa ranh giới giữa phép biện chứng duy vật với phép biện chứng duy tâm của Hêghen, phái dân túy đã xuyên tạc chủ nghĩa Mác. V.I.Lênin cũng tăng trưởng quan điểm của chủ nghĩa Mác về những hình thức đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản trước lúc giành được cơ quan ban ngành thường trực; trong số đó những yếu tố về đấu tranh kinh tế tài chính tài chính, chính trị, tư tưởng được đề cập rõ ràng; ông cũng tăng trưởng chủ nghĩa Mác về những yếu tố như phương pháp cách mạng; tác nhân chủ quan và yếu tố khách quan; vai trò của quần chúng nhân dân; của những đảng chính trị trong quy trình đế quốc chủ nghĩa. b) Trong thời kỳ 1907-1917, V.I.Lênin viết tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm tay nghề tay nghề phê phán (1909)- tác phẩm khái quát từ tầm nhìn triết học những thành tựu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất của khoa học tự nhiên để bảo vệ và tiếp tục tăng trưởng chủ nghĩa Mác; phê phán triết học duy tâm chủ quan đang chống lại chủ nghĩa duy vật nói chung và chủ nghĩa duy vật biện chứng nói riêng. Trong tác phẩm, yếu tố cơ bản của triết học và phạm trù vật chất có ý nghĩa hệ tư tưởng và phương pháp luận rất là to lớn. Bảo vệ và tăng trưởng chủ nghĩa Mác về nhận thức, V.I.Lênin cũng chỉ ra sự thống nhất bên trong, không tách rời của chủ nghĩa duy vật biện chứng với chủ nghĩa duy vật lịch sử; sự thống nhất của những luận giải duy vật về tự nhiên, về xã hội, về con người và tư duy của nó. Trong tác phẩm Bút ký triết học (1914-1916), V.I.Lênin tiếp tục khai thác hạt nhân hợp lý của triết học Hêghen để làm phong phú thêm phép biện chứng duy vật, nhất là lý luận về yếu tố thống nhất Một trong những mặt trái chiều. Năm 1917, V.I.Lênin viết tác phẩm Nhà nước và cách mạng bàn về yếu tố nhà nước chuyên chính vô sản, bạo lực cách mạng và vai trò của đảng công nhân và con phố xây dựng chủ nghĩa xã hội; đưa ra tư tưởng về nhà nước Xôviết, coi đó là hình thức của chuyên chính vô sản; vạch ra những trách nhiệm chính trị và kinh tế tài chính tài chính mà nhà nước đó phải thực thi và chỉ ra những nguồn gốc vật chất của chủ nghĩa xã hội được tạo ra do sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản. c) Thời kỳ 1917-1924. Thắng lợi của cách social chủ nghĩa Tháng Mười (Nga) năm 1917 mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Sự kiện này làm nẩy sinh những nhu yếu mới về lý luận mà sinh thời C.Mác và Ph.Ăngghen chưa thể hiện; V.I.Lênin tiếp tục tổng kết thực tiễn để phục vụ nhu yếu đó bằng những tác phẩm mà những nội dung chính của chúng nhận định rằng việc thực thi kiểm tra, trấn áp toàn dân; tổ 8chức thi đua xã hội chủ nghĩa là những Đk thiết yếu để chuyển sang xây dựng “chủ nghĩa xã hội kế hoạch”. V.I.Lênin cũng chỉ ra rằng, nguyên tắc triệu tập dân chủ là cơ sở của công cuộc xây dựng kinh tế tài chính tài chính; xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ông nhấn mạnh yếu tố yếu tố tính lâu dài của thời kỳ quá độ, không tránh khỏi phải trải qua những nấc thang trên con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin xác lập vai trò kinh tế tài chính tài chính thành phầm & thành phầm & hàng hóa trong Đk nền sản xuất hàng hoá nhỏ đang chiếm ưu thế trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhận thấy sự quan liêu đã khởi đầu xuất hiện trong nhà nước công nông non trẻ, ông đề xuất kiến nghị kiến nghị những người dân dân cộng sản cần thường xuyên chống ba quân địch đó đó là yếu