Kinh Nghiệm Hướng dẫn So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 23:55:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 23:55:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án:

`a)32^10<16^15`

`b)5^23<6.5^22`

Giải thích tiến trình giải:

So sánh
`32^10;16^5`
Ta có:
`32^10=32^(2.5)=(32^2)^5=1024^5`
`16^15=16^(3.5)=(16^3)^5=4096^5`
Vì `1024<4096`
`=>1024^5<4096^5`
`=>32^10<16^15`
`5^23;6.5^22`
Ta có:
`5^23=5^1 .5^22 =5 .5^22`
Vì `5<6`
`=>5^23<6.5^22`

`-`Bạn lên lớp 6 thì nên làm quen với dấu `.` nhé

`-`Đó là dấu `×` đó

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Down So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#sánh #mũ #và #mũ

4615

Video So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 Free.

Giải đáp vướng mắc về So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh 3 mũ 23 và 5 mũ 15 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #mũ #và #mũ