Kinh Nghiệm về Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì 2022 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì 2022 được Update vào lúc : 2022-05-22 18:30:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-22 18:15:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sau đấy là khuôn khổ những mã ngạch và phân hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục (giảng viên, giáo viên…), được update theo những văn bản tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất đến năm 2022.

1. Giảng viên cao cấp (hạng I), Mã số: V.07.01.01

2. Giảng viên chính (hạng II), Mã số: V.07.01.02

3. Giảng viên (hạng III), Mã số: V.07.01.03

4. Trợ giảng (hạng III) – Mã số: V.07.01.23

1. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, Mã số: V.07.02.04

2. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III, Mã số: V.07.02.05

3. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng IV, Mã số: V.07.02.06

Theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT (có hiệu lực hiện hành hiện hành từ 20/3/2022)

1. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I – Mã số V.07.02.24;

2. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II – Mã số V.07.02.25;

3. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III – Mã số V.07.02.26; 

1. Giáo viên tiểu học hạng II, Mã số: V.07.03.07

2. Giáo viên tiểu học hạng III, Mã số: V.07.03.08

3. Giáo viên tiểu học hạng IV, Mã số: V.07.03.09

Theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT (hiệu lực hiện hành hiện hành từ 20/3/2022)

1. Giáo viên tiểu học hạng I – Mã số V.07.03.27;

2. Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28;

3. Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29; 

1. Giáo viên trung học cơ sở hạng I, Mã số: V.07.04.10

2. Giáo viên THCS hạng II, Mã số: V.07.04.11

3. Giáo viên THCS hạng III, Mã số: V.07.04.12

Theo quy định tại Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT (hiệu lực hiện hành hiện hành từ 20/3/2022)

1. Giáo viên trung học cơ sở hạng I – Mã số V.07.04.30.

2. Giáo viên trung học cơ sở hạng II – Mã số V.07.04.31.

3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32. 

1. Giáo viên trung học phổ thông hạng I – Mã số: V.07.05.13

2. Giáo viên THPT hạng II – Mã số: V.07.05.14

3. Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15

1. Giáo viên dự bị ĐH hạng I – Mã số: V.07.07.17

2. Giáo viên dự bị ĐH hạng II – Mã số: V.07.07.18

3. Giáo viên dự bị ĐH hạng III – Mã số: V.07.07.19

Nhân viên tương hỗ giáo dục người khuyết tật (hạng IV) – Mã số: V.07.06.16 (vận dụng thông số lương của viên chức loại B (từ thông số lương 1,86 đến thông số lương 4,06)

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp

1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) – Mã số: V.09.02.01

2. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) – Mã số: V.09.02.02

3. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) – Mã số: V.09.02.03

4. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành thực tiễn thực tiễn (hạng III) – Mã số: V.09.02.04

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp

1. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I – Mã số: V.09.02.05

2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II – Mã số: V.09.02.06

3. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III – Mã số: V.09.02.07

4. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành thực tiễn thực tiễn hạng III – Mã số: V.09.02.08

5. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV – Mã số: V.09.02.09

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Giảng viên cao cấp (hạng I)

V.07.01.01

giảng dạy trong cơ sở giáo dục ĐH

2

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I)

V.07.08.20

giảng dạy trong trường CĐSP

3

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I)

V.09.02.01

ngành giáo dục nghề nghiệp

4

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I

V.09.02.05

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Giảng viên chính (hạng II)

V.07.01.02

giảng dạy trong cơ sở giáo dục ĐH

2

Giáo viên dự bị ĐH hạng I

V.07.07.17

Dự bị ĐH

3

Giáo viên dự bị ĐH hạng II

V.07.07.18

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng II)

V.07.08.21

giảng dạy trong trường CĐSP

5

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II)

V.09.02.02

ngành giáo dục nghề nghiệp

6

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II

V.09.02.06

7

Giáo viên trung học phổ thông (hạng I)

V.07.05.13

giảng dạy trong trường THPT

8

Giáo viên trung học phổ thông (hạng II)

V.07.05.14

9

Giáo viên trung học cơ sở hạng I

V.07.04.30

giảng dạy trong THCS

10

Giáo viên trung học cơ sở hạng II

V.07.04.31

11

Giáo viên tiểu học hạng I

V.07.03.27

giảng dạy trong trường tiểu học

12

Giáo viên tiểu học hạng II

V.07.03.28

13

Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I

V.07.02.24

giảng dạy trong trường mần nin thiếu nhi

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Giảng viên (hạng III)

V.07.01.03

giảng dạy trong cơ sở giáo dục ĐH

2

Trợ giảng (Hạng III)

V.07.01.23

3

Giáo viên dự bị ĐH hạng II

V.07.07.19

Dự bị ĐH

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng III)

V.07.08.22

giảng dạy trong trường CĐSP

5

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III)

V.09.02.03

ngành giáo dục nghề nghiệp

6

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III

V.09.02.07

7

Giáo viên trung học phổ thông hạng III

V.07.05.15

giảng dạy trong trường THPT

8

Giáo viên trung học cơ sở hạng III

V.07.04.32

giảng dạy trong trường THCS

9

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

giảng dạy trong trường tiểu học

10

Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II

07.02.25

giảng dạy trong trường mần nin thiếu nhi

TT

Ngạch

Mã số

1

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV

V.09.02.09

ngành giáo dục nghề nghiệp

2

Nhân viên tương hỗ giáo dục người khuyết tật (hạng IV)

V.07.06.16

Ngành giáo dục

  Thông tư 40/2022/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, chỉ định và xếp lương riêng với viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục ĐH công lập (Hiệu lực 12/12/2022)
  Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập (Hiệu lực 20/03/2022)
  Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp hạng viên chức giảng dạy trong những trường tiểu học công lậpThông tư 03/2022/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường trung học cơ sở công lập (Hiệu lực 20/03/2022)
  Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường trung học phổ thông công lập (Hiệu lực 20/03/2022)
  Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
  Thông tư 06/2022/TT-BNV về quy định mã số chức vụ nghề nghiệp giáo viên dự bị ĐH
  Thông tư liên tịch 19/2022/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp nhân viên cấp dưới cấp dưới tương hỗ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lậpThông tư 35/2022/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, chỉ định và xếp lương riêng với viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm công lập

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #hiệu #cán #bộ #công #chức #viên #chức #là #gì

4287

Review Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Số hiệu cán bộ, công chức, viên chức là gì 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #hiệu #cán #bộ #công #chức #viên #chức #là #gì