tố kiêu ngạo, ít học và tham nhũng. V.I.Lênin cũng để ý quan tâm đến việc chống chủ nghĩa giáo điều khi vận dụng chủ nghĩa Mác nếu không thích lỗi thời so với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường.Di sản tầm cỡ của V.I.Lênin trở thành cơ sở cho việc nghiên cứu và phân tích và phân tích những yếu tố lý luận và thực tiễn của những đảng cộng sản. Thiên tài về lý luận và thực tiễn của V.I. Lênin trong việc thừa kế, bảo vệ và tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác được những người dân dân cộng sản nhìn nhận cao. Họ đặt tên cho chủ nghĩa của tớ là chủ nghĩa Mác-Lênin.Câu 5: Mac đã mang lại cho toàn bộ toàn bộ chúng ta những ý tưởng sáng tạo lớn nào? Tại sao CN Mac Lenin gồm 3 bộ phận cấu thành: Triết – Kinh tế chính trị – CN XHKH. Vai trò của triết học trong toàn bộ CN Mac vướng mắc số 5-phần vướng mắc của thầyĐề:Mác đã mang lại cho toàn bộ toàn bộ chúng ta những ý tưởng sáng tạo lớn nào? Mác đã mang lại cho toàn bộ toàn bộ chúng ta 3 ý tưởng sáng tạo lớn:- Mác đã tạo ra hình thức cao của chủ nghĩa duy vật,của phép biện chứng đó là yếu tố thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng. + chủ nghĩa duy vật trước Mác hoàn toàn hoàn toàn có thể có ý nghĩa lớn riêng với việc tăng trưởng của khoa học( những quan điểm cơ bản đúng về bản chất _ chống chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo,nó mang tính chất chất chất chất chất siêu hình và máy móc hoặc lại duy tâm về xã hội. +Mác đã nghiên cứu và phân tích và phân tích có phê phán những thành tựu xuất sắc của triết học trước kia, hình thành triết học duy vật biện chứng. theo Lenin, Mác đã làm phong phú chủ nghĩa duy vật bằng phép biện chứng, còn phép biện chứng đặt trên cơ sở hiện thực trở thành khoa học.- Sự xuất hiện khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống lý luận duy vật lịch sử do Mác thực thi là bước ngoặt cách mạng trong triết học.+ Tính cách mạng khoa học về lịch sử trong việc nghiên cứu và phân tích và phân tích quan hệ biện chứng giữa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vật chất với chính trị tư tưởng. Mác xác lập tồn tại xã hội quyết định hành động hành vi ý thức xã hội.+Khẳng định vai trò quyết định hành động hành vi của quần chúng nhân dân , lực luwngj sáng tạo chân chính lịch sử, đồng thời nêu lên những qui luật chung, phổ cập của xã hội.- Sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và lịch sử,Mác đã biến hóa và hoàn thiện tính chất, đối tượng người dùng người tiêu dùng và quan hệ giữa triết học và những khoa học khác.+Sự biến hóa về tính chất chất chất và đối tượng người dùng người tiêu dùng nghiên cứu và phân tích và phân tích triết học gắn sát với việc tăng trưởng của khoa học rõ ràng và sự tăng trưởng của xã hội. Trước chủ nghĩa Mác, triết học đã sẽ là ” khoa học của những khoa học” vì tư tưởng, lí luận của triếthocj hòa lẫn với tri thức rõ ràng về tự nhiên xã hội, hoặc tách rời với khoa học rõ ràng.+Sự xuất hiện triết học Mác, gắn sát với yêu cầu về phân ngành khoa học, nên tính chất và đối tượng người dùng người tiêu dùng của triết học cũng thay đổi, đó là mối qun hệ giữa việc nghiên cứu và phân tích và phân tích những 9qui luật chung nhất của toàn toàn thế giới, và những qui luật đặc trưng trong những khoa học rõ ràng, không tách rời với khoa học rõ ràng.+ Triết học Mác là toàn toàn thế giới quan, và phương pháp luận khoa học. Tuy nhiên không hề tham vọng xử lý và xử lý ( và cũng không thể xử lý và xử lý một cách triệt để) những yếu tố chuyên biệt thuộc phạm vi xử lý và xử lý của những khoa học rõ ràng.+ Sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng và lịch sử là cơ sở lí luận nghiên cứu và phân tích và phân tích toàn bộ những nghành của đời sống xã hội, nhất là có ý nghĩa khuynh hướng cho việc nghiên cứu và phân tích và phân tích và tái tạo tự nhiên và xã hội con người.vướng mắc số 5 (tiếp theo)-phần vướng mắc của thầyVai trò của Triết học trong chủ nghĩa Mác?-Mác là người kế tục và hoàn thiện những tư tưởng tiến bộ của triết học cổ xưa Đức. Mác thời trẻ đã ủng hộ triết học Heghen. Heghen là một nhà triêt học biện chứng của triết học duy tâm khách quan. Công lao của Heghen là phê phán thỏa sức tự tin phương pháp siêu hình của tư duy và trái chiều nó với phương pháp biện chứng,đồng thời là người thứ nhất diễn đạt những quy luật của phép biện chứng. Tuy nhiên toàn bộ khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống triết học Heghen lại thừa nhận ý niệm tuyệt đối giữ vai trò quyết định hành động hành vi và sinh ra giới tự nhiên, xã hội và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ý thức của con người. Mác đã xem xét một cách có phê phán những tư tưởng hợp lý trong phép biện chứng của Heghen nên những nguyên tắc của phép biện chứng duy vật; đó là hình thức cao nhất của phép biện chứng.-Do ảnh hưởng cuộc đấu tranh chính trị -xã hội của chủ nghĩa duy vật Phoiơbach, quan điểm của Mác đã chuyển từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật, từ chủ nghĩa cách mạng sang chủ nghĩa cộng sản. Triết học duy vật Phoiơbach ảnh hưởng lớn đến việc hình thành những quan điểm của Mác, nhất là yếu tố phê phán tôn giáo cũng như chủ nghĩa duy tâm huyền bí của Heghen. Triết học duy vật Phoiơbach đã tương hỗ Mác thoát khỏi chủ nghĩa duy tâm của Heghen chuyển sang chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa duy vật Phoiơbach với những tư tưởng nhân đạo và duy vật tuy nhiên thiếu tính thực tiễn và cách mạng triệt để, Mác luôn nhìn nhận cao vai trò của triết học duy vât Phoiơbach trong cuộc đấu tranh chống tôn giáo và chủ nghĩa duy tâm, đồng thời cũng phê phán những thiếu sót hạn chế của Phoiơbach, và hình thành những quan điểm khoa học về lịch sử.-Sự ảnh hưởng thỏa sức tự tin của triết học duy vật, nhưng Mác chưa bao giờ theo Phoiơbach là chủ nghĩa duy vật siêu hình và duy tâm về xã hội, đã vứt bỏ hoàn toàn triết học Heghen; còn Mác giữa lại và biến hóa có phê phán học thuyết về yếu tố tăng trưởng và biện chứng của HeghenCâu 6: Phương tây giống hệt CN Mac với lý luận đấu tranh giai cấp, rõ ràng là đấu tranh giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản, giống hệt CN Mac với lý luận về lật đổ CNTB, xây dựng CN cộng sản.Việc in như vậy có đúng hay là không? Tại sao?Câu hỏi số 7: Tại sao gọi Chủ nghĩa Mác mà không gọi là Mac-Ăngghen-Lênin? Vai trò của Ăngghen trong quy trình hình thành và tăng trưởng Chủ nghĩa Mac?Trả lời:1. Gọi là CN Mac chứ không gọi là Mac-Ăngghen-Lênin vì:10- Người Phương Tây rất chú trọng đến người thứ nhất đưa ra những tư tưởng mới, đó là Mác, còn Ăngghen chỉ là người tăng trưởng thêm. Cuối TK 19, đầu TK 20, do CNTB Phương Tây đã thay đổi quá nhiều thời Mac chưa nhận ra được. Hiện thực mới phải có người phản ánh mới và CN Lênin Ra đời.