Kinh Nghiệm về Suggestions nghĩa là gì Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Suggestions nghĩa là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-31 14:13:15 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nghĩa là gì: suggestions suggestion /sə’dʤestʃn/

  danh từ

   sự gợi ý

    full of suggestion: nhiều ý kiến gợi ý
   ý kiến (lý thuyết…) đề xuất kiến nghị
   sự khêu gợi, sự gợi những ý nghĩa tà dâm
   (triết học) sự ám thị; ý ám thị

://.youtube/watch?v=v9-A0bCnTkY

Reply
3
0
Chia sẻ

4468

Review Suggestions nghĩa là gì ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Suggestions nghĩa là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Suggestions nghĩa là gì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Suggestions nghĩa là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Suggestions nghĩa là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Suggestions nghĩa là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Suggestions #nghĩa #là #gì