Mẹo Hướng dẫn So sánh quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành xong Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa So sánh quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành xong được Update vào lúc : 2022-01-20 19:07:18 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong nội dung bài viết này ta sẽ đi tìm hiểu sự khác lạ giữa thì hiện tại hoàn thành xong và thì quá khứ đơn, sẽ phân tích về cấu trúc ngữ pháp – tín hiệu nhận ra và làm một vài ví dụ. Hai thì này rất thú vị nhưng cũng rất dễ dàng nhầm trong tiếng Anh.

Nội dung chính

    I. Cấu trúc của hai thì1.Thì hiện tại hoàn thành2. Thì quá khứ đơnII. Cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành xong và quá khứ đơnIII. Dấu hiệu nhận ra của hai thì1. Thì hiện tại hoàn thành2. Thì quá khứ đơnIV. Bài tập áp dụngVideo liên quan

Bài viết này được đăng tại freetuts, không được copy dưới mọi hình thức.

I. Cấu trúc của hai thì

1.Thì hiện tại hoàn thành xong

Khẳng định: S + has/have + V Past Participle

She has been a teacher for 3 years
(Cô ấy làm giáo viên khoảng chừng 3 năm)

They have been famous footballers since they played in this team
(Họ là những cầu thủ bóng đá nổi tiếng Tính từ lúc lúc họ chơi trong đội bóng này)

Phủ định: S + has/have + not + V Past Participle

I havent seen this movie before
(Trước đây tôi chưa xem phim này)

Nghi vấn: Has/Have + S + V Past Participle ..?

Trả lời vướng mắc:
Yes, S + has/have.
No, S + has/have + not.

Have you seen this movie before?
(Trước đây bạn đã xem phim này chưa?)

Yes, I have
(vâng , tôi đã xem)

No, I havent
( không, tôi vẫn chưa xem)

2. Thì quá khứ đơn

Động từ to be

Khẳng định:

I/he/she/it + was
You/we/they + were

It was in 1998 that she was born.
(Đó là vào năm 1998, cô ấy được sinh ra)

Phủ định:

I/he/she/it + wasn’t
You/we/they + weren’t

They werent good men.
(Họ là những người dân đàn ông không tốt)

Nghi vấn :

was + I/he/she/it + O?
Were + you/we/they + O?

Were you the best student in your class?
( Bạn liệu có phải là học viên tinh luyện lớp không?)

Động từ thường

Khẳng định:

S + V-ed/irregular verbs

She studied hard to pass the exam.
(Cô ấy học chăm chỉ để vượt qua kỳ thi)

Phủ định:

S + didn’t + V-inf

Last Sunday I didn’t play football. I went swimming.
(Chủ nhật tuần trước đó tôi không đi dạo bóng đá. Tôi đã đi bơi)

Nghi vấn:

Did + S + V-inf?

Did she do her homework?
(Cô ấy đã làm bài tập về nhà đất của cô ấy chưa?)

II. Cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành xong và quá khứ đơn

Thì hiện tại hoàn thành xong: diễn tả hành vi xẩy ra trong quá khứ không rõ thời hạn và còn tiếp nối hoặc liên quan đến hiện tại.

He has lived in this city.
(Anh ấy sống ở thành phố này)

He’s lost his pen. He uses a balpen.
(Anh ấy mất cây viết. Anh ấy dùng viết bi)

Thì Quá khứ đơn: diễn tả hành vi đã xẩy ra và chấm hết hoàn toàn trong quá khứ hay có thời hạn rõ ràng.

He lost his pen.
(Anh ấy đã mất cây viết)

He lost his pen last Monday.
(Anh ấy mất cây viết thứ hai rồi)

Thì Hiện tại hoàn thành xong: diễn tả hành vi xẩy ra suốt một khoảng chừng thời hạn trong quá khứ và hiện tại vẫn còn đấy.

We have worked in this company for two years.
(Chúng tôi thao tác ở công ty này được hai năm)

Thì Quá khứ đơn: diễn tả hành vi xẩy ra suối thuở nào gian trong quá khứ và đã chấm hết.

We worked in this company for two years.
(Chúng tôi đã thao tác ở công ty này hai năm.)

Thì Hiện tại hoàn thành xong thường dùng trong báo chí. truyền thanh, truyền hình để trình làng những tin mới. Nhưng khi tiếp tục nói về những tin này. toàn bộ chúng ta phải dùng Thì Quá khứ đơn

Theres been an accident on Main Street. Fortunately there was only a man slightly injured in the arm.
(Có một tai nạn không mong muốn ở đường Chính. May thay chỉ có một người bị thương nhẹ ở cánh tay)

III. Dấu hiệu nhận ra của hai thì

1. Thì hiện tại hoàn thành xong

Since + thời gian trong quá khứ: since 1992, since May.: Tính từ lúc lúc

I have studied English since 2006
(Tôi đã học tiếng Anh từ thời điểm năm 2006)

For + khoảng chừng thời hạn: for five days, for five minutes, .: trong vòng

Ví dụ:

She has lived in Hanoi for 2 years
(Cô ấy đã sống ở Hà nội khoảng chừng 2 năm)

Already: đã

Dùng trong câu xác lập hay vướng mắc, already hoàn toàn có thể đứng ngay sau have và cũng hoàn toàn có thể đứng cuối câu.

We have already written our reports.
(Chúng tôi đã viết báo cáo của chúng tôi)

Yet: chưa

Dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn. yet thường đứng cuối câu.

She hasnt told me about you yet.
(Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn)

Just: vừa mới

Dùng để chỉ một hành vi vừa mới xẩy ra.

I have just come back home.
(Tôi vừa mới về nhà)

Recently, Lately: mới gần đây

I have seen this film recently.
(Tôi xem bộ phim truyền hình này mới gần đây)

So far, up to now, up to the present, up to this moment, until now, until this time: đến tận giờ đây.

Ever: đã từng

Never before: chưa bao giờ

In/Over/During/For + the + past/last + time: trong thời hạn qua

2. Thì quá khứ đơn

Last night/ year/month (tối ngày hôm trước/năm trước đó/tháng trước).

Last night I watched TV with my mother
(Tối qua, tôi xem TV cùng mẹ)

yesterday (ngày hôm qua)

I went to the supermarket yesterday
(Tôi đã đi siêu thị ngày hôm qua)

in + Mốc thời hạn (in 2022)

I graduated from university in 2022.
(Tôi đã tốt nghiệp ĐH năm 2022)

IV. Bài tập vận dụng

Chia những động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành xong và thì quá khứ đơn

He (write)…………..five letters.
The children……… home last weekend. (not/to be)
(be / you)………….. school?
School (not / start)…………..yet.
(speak / he)…………..to his boss
I………my Maths homework yesterday. (to do)
………Susan………to England by plane? (to go)
They………a farm two weeks ago. (to visit)
She (not / see)…………..him for a long time.
Jenny and Peggy………their brother. (not/to help)

Đáp án:

He has written five letters.
The children were not home last weekend.
Have you been school?
School has not started yet.
Has he spoken to his boss?
I did my Maths homework yesterday.
Did Susan go to England by plane?
They visited a farm two weeks ago.
Jenny and Peggy did not help their brother.
She has not seen him for a long time.

4449

Video So sánh quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành xong ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video So sánh quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành xong tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải So sánh quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành xong miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down So sánh quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành xong miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về So sánh quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành xong

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành xong vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #quá #khứ #đơn #và #quá #khứ #hoàn #thành