- Chính Ăngghen cũng bày tỏ “Phần góp thêm phần của tôi không kể hoàn toàn hoàn toàn có thể ngoại trừ một vài nghành trình độ thì không hề tôi Mac vẫn hoàn toàn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng điều mà Mac đã làm thì tôi không thể làm được. Mac đứng cao hơn, nhìn xa hơn, rộng hơn và nhanh hơn toàn bộ chúng tôi. Mac là một thiên tài còn chúng tôi như mong ước lắm cũng chỉ là những tài năng thôi. Nếu không hề Mac thì lý luận thật khó mà được như ngày này. Vì vậy lý luận đó mang tên Mac là chính đáng”2. Vai trò của Ăngghen trong quy trình hình thành và tăng trưởng Chủ nghĩa Mac:- Cuối tháng 8/1844, Ăngghen gặp Mac tại Pari. Sự gặp gỡ này đã ghi lại một quy trình đặc biệt quan trọng quan trọng của triết học Mac nói riêng và chủ nghĩa Mác nói chung. Nhờ sự giúp sức của Ph.Ăngghen về mặt tài chính, mái ấm mái ấm gia đình của Mác mới hoàn toàn hoàn toàn có thể vượt qua những trở ngại vất vả trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường và bộ Tư bản mới được xuất bản trọn vẹn. Ăngghen đã bảo vệ Mác khỏi những quân địch tư tưởng để Mác rảnh tay nghiên cứu và phân tích và phân tích, mày mò.- Tháng 2 năm 1845 cuốn sách “Gia đình và thần thánh” của C. Mác và Ph. Ăngghen Ra đời đã phê phán thỏa sức tự tin chủ nghĩa duy tâm và phương pháp của nó. Hai ông cùng hợp sức viết khu khu công trình xây dựng xây dựng nổi tiếng “Hệ tư tưởng Đức” (1845 – 1846), tiếp đó năm 1848 Đại hội II Liên đoàn những người dân dân Cộng sản đã ủy nhiệm C. Mác và Ph. Ăngghen cùng viết “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.- Năm 1871, Ph. Ăngghen tham gia vào việc tổ chức triển khai triển khai chiến dịch bảo vệ Công xã Pari. Trong thời hạn này, Ph. Ăngghen đã viết một số trong những trong những tác phẩm có mức giá trị lý luận, nhất là cuốn Chống Duyrinh (1878) góp thêm phần to lớn cho việc hoàn thiện chủ nghĩa Mác.- Sau khi C. Mác qua đời (1883), Ph. Ăngghen là người lãnh đạo Tổ chức những người dân dân theo chủ nghĩa xã hội ở Châu Âu, sẵn sàng sẵn sàng cho tập 2 và 3 của Bộ Tư bản mà C. Mác còn còn chưa kịp hoàn thành xong xong.Câu hỏi: Anh/ chị hãy chứng tỏ quan điểm nhận định rằng: Lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức nhà nước của dân, do dân, vì dân là thừa kế tinh hoa tri thức của phương Đông và phương Tây).(Bồ sung phần chứng tỏ)Trả lời: 1. Kế thừa tinh hoa phương Đông:- Ở phương Đông, những nhà triết học Trung Quốc như Lão Tử, Trang Tử, và nhất là Hàn Phi đã đưa ra nhiều tư tưởng về tính chất chất tối thượng của pháp lý. Mặc dù không nghe biết thuật ngữ nhà nước pháp quyền như Lão Tử nhưng Trang Tử đã đưa ra nhiều tư tưởng nhằm mục đích mục tiêu số lượng số lượng giới hạn sự can thiệp của công quyền vào đời sống thành viên con người. Còn Hàn Phi đặc biệt quan trọng quan trọng nhấn mạnh yếu tố yếu tố và tôn vinh vai trò của pháp lý trong việc làm quản trị và vận hành xã hội. Ông cũng đưa ra những tiêu chuẩn rất là thiết yếu trong việc xây dựng luật pháp như tính khách quan, tính công minh, minh bạch và tính ổn định.2. Kế thừa tinh hoa phương TâyỞ phương Tây, dù tư tưởng về nhà nước và pháp quyền xuất hiện rất sớm nhưng đến thời 11cận đại mới trở thành những lý luận có tính khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cao và có mức giá trị thực tiễn lớn.- Từ thời cổ đại, một số trong những trong những nhà triết học nổi tiếng như Xôcrát, Platông, Arixtốt đã đưa ra nhiều ý tưởng về nhà nước pháp quyền. Các ông đã tôn vinh tính công minh của pháp lý trong việc xét xử, cũng như sự thiết yếu phải xây dựng những bộ luật và quản trị và vận hành xã hội bằng pháp lý.