Mẹo Hướng dẫn So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh được Update vào lúc : 2022-11-13 19:53:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 29 CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH

1. Cách mạng Hà Lan

– Từ thời điểm đầu thế kỷ XVI Nêđéclan là một trong những vùng kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng nhất châu Âu.

– Giai cấp tư sản Nêđéclan Ra đời, thế lực kinh tế tài chính ngày càng vững mạnh.

– Tháng 8 – 1566 nhân dân miền Bắc Nêđéclan khởi nghĩa, lực lượng tăng trưởng mạnh, làm chủ nhiều nơi.

– Tháng 8-1567, vương triều Tây Ban Nha đem quân sang Ne dec lan , và đán áp dã man .

-Tháng 4-1572 quân khởi nghĩa làm chủ những tỉnh phía Bắc .

– Tháng 1-1579 hội nghị U-trech tuyên bố thống nhất tiền tệ , đo lường và tổ chức triển khai quân sự chiến lược , chủ trương đối ngoại .

-Năm 1581 những tỉnh miền bắc việt nam thống nhất thành Các tỉnh liên Hiệp hay Hà Lan

– Năm 1609 Hiệp định đình chiến được ký kết, nhưng đến năm 1649 mới được công nhận độc lập.

* Ý nghĩa:

+Là cuộc cách mạng tư sản thứ nhất trên toàn thế giới dưới hình thức trận chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa

+Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Hà Lan tăng trưởng.

+Mở ra thời đại mới – bùng nổ những cuộc cách mạng tư sản.

* Hạn chế: quan hệ sản xuất

phong kiến còn tồn tại ở một số trong những nơi, nhân dân không được hưởng quyền lợi về kinh tế tài chính , chính trị

Lược đồ kinh tế tài chính Anh trước cách mạng

– Sự tăng trưởng ngành len dạ kéo theo sự tăng trưởng của nghề nuôi cừu. Do vậy một bộ phận quý tộc Anh chuyển sang marketing thương mại thành phầm & hàng hóa theo phía TBCN, trở thành quí tộc tư sản mới.a. Tình hình nước Anh trước cách mạng

* Nguyên nhân gián tiếp :

-Kinh tế: thời điểm đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế thị trường tài chính nước Anh tăng trưởng nhất châu Âu.

-Xã hội: tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh gọn.

-Chính trị: chính sách phong kiến ngưng trệ lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa .

Mâu thuẫn giũa tư sản, quý tộc mới với phong kiến .

Cách mạng bùng nổ

– Sự tăng trưởng của công trường thi công thủ công dần lấn át phường hội. Sản phẩm tăng nhanh về số lượng và chất lượng kích thích hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoại thương tăng trưởng nhất là ngành len dạ, marketing thương mại nô lệ da đen.

– Chế độ phong kiến ( quý tộc , giáo hội Anh cản trở sự làm giàu của tư sản và quý tộc mới , vua Sạc lơ I nêu lên thuế mới , nắm độc quyền thương mại duy trì độc quyền phong kiến )

* Nguyên nhân trực tiếp :

– Tháng 4-1640 Vua Sac lơ I triệu tập quôc hội để tăng thuế nhằm mục đích đàn áp cuộc nổi dây của người Xcốt- len.

-Quốc hội không phê duyệt , và công kích chủ trương bạo ngược của nhà vua , đòi trấn áp quân đội , tài chính và giáo hội.

– Sac lơ I dùng vũ lực đàn áp Quốc hội , bị thất bại phải chạy lên phía Bắc Luân Đôn sẵn sàng sẵn sàng lực lượng phản công .

Lược đồ kinh tế tài chính Anh trước cách mạng

a. Tình hình nước Anh trước cách mạng

* Nguyên nhân gián tiếp :

-Kinh tế: thời điểm đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế thị trường tài chính nước Anh tăng trưởng nhất châu Âu.

-Xã hội: tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh gọn.

-Chính trị: chính sách phong kiến ngưng trệ lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa .

Mâu thuẫn giũa tư sản, quý tộc mới với phong kiến .

Cách mạng bùng nổ

– Sự tăng trưởng của công trường thi công thủ công dần lấn át phường hội. Sản phẩm tăng nhanh về số lượng và chất lượng kích thích hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoại thương tăng trưởng nhất là ngành len dạ, marketing thương mại nô lệ da đen.

– Sự tăng trưởng ngành len dạ kéo theo sự tăng trưởng của nghề nuôi cừu. Do vậy một bộ phận quý tộc Anh chuyển sang marketing thương mại thành phầm & hàng hóa theo phía TBCN, trở thành quí tộc tư sản mới.

– Chế độ phong kiến ( quý tộc , giáo hội Anh cản trở s
ự làm giàu của tư sản và quý tộc mới , vua Sạc lơ I nêu lên thuế mới , nắm độc quyền thương mại duy trì độc quyền phong kiến )

* Nguyên nhân trực tiếp :

– Tháng 4-1640 Vua Sac lơ I triệu tập quôc hội để tăng thuế nhằm mục đích đàn áp cuộc nổi dây của người Xcốt- len.

-Quốc hội không phê duyệt , và công kích chủ trương bạo ngược của nhà vua , đòi trấn áp quân đội , tài chính và giáo hội.

– Sac lơ I dùng vũ lực đàn áp Quốc hội , bị thất bại phải chạy lên phía Bắc Luân Đôn sẵn sàng sẵn sàng lực lượng phản công .

Lược đồ diễn biến cách mạng tư sản Anh

c. Ý nghĩa

-Lật đổ chính sách phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh tăng trưởng.

-Mở ra thời kỳ quá độ từ chính sách phong kiến sang chính sách tư bản.

YouTube Video

://.youtube/watch?v=EV-Pwja8Sbo

4167

Review So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #cách #mạng #tư #sản #Hà #Lan #và #cách #mạng #tư #sản #Anh