Thủ Thuật về So sánh một số trong những với cùng 1 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa So sánh một số trong những với cùng 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-17 06:33:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

4.6. So sánh hai phân số (nâng cao) ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (NÂNG CAO)

CÁC DẠNG TOÁN

Một số cách so sánh khác
Dạng 1: So sánh với cùng 1
Điều kiện vận dụng: Phương pháp này vận dụng cho dạng bài so sánh hai phân số, trong số đó một phân số bé nhiều hơn nữa 1 và một phân số to nhiều hơn 1.
Dạng 2: So sánh với phân số trung gian
Điều kiện vận dụng: Phương pháp này vận dụng khi tử số của phân số thứ nhất bé nhiều hơn nữa tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại to nhiều hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc ngược lại. Khi đó ta so sánh với phân số trung gian và phân số có tử số bằng tử số của phân số thứ nhất và mẫu số bằng mẫu số của phân số thứ hai hoặc ngược lại, phân số trung gian là phân số có tử số bằng tử số của phân số thứ hai và mẫu số bằng mẫu số của phân số thứ nhất.
Phương pháp giải:
Bước 1: Chọn phân số trung gian.
Bước 2: So sánh hai phân số ban đầu với phân số trung gian
Bước 3: Rút ra kết luận
Dạng 3: So sánh bằng phần bù
Điều kiện vận dụng: Nhận thấy mẫu số to nhiều hơn tử số (phân số bé nhiều hơn nữa 1) và hiệu của mẫu số với tử số của toàn bộ những phân số đều bằng nhau hoặc nhỏ thì ta tìm phần bù với cùng 1.
Chú ý: Phần bù của một phân số là phân số có tử số bằng hiệu của mẫu số và tử số của phân số ban đầu và không thay đổi mẫu số.
Quy tắc: Trong hai phân số, phân số nào có phần bù to nhiều hơn thì phân số đó nhỏ hơn và ngược lại phân số nào có phần bù nhỏ hơn thì phân số đó to nhiều hơn.
Phương pháp giải:
Bước 1: Tìm phần bù của hai phân số.
Bước 2: So sánh hai phần bù với nhau
Bước 3: Rút ra kết luận
Dạng 4: so sánh bằng phần hơn
Điều kiện vận dụng: Nhận thấy tử số to nhiều hơn mẫu số (phân số to nhiều hơn 1) và hiệu của tử số với mẫu số của toàn bộ những phân số đều bằng nhau hoặc nhỏ hơn thì ta tìm phần hơn với cùng 1.
Chú ý: Phần hơn của một phân số là phân số có tử số bằng hiệu của tử số và mẫu số của phân số ban đầu và không thay đổi mẫu số
Quy tắc: Trong hai phân số, phân số nào có phần to nhiều hơn thì phân số đó to nhiều hơn và ngược lại phân số nào có phần hơn nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ hơn.
Phương pháp giải:
Bước 1: Tìm phần hơn của hai phân số.
Bước 2: So sánh hai phần hơn với nhau.
Bước 3: Rút ra kết luận BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: So sánh hai phân số và

Bài giải:

Ta thấy: và nên

Ví dụ 2: So sánh hai phân số và

Bài giải:

Chọn phân số trung gian là:

Ta thấy: và nên

Ví dụ 3: So sánh hai phân số và

Bài giải:

Phần bù của là

Phần bù của là

Vì 231 < 233 nên

Do đó:

BÀI TẬP VẬN DỤNG

BÀI TẬP CƠ BẢNBài 1: Bài 2: BÀI TẬP NÂNG CAOBài 1: Bài 2:

Xem thêm: Phép cộng phân số

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng cần nhớ và những bài tập ví dụ minh họa về nội dung của bài học kinh nghiệm tay nghề So sánh hai phân số (nâng cao) toán cơ bản lớp 4.

Chúc những em học tập hiệu suất cao!

Bạn hoàn toàn có thể in hoặc xuất file pdf! Thật tuyệt!

Bạn cần trở thành VIP để tiếp tục. Để rèn luyện không số lượng giới hạn, hãy Đk ngay thông tin tài khoản VIP

4341

Video So sánh một số trong những với cùng 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video So sánh một số trong những với cùng 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật So sánh một số trong những với cùng 1 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải So sánh một số trong những với cùng 1 Free.

Giải đáp vướng mắc về So sánh một số trong những với cùng 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh một số trong những với cùng 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #một #số #với