- Vào thời trung cổ, nhà triết học – thần học nổi tiếng T.Dacanh cũng luôn hoàn toàn có thể có những luận giải khá thâm thúy về nhà nước và pháp quyền.- Vào thời cổ đại, nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính thị trường tư bản chủ nghĩa trong phạm vi những vương quốc dân tộc bản địa bản địa tư sản đã được xác lập và nhanh gọn tăng trưởng. Đó cũng là thời kỳ trình làng cuộc đấu tranh chính trị giành quyền lực tối cao tối cao giữa nhà nước và giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến. Thời này, nhiều lý luận triết học về pháp quyền Ra đời, gắn sát với tên tuổi của những nhà triết học sau:· Nhà triết học Hà Lan Xpinnôda (1632- 1677) là người đã sáng lập ra lý thuyết về “pháp quyền tự nhiên”. Theo lý thuyết này, nhà nước và pháp quyền không phải được tạo ra bởi Chúa Trời mà là kết quả của yếu tố thỏa thuận hợp tác hợp tác giữa con người với nhau phù phù thích phù thích hợp với quyền tự nhiên vốn có của tớ và phù phù thích phù thích hợp với quy luật tự nhiên. Theo lý thuyết này, một khi pháp lý phù phù thích phù thích hợp với quy luật tự nhiên thì cũng luôn hoàn toàn có thể có nghĩa nó phù phù thích phù thích hợp với bản tính tự nhiên của con người. Theo ông, nên phải hạn chế quyền lực tối cao tối cao của nhà nước bằng những yên cầu tự do của con người và nên phải có sự phân biệt rõ ràng giữa pháp lý và đạo đức trong quản trị và vận hành xã hội. · Nhà triết học duy vật người Anh Lốc cơ (1632 – 1704) cũng đứng trên quan điểm pháp quyền tự nhiên của con người mà nhận định rằng “Luật tự nhiên là bắt buộc vì rằng đó là tự do”. Nhà nước là cơ quan quyền lực tối cao tối cao chung của xã hội mà mỗi công dân phải tuân theo quyền lực tối cao tối cao của nó. Trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của nhà nước, toàn bộ phải phục tùng pháp lý như một nguyên tắc tối cao. Theo logic đó, quyền lực tối cao tối cao nhà nước không phải tự nhiên có, cũng không phải xuất phát từ ý muốn riêng có của một người mà theo bản chất nó thuộc về nhân dân, do nhân dân ủy nhiệm. Như vậy, con người chỉ dành một phần cho nhà nước mà không phải là toàn bộ. Con người chỉ đến với nhà nước vì tự do của nó trong đời sống xã hội, chứ không phải để mất tự do. · Nhà triết học khai sáng Pháp Môngtexkiơ (1689 – 1775) chia chính thể nhà nước thành ba loại: chính thể chuyên chế, chính chế quân chủ và chính chế dân chủ. Theo ông ,chính thể dân chủ là chính thể mà dân chúng hoặc một bộ phận dân chúng có quyền lực tối cao tối cao tối cao. Ở đó, luật pháp là tối thượng và người dân chấp hành luật pháp với ý thức làm cho mình, tự mình gánh lấy trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm và quyền lợi. Chính pháp lý là một trong những yếu tố nền tảng cho việc bền vững của chính thể dân chủ. Ngoài ra, Mongtexkiơ và Rutxô (1712-1788) còn đưa ra lý luận về khế ước xã hội. · Theo Cantơ (1724 – 1804), mỗi con người là một giá trị tuyệt đối, nó không thể là một công cụ cho bất kể một mưu đồ nào, dù đó là mưu đồ tốt đẹp tuyệt vời nhất. Bởi vậy chính con người mới là chủ thể của quyền lực tối cao tối cao. Quyền lực nhà nước được tạo ra là chính bản tính tuyệt đối của con người. Nhà nước phải phục tùng pháp lý, đó là phục tùng bản tính tuyệt đối của con người. Bản thân mỗi con người phải phục tùng mệnh lệnh tối cao của chính bản tính mình. Ông cũng tán thành quan đỉểm phân loại nhà nước thành những quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập với nhau. · Heghen (1770 – 1831) tiếp tục luận chứng những cơ sở triết học của lý thuyết pháp quyền tự học thuyết về yếu tố tha hóa của “ý niệm tuyệt đối”. Trong tác phẩm nổi tiếng Nhà 12nước pháp quyền Hêghen nhận định rằng, xã hội công dân, trật tự pháp lý và những luật đạo mang tính chất chất chất chất pháp quyền là những yếu tố cấu thành của nhà nước pháp quyền.Anh(chị) hãy phân tích ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của học thuyết HTKT-XH* ý nghĩa lý luận:Học thuyết Mac- Lenin về htkt-xh đã vạch ra nguồn gốc, động lực bên trong của yếu tố tăng trưởng xã hội, vạch ra cơ sở và những nguyên nhân xuất hiện và biến hóa của những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ xã hội, làm cho xã hội học trở thành một khoa học thật sự, khắc phục được những quan điểm duy tâm về lịch sử.Là cơ sở toàn toàn thế giới quan và phương pháp luận để nghiên cứu và phân tích và phân tích những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ xã hội.Là cơ sở lý luận cho việc xác lập đường lối cách mạng của những Đảng cộng sản.Là cơ sở lý luận để phê phán những ý niệm phi macxit trong việc phân kỳ sự tăng trưởng của xã hội.*Ý nghĩa thực tiễn (sự vận dụng học thuyết ở việt nam lúc bấy giờ)Kể từ khi ĐHĐ VI Đảng ta đã đưa ra đường lối thay đổi toàn vẹn và tổng thể. Đường lối này đã từng bước đi vào môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường thể hiện sinh động trên toàn bộ những mặt của đời sống xã hội và thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng.Thực hiện công cuộc thay đổi là một quy trình vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm tay nghề tay nghề chính bới chưa bao giờ có sẵn quy mô để vị trí vị trí căn cứ vào này mà dữ thế dữ thế chủ động vạch ra một chương trình thay đổi rõ ràng, rõ ràng trên từng lãnh vực. Song khuynh hướng cho việc quá độ lên CNXH không qua chủ trương chính trị tbcn ở việt nam là: + Xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính thành phầm & thành phầm & hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản trị và vận hành của nhà nước, từng bước làm cho nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính quốc doanh, kinh tế tài chính tài chính tập thể chiếm ưu thế về năng suất, chất lượng, hiệu suất cao và thông thông qua đó giữ vị trí chủ phối.+ Xây dựng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị theo nguyên tắc nhân dân lao động là người làm chủ xã hội, bảo vệ quyền dân chủ của mọi thành viên trong xã hội.+ Mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp cận và tận dụng những giá trị mới của văn minh quả đât.+ Tạo môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tự do, sáng tạo, cho mọi sáng tạo độc lạ những thành viên và cty, khai thác triệt để yếu tố con người, vì con người.Tóm lại, xây dựng htkt-xh XHCN ở việt nam là xây dựng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống qhsx theo yêu cầu tăng trưởng không ngừng nghỉ nghỉ của llsx tân tiến, xây dựng một khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân lao động, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo nguyên tắc toàn bộ từ con người và vì con người.

Reply
1
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #sao #học #thuyết #này #chỉ #mang #tên #mác

4430

Clip Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại sao học thuyết này chỉ mang tên mác 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #sao #học #thuyết #này #chỉ #mang #tên #mác